Danskernes tillid til erhvervslivet er styrket under COVID-19

PwC’s årlige Tillidsbarometer viser, at danskernes tillid til erhvervslivet er steget i fra 61 i 2019 til 63 i 2020, og nu er på det højeste niveau i barometerets historie. Det er især lykkedes at løfte tilliden på områder relateret til samfundsansvar. Samtidig viser Tillidsbarometeret, at netop samfundsansvar vægtes særlig højt hos danskerne, og at det fortsat bør være et vigtigt fokusområde for de danske virksomheder fremadrettet.

Midt i COVID-19-krisen, der har haft store økonomiske, samfundsmæssige og menneskelige omkostninger, er et lille lyspunkt tonet frem. Danskerne har i løbet af det seneste år fået større tillid til det private erhvervsliv, viser Tillidsbarometeret fra PwC. Fremgangen skyldes især, at danskerne i stigende grad har oplevet, at virksomhederne påtager sig et større ansvar i samfundet, at de er aktive i samfundsdebatten og har fokus på et større formål end at tjene penge.

”Det er meget glædeligt, at tilliden til det private erhvervsliv i Danmark er steget. I løbet af COVID19-krisen har en lang række virksomheder vist stort samfundsansvar og taget en lang række initiativer for at holde hånden under danske arbejdspladser. Mange virksomheder har omlagt deres produktion på rekordtid og tilbudt hjælp på nye måder. Nogen har givet en økonomisk håndsrækning til underleverandører. Andre har skabt unikke services eller produkter i et samarbejde med myndigheder og sundhedspersonale. Det har virksomhederne gjort for at hjælpe samfundet, hvor det har været muligt, og samtidig sikre deres forretning og bevare arbejdspladser,” siger Mogens Nørgaard Mogensen, adm. direktør og Senior Partner i PwC.

Tillidsbarometret viser, at tilliden til erhvervslivet er styrket for andet år i træk fra indeks 60 i 2018 til indeks 61 i 2019 og indeks 63 i 2020. Stigningen skyldes blandt andet, at flere danskere oplever, at virksomhederne tager ansvar i forhold til at støtte større samfundsforhold vedrørende eksempelvis uddannelse, ansvarligt forbrug og infrastruktur. På denne parameter er der tale om en stigning fra 54 i 2018 til 57 i 2019 og nu til 60 i 2020. En anden markant fremgang ses også i, at flere nu mener, at virksomhederne tager del i den offentlige samfundsdebat – på denne parameter er der en fremgang fra 56 i 2019 til 60 i år

Det er ikke kun tilliden til erhvervslivet, der er steget. Samlet set er den generelle tillid i samfundet steget fra indeks 62 i 2019 til indeks 65 i 2020. Baggrunden er, at tilliden på syv af de otte parametre i Tillidsbarometret alle er steget. Kun danskernes tillid til hinanden er uændret i forhold til 2019, men ligger dog med en indeksværdi på 71 på et relativt højt niveau blandt de otte hovedparametre – det er kun tilliden til erhvervslivets vilkår, der er tilsvarende høj.

”Tillidsbarometeret viser, at udover den generelt stigende tillid blandt danskerne er det særligt tilliden til det private erhvervsliv, institutioner og tilliden til databehandling, der er steget, og som trækker den generelle tillid op,” forklarer Mogens Nørgaard Mogensen.

OM TILLIDSBAROMETERET

PwC’s Tillidsbarometer er et øjebliksbillede af tilliden i Danmark og belyser den danske befolknings tillid til otte parametre: Tillid til: hinanden, erhvervslivets vilkår, offentlig databehandling, erhvervslivets databehandling, erhvervslivet, online shopping, sociale medier, offentlige institutioner.

Med Tillidsbarometeret sætter PwC fokus på tilliden som et aktiv, der er med til at skabe sammenhængskraft og øget værdi i samfundet. Dette års analyse, der er foretaget af Epinion på vegne af PwC i 3. kvartal 2020, er det tredje Tillidsbarometer i rækken. Analysen baserer sig på en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt ca. 1.500 danskere mellem 18-80 år.

Der er ingen tvivl om, at krisen har været hård for mange, men vi har i Danmark klaret den bedre, end det er tilfældet i mange andre lande. Bundlinjen er, at vi i store træk har udvist sammenhold, og det, tror jeg, er forklaringen på, at tillidsniveauet er steget

Brian Mikkelsen, administrerende direktør, Dansk Erhverv

Sammenhold i en krisetid

Denne seneste udgave af Tillidsbarometeret er gennemført i tredje kvartal 2020 i kølvandet på hele situationen omkring COVID-19. Danskerne tilkendegiver således en større tillid til erhvervslivet, sammenlignet med tidligere, på et tidspunkt, hvor COVID-19 har haft store konsekvenser for både virksomheder og borgere. Meget tyder på, at tilliden er blevet styrket af erhvervslivets måde at håndtere krisen på.

”I løbet af COVID-19-krisen har en lang række virksomheder vist stort samfundsansvar og taget en lang række initiativer for at holde hånden under danske arbejdspladser. Samtidig har en stor del af danskerne arbejdet hjemmefra og derfor anvendt nye teknologier i deres arbejde. Det kan være medvirkende til den øgede tillid hos danskerne,” vurderer Mogens Nørgaard Mogensen.

Stigende tillid i en historisk krise siger noget om det danske samfunds styrke og danskernes evne til at stå sammen i en krisesituation, mener Brian Mikkelsen, administrerende direktør for Dansk Erhverv.

”Jeg tror, at den stigende tillid under krisen er et udtryk for, at COVID-19 har vist os, at vi har et stærkt og godt samfund. Der er ingen tvivl om, at krisen har været hård for mange, men vi har i Danmark klaret den bedre, end det er tilfældet i mange andre lande. Bundlinjen er, at vi i store træk har udvist sammenhold, og det, tror jeg, er forklaringen på, at tillidsniveauet er steget,” siger Brian Mikkelsen.

Han understreger, at det har stor betydning for virksomheder og samfundet, at danskerne overordnet set har tillid til erhvervslivet.

”For Dansk Erhverv er det vigtigt at pointere, at vi i Danmark er på samme hold. For sammenhold er det stærkeste hold, en nation kan stille med. Her er tillid et nøgleord, men jeg synes nu også, at der er god grund til at have tillid til danske virksomheder. De er ordentlige og gør det godt.”

Innovative og ansvarlige virksomheder

Danskerne mener, at virksomhederne er særligt dygtige til at udvikle nye produkter. Med en indeksværdi på 73 er netop denne faktor den højeste blandt de 11 underparametre, der ligger bag den generelle tillid til erhvervslivet. Næsthøjest, med en indeksværdi på 70, er opfattelsen af, at danske virksomheder bruger ny teknologi til at levere bedre og/eller billigere løsninger til kunderne. På tredjepladsen, med en indeksværdi på 68, er vurderingen af, at virksomhederne behandler medarbejderne ansvarligt. Til gengæld trækker virksomhedernes politik i relation til ligestilling ned i den generelle tillid. Med en indeksværdi på 58 fortæller danskerne, at virksomhederne her har noget at arbejde med.

Tillidsbarometeret viser hvert år, hvor det private erhvervsliv har størst potentiale for at øge danskernes tillid. Dette potentiale er baseret på forskellige parametre, hvor danskerne dels er blevet bedt om at vurdere, hvor vigtig hver parameter er for deres tillid til det private erhvervsliv, dels er blevet bedt om at anføre, hvor godt erhvervslivet klarer opgaven (performance). Hvis vigtigheden overstiger performance, er der således et gap, der udgør et konkret potentiale for forbedring.

Generelt ses et mindre gap i år, hvilket afspejler en positiv udvikling i tilliden. Specielt inden for støtte af samfundsforhold har erhvervslivet formået at mindske gappet i årets løb, idet vi her ser en reduktion på 5 indekspoint i forhold til 2019. De fem parametre med de største gaps fortæller dog også, at erhvervslivet stadig har et pænt potentiale for at øge tilliden. Her kan vi se, at en ansvarlig adfærd i forhold til økonomi, medarbejdere og klima fortsat er blandt de parametre med allerstørst potentiale. Disse parametre er desuden at finde i oversigten over parametre, som danskerne selv peger på som de vigtigste for deres tillid til erhvervslivet.

Med andre ord: Tillidsbarometret fortæller på flere punkter, at danskerne mener, at virksomhederne viser samfundsmæssig ansvarlighed, men viser også, at det er vigtigt for tilliden, at virksomhederne klarer sig godt på de parametre – især i relation til klima og miljø.

”Helt overordnet, så gør danske virksomheder nu allerede meget af det, der tales om her. Men selvfølgelig kan det altid blive bedre, og det tror jeg også, at det løbende bliver. Virksomhederne har jo selv en interesse i det,” siger Brian Mikkelsen.

Klimaansvarlighed er en konkurrenceparameter

Brian Mikkelsen påpeger, at man i dansk erhvervsliv netop er opmærksom på, at miljø og klima er afgørende indsatsområder.

”Klimaansvarlighed er for eksempel allerede en konkurrenceparameter, og jeg tror kun, at den udvikling vil blive forstærket i de kommende år. Fx ser vi lige nu en gruppe af større virksomheder, der formulerer mål for at reducere den CO2-udledning, som de er anledning til igennem deres leverandørkæde, ofte uden for Danmarks grænser. Det er det, der kaldes Scope-3 mål (DSV, Novo Nordisk m.fl.). Det er et stort og flot ansvar, som de tager på sig. Og det viser, at danske virksomheder tager et ansvar, der rækker længere end egen andedam,” siger direktøren for Dansk Erhverv.

Han mener, at danskernes ønske om, at virksomhederne udviser samfundsmæssig ansvarlighed, er en stigende anerkendelse af virksomheders vigtighed.

”Det giver sig selv, at virksomheder og erhvervslivet er en del af løsningen, og vi er selvfølgelig klar til at bidrage. Det gør vi allerede.”

Tillid til databehandling

Tillid til det private erhvervslivs databehandling er en separat parameter i Tillidsbarometret. I år er den generelle tillid til databehandlingen øget fra indeks 57 i 2019 til indeks 60 i 2020. Niveauet er lidt lavere end tiltroen til det offentliges databehandling på 64 – selv to år efter indførelsen af GDPR-reglerne. Brian Mikkelsen er dog sikker på, at tilliden vil nyde fortsat fremgang.

”De danske virksomheder har gjort en ekstraordinært stor indsats for at leve op til GDPR og databeskyttelsesloven, og jeg tror, vi så småt begynder at se frugterne af dette arbejde i form af øget tillid til virksomhedernes databehandling. Det har kostet en regning på mange milliarder kroner alene hos de danske virksomheder, hvor medarbejderne selv har puklet for at leve op til reglerne eller hyret dygtige eksterne rådgivere. Men vi ser konturerne af et Europa, der tager databeskyttelse mere alvorligt end andre verdensdele, og det, tror jeg, er den rette medicin. Det betyder dog også udfordringer i forhold til udveksling af data med tredjelande, som vi skal finde en løsning på meget snart,” påpeger Brian Mikkelsen.

Danskernes tillid er størst til selvbetjeningsløsningerne, der omfatter webshops, netbank m.v. med en indeksværdi på 69 i år mod 67 i 2019. Samlet set er tilliden til virksomhedernes databehandling i år på 60 i forhold til 57 sidste år, og det er båret af en fremgang på alle syv parametre.

Hvis man ser på danskernes prioritering af vigtighed inden for databehandling og sætter det i forhold til, hvordan de ser virksomhedernes faktiske præstationer, så er der fem områder, der skiller sig ud med de største forbedringsmuligheder. Gappet mellem danskernes vurdering af vigtighed og virksomhedernes præstationer er også på det digitale område mindre end sidste år, men forholdsmæssigt større end på den generelle tillid, og spænder fra 24 til 29 indekspoint. Danske virksomheder har således gode muligheder for at forbedre danskernes tillid til deres databehandling på adskillige punkter.

Kontakt

Brian Christiansen
Partner, PwC
Tlf: +45 3945 9080
Email

Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube