Fremtidssikring af den offentlige sektor kræver vilje til at søge nye løsninger

Det er bredt anerkendt, at den offentlige sektor i Danmark leverer et serviceniveau af høj kvalitet til gavn for hele det danske samfund. De senere år har mangel på arbejdskraft på tværs af den offentlige sektor dog skabt udfordringer med at levere den ønskede og forventede service. Ni ud af ti ledere i den offentlige sektor oplever således jævnligt, at de ikke kan rekruttere medarbejdere med de rette kompetencer. Sådan lyder konklusionen fra PwC’s analyse “Mangel på arbejdskraft i den offentlige sektor”. Ifølge analysen er de oplevede konsekvenser bl.a., at der ikke kan leveres på de politisk fastlagte mål, risiko for at begå fejl samt risiko for opsigelser.

Trods udfordringerne er det positivt at se, at der fra topledere i stat, regioner og kommuners side er en villighed til at søge nye løsninger for at fremtidssikre den offentlige sektor. Det er konklusionen fra interviews med topledere i den offentlige sektor til denne udgave af CXO Magasinet. Det er samtidig positivt at se, at der også fra relevante ministres side er en erkendelse af, at manglen på arbejdskraft kræver, at der søges nye løsninger.

Vi ser et fokus på indsatser som bl.a. digitalisering, kapacitetsstyring, nye organiseringsformer og øget medbestemmelse lokalt. Digitalisering og anvendelse af ny teknologi kan meget vel få afgørende betydning for fremtidens offentlige service. Ifølge PwC’s analyse ser hele otte ud af ti ledere i den offentlige sektor et uudnyttet potentiale for digitalisering i deres organisation. Særlig interessant i den forbindelse bliver det at følge regeringens digitaliseringsstrategi og planer om via digitalisering at frigøre, hvad der svarer til 10.000 årsværk i den offentlige sektor.

Digitalisering er dog ikke det eneste redskab i værktøjskassen. Hele tre ud af fire ledere i den offentlige sektor ser muligheder for at øge effektiviteten i deres organisation gennem bedre processer og kapacitetsstyring. Flere topledere fortæller, at nogle af metoderne hertil er øget medbestemmelse lokalt, herunder også en øget tillid til, at det faglige personale tager de bedste beslutninger. I forlængelse heraf ser vi et fokus på at skabe en mere attraktiv arbejdsplads for at kunne rekruttere flere nye medarbejdere og samtidig fastholde de nuværende, herunder holde på seniormedarbejdere til op i en højere alder.

Ikke uvæsentligt er det også at fremhæve, at der fra regeringens side erkendes et behov for at reducere rigide regler og fjerne unødigt bureaukrati i den offentlige sektor samt at styrke samarbejdet med private aktører på visse områder inden for den offentlige sektor. Det samlede indtryk fra de input, vi har fået til magasinet, er, at ministre og ledere i den offentlige sektor tager udfordringen alvorligt, og at man er i fuld gang med en række indsatser, der giver grund til optimisme for kvaliteten af fremtidens velfærd.

I PwC har vi en ambition om at inspirere til løsninger og dermed at udvikle både mennesker, organisationer og samfund. Dette magasin er et eksempel på dette, og med det vil vi gerne sige en stor tak til de ministre, ledere og eksperter, der har valgt at bidrage med deres viden og indsigt i forhold til fremtidens velfærdssamfund.

Trods udfordringerne er det positivt at se, at der fra topledere i stat, regioner og kommuners side er en villighed til at søge nye løsninger for at fremtidssikre den offentlige sektor

Mogens Nørgaard Mogensen, Senior Partner og adm. direktør, PwC

Kontakt

Mogens Nørgaard Mogensen
Senior Partner og adm. direktør, PwC
Tlf: +45 3945 3232
Email

Følg PwC

LinkedIn Twitter Facebook Youtube