Alle bør overveje, om de er klædt på til at tackle fremtidens udfordringer og tempo

COVID-19 har sat en tyk streg under værdien af agil ledelse, stærk kommunikation samt bedre udnyttelse af digitale forretningsmodeller. Den har også gjort det klart, at fremtidens ledelse skal være beslutsom og omstillingsparat, mener Google-direktør og bestyrelseskvinde Malou Aamund.

Vi lever i en periode, hvor virksomheders direktioner og bestyrelser bliver udfordret på evnen til hurtige omstillinger i en grad, som man ikke har set tilsvarende i nyere tid. COVID-19 sætter eksisterende forretningsmodeller under pres og tvinger erhvervslivet til at indrette sig efter en virkelighed præget af uforudsigelige bevægelser i marked og forbrug.

Den nye virkelighed stiller helt nye krav til direktioner og bestyrelser, og den sætter en agenda, hvor agilitet spiller en stadig vigtigere rolle. Sådan lyder konklusionen fra Malou Aamund, direktør for Google Danmark og bestyrelsesmedlem hos blandt andet transportkoncernen DSV A/S og LEGO-familiens holdingselskab KIRKBI A/S.

Hun mener, at moderne ledelser kontinuerligt må stille sig selv spørgsmålet, hvorvidt man som virksomhed har det rette setup og de rette kompetencer til at håndtere de nye krav, der stilles. De seneste måneders udfordringer bekræfter hende i, at evnen til at reagere hurtigt i ledelseslaget for alvor er blevet en fasttømret kernekompetence.

”Tidligere har man måske i højere grad kunnet læne sig op ad langsigtede strategier. Men da COVID-19 ramte os, blev det tydeligt, at der var behov for en langt mere agil og beslutsom ledelse, der kunne navigere sikkert, skabe ro og kommunikere ofte og regelmæssigt,” siger hun og tilføjer:

”De seneste måneder har vi desuden set, at det ikke kun er i krisetider, at disse ledelseskompetencer er vigtige. Vi må forberede os på, at der i stigende grad vil være fokus på agilitet, fordi alt tyder på, at fremtiden kommer til at byde på et højere udviklingstempo generelt.”

Hurtig digital omstilling

En af årsagerne til, at Malou Aamund fokuserer på netop agilitet og handlekraft som vigtige lederegenskaber i fremtiden, er den heftige digitaliseringsbølge, hun de seneste år har været vidne til fra sin position som øverste leder for Google Danmark.

Digitaliseringen stiller på den ene side krav til ledelsen om at være parat til at gribe mulighederne, når de opstår. Samtidig leverer digitaliseringen også løsninger i form af fx omstilling til øget e-handel.

Udviklingen er blevet boostet af COVID-19 og de konsekvenser, vi har set i kølvandet. Malou Aamund noterer sig, at COVID-19 kastede masser af virksomheder ud i en nærmest akut digital omstilling. Det blev fx tydeligt for hende, da forårets nedlukning pludselig rev tæppet væk under utallige virksomheders traditionelle forretningsmodeller.

”Vi fik ekstremt travlt i Google, da krisen satte ind. Ikke bare med at få vores interne procedurer til at køre gnidningsfrit. Både nye og eksisterende kunder fik travlt med at ændre og strømline deres virksomheder, og det gjaldt både i forhold til deres medarbejdere og forretningsmodeller,” siger hun.

”Reelt skulle virksomheder, der måske havde lagt en seksårig plan for digitalisering, pludselig implementere den på seks måneder. Det har været en stor omvæltning for mange. Men den har været nødvendig. Det, tror jeg, står lysende klart for de ledere, der har arbejdet for at sikre fremtiden for deres virksomhed. Og det er noget, alle kan lære af.”

Pointer fra artiklen

  • Fremtidens udviklingstempo vil udgøre en udfordring
  • Digital sikkerhed har aldrig været vigtigere end nu
  • Vi skal sikre os, at vi har den rigtige DNA i ledelserne fremadrettet

Alle bør overveje, om de er klædt på til at tackle fremtidens udfordringer og tempo. På alle fronter. I alle sektorer vil der ske en ændring og en rokering mellem vindere og tabere

Malou Aamund, Malou Aamund, bestyrelsesmedlem og direktør for Google Danmark

OM MALOU AAMUND

Malou Aamund er født i 1969 og har en kandidatgrad i økonomi fra Copenhagen Business School i 1995

Siden 2016 har hun været direktør for teknologigiganten Googles danske forretning

Siden 2019 bestyrelsesmedlem i DSV

Siden 2019 bestyrelsesmedlem i KIRKBI

Siden 2017 bestyrelsesmedlem hos Navico

Fra 2011 til 2016 varetog hun forskellige ledelsespositioner i Microsoft Danmark

Fra 2007 til 2011 var hun folketingsmedlem, først for partiet Ny Alliance og senere for Venstre

Stadig relevant at tænke langsigtet

Det er dog ikke ensbetydende med, at man skal lægge langsigtede strategier på hylden. De skal blot være fleksible, og de skal inkludere en realistisk tilgang til den verden, vi befinder os i. Både nu og fremover. Malou Aamund advarer imod blot at satse på, at verden vil vende tilbage til en genkendelig normaltilstand efter COVID-19.

”Vi ved ikke præcis, hvad det er for en virkelighed, der venter os forude. Vi ved heller ikke, hvor lang tid COVID-19 kommer til at påvirke os. Vi er i gang med et løb, vi ikke kender distancen på. Men vi skal nok passe på med at tro, at det bliver en spurt. Det bliver nok nærmere et maraton,” siger hun og tilføjer:

”Alle bør overveje, om de er klædt på til at tackle fremtidens udfordringer og tempo. På alle fronter. I alle sektorer vil der ske en ændring og en rokering mellem vindere og tabere. Mange skal nok omstille sig til at blive en helt ny virksomhed og organisation på den anden side af krisen.”

Cybersikkerhed er essentielt

I praksis handler den digitale omstilling om mange forskellige ting. At udnytte e-handel som en ny og alternativ salgskanal er helt oplagt og næppe en mulighed, der kommer bag på mange.

Det er samtidig en vej, som mange virksomheder har måttet overveje at styre ind på, fordi COVID-19 har begrænset traditionelle måder at operere på. Mange funktioner, herunder salg, marketing og kundeservice, har skullet gentænkes.

Malou Aamund minder i den forbindelse om, at der i en øget digitalisering er faldgruber, som virksomhederne ikke må lukke øjnene for. Det handler fx om sikkerhedsaspektet, og det bør virksomhedernes ledelser være særdeles opmærksomme på fremadrettet.

”Cybersikkerhed er i sig selv ekstremt vigtigt, og under COVID-19 er sikkerheden blevet endnu vigtigere. Virksomheder udnytter de digitale muligheder mere og mere, og samtidig ser vi, at der kommer flere trusler. Så digital omstilling handler både om, hvordan man omstiller forretningen, så man får mest muligt ud af eksempelvis at styrke det digitale salg, men også hvordan man opgraderer sikkerheden,” siger hun.

Konsekvenserne af at ignorere den digitale sikkerhedsvinkel kan være store, advarer Malou Aamund. Ikke mindst i en tid, hvor kerneforretninger allerede kan være under pres.

”Det er meget vigtigt, at man ikke undervurderer risikoen. Du kan komme til at stå i en situation, hvor din virksomhed bliver lagt ned af et cyberangreb. Det er der ingen, der ønsker. Slet ikke i den situation, vi alle står i nu,” siger hun.

Fundamentet er vigtigt

På trods af at alle virksomheder og ledelser bør bestræbe sig på at komme skarpere ud af den nuværende situation, end de kom ind i den, pointerer Malou Aamund, at krisen har vist, at mange virksomheder faktisk har reageret forbilledligt på de udfordringer, de har stirret i øjnene det seneste års tid.

Som bestyrelsesmedlem har hun været dybt nede i maskinrummet på en række meget forskellige virksomheder. Her har hun observeret en handlekraft, der har bestyrket hendes tro på, at vi i Danmark alt i alt har et godt udgangspunkt til at træde ind i fremtiden.

”Generelt for de bestyrelser, jeg sidder i, har fokus været at sikre, at direktionerne havde svarene på, hvordan man skulle komme igennem svære tider. Det har de haft. Vi har skullet Jeg oplever, at der er mange virksomheder, der overvejer, om de har det rigtige DNA i deres ledelser, som kan fremtidssikre dem. Det er nok en overvejelse, som alle bør gøre sig Malou Aamund, bestyrelsesmedlem og direktør for Google Danmark teste ledelserne på, at der ikke var for meget optimism-bias – altså at de troede for meget på de bedste scenarier,” siger hun.

Hun mener, at de ledelser, hun er en del af, har vist deres værd i de allersværeste tider. De forskellige direktioner har udvist håndfast handlekraft. Det er et godt fundament at bygge videre på.

”Jeg har været i en privilegeret situation. Jeg har haft god og tæt dialog med direktionerne i de selskaber, jeg sidder i. De har taget gode og hurtige beslutninger. Men ser vi på erhvervslivet bredere, er det desværre ikke det samme, jeg hører andre steder fra. Det er tankevækkende,” siger hun.

Værdier kommer i spil

Malou Aamund mener, at der er en række tendenser, som fremtidens ledelser skal være parate til at adressere. Digitaliseringen er én. Agiliteten er en anden. De værdimæssige strømninger, vi oplever i samfund og erhvervsliv, er en tredje, der ikke må ignoreres.

”Jeg oplever, at der er mange virksomheder, der overvejer, om de har det rigtige DNA i deres ledelser, som kan fremtidssikre dem. Det er nok en overvejelse, som alle bør gøre sig,” siger hun og tilføjer:

”Man skal bl.a. have folk, der er parate til at adressere de værdimæssige agendaer, der dukker op for tiden. I fremtiden vil vi hele tiden blive testet på vores værdier. Hele Black Lives Matter-diskussionen fyldte måske ikke så meget i Danmark, men det gjorde den i andre lande. Det skal man forstå at agere i.”

Heldigvis har Malou Aamund observeret en stor forståelse for flere af de agendaer, der fylder mere og mere. Der er specielt én, hun fremhæver, og det er det fortsatte fokus på den grønne omstilling.

”Min oplevelse er, at regeringer rundt omkring har været bange for at prioritere den grønne dagsorden i forbindelse med debatten om økonomisk genopretning. Men her oplever jeg, at mange virksomheder holder fast i den. Det er opløftende. Det viser, at virksomheder og ledelser har forståelse for, at det er en af de vigtige værdier, der kan tiltrække både kapital og talent i fremtiden. Det skal vi huske at holde fast i,” siger hun.

Jeg oplever, at der er mange virksomheder, der overvejer, om de har det rigtige DNA i deres ledelser, som kan fremtidssikre dem. Det er nok en overvejelse, som alle bør gøre sig

Malou Aamund, Malou Aamund, bestyrelsesmedlem og direktør for Google Danmark

Kontakt

Brian Christiansen
Partner, PwC
Tlf: +45 3945 9080
Email

Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube