Da Polaris investerede i RelyOn Nutec, blev digitaliseringen sat i højsædet

Polaris købte i 2018 divisionen for offshore-sikkerhedstræning ud af Falck og skabte dermed RelyOn Nutec. Kapitalfonden så potentiale for global vækst, men det krævede investeringer – bl.a. i digital omstilling. Det fokus endte med at blive en stor fordel, da COVID-19 spredte sig over hele kloden, fortæller Polaris’ Managing Partner Jan Johan Kühl.

Da kapitalfonden Polaris overtog ejerskabet af Falcks division for sikkerhedstræning i 2018, var strategien at skabe vækst ved at fokusere på en række områder. Der skulle bl.a. stilles skarpt på nye kundesegmenter, helt nye services – og samtidig skulle der satses stort på at digitalisere virksomheden.

I dag er virksomheden kendt under navnet RelyOn Nutec og er en global virksomhed, der specialiserer sig i sikkerhedsuddannelse af ansatte i olie og gasindustrien, typisk offshore, samt i andre brancher såsom offshore vind og den maritime sektor. Den har 790 ansatte fordelt over 20 lande og er reelt global markedsleder.

For Managing Partner i Polaris Jan Johan Kühl stod det allerede ved opkøbet klart, at den gamle sikkerhedsvirksomhed, der har mere end 50 år på bagen, havde et stort potentiale. Digitaliseringen skulle være løftestang til at få den traditionsrige virksomhed i gang med en omsiggribende udvikling.

”Vi har investeret voldsomt i digitalisering i virksomheden. Det var planen fra begyndelsen. Det kan måske lyde lidt overraskende, når vi taler om en virksomhed, hvor kerneopgaven er fysisk træning – f.eks. lære at slippe ud af en helikopter, der er nødlandet på havet – men vi anskuede det på en anden måde, da vi købte virksomheden. Vi så store muligheder i at udvikle den,” siger han og tilføjer:

”RelyOn Nutec er på en strategisk rejse, der skal binde kunderne tættere til virksomheden. Vi skal levere nye services. Det gør vi allerede i dag. Det har dog krævet et stort arbejde og en række opkøb – bl.a. inden for e-learning, management-software og simulering. Digitaliseringen er en helt essentiel del af strategien.”

Potentiale for en udviklingsrejse

Polaris er en nordisk kapitalfond, der blev stiftet i 1998 og har fokus på investeringer i mellemstore virksomheder. Kapitalfonden har hovedkvarter i København og har siden etableringen rejst over ca. 15 mia. kr. til fem fonde. Polaris har omtrent 40 ansatte og betegner sig som en investor, der er branchemæssigt bred. Den har solid erfaring i generationsskifter og de såkaldte carveouts, hvor en ikke-kerneaktivitet bliver skilt ud og dermed kan få fuld opmærksomhed.

Historien om opkøbet af RelyOn Nutec starter i 2017, hvor det står klart, at sikkerhedskoncernen Falck er parat til at sælge ud af forretninger, der ligger uden for koncernens kerneydelser. Det gælder også divisionen for offshore-sikkerhedstræning, dengang kendt som Falck Safety Services.

Hvor nogle måske så en sektor, der var klemt af mindsket aktivitet på grund af et fald i olieprisen, så Polaris noget helt andet. Jan Johan Kühl forklarer, at der var potentiale til en udviklingsrejse.

”En del af rejsen handlede om, at virksomheden skulle blive endnu mere global, end den allerede var. I den forbindelse skulle den ikke blot være leverandør af klassiske, gode sikkerhedstræningsydelser, men arbejde sig over til at blive en strategisk partner for kunderne – og på den måde hjælpe kunder til selv at effektivisere,” siger han.

En anden side af rejsen handler om at brede RelyOn Nutecs stærke kompetencer i sikkerhedstræning ud til andre industrier.

”Virksomheden er født ud af olie og gas, men produktet er relevant andre steder, fx på krydstogtskibe. Men lige nu ser vi meget store muligheder inden for renewables. Offshore-vindkraft er fx et område med høj vækst og er nu virksomhedens næststørste område. Vi er ved at brede os ud over flere nye brancher end blot den oprindelige kerne,” siger han.

Pointer fra artiklen

  • Polaris så et stort og globalt udviklingspotentiale i RelyOn Nutec – men det krævede investeringer
  • COVID-19 blev en udfordring, men en stor satsning på digitalisering viste sig at blive en fordel
  • Fokus på ESG er helt centralt for både Polaris og RelyOn Nutec – det er der gode grunde til

Vi skal levere nye services. Det gør vi allerede i dag. Det har dog krævet et stort arbejde og en række opkøb – bl.a. inden for e-learning, management-software og simulering. Digitaliseringen er en helt essentiel del af strategien

Jan Johan Kühl, Managing Partner, Polaris

OM RELYON NUTEC

Oprindeligt en del af sikkerhedskoncernen Falck med navnet Falck Safety Services

Blev i 2018 solgt til kapitalfonden Polaris i en såkaldt carve-out

Kernen er uddannelse i sikkerhed af offshore-ansatte

Har med årene udviklet sig til også at dække andre indu- strier, deriblandt vindmøller

Har 790 ansatte og kontorer i 20 lande

OM JAN JOHAN KÜHL

Jan Johan Kühler født i 1966 og er uddannet cand.merc. Desuden HD i organisation fra Handelshøjskolen i Aarhus

Siden 2007 Managing Partner hos Polaris

Fra 2000 til 2007 Koncerndirektør, Icopal

Fra 1995 til 2000 Adm. direktør, Monarflex

Fra 1993 til 1995 Ledelseskonsulent i Aarsø, Nielsen & Partners

Fra 1989 til 1993 Aktieanalytiker i Gudme Raaschou

Vi vil gerne i retning af, at RelyOn Nutec ikke blot er leverandør af klassiske, gode sikkerhedstræningsydelser, men mere bliver en strategisk partner for kunderne. Der er et klart behov fra kundernes side om at kunne kvalitetssikre sig. Det udgør en effektiviseringsrejse for dem. Den skal vi hjælpe dem med

Jan Johan Kühl, Managing Partner, Polaris

Den sorte svane kommer svømmende

RelyOn Nutec var på opkøbstidspunktet en udfordret virksomhed. Moderselskabet Falck var finansielt presset, oliepriskrakket i 2014 havde sænket aktivitetsniveauet i sektoren – og samtidig var der blevet foretaget en række opkøb, som man internt baksede med at få ordentligt integreret.

Heldigvis havde man, året før Polaris købte virksomheden, indsat en ny topchef i form af Torben Harring. Han var allerede i gang med at strømline selskabet. I forbindelse med opkøbet satte han trumf på og indsatte et hold stærke eksterne rådgivere.

Det drejede sig om de to tidligere Mærsk-folk Jakob Thomasen og Jesper Lok samt professor Jan Damsgaard fra CBS og Merete Søby fra KMD. Målet var at få digitaliseringen op i gear. Nye kompetencer kom til via opkøb af en række specialiserede virksomheder. Olieprisen gik i den rigtige retning, og væksten kom i gang.

Alt så godt ud. Men så kom den sorte svane svømmende

”Alt gik jo rigtig fint indtil 14. marts 2020. Vi havde et godt momentum i forretningen, men blev hårdt ramt af pandemien. Udfordringen var, at vi har kundernes folk ude til fysisk træning. Ofte på tværs af landegrænser. Så vi var udfordrede. Heldigvis var vi begunstiget med et ledelseshold i RelyOn Nutec, som allerede havde erfaring med at håndtere kriser – qua tiden under den tidligere ejer,” siger han og tilføjer:

”Men det var en udfordrende tid. Vi sendte penge deres vej. Ikke store beløb, men nok til at sikre, at de kom godt igennem det hele. Heldigvis viste vores investering i digitalisering sig at være en fordel. Vi reagerede hurtigt og fandt på alternative løsninger. I dag står RelyOn Nutec stærkere end nogensinde før.”

Strategisk partner for kunderne

Selvom vi i Danmark på sin vis er begyndt at tale om COVID-19 i datid, er pandemien stadig en alvorlig og forstyrrende faktor i mange andre lande. Ikke desto mindre har Polaris sat kikkerten for øjnene og ser nu på, hvordan man får udviklet RelyOn Nutec endnu mere.

Forretningsmæssigt er fokus som nævnt at brede sig ud over nye brancher og at bruge digitaliseringen som redskab til at skabe nye undervisningsmetoder. Men det er ikke alt. Visionen er grundlæggende at skabe attraktive muligheder for kunder, som det næsten vil være umuligt at sige nej til.

”Vi vil gerne i retning af, at RelyOn Nutec ikke blot er leverandør af klassiske, gode sikkerhedstræningsydelser, men mere bliver en strategisk partner for kunderne. Der er et klart behov fra kundernes side om at kunne kvalitetssikre sig. Det udgør en effektiviseringsrejse for dem. Den skal vi hjælpe dem med,” siger Jan Johan Kühl.

Derudover handler det om at bygge videre på virksomheden, så den bliver mere og mere kulturmæssigt integreret på tværs af sine mange geografiske og funktionsmæssige skel. Og her kommer en af nutidens helt store tendenser ind i billedet, nemlig ESG (Environmental, Social & Governance).

”Sagen er, at hele ESG-agendaen ligger meget dybt indbygget i en virksomhed som RelyOn Nutec. Det hele handler jo om sikkerhed – medarbejdernes sikkerhed. Vi har en kvart million mennesker årligt igennem sikkerhedsuddannelser, og det gør i sig selv en kæmpe forskel. Det er et godt formål i sig selv. Det er et godt fundament for virksomheden,” siger han.

Potentiale til at kunne gøre en forskel

ESG er i dag ekstremt vigtigt. Både fordi kunderne ønsker det, og fordi investorerne kræver det. Det ved Jan Johan Kühl alt om, idet også Polaris er meget fokuseret på området. Her er RelyOn Nutec et interessant eksempel på en virksomhed, der har mange ESG-relaterede områder, man kan justere og påvirke som ejer.

Jan Johan Kühl nævner, at man i RelyOn Nutec-eksemplet arbejder målrettet med flere områder inden for verdensmålene. Deriblandt mål 13, klimaindsatsen. Her satser man på at understøtte vindmølleindustrien og dermed grøn energi. Samtidig kan virksomhedens sikkerhedstræning minimere ulykker med oliespild til følge. Oven i det opererer RelyOn Nutec i lande, hvor det danske mindset kan gøre en forskel for ligestilling og arbejdsforhold.

Alt i alt mener Jan Johan Kühl, at ESG og FN’s verdensmål kan blive endnu en løftestang til at gøre RelyOn Nutec til en endnu mere væsentlig aktør på sit område – og i sidste ende også en god forretningscase for Polaris selv, når tiden kommer til et exit.

”RelyOn Nutec er en fantastisk case på alle måder. På grund af COVID-19 har den haft to hårde år, men er også kommet igennem de svære tider og står faktisk skarpere end nogensinde før. Vi er midt i en spændende digitalisering, der kan åbne en verden af muligheder for virksomheden,” siger han og tilføjer:

”Og så er det også en virksomhed, der i dag har en klarhed i, hvad den kan og vil. Alle taler om purpose i dag. Det er blevet vigtigt. Her har vi en virksomhed, der handler om sikkerhed og andre ESG-relaterede emner. Den kan simpelthen gøre en forskel, fordi den eksisterer. Jeg er meget begejstret for den.”

OM POLARIS

Nordisk orienteret kapitalfond, der har hovedkvarter i København og har ca. 40 ansatte

Etableret i 1998 og har siden rejst fem fonde på samlet ca. 15 mia. kr.

Fokus er virksomheder med en omsætning fra 150 mio. kr. til ca. 1,5 mia. kr

Polaris er en klassisk kapitalfond, men den står også bag Polaris Flexible Capital, som yder lån og minoritetsinvesteringer

Den er bl.a. kendt for ejerskab i virksomheder som Molslinjen, Louis Poulsen og Sinful

Det hele handler jo om sikkerhed – medarbejdernes sikkerhed. Vi har en kvart million mennesker årligt igennem sikkerhedsuddannelser, og det gør i sig selv en kæmpe forskel. Det er et godt formål i sig selv. Det er et godt fundament for virksomheden

Jan Johan Kühl, Managing Partner, Polaris

Kontakt

Ulrik Ræbild
Partner, PwC
Tlf: +45 3945 3288
Email

Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube