Samfundsansvar og styrket samarbejde i kølvandet på COVID-19

I denne udgave af CXO Magasinet fokuserer vi på erhvervslivets erfaringer fra et begivenhedsrigt og udfordrende år i kølvandet på COVID-19. Vi fokuserer på, hvordan man i bestyrelse og direktion håndterer de udfordringer, man har mødt, og ikke mindst på, hvordan man vurderer, at fremtidens ledelse vil blive påvirket fremover.

Vi kommer helt tæt på, hvordan en række førende bestyrelsesfolk og virksomhedsledere oplevede det, da verdensbilledet pludselig, i starten af 2020, forandrede sig markant og fra den ene dag til den anden gjorde de hidtidige strategier og vækstplaner til forældede dokumenter. Vi kommer tæt på ledende erhvervsfolks beskrivelser af det intense arbejde, der blev gjort i samarbejde mellem direktion og bestyrelse for at navigere virksomhederne igennem den pandemi, der ikke er set magen til måske nogensinde i historien.

Når vi lytter til toplederne i dette nummer, hører vi klart og tydeligt, at et forstærket samarbejde mellem bestyrelse og direktion har spillet en afgørende rolle for, at dansk erhvervsliv overordnet set står med et godt grundfæste på dette tidspunkt. Toplederne fortæller desuden, at krisen har medført, at man også i bredere forstand er rykket tættere sammen. Krisen har bevirket, at der er skabt en større bevidsthed om den afhængighed, der er mellem virksomheder, medarbejdere og samfundet generelt. Og at virksomhedernes samfundsansvar er blevet endnu mere tydeligt.

Fremadrettet lyder konklusionen fra erhvervslivet, at COVID-19 med stor sandsynlighed vil medvirke til at forstærke nogle af de tendenser, der var højt på agendaen, også før pandemien brød ud. Det tiltagende fokus på netop samfundsansvar og bæredygtighed vil efter alt at dømme kun blive styrket. Digitaliseringen er en anden tendens, hvor man ser, at en allerede igangværende forandring har fået mere luft under vingerne. En digitalisering, der er sket bl.a. i salgsleddet, men også som en indsats for at skabe en mere effektiv hverdag for medarbejderne i form af nye værktøjer og etablering af hjemmearbejdspladser. Når det er sagt, ser vi også en erkendelse af, at det sociale tilhørsforhold, og det at kunne mødes med sine kolleger, i det lange løb er helt afgørende for virksomhedens kultur.

Vi har i dette nummer af CXO Magasinet også inddraget konklusioner fra den seneste version af Tillidsbarometeret, der bl.a. viser, at danskernes tillid til erhvervslivet er steget i perioden, siden COVID-19 ramte. En udvikling, der bekræfter erhvervsledernes betragtninger. Sidst, men ikke mindst, har vi også haft fornøjelsen af, sammen med en uafhængig jury, at udnævne bestyrelsesformand for Forenet Kredit, Nina Smith, til Årets Bestyrelsesformand 2020, hvilket du kan læse mere om.

Vi i PwC vil gerne rette en stor tak til de fremtrædende erhvervsledere og bestyrelsesfolk, der har bidraget med indsigt og viden til denne udgave af CXO Magasinet. Det er afgørende, at vi kan inspirere hinanden til, hvordan vi griber ledelsesopgaven an. Succes skaber vi sammen.

Mogens Nørgaard Mogensen

Senior Partner og adm. direktør, PwC

Krisen har også bevirket, at der er skabt en større bevidsthed om den afhængighed, der er mellem virksomheder, medarbejdere og samfundet generelt. Og at netop virksomhedernes samfundsansvar er blevet endnu mere tydeligt

Mogens Nørgaard Mogensen, Senior Partner og adm. direktør, PwC

Kontakt

Mogens Nørgaard Mogensen
Senior Partner og adm. direktør, PwC
Email

Ekstra værdi

Husk du kan altid læse CXO Magasinet og PwC’s andre udgivelser på din smartphone med appen Ekstra Værdi.


Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube