Nina Smith er Årets Bestyrelsesformand 2020

Efter 10 år med kåringer af Årets Bestyrelsesformand faldt valget i 2020 på Nina Smith, der har været bestyrelsesformand i Forenet Kredit siden 2016, og som sådan har stået i spidsen for at føre Nykredit frem til den succes, som virksomheden er i dag.

Valget af Årets Bestyrelsesformand 2020 blev et ganske særligt valg. For én ting er, at år 2020 var sidste gang, at PwC kårede Årets Bestyrelsesformand for fremover i stedet at udnævne Årets Erhvervsprofil. Men en anden ting er, at valget i år faldt på en kvinde – en universitetsprofessor uden den traditionelle erhvervsbaggrund, nemlig Nina Smith.

Som formand for Forenet Kredit, der ejer Nykredit og Totalkredit, har Nina Smith været en nøgleaktør i en af de seneste års helt store succeshistorier inden for aktivt ejerskab. Og netop dette var en af juryens væsentlige begrundelser for at vælge netop hende som Årets Bestyrelsesformand 2020.

“Nina Smith har med sin tilgang til en udvidet ejerkreds skabt fundamentet for en styrket markedsposition for Nykredit, som de seneste år er blevet realiseret via en klar strategi og en positiv udvikling i indtjeningen,” lød det fra Mogens Nørgaard Mogensen, Senior Partner og adm. direktør i PwC i forbindelse med udnævnelsen.

I en kommentar til udnævnelsen sagde Nina Smith, at den gjorde hende både meget glad og taknemmelig, men også overrasket, da hun har en anderledes baggrund og kommer fra en ikke-børsnoteret virksomhed.

”At jeg har en forskerbaggrund, kommer mig ofte til gode, eftersom man i den akademiske verden ikke er vant til at få ret, men i stedet skal lytte til argumenter,” påpegede hun.

For hende handler rollen som bestyrelsesformand dybest set om at være holdleder og få sat et rigtig godt hold. Og som hun sagde, er ”min største glæde, når vi haft udfordringer og i fællesskab har fundet frem til gode løsninger”.

Netop det gode team, hun har bag sig i Forenet Kredit, er endnu en årsag til juryens valg af hende som Årets Bestyrelsesformand 2020. Således hedder det i begrundelsen, at hun er lykkedes med at sætte det rette hold i bestyrelsen og i dag står i spidsen for en mangfoldig og professionel bestyrelse, der består af otte medlemmer, hvoraf tre er kvinder.

“Alle de væsentligste aktører i den udvidede ejerkreds er kundeejede, og Nina Smith har evnet at holde en transparent og løbende dialog med alle aktionærerne, herunder også minoritetsaktionærerne, hvilket kræver en stor del stakeholder-pleje og et diplomatisk væsen,” som Mogens Nørgaard Mogensen udtrykte det.

Selv mener Nina Smith, at det hører med til rollen som formand også at bidrage til den offentlige debat. Og det har juryen også bemærket, at hun gør:

”Nina bidrager aktivt i den offentlige debat og er en stærk fortaler og repræsentant for øget mangfoldighed. På det seneste er Nina Smith også blevet kendt for at bidrage til debatten om dansk erhvervsliv under COVID-19-krisen, og hun har bl.a. sammen med tre andre topfolk fra dansk erhvervsliv fremlagt bud på genopbygningen af dansk erhvervsliv efter krisen,” lød det fra indehaveren af titlen som Årets Bestyrelsesformand 2019, Thomas Thune Andersen, bestyrelsesformand for Ørsted og medlem af juryen for 2020.

Kontakt

Brian Christiansen
Partner, PwC
Tlf: +45 3945 9080
Email

Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube