Forankring af indsatsen i ledelsen er afgørende for at nå målene

Strategiske investeringer og udvikling af konkrete måleværktøjer var noget af det, der for Chr. Hansen for to år siden kulminerede i en kåring som verdens mest bæredygtige virksomhed. I dag er det 81 procent af virksomhedens omsætning, der direkte understøtter tre af FN’s Verdensmål. Afgørende for yderligere fremdrift er en endnu bredere forankring i ledelsen.

Som en af få kan virksomheden Chr. Hansen prale af at have været bæredygtig, nærmest længe før ordet blev opfundet. For siden Christian Ditlev Ammentorp Hansen i 1800-tallet fandt ud af at udvinde enzymer fra kalvemaver, som kunne bruges til produktion af ost, har forståelsen og respekten for naturens egne ressourcer været afgørende for virksomheden, der producerer naturlige bakteriekulturer til den globale fødevare-, sundheds- og landbrugssektor.

Selvom bæredygtighed således er en del af virksomhedens DNA, vil direktøren for Chr. Hansen DK og øverste ansvarlige for koncernens bæredygtighedsindsats, Winnie Bügel, alligevel gerne fremhæve en beslutning for seks år siden, som har gjort den helt store forskel:

“I 2015 tog vi indsatsen for bæredygtighed op på et mere strategisk niveau og tog samtidig hul på at arbejde med det også i en forretningsdimension, hvor vi så det som en løftestang for vækst. Vi blev enige om, at vi skulle have en egentlig strategi for bæredygtighed. Og vendepunktet kom for alvor i 2016, da vi begyndte at se på, hvordan virksomheden kunne opnå den største bæredygtige effekt af vores produkter og aktiviteter og knytte det hele til FN’s Verdensmål.”

I praksis betød det vedtagelsen af konkrete mål for bæredygtighed i en strategi. Desuden indebar det, at man gav sig til at analysere samtlige af virksomhedens 3.000 produkter og evaluere dem i forhold til tre specifikke verdensmål: ingen sult, høj sundhed og trivsel samt ansvarligt forbrug og produktion.

Med sin bæredygtige dagsorden adresserer Chr. Hansen i dag især udfordringer som madspild, overforbrug af antibiotika og behovet for en mere bæredygtig landbrugssektor til at brødføde verdens voksende befolkning – som fastlagt i FN’s verdensmål 2, 3 og 12.

Pointer fra artiklen

  • Bæredygtighed som løftestang for vækst
  • Måling af resultater skaber troværdighed
  • Mere smidig lovgivning er nødvendig

Vi blev enige om, at vi skulle have en egentlig strategi for bæredygtighed. Og vendepunktet kom for alvor i 2016, da vi begyndte at se på, hvordan virksomheden kunne opnå den største bæredygtige effekt af vores produkter og aktiviteter og knytte det hele til FN’s Verdensmål

Winnie Bügel, Corporate Vice President Compliance & Corporate Affairs, Chr. Hansen

Vi sælger vores biobeskyt tende kultur til mejerierne, som de gennem forbedret kvalitet og optimeret holdbarhed kan bruge til at komme af med en stor del af det spild, der er på tværs af værdikæden. Et spild, som vi ved har en enorm påvirkning på både CO2-aftryk og økonomi

Winnie Bügel, Corporate Vice President Compliance & Corporate Affairs, Chr. Hansen

OM WINNIE BÜGEL

Født i 1965 og har en master i jura fra Københavns Universitet samt BC i international handel fra CBS

Siden 2016 Corporate Vice President Compliance & Corporate Affairs, Chr. Hansen og CEO for Chr. Hansen A/S (Denmark)

Har siden 2000 haft en række ledende roller inden for Compliance, Legal og Quality hos Chr. Hansen

Fra 1998 til 2000 Bestyrelsessekretær og marketing manager i Carl Bro (Nu Grontmij)

OM CHR. HANSEN

Chr. Hansen er et globalt bioscienceselskab grundlagt i 1874 af Christian D.A. Hansen. Selskabet har i dag fokus på at udvikle naturlige ingrediensløsninger til fødevare-, ernærings-, medicinal- og landbrugsindustrien

Chr. Hansen beskæftiger omkring 3.600 medarbejdere i mere end 30 lande. Hovedkvarteret ligger i Hørsholm, Danmark

Selskabet er noteret på Nasdaq Copenhagen og omsatte i regnskabsåret 2019/20 for 1.189 mio. euro

Målinger skaber troværdighed

Men én ting er, hvad man siger, man gør. Noget andet er at vise det sort på hvidt. Derfor har Chr. Hansen de senere år fået udviklet måleværktøjer, der bl.a. viser, at det i 2020 var 81 procent af selskabets omsætning, der direkte understøtter de tre FN-verdensmål. For Winnie Bügel er det en nøgleprioritet at kunne måle effekter, hvorfor rapportering om fremskridt inden for bæredygtighed i dag er en integreret del af den eksterne revision, hvor de finansielle resultater sidestilles med de bæredygtige – både ift. verdensmål og CO2-udledning.

”Når måling af vores bæredygtige indvirkning på Products, Planet og People er så centralt et element i vores strategiske planlægning og virksomhedskultur, er det, fordi vi mener, det er afgørende for vores troværdighed blandt investorer og kunder. Og uden den får vi jo svært ved at vækste,” påpeger direktøren.

I henhold til 2025-strategien forfølger Chr. Hansen altså tre konkrete verdensmål for bæredygtighed. Ser man på verdensmål 2 (stop sult), skal virksomheden dække 25 mio. hektar med sine naturlige planteløsninger, der kan være med til at brødføde flere mennesker. I forhold til mål nr. 3 (sundhed og trivsel) skal der være 200 mio. mennesker, der spiser virksomhedens probiotiske stammer. Og ift. nr. 12 (om ansvarligt forbrug og produktion) skal man reducere madspild med to mio. tons yoghurt.

På alle tre områder er man allerede kommet rigtig langt. Og spørger man Winnie Bügel, mener hun også, at en af grundene til, at Chr. Hansen for to år siden blev kåret som verdens mest bæredygtige virksomhed, er, at verden for alvor er begyndt at forstå det potentiale, som gode bakterier har, og hvordan de kan bidrage til løsningen på nogle af de store udfordringer, planeten står over for i dag med madspild og sult, foruden at gøre landbrugssektoren mere bæredygtig.

Siden virksomhedens indsats for bæredygtighed for alvor tog fart, har Winnie Bügel kun set den accelerere. I dag har man således en mere divers agenda, der bl.a. omfatter en klimadagsorden og en forøget kommercialiseringsindsats sammen med kunderne. Det sidste handler bl.a. om Chr. Hansens leverancer af mikrobielle produkter, der kan være med til at reducere madspild i produktionskæden for fødevarer og nedsætte forbruget af antibiotika og pesticider i landbrugssektoren. På samme måde samarbejder man med kunderne om konsekvenserne for deres klimaaftryk og om datagrundlaget for det.

“Sådan er det eksempelvis, når vi sælger vores biobeskyttende kultur til mejerierne, som de gennem forbedret kvalitet og optimeret holdbarhed kan bruge til at komme af med en stor del af det spild, der er på tværs af værdikæden. Et spild, som vi ved har en enorm påvirkning på både CO2-aftryk og økonomi,” som direktøren siger.

En transformation af produktionen på vej

Mens 2025 nærmer sig med hastige skridt, er blikket nu rettet mod tiden efter. Især i forhold til de Science Based Targets, som man tilsluttede sig sidste år. Med dem har selskabet sagt ja til at deltage aktivt i bestræbelserne på at reducere CO2-udledningen og sænke den globale opvarmning med 1,5 grad. Som en relativt lille virksomhed er det vigtigt at fokusere sin indsats, hvor man kan realisere den største påvirkning. Derfor er det, ifølge Winnie Bügel, forsyningskæden, der står for tur.

“Der er ingen tvivl om, at vi kommer til at se en decideret transformation af hele vores måde at drive forretning på, navnlig inden for de mere industrielt tunge områder, hvor vi i dag har den største negative påvirkning og udledning af drivhusgasser. Her kommer vi til at ændre på hele vores setup, fra indkøb af råmaterialer og logistik til transport til og fra kunder og leverandører. De konkrete mål sætter vi i løbet af august 2021, og for at komme hurtigt ind på det rette spor, arbejder vi allerede nu med at afdække en meget stor portefølje af projekter, der kan være med til at understøtte transformationen,” fortæller hun og forventer, at man på den måde vil nå det højeste ambitionsniveau, som virksomheden endnu har leveret på.

Med til at fremme selskabets bæredygtige dagsorden er desuden den måde, som det er lykkedes Chr. Hansen at få den forankret i organisationen på.

“Mange virksomheder kæmper med dette. Men for os har vejen vist sig at gå over vores sustainabilityenhed, der i dag også fungerer som sekretariat for et egentligt sustainability board med vores CEO for bordenden og repræsentanter for alle dele af forretningen rundt om. Det, tror jeg, har haft en enorm indflydelse på den bevågenhed, som bæredygtighedsagendaen har i hele organisationen, hvor vi ser en stor lyst blandt medarbejderne til at bidrage,” siger Winnie Bügel og er samtidig overbevist om, at rigtig mange medarbejdere søger til Chr. Hansen netop af samme grund.

Forankring i ledelsen er helt centralt

Senest er virksomheden begyndt at koble bonusudbetalinger i den øverste ledelse til, hvordan man lykkes med at opfylde målene for klima og bæredygtighed.

“Vi har decideret lavet et ESG-paylink på 20 procent. Og hertil kommer, at vi agter at forankre indsatserne endnu mere både i bestyrelsen, i revisionskomitéen og i andre udvalg. Alt sammen for at sikre den rette fremdrift,” tilføjer hun og understreger, at bæredygtighedsdagsordenen hos Chr. Hansen ikke kun handler om natur, klima og miljø, men bliver forstået i relation til hele ESG-indsatsen – Environment, Social og Governance. Således er det sociale og ledelsesmæssige aspekt også et indsatsområde i virksomheden, hvor emner som diversitet, etnicitet, inklusion o.l. også fylder og er vigtige strategiske områder.

Men virksomheden med adresse i Hørsholm befinder sig ikke på en isoleret ø. Og direktøren peger her på især EU, hvorfra hun mener, at både Chr. Hansen og resten af erhvervslivet har brug for hjælp. For som det er nu, gør EU-regler og anden lovgivning det ikke just nemt for nogen at nå de mål, politikerne fastsætter.

“For eksempel kræver EU, at pesticidforbruget reduceres med 50 procent i 2030. Det er rigtig fint – men hvis det tager syv-otte år at få godkendt et bæredygtigt produkt, når vi det aldrig. Derfor har vi brug for en dansk regering, der støtter behovet for smidigere lovgivning og kortere godkendelses processer for i nnovative, grønne produkter – navnlig over for EU,” fastslår Winnie Bügel.

Hvis det tager syv-otte år at få godkendt et bæredygtigt produkt, når vi det aldrig. Derfor har vi brug for en dansk regering, der støtter behovet for smidigere lovgivning og kortere godkendelsesprocesser for innovative, grønne produkter – navnlig over for EU

Winnie Bügel, Corporate Vice President Compliance & Corporate Affairs, Chr. Hansen

Kontakt

Kim Tromholt
Partner, PwC
Tlf: +45 3945 3059
Email

Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube