Der er behov for at styrke kønsdiversiteten i danske virksomheder

I dette nummer af CXO Magasinet sætter vi fokus på kønsdiversitet i dansk erhvervsliv og udviklingen i forhold til kvinder i ledelse. På dette område kan vi desværre konstatere, at Danmark taber terræn set i global sammenligning, og i den seneste udgave af World Economic Forum Global Gender Gap Report falder Danmark således 15 pladser og er nu placeret som nummer 29 i verden målt på alle relevante parametre. Samtidig placeres Danmark som nummer 101 på samme liste, når det drejer sig konkret om andelen af kvinder i lederstillinger.

På den positive side kan vi til gengæld også se en stigende erkendelse hos langt de fleste topledere i forhold til, at der er et gap, der skal lukkes, når det gælder styrkelse af kønsdiversiteten i de danske virksomheder. Manglende kønsdiversitet er ikke blot en udfordring for de kvinder, der ønsker at udvikle deres karriere, men også for virksomhederne og samfundet i det hele taget. Det er der ikke noget nyt i, men vi er nødt til at blive bedre til at rekruttere, fastholde og udvikle fremtidige kvindelige talenter; ellers vil vi fortsat afskære os fra en stor del af talentmassen.

Både vores interviews med topledere til dette nummer af CXO Magasinet samt en ny analyse, ”Kønsdiversitet i dansk erhvervsliv”, fra PwC og Axcelfuture viser, at hovedparten af de danske erhvervsledere ser fordele i en styrket kønsdiversitet. 74 pct. af erhvervslederne angiver, at de er ‘enige’ eller ‘meget enige’ i, at det er afgørende for virksomhedens succes at kunne tiltrække kvindelige talenter til centrale stillinger. Samtidig er 82 pct. ‘enige’ eller ‘meget enige’ i, at samarbejdsklimaet er bedre, hvis der er en lige fordeling af mænd og kvinder, mens 73 pct. mener, at den kønsmæssige lighed understøtter bedre beslutningsprocesser i virksomheden.

De ledere og eksperter, vi har talt med, slår samtidig fast, at det går for langsomt med at skabe den fornødne forandring i retning af større kønsdiversitet i ledelseslagene. Vi hører også en erkendelse af, at toplederne har et særligt ansvar i forhold til at træde i karakter og drive forandringen. Analysen viser også, at det særligt er måltal og transparent rapportering, der skal sikre, at den nødvendige forandring sker. Det er ikke nok med den gode vilje. Således svarer 60 pct. da også, at de er enten ‘enige’ eller ‘meget enige’ i, at topledelsen bør anvende måltal for at fremme processen med at få flere kvinder på ledelsesgangene.

I forlængelse heraf kommer vi i magasinet ind på tre initiativer på diversitetsområdet, som regeringen har planer om at lancere i det kommende folketingsår. Det gælder forældreorlov, uddannelse og måltal. Der er behov for at skabe resultater både på kort og på længere sigt, og der er ingen tvivl om, at motivationen er til stede, ligesom der er mange redskaber i værktøjskassen. Nu handler det om at få dem aktiveret, så vi sammen kan skabe den nødvendige bevægelse i den rigtige retning.

I PwC har vi en ambition om at inspirere til løsninger og dermed at udvikle både mennesker, organisationer og samfund. Vi vil gerne rette en stor tak til de fremtrædende erhvervsledere, eksperter og ligestillingsministeren for alle at bidrage med deres tid, indsigt og visioner til denne udgave af CXO Magasinet. Succes skaber vi sammen.

Rigtig god fornøjelse.

Mogens Nørgaard Mogensen

Senior Partner og adm. direktør, PwC

Manglende kønsdiversitet er ikke blot en udfordring for de kvinder, der ønsker at udvikle deres karriere, men også for virksomhederne og samfundet i det hele taget

Mogens Nørgaard Mogensen, Senior Partner og adm. direktør, PwC

Kontakt

Mogens Nørgaard Mogensen
Senior Partner og adm. direktør, PwC
Email

Ekstra værdi

Husk du kan altid læse CXO Magasinet og PwC’s andre udgivelser på din smartphone med appen Ekstra Værdi.


Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube