Danmark har gode muligheder for at blive frontløber i den grønne omstilling

I dette nummer af CXO Magasinet sætter vi fokus på bæredygtighedsagendaen, herunder hvordan man i erhvervslivet og i det parlamentariske arbejde håndterer den grønne omstilling og de muligheder og udfordringer, den skaber.

Bæredygtighed har de seneste år indtaget agendaen hos danske topledere i både politik og erhvervsliv, og der er i dag en meget bredere forståelse af, at det handler om et samspil for at sikre fremtidig velfærd og velstand i vores samfund som en forudsætning for langsigtet succes for virksomhederne. Gennem de interviews, vi har foretaget, fremgår det, at erhvervsledere og politikere tager udfordringen alvorligt. Vi ser, at der er bred enighed om, at Danmark hører til blandt de lande, der sætter bæredygtighed højest på agendaen, men også at det høje ambitionsniveau skal bevares for at fastholde positionen som førende grøn nation. Konklusionerne understøttes af PwC’s CEO Survey 2021, der viser, at danske topledere er klar til at tage et stort ansvar, når det gælder klimaforbedringer. Også et større ansvar end globale topledere generelt. Surveyet viser, at 7 ud af 10 danske topledere har planer om at øge de langsigtede investeringer inden for ESG. Globalt er det 6 ud af 10.

Når vi lytter til erhvervsledere, politikere og eksperter, står det klart, at samspillet mellem den private og den offentlige sektor får afgørende betydning for, hvordan vi lykkes med den grønne omstilling. Ligesom erhvervslivet stiller høje krav til egne beslutninger for at fremme den grønne omstilling, forventer erhvervslederne også et højt ambitionsniveau hos politikerne. PwC’s CEO Survey 2021 viser, at 7 ud af 10 danske topledere mener, at positive klimaforandringer bør være en politisk prioritet. Til sammenligning gælder det blot en tredjedel af virksomhedslederne globalt. Væsentligt for succes med den grønne omstilling er, at der er tillid til og troværdighed omkring den indsats, der gøres for at skabe en bæredygtig fremtid, herunder at nå klimamålene. En analyse, foretaget af PwC og Axcelfuture, viser, at de fleste selskaber i C25-indekset er langt i deres klimarapportering, men at der er udfordringer med gennemsigtigheden, fordi der endnu ikke findes en fælles global standard. Det er afgørende, at virksomhedernes klimarapportering er af høj kvalitet, da dette uden tvivl vil blive et stadigt vigtigere konkurrenceparameter for det globale erhvervsliv. Her er der et arbejde at gøre for både politikere og erhvervsledere med at sikre tillid og troværdighed.

Det samlede indtryk fra de input, vi har fået, er, at Danmark står i en gunstig position i forhold til at styrke sin rolle som førende grøn nation. Men også at grebet ikke må slippes. Det kræver fortsat store ambitioner, beslutningskraft og samarbejde på tværs af sektorer at nå helt i mål.

Vi i PwC vil gerne rette en stor tak til de fremtrædende erhvervsledere, politikere og eksperter, der har bidraget med indsigt og viden til denne udgave af CXO Magasinet. Det er afgørende, at vi kan inspirere hinanden til, hvordan vi griber ledelsesopgaven an. Succes skaber vi sammen.

Mogens Nørgaard Mogensen

Senior Partner og adm. direktør, PwC

Når vi lytter til erhvervsledere, politikere og eksperter, står det klart, at samspillet mellem den private og den offentlige sektor får afgørende betydning for, hvordan vi lykkes med den grønne omstilling

Mogens Nørgaard Mogensen, Senior Partner og adm. direktør, PwC

Kontakt

Mogens Nørgaard Mogensen
Senior Partner og adm. direktør, PwC
Email

Ekstra værdi

Husk du kan altid læse CXO Magasinet og PwC’s andre udgivelser på din smartphone med appen Ekstra Værdi.


Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube