Finanssektoren stiller sig i front i den grønne omstilling

I dette nummer af CXO Magasinet sætter vi fokus på, hvordan toplederne i den finansielle sektor arbejder med samfundsansvar. Vi inddrager erfaringer og synspunkter fra en række topledere i sektoren, og konklusionen er ganske klar: Finanssektoren anerkender i høj grad sin del af ansvaret for at styrke fokus på bæredygtighed i alle aspekter.

Gennem de interviews, vi har foretaget til dette nummer af CXO Magasinet, er det tydeligt, at den finansielle sektor allerede spiller og i fremtiden kommer til at spille en endnu mere fremtrædende rolle i relation til målet om fortsat at udvikle en global økonomi, der tilgodeser brede og mere langsigtede samfundsmæssige interesser. De betydningsfulde aktører i sektoren melder sig klar til at trække udviklingen i den rigtige og nødvendige retning.

Forudsætningen for at nå målene om en bæredygtig fremtid er, at den finansielle sektor og resten af erhvervslivet går samme vej. Spørger man toplederne i den finansielle sektor, er forudsætningerne på plads. Her vurderer man, at Danmark har gode muligheder for både at levere på bæredygtighedsagendaen og skabe et eksporteventyr i kølvandet på dette. Således ser vi, at flere danske virksomheder befinder sig helt fremme, når det gælder bæredygtighed, og samtidig er finanssektoren særdeles stærk i forhold til at sikre, at finansieringen understøtter den samme agenda.

Ifølge Klimapartnerskabet for Finanssektoren kan vi være på vej ind i en ny epoke for dansk erhvervsliv, hvor finanssektoren i samspil med resten af erhvervslivet viser vejen for den grønne omstilling. En epoke, der rummer potentialet for et dansk eksporteventyr, fordi visionerne om en bæredygtig fremtid er et globalt fænomen. Det er samtidig tydeligt, at toplederne ser et behov for, at man får konkretiseret nogle helt klare retningslinjer for, hvordan man opfører sig bæredygtigt, hvilke parametre man skal måles på, og hvordan man i det hele taget skal dokumentere sin ageren på dette område fremadrettet. Toplederne ser, at netop dette arbejde er afgørende for en succesfuld transformation.

Finanssektoren er ambitiøs på egne og dansk erhvervslivs vegne og stiller sig gerne i front i den grønne omstilling. Vi ser en sektor, der anerkender mulighederne, men ikke mindst også er åben omkring de udfordringer, der også eksisterer. Og at det fortsat kræver en stor indsats at sikre et samspil, hvor sustainable finance spiller en mere og mere betydelig rolle.

Der er god grund til at anerkende den indsats, der gøres i den finansielle sektor for at understøtte en vigtig transformation. Vi vil derfor gerne sige en stor tak til de erhvervsledere og eksperter, der har valgt at bidrage med viden, erfaringer og indsigt til dette nummer af CXO Magasinet.

Mogens Nørgaard Mogensen

Senior Partner og adm. direktør, PwC

Finanssektoren i samspil med resten af erhvervslivet viser vejen for den grønne omstilling. En epoke, der rummer potentialet for et dansk eksporteventyr, fordi visionerne om en bæredygtig fremtid er et globalt fænomen.

Mogens Nørgaard Mogensen, Senior Partner og adm. direktør, PwC

Kontakt

Mogens Nørgaard Mogensen
Senior Partner og adm. direktør, PwC
Email

Ekstra værdi

Husk du kan altid læse CXO Magasinet og PwC’s andre udgivelser på din smartphone med appen Ekstra Værdi.


Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube