Forsikringsbranchen er på vej et nyt sted hen

I LB Forsikring er man i fuld gang med et skifte fra blot at være et selskab, der forsikrer ting, til at kunne forhindre, at skaderne overhovedet sker. Det vil både gavne medlemmerne og gøre samfundet mere bæredygtigt. For at hjælpe processen på vej forsøger man at fremme et tankesæt hos medlemmerne, som går mere i retning af forebyggelse og genbrug frem for erstatninger og forbrug-og-smid-væk.

Selvom der i bygningen på Amerika Plads i København før blev produceret dyner i lange baner, er der absolut intet støvet over det, her sker i dag. Her bor nu LB Forsikring, der ikke bare har indrettet bygningen med intelligente løsninger over hele linjen, men som også har en nytænkende tilgang til, hvordan forsikringsbranchen kan medvirke til at gøre samfundet mere bæredygtigt og tage mere del i ansvaret for velfærden.

”Pensionsselskaberne og deres grønne investeringer har været i fokus i nogen tid. Nu vil vi have forsikringsbranchen med ind i loopet. For der er ingen tvivl om, at vi på mange områder også kan bidrage til at skabe et mere bæredygtigt og velfungerende samfund. Bl.a. ved at arbejde for at forhindre skader og ved at støtte genbrugstanken frem for brug-og-smid-vækkulturen,” siger adm. direktør for LB Forsikring, Anne Mette Toftegaard.

For at slå fast, at det er den vej, LB Forsikring er slået ind på, lancerede selskabet sidste år et nyt purpose: ’Sammen gør vi forsikring overflødig’. Direktøren ved godt, at dette kan lyde provokerende, men hun mener også, at det tydeligt signalerer, hvor LB Forsikring vil hen. Spørgsmålet er så bare hvordan – og her har fløjten først lige lydt for starten på en lang rejse mod målet.

LB’s nye formål gør op med idéen om, at forsikring er et nødvendigt onde, og at forsikringsselskabet bare er til for at reducere smerten og kompensere for tabet. Og det indebærer et markant skifte i måden, selskabet agerer på. Konkret går indsatsen i to retninger. I den ene retning handler det om at udvikle radikalt anderledes produkter og services, der skal medvirke til at undgå de skader, vi kender i dag. Arbejdet sker her med udgangspunkt i innovationshub’en LBeta, der blev etableret i starten af 2020, ligesom LB har indgået samarbejde med udenlandske tech-selskaber, der også skal hjælpe på vej. I den anden retning betyder det nye formål, at bæredygtighed er på agendaen i forhold til alt, hvad der sker i selskabet, og dermed også i arbejdet med de eksisterende forsikringer, hvor det eksempelvis har betydet, at man i dag giver forsikringsrabat på klimavenlige biler og delebiler.

”Vi satser på, at det hele fører til, at vi i højere grad bliver et selskab, der leverer services mere end forsikringer, og hvor du, i stedet for at betale for at få en erstatning, kommer til at betale for at forhindre skader. Og hele tanken i forhold til ændringen af de nuværende forsikringer er, at vi vil forsøge at fremme den bæredygtige tankegang hos vores medlemmer,” siger Anne Mette Toftegaard.

Pointer fra artiklen

  • Bæredygtighed er en del af alle LB Forsikrings delstrategier
  • Tænker i forhindring af skader frem for erstatning
  • LB Forsikrings forsikringer skal skabe mere velfærd

Vi vil forsøge at fremme den bæredygtige tankegang hos vores medlemmer.

Anne Mette Toftegaard, adm. direktør, LB Forsikring

På strategisk niveau betyder dette, at vi intet tænker, uden at bæredygtighed fylder meget. Og hvis vi kan være med til at flytte noget i forhold til de globale aftaler, er det også aftaler, vi laver med bestyrelsen.

Anne Mette Toftegaard, adm. direktør, LB Forsikring

OM LB FORSIKRING

LB Forsikring er et medlemsejet forsikringsaktieselskab, der består af forsikringsgrupperne Lærerstandens Brandforsikring, Runa Forsikring, Bauta Forsikring og LB Forsikring til PFA. Selskabet er Danmarks 3. største forsikringsselskab til private og har 400.000 medlemmer. Beskæftiger 800 medarbejdere og omsætter for over 3 mia. kr.

OM ANNE METTE TOFTEGAARD

Født i 1966 og uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet i 1994 og senere advokat. Desuden Executive Business Master i Advanved Business Development & Global Management

Anne Mette Toftegaard har været adm. direktør for LB Forsikring siden 2014

Fra 2006-2013 vicedirektør i LB Forsikring

Fra 2000-2006 sekretariatschef i LB Forsikring

Hun er Næstformand i Forsikring & Pension, bestyrelsesmedlem i ICMIF (International Cooperative and Mutual Insurance Federation), Lån & Spar Bank og Lærernes Pension

Bæredygtighed er indtænkt i alle beslutninger

LB’s bæredygtige indsats baserer sig grundlæggende på fem af FN’s verdensmål, som selskabet har udvalgt, fordi man her mener at have et særligt ansvar for at være med til at sikre udviklingen. Det gælder: Sundhed og trivsel, Kvalitetsuddannelse, Mindre ulighed, Ansvarligt forbrug, og Produktion og Klimaindsats. Målene driver også en række projekter, der kører under moderselskabet, LB Foreningen, der støtter initiativer for en grøn omstilling og også står bag skolepatruljerne, ligesom man er med i læringsprogrammet Lær For Livet om at skaffe mentorer til anbragte unge.

”På strategisk niveau betyder dette, at vi intet tænker, uden at bæredygtighed fylder meget. Og hvis vi kan være med til at flytte noget i forhold til de globale aftaler, er det også aftaler, vi laver med bestyrelsen,” fortæller Anne Mette Toftegaard og tilføjer, at LB også har retningslinjer for, hvordan man skal bruge de godt 8 mia. kr., som man hvert år investerer, foruden at man er medlem af UN PRI (Principles for Responsible Investment) og i 2017 også tilsluttede sig UN Global Compacts 10 principper for bæredygtig virksomhedsdrift.

På investeringssiden har LB allerede en større del af porteføljen placeret i skov, biomasseanlæg, vindmøller og lignende. Senest er man også begyndt at investere i social bonds – også kendt som sociale investeringer.

Men selvom vejen til målet om at forhindre skader er lang, begrænser det ikke ideerne til, hvordan man kan gøre det. Allerede i dag findes der mange teknologier, der kan hjælpe hermed, fx alarmer i huse og nye tekniske installationer i biler. Allerede nu laver LB Forsikring pilotprojekter på løsninger til huse, som kan advare om rør, der er ved at sprænge, forhøjet fugt i ejendommen m.v. Men meget kommer i fremtiden også til at handle om måder at bruge data på, påpeger Anne Mette Toftegaard. For at kunne nå i mål er det således afgørende, at LB kan indsamle og behandle store mængder data til at forudse, hvornår og hvorfor skader opstår – og dermed gøre det muligt at forhindre skader.

I forhold til at komme brug-og-smid-væk-kulturen til livs bestræber LB sig sammen med resten af branchen på at finde veje til at presse producenterne rundt om i verden til at producere, så ting kan repareres i stedet for at blive smidt ud. I samme boldgade støtter LB etableringen af repair-caféer over hele landet.

Medlemmerne skal med på rejsen

Omstillingen af forretningen til at have et primært fokus på at forhindre skader frem for blot at udbedre dem kræver imidlertid, at LB har medlemmerne med sig.

”I dag ser de fleste på deres forsikringsselskab som et nødvendigt onde, og som ét, hvor alt det vigtige står med småt, og som man ikke kan bruge, når det gælder. Men hvis vi som branche kan få folk til at se på os med andre øjne, vil det være fantastisk. For eksempel som nogen, der er med til at give dem et bedre liv hele vejen igennem,” siger Anne Mette Toftegaard og mener, at meget også handler om, at forsikringsselskaberne er åbne om deres tanker, og om, hvad de gør.

Hun tror endnu ikke, at medlemmerne helt har set perspektivet i at forhindre skader, og peger på, at man i LB derfor lægger stor vægt på dialog og samarbejde med medlemmerne om udvikling og afprøvning af de nye digitale og forsikringsteknologiske løsninger. Og i processen håber hun så, at man lykkes med at flytte folks mindset til at tænke forebyggelse frem for alt, ligesom hun satser på, at folk efterhånden vil få større tillid til datasikkerhed og deling af data.

”Det, der er vigtigt for os som forsikringsbranche, er, at kunderne ikke tænker: Det gør de kun for at spare penge. Helt grundlæggende er det derfor afgørende, at vi skaber en fælles forståelse af, at vi gør det, fordi det er godt for vores fælles samfund og verden,” understreger Anne Mette Toftegaard.

Samarbejde baner en større vej

For at fremme forståelsen hos medlemmerne og danskerne generelt er det ifølge Anne Mette Toftegaard magtpåliggende, at branchen står sammen. Og her bruger hun selv flittigt sin position som næstformand i brancheforeningen Forsikring & Pension.

”Det er klart, at vi som forsikrings- og pensionsselskaber både er konkurrenter og kolleger. Men jeg ser gerne, at vi i højere grad bliver konkolleger, hvor vi på professionel vis samarbejder om at nå målene. For når vi bliver rigtig dygtige til det, tror jeg virkelig, at vi kan flytte meget i retning af et mere bæredygtigt og velfungerende samfund,” siger hun.

Et eksempel på sådan et samarbejde er aftalen mellem netop LB Forsikring og PFA fra maj sidste år, som betyder, at PFA’s kunder kan købe private skadeforsikringer i LB Forsikring.

”Vi supplerer hinanden fint. Og jeg er sikker på, at vi i forsikringsbranchen kan få stor glæde af de erfaringer, pensionssektoren har gjort sig. De er meget orienterede mod den brede befolknings fysiske og mentale sundhed, mens vi hos os har været mere tingsfokuserede. Og her skal vi være klar over, at det om få år vil være meget mere værdifuldt, at vi er sikret på livsstil, sundhed og velfærd end på vores ting. Og det er også heri, at megen bæredygtighed ligger – at vi som mennesker har det bedst muligt,” mener Anne Mette Toftegaard.

Og for at fremme den dagsorden er det ikke bare vigtigt med et tættere samarbejde forsikrings- og pensionsselskaberne imellem, men også at få etableret en stærkere dialog med politikerne, påpeger Anne Mette Toftegaard.

”Vi kan ikke se, at Danmark i længden har råd til den velfærd og bæredygtighed, som vi stræber efter. Så vi vil gerne tale med politikerne om, hvor de her ser vores eksistensberettigelse. Vi vil meget gerne tage ansvaret på os ved at bygge oven på de løsninger, som det offentlige tilbyder, og på den måde være med til at skabe værdi, ikke bare i forhold til klima og bæredygtighed, men også på velfærdsområdet,” siger hun og tilføjer, at man selvfølgelig er opmærksom på, at det skal ske på en måde, der ikke udfordrer velfærdssamfundet, og så man undgår at skabe et A- og et B-hold, men i stedet spiller på samme hold.

Vi vil meget gerne tage ansvaret på os ved at bygge oven på de løsninger, som det offentlige tilbyder, og på den måde være med til at skabe værdi, ikke bare i forhold til klima og bæredygtighed, men også på velfærdsområdet.

Anne Mette Toftegaard, adm. direktør, LB Forsikring

Kontakt

Christian Fredensborg Jakobsen
Partner, PwC
Tlf: +45 3945 3049
Email

Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube