Topledere fokuserer på muligheder i en verden præget af store forandringer

Der er ingen tvivl om, at mange års medvind er afløst af større turbulens i verdensøkonomien. Sådan lyder konklusionen fra PwC’s CEO Survey 2023 og de topledere, der er interviewet til CXO Magasinet. Samtidig lyder konklusionen dog også, at man forventer at søge og finde nye veje til vækst i en tid med store forandringer. Justering i priser, produkter og markeder er sammen med investering i teknologi, bæredygtighed og medarbejdere nogle af de håndtag, der bliver anvendt for at sikre væksten fremadrettet.

Stemningen hos de danske topledere er det seneste år vendt fra overvejende positive forventninger til vækst i verdensøkonomien, til, at man nu forventer, at vi vil se faldende makroøkonomisk vækst i 2023. Det er en af hovedkonklusionerne fra PwC’s CEO Survey 2023. Analysen viser, at næsten 9 ud af 10 danske topledere (86 pct.) forventer, at væksten i verdensøkonomien vil falde de kommende 12 måneder. Til sammenligning er topledernes forventninger til fremtidig vækst ikke set lavere i de 10 år, hvor PwC har taget temperaturen på de danske toplederes forventninger. Konklusionerne står således i skærende kontrast til resultaterne fra sidste års CEO Survey og før bl.a. Ruslands krig mod Ukraine, hvor 7 ud af 10 danske topledere forventede øget vækst i verdensøkonomien. De globale topledere er lidt mere optimistiske med hensyn til fremtidig vækst. Her forventer lidt flere end 7 ud af 10 (73 pct.) et fald i væksten i verdensøkonomien i de kommende 12 måneder.

“Ved indgangen til 2022 var der stor optimisme og tro på, at vi havde lagt COVID-19-pandemiens værste økonomiske konsekvenser bag os. Optimismen blev dog allerede i februar måned afløst af udsigten til endnu et turbulent år efter Ruslands krig mod Ukraine. Den fortsatte geopolitiske uro, den høje inflation og den økonomiske usikkerhed præger naturligt CEO’ernes mere dystre syn på verdensøkonomien de kommende 12 måneder,” siger Mogens Nørgaard Mogensen, Senior Partner og adm. direktør i PwC.

Konklusionerne fra PwC’s CEO Survey 2023 bakkes op af de topledere, der er interviewet til dette nummer af CXO Magasinet. En af dem er Group CEO i ISS, Jacob Aarup-Andersen.

“Vi befinder os nok i en recession lige nu; noget, vi ikke kommer til at undgå. Stimuli trækkes tilbage, og centralbankerne hæver renten som en reaktion på den inflationsudvikling, vi har set, kombineret med ubalancer fra krigen i Ukraine. Hvordan det udvikler sig herfra, vil være naivt at sidde og spå om, men der er ikke noget, der tyder på en fundamental forandring af det overordnede økonomiske billede,” siger Jacob Aarup-Andersen.

I tilknytning hertil viser PwC’s CEO Survey 2023, at 4 ud af 10 danske topledere vurderer, at deres virksomhed er meget eller ekstremt påvirket af inflation i de kommende 12 måneder, og samme andel bekymrer sig om den tiltagende makroøkonomiske volatilitet. Lidt færre (36 pct.) vurderer, at deres virksomhed er meget eller ekstremt påvirket af geopolitisk uro. Globalt er det også 4 ud af 10 topledere, der bekymrer sig om inflationen, mens lidt færre ser makroøkonomisk volatilitet (31 pct.) og geopolitisk usikkerhed (25 pct.) som en trussel mod deres virksomhed i de kommende 12 måneder.

Trods de dystre konklusioner fra PwC’s CEO Survey, så maner Jacob Aarup-Andersen alligevel til besindighed: “Vi kommer fra et godt udgangspunkt med et arbejdsløshedsniveau, der globalt er historisk lavt, og som har nået et lavpunkt, der sidst blev set for 40-50 år siden. Forventningen til den aktuelle recession må derfor være, at den bliver forholdsvis mild. Vi er i en afmatning, men den er ikke dramatisk,” lyder det fra Jacob Aarup-Andersen, der heller ikke er bekymret, når han ser på de økonomiske konsekvenser for ISS og industrien for Facility Management-ydelser.

“Historisk set har recessioner drevet en accelereret grad af outsourcing, da virksomheder ønsker at spare penge på deres omkostningsbase. Vores eksisterende kunder vil nok bruge lidt færre penge, men vi forventer også en øget vækst i markederne, hvilket vi allerede ser tegn på nu. Det er ikke det økonomiske klima, der kommer til at afgøre ISS’ skæbne. Det er vores evne til at eksekvere på den strategiske agenda,” siger Jacob Aarup-Andersen.

Vi kommer fra et godt udgangspunkt med et arbejdsløshedsniveau, der globalt er historisk lavt, og som har nået et lavpunkt, der sidst blev set for 40-50 år siden. Forventningen til den aktuelle recession må derfor være, at den bliver forholdsvis mild

Jacob Aarup-Andersen, Group CEO, ISS

Fortsat tro på vækst i egen virksomhed

Og netop troen på, at det trods omstændighederne stadig er muligt at skabe positive resultater, præger også toplederne, viser PwC’s CEO Survey. De danske CEO’er ser således mere lyst på fremtiden, når det gælder vækst i egen virksomhed sammenlignet med forventningerne til verdensøkonomien. Dette er en trend, der gentager sig fra tidligere års surveys. 36 pct. af de danske CEO’er tror i høj grad eller i meget høj grad på vækst i egen virksomhed i 2023. Sidste år svarede 58 pct. blandt de danske topledere dette. Til sammenligning tror 42 pct. af de globale topledere i høj eller meget høj grad på vækst i egen virksomhed i 2023, svarende til et fald fra sidste år på 14 procentpoint.

Hos den danske transportvirksomhed DSV forventer CEO Jens Bjørn Andersen at kunne trodse konjunkturerne. Han forudser en lille vækst i den globale økonomi og samtidig en nedgang i transportmængderne på mellem to og fem pct. på de globale luft- og sømarkeder. Jens Bjørn Andersen mener, at man på baggrund af den nuværende situation i verdensøkonomien skal ruste sig til fremtiden. Hos DSV gør man det bl.a. ved at søge de rigtige partnerskaber.

”Vi har allerede vundet en del ved at associere os med succesfulde virksomheder. Det er en del af vores strategi at finde ud af, hvilke industrier der gør det godt og er på vej op – og det modsatte, selvom det altså skal siges, at vi er glade for alle vores kunder. Men der er jo vertikaler, der bevæger sig i en vis retning. Dem ser vi på med interesse,” siger Jens Bjørn Andersen.

Et nyligt eksempel på det er at finde i den globale mangel på mikrochips, der opstod i kølvandet på COVID-19.

”For tiden understøtter vi i høj grad nogle af verdens største tech-selskaber – bl.a. med at få styr på deres supply chain inden for semiconductors, der har været meget svære at få fat i for kunderne. Her har vi lavet forskellige operationer, der hjalp dem, og som er med til at løse problemet generelt,” siger Jens Bjørn Andersen, der som nævnt ser gode muligheder for, at DSV kan trodse konjunkturerne.

”Vi er en meget fragmenteret industri. Selvom vi er store, er vores markedsandel kun omkring fem pct. Der er mange konkurrenter, så det er ikke let at få en masse nye kunder på nul komma fem. Men vi mener, at vi kan bruge DSV’s styrke til at vise en anden økonomisk udvikling, end der er på markedet. Vi vil nok komme til at effektivisere og reducere omkostningerne. Da vi har næsten 15 pct. naturlig medarbejderafgang om året, er der luft til den slags,” siger Jens Bjørn Andersen.

Vi har allerede vundet en del ved at associere os med succesfulde virksomheder. Det er en del af vores strategi at finde ud af, hvilke industrier der gør det godt og er på vej op – og det modsatte. Der er jo vertikaler, der bevæger sig i en vis retning. Dem ser vi på med interesse

Jens Bjørn Andersen, CEO, DSV

Nedbringer omkostningerne og hæver priserne

Ser man på toplederne generelt, er det godt hver tredje, der overvejer at reducere i arbejdsstyrken (35 pct.), mens lidt flere end hver femte allerede har gjort det (21 pct.). I det hele taget viser PwC’s CEO Survey, at toplederne overvejer eller allerede har taget flere forskellige værktøjer i brug for at stå stærkere og mere robust i en situation, hvor fremtiden tegner mere usikker. De foretrukne værktøjer hos de danske CEO’er er først og fremmest at hæve priserne (65 pct.), tilpasse deres driftsomkostninger (56 pct.) og finde alternative leverandører (43 pct.).

Hos bryggerigiganten Carlsberg har man i god tid forberedt sig på en situation som nu, hvor konjunkturerne vender. CEO Cees ‘t Hart bad for flere år siden medarbejderne forholde sig til, hvad konsekvenserne ville være, hvis Carlsberg blev ramt af vigende konjunkturer og økonomisk uvejr.

“Vi begyndte at se på virkningen af de forskellige risici fra forskellige vinkler. Og siden har fokus været på at styrke virksomhedens strategiske, finansielle, organisatoriske og miljømæssige sundhed. Bl.a. med det resultat, at vi på naturlig vis har opnået at gøre virksomheden mere modstandsdygtig,” siger Cees ’t Hart.

Han nævner her satsningen på en bred produkt- og brandportefølje og en produktionsmæssigt stor geografisk spredning som væsentlige årsager til virksomhedens sunde tilstand.

Ser man på svarene i PwC’s CEO Survey, er netop disse to greb også blandt overvejelserne hos flere topledere. Lidt flere end 4 ud af 10 (43 pct.) danske topledere planlægger at justere tilstedeværelsen på nuværende markeder og/eller udvide til nye markeder. Det samme gælder for 46 pct. af de globale topledere. Cirka hver tredje danske topleder (32 pct.) planlægger at diversificere udbuddet af produkter og services. Her er det 41 pct. af de globale topledere.

Selvom resultatet af Carlsbergs forudseenhed hidtil har vist sig gennem forbedring af næsten alle nøgleparametre, er Cees ‘t Hart stadig på vagt. Kursen lige nu kalder han derfor pragmatisk, fordi ønsket er at “have fuldt udsyn til effekten af de høje råvarepriser, højere lønninger, inflationen osv”. Det primære her er at få klarhed over omkostningsniveauet – dvs. hvor meget bryggeriet har brug for at hente ind pr. produceret hektoliter for at få regnestykket til at gå op. Det skal man selvfølgelig altid vide, bemærker han, men understreger, at råvaremarkederne er så ustabile, at man er nødt til hele tiden at justere og fastlægge den pris, der til hver en tid skal til for at sikre virksomhedens overlevelse.

Men én ting er de kortsigtede udfordringer. På lidt længere sigt kan Cees ’t Hart godt bekymre sig mest for medarbejderne.

“De har været under pres og strakt sig til det yderste i tre-fire år, hvor der hele tiden har været en ny krise at forholde sig til. Og da vi næppe har set den sidste krise endnu, mener jeg, at det er vores opgave i ledelsen at hjælpe især de yngre generationer med at gøre dem mere modstandsdygtige, så vi i fremtiden undgår den udbrændthed, der breder sig i disse år og får folk til at søge nye arbejds- og levemåder,” påpeger han.

I denne proces har man i Carlsberg valgt at lægge stor vægt på diversitet, lighed og inklusion, ligesom man har indført såkaldte candid conversations – dvs. åbne snakke, hvor alle kan sige, hvad de har på hjerte og er bekymrede for. Desuden har man indført et program, der hjælper selskabets ledere til at blive mere fokuserede på de bløde sider af ledelsesopgaven, foruden skræddersyede træningsprogrammer, der har til formål at reducere stress blandt alle ansatte.

Vi begyndte at se på virkningen af de forskellige risici fra forskellige vinkler. Og siden har fokus været på at styrke virksomhedens strategiske, finansielle, organisatoriske og miljømæssige sundhed. Bl.a. med det resultat, at vi på naturlig vis har opnået at gøre virksomheden mere modstandsdygtig

Cees ‘t Hart, CEO, Carlsberg Group

Business transformation er nødvendig

De danske topledere er stærkt fokuserede på nødvendigheden af at skulle tilpasse sig i fremtiden, hvis de skal være levedygtige om 10 år. Hver fjerde danske CEO vurderer således, ifølge PwC’s CEO Survey 2023, at deres virksomhed ikke vil være økonomisk levedygtig i 2033, hvis de fortsætter den nuværende kurs. Det får toplederne til at tænke i business transformation, herunder investering i automatisering og nye teknologiske løsninger.

“Ingen virksomhed har nogensinde haft gavn af at stå stille, for intet i omverdenen gør det, og alle må derfor hele tiden innovere og udvikle sig for at overleve. Det gælder i stigende grad fremover, hvor virksomheder skal være robuste i forhold til transformation, som er en konstant,” siger Mads Nørgaard Madsen, partner og leder af Consulting, PwC.

Han bliver bakket op af Camilla Sylvest, Executive Vice President, Commercial Strategy & Corporate Affairs hos Novo Nordisk. Hun fortæller, at Novo Nordisk er midt i en stor transformationsproces, hvor man har bevæget sig ind i nye behandlingsområder, der ligger uden for det klassiske fokus på diabetesbehandling. Koncernen har f.eks. rettet blikket mod at behandle lidelser som svær overvægt, alzheimers, visse hjerte-kar-sygdomme samt patienter med den alvorlige lidelse ’ikke-alkoholiseret fedtlever’.

Når man spørger Camilla Sylvest om, hvorvidt der i disse år er behov for et stort fokus på udvikling og transformation, svarer hun derfor entydigt ”ja”. For Novo Nordisk har transformation været et grundlæggende vilkår i hele virksomhedens næsten 100 års levetid, så det har den danske medicinalgigant efterhånden stor rutine i.

”Vi tænker på transformation som en permanent faktor i Novo Nordisk. Vi skal hele tiden udvikle vores virksomhed. Kimen til transformation bliver lagt i forskningen. Den kan tage meget lang tid. Vores fordel er, at når et af vores nye produkter endelig kommer på markedet, kan vi transformere selve behandlingen forholdsvis hurtigt,” siger hun.

Investeringer skal holde virksomhederne økonomisk levedygtige

Dykker man ned i PwC’s CEO Survey og ser nærmere på, hvilke investeringer der planlægges, så er det først og fremmest investering i automatisering i de kommende 12 måneder. Det svarer 81 pct. af de danske topledere og 76 pct. af de globale. Dernæst planlægger de at investere i teknologi (som fx cloudløsninger og AI). Det svarer 69 pct. af såvel de danske som de globale topledere. På en tredjeplads over investeringsemner for de kommende 12 måneder ligger upskilling af medarbejdere, hvilket 63 pct. af de danske topledere og hele 72 pct. af de globale svarer.

Hos medicinalvirksomheden Ambu nævner CEO Britt Meelby Jensen også den digitale og teknologiske udvikling som områder, der holdes øje med, fordi digital innovation og teknologi skaber potentielt nye muligheder. Og netop evnen til at handle hurtigt tror Britt Meelby Jensen vil blive en nøgle til succes fremadrettet.

”Der sker en masse forandringer i disse år. På alle planer. Som topledelse er du nødt til at være tættere på, hvad der foregår ude hos kunderne som konsekvens af forandringerne. Du er nødt til at være parat til at tilpasse dig, for dine planer bliver hele tiden påvirket. Sådan er nutiden. Det bliver man bare nødt til at acceptere som et grundvilkår for at drive forretning,” siger Britt Meelby Jensen.

Som topledelse er du nødt til at være tættere på, hvad der foregår ude hos kunderne som konsekvens af forandringerne. Du er nødt til at være parat til at tilpasse dig, for dine planer bliver hele tiden påvirket. Sådan er nutiden. Det bliver man bare nødt til at acceptere

Britt Meelby Jensen, CEO, Ambu

Korte kommunikationslinjer er centrale

Store forandringer kræver som nævnt, at man tilpasser sig som virksomhed. Hos Ambu inkluderer det at sørge for, at medarbejderne noterer sig, hvordan kundernes udfordringer manifesterer sig. Den viden skal lynhurtigt videreformidles internt, så der kan tages hurtige beslutninger og eksekveres på dem.

”Vi arbejder målrettet på at gøre vores reaktionstid kortere og vores tilpasningsevne større i fremtiden. Det kan vi gøre, fordi vi er en agil virksomhed. Selvom vi har over 4.500 ansatte, er vi mindre end de fleste af vores konkurrenter. Vi vil prioritere at være en organisation med korte kommunikationslinjer på kryds og tværs af organisationen. Vi vil gøre os endnu bedre til hurtigt at opfange tendenser, så vi kan sætte os og diskutere, hvordan vi forholder os til og handler på dem,” siger Britt Meelby Jensen.

I den forbindelse er medarbejderne helt centrale. Det er dem, der møder eksisterende og potentielle kunder i hverdagen på bl.a. hospitalerne. Det er medarbejderne, der kan se, hvor kundernes behov ligger, og hvor der er mulighed for at få Ambus produkter og ekspertise i spil. Derfor indeholder Ambus strategi et ekstremt stort fokus på at klæde medarbejderne på til deres arbejde og sørge for, at de er engagerede og klar på, hvordan de bidrager til at levere på strategien.

”Vi har lanceret en strategi, som vi kalder ZOOM IN. De to nøgleord i strategien er fokus og eksekvering. Fokus handler bl.a. om færre projekter i vores innovation og klare prioriteter. Men det handler også om at få løsninger ud til kunderne hurtigst muligt og i den rette kvalitet. Det er det, der skal sikre vores vækst,” siger Britt Meelby Jensen.

Innovation og konkurrencedygtighed i fokus

Hos teknologidrevne 3Shape, der udvikler og producerer avanceret udstyr til tandlægeindustrien, anser CEO Jakob Just-Bomholt ikke den økonomiske nedgang som morgendagens største udfordring. Ifølge ham skal 3Shapes reelle og primære udfordring i stedet findes i den vedvarende konkurrence blandt tech-virksomheder, der udvikler og fremstiller højteknologiske løsninger inden for 3D-scannere og software.

“Langsigtet vil der være et vækstpotentiale og en efterspørgsel på digitale løsninger inden for tandlægeindustrien. Det er ikke dér, bekymringen er. Hvor der i år vil være omkring 20 mio. patienter, der får behandling med vores produkter, kan tallet om fem år potentielt være 100 mio. patienter. Det er dét, vi innoverer efter. Internt i virksomheden taler vi om at være paranoide i forhold til, hvad der sker i morgen hos konkurrenten. Vi er en af de danske virksomheder, der er særligt konkurrenceudsat, fordi vi konkurrerer mod kinesiske, koreanske og amerikanske tech-virksomheder. Det er eliten, og det betyder, at vi skal løbe stærkt for at fastholde vores konkurrenceevne, hvor det gælder om at levere den bedste samlede pakke,” siger Jakob Just-Bomholt.

I lyset af den intensive konkurrence er innovation og investering i forbedring af produktporteføljen vigtig for 3Shape.

“Succesfulde virksomheder tænker over, hvad det er for en virksomhed, de gerne vil være om fem år. Vores vækstkurve er betinget af, at vi differentierer os på markedet og gør en reel forskel for patienter og tandlæger, og derfor investerer vi i dag mere end 10 pct. af vores omsætning i innovation og har øget vores investeringer med 30 pct. inden for forskning og udvikling. Forretningsmodeller justeres løbende, og vi tænker over, hvordan vi med flere produkter kan servicere vores slutbrugere og tandlæger endnu bedre i fremtiden. Det er dét, vi laver handlingsplaner efter,” siger Jakob Just-Bomholt.

Vi har specialiseret os og investeret meget i det teknologiske, mens vores konkurrenter i de første mange år var tidligere statsejede organisationer, der ikke havde haft det samme fokus på den teknologiske udvikling. Derfor har vi fået et kæmpe forspring

Helle Østergaard Kristiansen, CEO, Danske Commodities

Teknologiudvikling giver kæmpe forspring

Investering i teknologi og innovation er også vejen til vækst hos Danske Commodities, der er en del af det, CEO Helle Østergaard Kristiansen kalder en førende nordeuropæisk hub for virksomheder, der handler med strøm, gas osv. En hub, der er udsprunget af Danske Commodities og Centrica Energy Trading (tidligere Neas Energy), der var blandt de første, der handlede på denne måde, da markedet blev liberaliseret.

”Vi har specialiseret os og investeret meget i det teknologiske, mens vores konkurrenter i de første mange år var tidligere statsejede organisationer, der ikke havde haft det samme fokus på den teknologiske udvikling. Derfor har vi fået et kæmpe forspring. Konkurrenterne anvendte nogle meget mere simple modeller og teknologi, der gjorde, at det var meget mindre effektivt,” pointerer Helle Østergaard Kristiansen.

Hun er meget optimistisk med hensyn til at bevare en førende position for Danske Commodities. Virksomheden har en klar strategi om at blive mere global, for udfordringen i energisektoren er global. Danske Commodities er allerede til stede på fem kontinenter i dag med handel i Europa, USA og Australien samt kontorer i Brasilien og Singapore. Fortsatte investeringer i teknologi er et centralt element i strategien.

Bæredygtige investeringer som fremtidssikring

I en tid, hvor energiforsyning og energipriser udfordrer fremtidsperspektiverne i byggebranchen, fastholder den danske producent af ovenlysvinduer, VELUX Gruppen bæredygtighed som en vigtig strategisk prioritet. Bæredygtighed gennemsyrer hele virksomheden og betragtes også som en væsentlig faktor i forhold til at skabe vækst fremadrettet. Dette fokus er helt centralt i virksomhedens bestræbelser på at vokse trods en verden under store forandringer. For mens nybyggeri nærmest er sat på hold, ser VELUX et stort potentiale i bæredygtige renoveringer af den aldrende boligmasse.

“Med et familieejerskab i ryggen er VELUX i den situation, at vi kan fokusere mere på den langsigtede værdiskabelse. Så når verden raser omkring os, holder vi kursen i forhold til vores overordnede vækststrategi, der handler om at få flere kunder til at vælge VELUX og om at investere i at skabe nye, innovative løsninger, mens vi undervejs sørger for at tilpasse os vilkårene på kort sigt. Lige nu gør omstændighederne, at renovering af byggeriet er dér, hvor udviklingen er størst. Og her ligger en stor vækstmulighed for os, som vi udnytter ved på alle måder at visualisere for forbrugerne, hvad det betyder for både livskvalitet og energieffektivitet at renovere et hus,” lyder det fra CEO i VELUX Gruppen, Lars Petersson.

Den bæredygtige satsning er i det hele taget i fokus hos de danske topledere, viser PwC’s CEO Survey. Knap 9 ud af 10 danske CEO’er svarer, at de har iværksat initiativer for at reducere deres udledninger af CO2, hvilket er noget højere end globalt, hvor det gælder 66 pct. af toplederne. Danske topledere er også længere fremme, når det gælder udviklingen af klimavenlige produkter og processer, ligesom de i langt højere grad investerer i klimatiltag end deres kolleger i andre lande, viser PwC’s CEO Survey 2023.

“Vi befinder os i en historisk usikker tid med høj inflation og en energikrise, der påvirker alle virksomheder, og som naturligt kunne friste til at tænke kortsigtet. I det lys er det særligt opmuntrende at se, at de danske topledere investerer i den grønne omstilling, og at de vægter det højt, bl.a. fordi de anser det som en fremtidssikring af deres virksomheder,“ siger Susanne Stormer, partner og ESG & Sustainability Services Leader i PwC.

Hun henviser desuden til, at de danske CEO’er i langt højere grad end de globale topledere planlægger at investere i dekarbonisering og indføre alternative energikilder i de kommende 12 måneder. 59 pct. af de danske topledere planlægger at investere i dekarbonisering, mens det kun gælder 31 pct. af de globale. 58 pct. af de danske CEO’er planlægger at indføre alternative energikilder mod 34 pct. globalt.

Kontakt

Mads Melgaard
Direktør og markedsleder, PwC
Tlf: +45 2321 1415
Email

Følg PwC

LinkedIn Twitter Facebook Youtube