Samfundsansvar er en del af sektorens DNA – det inkluderer bæredygtighed

Kent Damsgaard er ny adm. direktør for Forsikring & Pension. Branchens rolle i den grønne omstilling kan ikke overvurderes. Det skyldes den samfundskontrakt, der er iboende i branchen.

Et nyt ansigt har sat sig i direktørstolen hos Forsikring & Pension. Brancheforeningen har siden 1. september haft Kent Damsgaard som adm. direktør, og han har overtaget topjobbet på et tidspunkt, hvor branchen for alvor skal træde i karakter mht. bæredygtighedsagendaen.

Slut med skåltalerne. Nu skal der eksekveres, som han siger. Som resultat af de udfordringer, verden står over for på bæredygtighedsfronten, samt et folkeligt, politisk og branchemæssigt krav om handling på det område, skal forsikrings- og pensionsbranchen manifestere de muskler, den har, og være med til at sætte gang i udviklingen i praksis, lyder det fra den tidligere politiske direktør i DI.

Det er naturligt at spørge, hvorfor det er vigtigt, at netop forsikrings- og pensionsbranchen kommer helt frem i skoene og op i gear, når det kommer til at se deres virke i et bæredygtighedsperspektiv. For Kent Damsgaard handler svaret om iboende kerneværdier. Det handler om den uskrevne samfundskontrakt, branchen har indgået med befolkningen.

”Pensionssektoren er afgørende for at sikre mennesker i den sidste del af livet. Men pensionsordningen træder også til, når der er sygdom, ulykke mv. i den erhvervsaktive alder. Forsikringsdelen handler grundlæggende om tryghed i tilværelsen. Vi træder til, når der sker noget uventet. Vi er en del af velfærdspakken. Samfundsansvar er en del af sektorens DNA – det inkluderer bæredygtighed og klima. Det er en udfordring, vi alle skal adressere bedst muligt,” siger han.

Grøn omstilling i fokus

Forsikrings- og pensionsbranchens fokus på bæredygtighed er ikke noget, der er kommet med Kent Damsgaards indtog. Ligesom i resten af samfundet er der i branchen over de seneste par år sket et skred, der har flyttet emnet fra periferien til kernen.

Det er der efterhånden en række eksempler på, når man ser på finanssektoren som helhed. Ét eksempel er Klimapartnerskabet for Finanssektoren, hvoraf pensionsdelen alene har givet tilsagn om, at den indtil 2030 er parat til at investere 350 mia. kr. i at fremme bæredygtighed. Det enorme beløb skal bl.a. gå til at finansiere de øvrige danske sektorers grønne projekter samt projekter i udlandet.

Forsikrings- og pensionsbranchen har dog gjort mere end det.

”Sektoren har netop vedtaget en ny strategi frem mod 2025, hvor vi har sat den grønne omstilling som en høj prioritet. Vi har som udgangspunkt to ben at stå på: tryghed og velfærd. Nu har vi sat grøn omstilling ind som det tredje bærende ben,” siger han og tilføjer:

”Det valg skal man ikke undervurdere. Bæredygtighed er reelt blevet gjort til et ligeværdigt ben. Det siger noget om, hvordan hele problemfeltet er blevet integreret i den måde, vi i dag tænker på.”

Pointer fra artiklen

  • Qua branchens natur er samfundsansvar vigtigt – det gælder også bæredygtighed
  • 2025-strategien indeholder to klassiske ben samt nu et tredje: tryghed, velfærd og grøn omstilling
  • Grøn omstilling indeholder dilemmaer. Der er brug for en diskussion om muligheder og faldgruber

Der er virkelig sket noget med hensyn til bevidstheden om bæredygtighed de seneste to-tre år. Erhvervslivet har bevæget sig. Holdningen var tidligere, at man gerne ville. Nu er det også holdningen, at man skal. Senest har rejsen med klimapartnerskaberne vist, at erhvervslivet er klar. Det gælder i høj grad også forsikrings- og pensionsbranchen.

Kent Damsgaard, adm. direktør, Forsikring & Pension

Vi bliver nødt til at tage en ærlig diskussion om, hvilke dilemmaer der er i en bæredygtig omstilling. Pensionssektoren har fx meldt sig parat til at investere 350 mia. kr. indtil 2030.

Kent Damsgaard, adm. direktør, Forsikring & Pension

OM FORSIKRING & PENSION

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikrings- og pensionsselskaber. Organisationen har domicil i Hellerup og har ca. 130 medarbejdere

Organisationen refererer til en bestyrelse på 18 medlemmer, der alle er direktører i forsikrings- og pensionsselskaber i Danmark

Forsikring & Pension arbejder for, at branchen bliver kendt for sit bidrag til at løse nogle af de største udfordringer, det danske og internationale samfund står over for

Organisationens strategiske holdepunkter er velfærd og tryghed for den enkelte dansker, samt bæredygtighed og den nødvendige grønne omstilling

OM KENT DAMSGAARD

Kent Damsgaard er født i 1977 og uddannet økonom fra Syddansk Universitet

Siden 1. september 2020 adm. direktør for brancheorganisationen Forsikring & Pension

I perioden fra 2008 til 2014 og igen fra 2015 har Kent Damsgaard bestredet flere stillinger i DI. Senest som politisk direktør

Fra 2014 til 2015 var han underdirektør i ATP. Derudover har han tidligere arbejdet som bl.a. fagchef i Skatteministeriet

Fra skåltaler til handling

Der er flere områder, hvor forsikrings- og pensionsbranchen kan gå ind og gøre en afgørende forskel på klimaområdet. Et eksempel er, at klimaforandringer og øget risiko for skybrud og kraftigere storme har stor indflydelse på forsikring og forebyggelse. Derudover er der potentiale for, at pensionskassernes milliarder kan understøtte udbygning af fx vindmølleparker. Det hele har potentiale til at gøre en forskel. Men her kommer vi også ind på en problemstilling, som Kent Damsgaard nævner gentagne gange. En udfordring, der er helt central for topchefen for Forsikring & Pension.

”Vi skal eksekvere. Vi har talt om bæredygtighed og klima i lang tid. Nu skal vi vise, at vi har hånden på kogepladen, og at vi kan løfte de ideer, vi har. Vi er gået fra skåltaler til visioner til strategier. Det er rigtig godt, men nu skal vi handle på løfterne. Det er i høj grad mit fokus som ny adm. direktør for Forsikring & Pension,” siger han.

Det skal også ses i lyset af, at Danmark er et foregangsland på flere måder.

”Mit fokusområde er selvfølgelig danske forhold, men vi kan ikke ignorere, at det også handler om, at vi som nation både kan og skal påvirke resten af verden i en positiv retning. Vi er kåret til at have verdens bedste pensionssystem. Vi har samlet over 3.000 mia. kr. opsparet. Vi har fokus på det grønne. Det er naturligt, at vi ser på, hvordan vi kan være front runners i forhold til internationale investorer,” siger han.

Udfordringer skal adresseres

Der sker spændende ting på bæredygtighedsfronten, og der er al mulig grund til at tro, at danske virksomheder og finansielle institutioner kan spille en væsentlig rolle på området internationalt. Det begejstrer den nye direktør for Forsikring & Pension.

Der er dog et ”men”. Kent Damsgaard minder om, at der i al vores nuværende bæredygtighedsbegejstring er virkelighed og realisme, man skal huske at tænke ind i det hele.

”Det er vigtigt, at vi er fuldstændig ærlige omkring, at verden altså ikke er sort/hvid. Der er dilemmaer i det her, og dem vil jeg ikke skjule. Dem vil jeg tværtimod løfte frem, så vi kan diskutere dem,” siger han.

Man må fx ikke glemme de grundlæggende formål med, at vi som arbejdende mennesker sætter penge til side hver måned.

”Det er nemt at blive begejstret, når vi nævner de store milliardbeløb, men vi skal huske på, at det ikke er branchens penge. Det er pensionskundernes penge. Når vi skal fremme grøn omstilling, så skal det ske på en måde, hvor vi sikrer, at der er et afkast. Vi kan ikke gå ud og sige til den pensionerede sygeplejerske eller metalarbejder, at det store eksperiment desværre ikke gik, og at der derfor ikke er pension til dem alligevel,” siger han og tilføjer:

”Det dur jo ikke. Og det skal alle være opmærksomme på. Vi kan ikke se bort fra afkast, bare fordi noget er grønt. Der er et dilemma her, og det skal den enkelte dansker være bevidst om.”

Kernebegrebet er etik

Direktøren for Forsikring & Pension minder om, at investeringspolitikker også handler om, hvorvidt pensionsselskaber skal investere lokalt eller globalt. I en tid, hvor både hensynet til arbejdspladser og grønne argumenter kan tale for at investere i det nære, skal man huske på, at der også er noget, der hedder risikospredning. Den fordrer internationale investeringer. Det er endnu et dilemma, som er værd at tage med i det store billede.

I det hele taget vil Kent Damsgaard gerne bringe begrebet ”etik” i spil i endnu højere grad, end vi måske er vant til. Han minder om, at den teknologiske udvikling har givet os muligheder, ingen tidligere drømte om. Han bruger forsikringsområdet som eksempel.

”Dér, hvor vi virkelig kommer til at diskutere dilemmaer i fremtiden, er fx inden for forsikringsdelen. På den ene side er det fantastisk, hvis man kan belønne kunder med billigere forsikringer, hvis de med data kan dokumentere, at de ikke er den type, der ligger og kører 200 km/t i deres bil. Men hvordan sker denne dokumentation, og i hvor høj grad vil vi acceptere den dataindsamling? Det er et godt spørgsmål,” siger han og tilføjer:

”Og hvor går grænsen? Er der så danskere, der oplever at det bliver meget dyrere at blive forsikret, fordi de af en eller anden udefra given årsag har en større risiko? Der er dilemmaer i den her debat. Der er gråzoner. Dem bliver vi nødt til at tale om.”

Mange muligheder

Kent Damsgaard mener, at vi skal tage debatten over en bred kam. Lovgiverne skal i den forbindelse være opmærksomme på, at en stor del af ansvaret ligger hos dem. Det skal muliggøre det hele, og de skal træffe store beslutninger.

”Der er principielt potentiale for, at pensionsopsparingerne med det rette setup kan bruges til at skyde risikovillig kapital i de grønne iværksættere. Der er muligheder inden for elektrificering af transport. Der er meget snak om elbiler, men det hele kræver jo store investeringer i ladestandere og tykke elkabler. Der er mange steder, hvor vi kan være en faktor,” siger han.

Samtidig er der alle konsekvenserne af klimaændringer, eksempelvis stigende havniveau og skybrudssikring, som alt andet lige er meget borgernært. Der er visioner, der er muligheder, der er løsninger. Dem vil forsikrings- og pensionsbranchen gerne være en del af.

”Tiden er kommet til, at vi handler. Vi skal ikke bare tale om problemerne. Jeg er fortaler for, at vi kommer i gang med at eksekvere og samtidig måler på resultaterne. Kommer vi ikke til at levere som lovet, så må vi sørge for, at det sker. Det er her, at samfundsansvaret bliver tydeligt. Vi skal handle. Vi skal sammen løfte de udfordringer, der ligger foran os,” siger Kent Damsgaard.

Vi har en sektor, der internationalt er fagligt helt i top. De strukturer og løsninger, vi kan levere, gør, at vi har et kæmpepotentiale til at blive en drivkraft i den samfundsmæssige omstilling.

Kent Damsgaard, adm. direktør, Forsikring & Pension

Kontakt

Christian Fredensborg Jakobsen
Partner, PwC
Tlf: +45 3945 3049
Email

Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube