Det handler om at gøre det let for folk at tage det sunde og klimavenlige valg

Med det overordnede ansvar for HR, CSR og Kommunikation i Salling Group sidder Louise Gade på en central post i ­udformningen af koncernens bæredygtige identitet og strategi. Louise Gade understreger, at hvis vi som samfund for alvor skal ­flytte bæredygtighed i den rigtige retning og skabe et større fælles samfunds­ansvar, så handler det ikke om at tvinge folk, men om at nudge, ­inspirere og motivere.

Et stærkt ønske om at gøre en positiv forskel og være med til at skubbe samfundet i den rigtige retning har altid været en indre drivkraft for Louise Gade, og det er også derfor, at den tidligere Aarhus-borgmester er glad for at have ansvaret for HR, CSR og Kommunikation i ­Salling Group – dermed også ESG (miljø, sociale forhold og ­ansvarlig ledelsespraksis).

”CSR, ESG, bæredygtighed – man kalder det ­forskellige ting, men helt overordnet er der sket sindssygt meget på ­området ­inden for de seneste 10 år. Hvor det før i tiden mest havde ­karakter af sponsorship med støtte til forskellige ­initiativer og organisationer, er det i dag blevet leadership. Det vil sige, at man går ind med en mere aktivistisk tilgang. Virksomheder ­tager et helt andet ansvar i forhold til klima, miljø, sundhed, ­uddannelse, job osv. Set fra virksomhedens synspunkt er fx ­klimaagendaen gået fra at være noget, man bidrog til, når man havde råd, til nu at være indsatser, der skaber værdi for forretningen. I Salling Group sætter det nye normer for, hvad du skal kunne som leder, fordi klima og hele ESG-agendaen indgår nu i selve måden, vi driver virksomhed på,” siger Louise Gade.

I Salling Group, der har leverandører spredt ud over hele verden, har man i strategien valgt at fokusere primært på tre af FN’s 17 Verdensmål.

  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
  • Mål 13: Klimaindsats

Louise Gade understreger, at det er vigtigt for en virksomhed at være fokuseret i sin bæredygtighedsstrategi. For hvis man vil ramme alle verdensmålene, risikerer man at miste fokus, og at man ikke skaber nogen effekt eller værdi. Man agerer kun med holdning og ikke med handling.

”Det er derfor, vi har valgt at sige, at vi fokuserer på vores fundament, der er produkter og mennesker. Det er det, vi til enhver tid skal påvirke, for det er det, vi kan flytte. I relation til kunderne er det en blanding af push og pull. Nogle kunder er meget klimabevidste, når de efterspørger noget. Det skal vi kunne levere. Vi skal også hele tiden prøve at få flere med på rejsen. Men hvis vi tvinger for meget, så bliver det kontraproduktivt. Så det er en hårfin balance, hvor vi skal forsøge at nudge, inspirere og motivere ved at kommunikere og udvide produktsortimentet på nogle af de produkter, der er vigtige i forhold til bæredygtighedsagendaen. Vi prøver stille og roligt at flytte forbrugsmønstre,” siger Louise Gade.

Høj overligger på klimamål

ESG-agendaen er integreret i hele Salling Group, der begyndte at rapportere på bæredygtighedsmål i 2014. I 2018 definerede man den første egentlige bæredygtighedsstrategi, der koordineres via en central CSR-afdeling. Den klimaanalytiske del ligger hos Salling Group i Finance-afdelingen. Ansvaret for at sikre, at indkøb fra leverandørerne overholder krav til klima og ansvarlig produktion, ligger hos indkøberne og kvalitetsteamet i Commercial-afdelingen. Hos den tekniske afdeling ligger ansvaret for, at det hele er integreret i hele koncernens planlægning.

Salling Group har givet sig selv en høj overligger i relation til klima, og vejene til at nå klimaambitionerne er mange. Man påvirker udledningen fra Salling Groups egen drift (GHG scope 1 og 2) gennem en lang række tiltag. Bl.a. er der planlagt klima- og energiinvesteringer på 2,5 mia. kr. over de kommende tre år i butikkerne i Danmark, Tyskland og Polen. Investeringerne omfatter solcellepaneler, elektriske varmepumper m.v. i en omfattende energieffektivisering. Derudover arbejder man bl.a. med LED-belysning, optimerede energi- og transportløsninger og gør det nemmere for kunderne at foretage grønnere valg via fx klimamærkning og et stort udvalg af plantebaserede varer. Og ikke mindst reduktion af madspild.

”At reducere madspild er en supervigtig agenda, når det handler om den store klimadagsorden, for det handler jo om, hvor hårdt et tryk vi lægger produktionsmæssigt på vores klode. Vi har dels arbejdet med madspild ved at se på, hvordan vi kan købe så fornuftigt ind som muligt, så vi ikke får for meget ind til lager og spild. Derudover arbejder vi med varer, der er på vej til udløb med en intelligent styring af, hvordan vi kan mærke det ned til et niveau, der er fair i forhold til at få det solgt. Vi samarbejder også med FødevareBanken, Too Good to Go og Stop Spild Lokalt. Vi har et samarbejde med Alfred Pedersen & Søn om salg af de skæve, ukurante grøntsager, der ellers kan ende som madspild,” siger Louise Gade.

Den tungeste opgave på klimafronten ligger i, at koncernen i 2021 forpligtede sig til net zero-udledninger af CO2e (CO2-­ækvivalenter) i hele værdikæden i 2050. Det er en stor og kompleks opgave, idet det handler om CO2e-udledninger uden for egen drift (GHG scope 3) – dvs. hos leverandørerne – hvilket i alt er 95 pct. af koncernens samlede klimaaftryk. For at nå dette mål er der indgået samarbejde med Carbon Disclosure Project, der hjælper leverandørerne med at rapportere på emissioner og klimaindsatser – i første omgang de 150 største leverandører.

Pointer fra artiklen

  • Sundhed og trivsel, ansvarligt forbrug og produktion samt klimaindsats er i fokus hos Salling Group
  • Salling Group forpligter sig til net zero-udledninger af CO2e (CO2-ækvivalenter) i hele værdikæden i 2050
  • Salling Group vil gøre det nemt at gøre det rigtige

Det er en hårfin balance, hvor vi skal forsøge at nudge, inspirere og motivere ved at kommunikere og udvide produktsortimentet på nogle af de produkter, der er vigtige i forhold til bæredygtigheds­agendaen. Vi prøver stille og roligt at flytte forbrugsmønstre

Louise Gade, Executive Vice President, ansvar for HR, CSR og Kommunikation, Salling Group

OM LOUISE GADE

Louise Gade er 50 år og cand.jur. fra Aarhus Universitet

Arbejdede som advokat 1997-2002

Siden oktober 2019 har Louise Gade været ansat i ­Salling Group, hvor hun i dag, som Executive Vice ­President, har ansvaret for HR, CSR og Kommunikation

Fra 2015 til 2019 Direktør for VIA Efter- og Videreuddannelse og fra 2019 prorektor for VIA University College

Fra 2009 til 2015 Vicedirektør for HR ved *Aarhus Universitet

Fra 2006 til 2009 Rådmand for Magistratsafdelingen for Børn og Unge i Aarhus Kommune

Louise Gade blev medlem af Aarhus Byråd i 1994 – startskuddet til en politisk karriere, der kulminerede med posten som borg­mester i Aarhus fra 2002 til 2005

OM SALLING GROUP

Salling Group er Danmarks største dagligvarekoncern med mere end 1.700 butikker i hhv Danmark, Tyskland og Polen. Virksomheden omsatte i 2021 for 66,2 mia. kr.

Salling Group har omtrent 60.000 medarbejdere fordelt på 111 nationaliteter. Koncernens aktiviteter omfatter også webshops, kaffebarer, restauranter, måltidskasser og en række egne brands

Siden 2017 har Salling Group været 100 pct. ejet af ­Salling Fondene

Diversitet – Salling Group rummer alle

Et kardinalpunkt for Salling Group – med 111 nationaliteter ansat – er, at man skal sørge for, at flest mulige mennesker får plads på arbejdsmarkedet, og at man ser potentialet i alle. Denne rummelighed er blevet bemærket i international sammenhæng. Financial Times kårede i 2021 Salling Group som sjettebedst blandt europæiske virksomheder i en vurdering af inklusion og mangfoldighed samt virksomhedskulturen og evnen til at fastholde talenter på arbejdspladsen. Koncernen lægger stor vægt på at rumme alle former for seksuel orientering, handicap, alder og etnicitet.

”Diversitet er vigtigt for os i Salling Group, og det er også vigtigt i forhold til ESG-dagsordenen og vores ønske om at skubbe samfundet i den rigtige retning. Hvis vi ikke skaber en arbejdsplads med stor diversitet, så får vi ikke al den kreativitet, sammenhængskraft og menneskelige holistiske mindset, som det giver hos alle kollegerne. Og netop det er en præmis for, at vi også går ud og tager ansvar for samfundsfællesskabet og ikke kun fællesskabet på arbejdspladsen. Vi er en stor arbejdsplads med 60.000 ansatte i tre lande, og det betyder også, at vi kan være med til at påvirke sammenhængskraften i samfundet i forhold til de profiler, vi ansætter,” siger Louise Gade.

Gør det nemt at være bæredygtig

Louise Gade fremhæver endnu en vigtig pointe, der er et væsentligt element i koncernens ESG-strategi. Nemlig at gøre det let at tage det bedste valg.

”Hvis det er nemt og tilgængeligt, så er der flere, der benytter sig af det. Det handler om at gøre det let for folk at tage det sunde, det klimavenlige, det gode valg for samfundet. Det skal være let og intuitivt, for ellers flytter det ikke noget.”

Den tankegang ligger også bag opstillingen af Clever ladestandere på mange parkeringspladser ved butikker og varehuse.

”Hvis det er nemt og tilgængeligt at få ladet sin bil op, så er der måske også flere, der vælger en elbil. Og du kan ofte oplade batteriet op til 80 pct. på den tid, som et gennemsnitligt indkøb på 20 min. tager,” påpeger Louise Gade.

EU er generelt langt foran eksempelvis USA i forhold til reguleringer og lovkrav – og den danske stat er også på eget initiativ helt i front med ambitiøse mål. I den forbindelse advarer Louise Gade mod, at det hele ender i kun formelle procedurer, processer og rapportering, som vil være særligt tungt for SMV-segmentet. Fokus skal være på handlinger, der flytter noget.

I det hele taget mener hun ikke, at man kommer langt med at dreje armen for meget om på hverken virksomheder eller forbrugere, hvis man virkelig skal flytte noget.

”Vi så det jo under COVID 19-pandemien. Dér flyttede det virkelig noget at involvere og samarbejde med de brancher, der skulle bidrage – lige så snart man forsøgte at regulere for meget fremfor at skabe ejerskab, så gav det bagslag. Men vi skal i stedet forsøge at skabe et fælles samfundssind, et samfunds­ansvar. Det opnår vi ikke ved for meget tvang, men i stedet ved at nudge, inspirere og motivere. På den måde skaber vi en ­fælles følelse af, at vi ’are in it together’,” siger Louise Gade.

Kontakt

Susanne Stormer
Partner, PwC
Tlf: +45 2334 6283
Email

Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube