Trods tidligere exit har GRO Capital valgt at geninvestere i Trackunit – med god grund

Kapitalfonden GRO Capital specialiserer sig i B2B-software. Mens man ejede Trackunit, fik virksomheden udviklet fleet management i en sådan grad, at den fortsat så store muligheder. Det betød, at den formelle exit i 2021 blev fulgt op af en geninvestering, fortæller Founding Partner i GRO Capital Lars Dybkjær.

I kapitalfonde kan det være fornuftigt at have klare retningslinjer for, hvornår man investerer i en virksomhed – og hvornår man skal sælge igen. Retningslinjerne bør dog ikke være mere firkantede, end at man nogle gange skal overveje at se bort fra dem, hvis man forventer at gøre en god forretning.

Det er en af de konklusioner, Lars Dybkjær, Founding Partner i GRO Capital, har gjort sig i forbindelse med kapitalfondens ejerskab af Trackunit. Det danske porteføljseselskab har udviklet en software- og hardwareløsning, som hjælper virksomheder med at overskue og optimere værdien af deres rullende materiel. GRO Capital købte Trackunit i 2015 og solgte den i 2021. Få måneder senere valgte kapitalfonden atter at købe sig ind i virksomheden – denne gang dog som minoritetsaktionær.

Det valg kan virke atypisk for en kapitalfond. Ofte fokuserer kapitalfonde nemlig på virksomheder, der har en helt bestemt størrelse og er i en helt bestemt fase. Selvom Trackunit er blevet betydeligt større, end den var for syv år siden, har GRO Capital alligevel valgt at geninvestere efter sin exit sidste år. Det er der gode grunde til, forklarer Lars Dybkjær.

”Vores ejerskabsperiode behøver ikke præcis at være fem år. Vi laver en exit, når vi føler, at vi er færdige med vores arbejde. Det var også tilfældet her, men Trackunit stod også over for en spændende næste fase, hvor den skulle købe sin største konkurrent i Nordamerika, virksomheden ZTR. Det krævede finansielle muskler, som en ny ejer ville kunne levere. Omvendt blev det også et argument for os om at blive inde. Vi kunne se, at der var mange spændende synergier. Og der lå endnu en spændende rejse forude,” siger han.

Den nye rejse vurderede både GRO Capital og Trackunits nye ejere, engelske HG Capital, at den danske kapitalfond qua sin sektormæssige specialviden kunne bidrage til. Beslutningen om at slå til krævede dog omtanke.

”Med hensyn til Trackunit, så har vi nok overtrådt den klassiske Private Equity-regel om, at man ikke må blive forelsket i sine porteføljevirksomheder. Men det er altså en ekstremt spændende case. Trackunit er global markedsleder på et område, der stormer frem. Den har vi ikke lyst til at slippe,” siger Lars Dybkjær.

Værktøjskassen er vigtig

Der er gode grunde til, at GRO Capital har haft et godt øje til Trackunit i mange år. Det skyldes ikke mindst kapitalfondens fokus og historik. GRO Capital blev etableret i 2014, bl.a. med et milliardstort kapitalindskud fra Danica Pension. Siden har kapitalfonden rejst tre investeringsfonde. Den første fond var på 140 mio. euro, den anden på 260 mio. euro – og nu er en spritny tredje fond kommet til, som ender på ca. 600 mio. euro. GRO Capital skiller sig ud fra andre kapitalfonde ved, at den er målrettet opkøb blandt B2B-softwarevirksomheder. Fokus er så skarpt, at den har opbygget et højt specialiseret team, der er eksperter i at vækste netop denne type virksomheder.

Pointer fra artiklen

  • Det kan have stor værdi for porteføljevirksomhederne, når investoren er sektorspecialiseret
  • Trackunit udgjorde en så spændende case for GRO Capital, at man valgte at geninvestere
  • Fokusskift fra hardware til software har været vejen til verdensmarkedet for Trackunit

GRO Capital laver det samme igen og igen. Amerikanerne kalder det repeat business. Det er vores styrke. Vi har ofte de samme udfordringer i de forskellige portefølje­ virksomheder

Lars Dybkjær, Founding Partner, GRO Capital

OM LARS DYBKJÆR

Lars Dybkjær er født i 1969 og uddannet cand.polit fra Københavns Universitet, Master of Economics, UCSB, og Global Executive MBA fra TRIUM (LSE, NY Stern og HEC)

Siden 2014 Founding og Managing Partner i GRO Capital

Siden 2015 har han været først bestyrelsesformand siden bestyrelsesmedlem i porteføljeselskabet Trackunit

Er desuden bestyrelsesmedlem i Adform, Targit, Queue-It mv.

OM GRO CAPITAL

Kapitalfond etableret i 2014. Bl.a. med en startkapital på ca. én mia. kr. fra Danica Pension

Har rejst tre fonde på henholdsvis 140, 260 og 600 mio. euro

Både institutionelle investorer, familiefonde og aktører inden for asset management investerer i GRO Capitals fonde

GRO Capital fokuserer skarpt på investeringer i B2B-softwarevirksomheder. Typisk med en omsætning på mellem ti og 100 mio. euro

I min optik udgør Trackunit et klassisk eksempel på, hvor­ dan software kan ændre en forretning og gøre den global. Trackunit er vokset voldsomt. Vi nærmer os en million enhe­der, der er monteret på maskineri. Antallet af medarbejdere er tredoblet

Lars Dybkjær, Founding Partner, GRO Capital

”Vi investerer normalt i selskaber, der omsætter for mellem 10 og 100 mio. euro, og som hører hjemme i Norden, DACH-landene (Tyskland, Østrig og Schweiz, red.) og Benelux. Det skal være softwarevirksomheder med en vis modenhed, som har god teknologi og produktfokus. Det må gerne være selskaber, der har brug for hjælp til at blive en global spiller,” siger han og tilføjer:

”Det globale er vigtigt. Vi investerer ikke i udelukkende danskfokuserede virksomheder. Ideelt set finder vi B2B-segmenter, der vokser med 10 pct. årligt. Opkøbsvirksomheden må gerne være i top-fem. Logikken er, at hvis du har en førende position i et voksende marked, så har du medvind fra start. Det, der ofte mangler, er eksekveringsdelen. Og den har vi stor erfaring i.”

GRO Capital arbejder med Lars Dybkjærs ord ”meget tæt” sammen med ledelserne i sine porteføljeselskaber, og det er en af de ting, der gør GRO Capital lidt atypisk i forhold til andre kapitalfonde.

”I GRO Capital laver vi det samme igen og igen. Amerikanerne kalder det repeat business. Det er vores styrke. Vi har ofte de samme udfordringer i de forskellige porteføljevirksomheder. Det er teknologi, det er software. Hvordan går man til markedet? Hvordan laver man en salgsorganisation? Hvordan laver man Product Management? Alt det har vi svaret på utallige gange. Det gør os til en stærk ejer,” siger han.

Fra hardware til software

Trackunit kom under GRO Capitals vinger i 2015. Lars Dybkjær fortæller, at kapitalfondens folk så noget ganske unikt i den danske softwarevirksomhed, der bygger på en selvudviklet GPS-teknologi, der grundlæggende kan holde styr på rullende maskineri – i form af fx gaffeltrucks og gravemaskiner.

”Vi vil gerne investere i softwarefirmaer, der kan disrupte en industri – altså få virksomhedens slutkunder til at tænke på en ny måde. Fx ved at give dem en service, de ikke vidste, de havde brug for. Her mente vi, at Trackunit havde en klar value proposition. De havde muligheden for at give deres kunder ekstra værdi via deres produkt,” siger han.

Virksomheden havde dengang omkring 70 medarbejdere og et stærkt teknologisk fundament. Men for at få Trackunits potentiale pakket ud, krævede det en omsiggribende ændring af virksomhedens fokus.

”Trackunit bygger grundlæggende på en GPS-teknologi, som man kan bruge til at holde styr på sit udstyr. Det er meget værdifuldt – bl.a. i byggebranchen. Så kan man hurtigt finde en ledig bulldozer, når man har brug for den. Det er klassisk fleet management. Vi kunne dog se, at der var muligheder for at sofistikere produktet ud fra de data, der bliver genereret,” siger han og tilføjer:

”I dag kombinerer vi GPS-positioneringen med fx de data, der kommer fra maskinerne selv. Det kan vi bruge til analyser, der giver yderligere information. Det handler om reel udnyttelsesgrad, brændstofforbrug og vedligeholdelsesmæssig tilstand m.m. I dag handler Trackunit mere om service. Vi har været med til at forvandle den fra en hardwarevirksomhed til en softwarevirksomhed.”

Vejen til verdensmarkedet

Skiftet skal forstås ganske konkret. Mens Trackunit tidligere selv stod for hardware, så er produktionen i dag ude af huset. I dag er Trackunit et softwareselskab, der lever af at udvikle services til sine kunder og sælge dem på abonnementsbasis. Det er heri, man skal finde årsagen til dens succes, forklarer Lars Dybkjær.

”I min optik udgør Trackunit et klassisk eksempel på, hvordan software kan ændre en forretning og gøre den global. Trackunit er vokset voldsomt. Vi nærmer os en million enheder, der er monteret på maskineri. Antallet af medarbejdere er tredoblet.

Omsætningen voksede fra ca. 140 til ca. 470 mio. kr. i GRO Capitals ejertid, og efter opkøbet af ZTR nærmer omsætningen sig nu én mia. kr. Det har virkelig været en stærk case,” siger han.

Det er også heri, man skal finde årsagen til, at GRO Capital både valgte at sælge Trackunit videre til en engelsk kapitalfond og få måneder senere geninvestere i den. Trackunit havde potentialet til at blive klar global markedsleder, men det krævede opkøb af den største konkurrent i Nordamerika, ZTR. Og det krævede så store kapitalmuskler, at der var behov for en ny ejer, samtidigt med at GRO havde ejet virksomheden i seks år.

Den nye ejer, HG Capital, kunne udmærket se, at Trackunit er på en spændende rejse, og at samspillet mellem Trackunit og ZTR var interessant.

”Vi kender HG Capital ganske udmærket. De kunne heldigvis også se, at vi kunne spille en rolle i kontinuiteten. Da vi fik tilbuddet om at investere igen, skabte vi en lille, ny fond, der udelukkende havde til opgave at investere i Trackunit. I dag har vi en mindre minoritetspost, men er stadig involveret i bestyrelsen,” siger han.

OM TRACKUNIT

Dansk softwarevirksomhed, der blev etableret i 1998 i nordjyske Pandrup. Er senere rykket til Aalborg

Trackunit indsamler og analyserer maskindata i real-time med henblik på at levere proaktiv og forudsigende information, der styrker kunderne gennem datadrevet fremsyn

Trackunit står bag brancheledende telematisk software, hardware og services, der spænder over områder fra operatørsikkerhed og maskintilstand til virksomhedsoptimering

Trackunit servicerer kunderne direkte fra hovedkvartererne i Danmark, Chicago, USA, og Singapore og gennem datterselskaber i Canada, Sverige, Norge, Frankrig, Holland, Tyskland, Storbritannien, Australien og Japan

Virksomheden blev i 2015 købt af GRO Capital og Goldman Sachs, som efterfølgende har iværksat en omfattende vækstplan. I 2021 blev Trackunit solgt til den engelske kapitalfond HG Capital. GRO Capital valgte efterfølgende at geninvestere i en mindre ejerandel

Virksomheden er global markedsleder. Direktør for Trackunit er Søren Brogaard. Han blev indsat 2020

Samarbejdet er helt centralt

GRO Capital involverer sig altid dybt i de virksomheder, der bliver en del af kapitalfondens portefølje. Det er Trackunit et eksempel på. Men involveringen kan nogle gange virke lidt usynlig for udenforstående. Da GRO Capital overtog virksomheden i 2015, blev der fx ikke offentliggjort nogen væsentlig ændring i Trackunits topledelse ved overtagelsen. Det var først langt senere, det blev tilfældet.

Men man skal ikke lade sig narre. Der skete ændringer fra købstidspunktet. Lars Dybkjær forklarer, at man allerede inden overtagelsen blev enige om en omsiggribende strategi, der fokuserede på global vækst og det førnævnte fokusskifte fra hardware til software. Det arbejde fortsatte i den intensive 100-dagesperiode, der fulgte ejerskabsændringen i 2015.

”Det indledende arbejde resulterer i, at man får hypoteserne på plads. Den klassiske 100-dagesperiode er dog stadig god og værdifuld. På den ene side skal man udbygge og konkretisere planerne, og på den anden side er det ekstremt vigtigt, at man får forankret planerne i hele virksomheden. Den første tid handler meget om at lære hinanden at kende, give hinanden håndtryk mht. planerne og begynde at arbejde sammen,” siger han.

Det centrale begreb er i den forbindelse ”samarbejde”. Lars Dybkjær forklarer, at GRO Capitals indgangsvinkel til netop samarbejde er, at det skal være ekstremt tæt. GRO Capital har både ekspertteams og erfaring i dataindsamling og -analyse, hvilket for porteføljevirksomheden er værdifuldt. Den får simpelthen et ekstra lag oven på sine egne kompetencer.

Den model er lidt usædvanlig. Og den karakteriserer, mener Lars Dybkjær, GRO Capital som investor.

”Vi involverer os på et niveau, der er atypisk blandt kapitalfonde. Det er vores model, og det er vores styrke. Vi har en stor passion for software. Vi ser os næsten ikke som en Private Equity-virksomhed længere. Vi ser faktisk mere os selv som en softwarevirksomhed,” siger Lars Dybkjær.

Kontakt

Jan Hetland Møller
Partner, PwC
Tlf: +45 4075 6991
Email

Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube