“Det er vigtigt, at bæredygtighed ikke bare er noget, vi taler om – men noget, vi handler på”

Som CFO for Tryg kan Barbara Plucnar Jensen se et utal af måder, hvorpå det store forsikringsselskab kan fremme bæredygtighed. Men ideer er ikke nok. Man skal handle på dem – og i processen dokumentere indsatsen, mener hun.

Fordi et forsikringsselskab hverken brænder sort kul af eller sender brændstofslugende fly på vingerne, kunne det være fristende at tro, at tanker om bæredygtighed ikke har det store fokus her. Man gør dog klogt i at tro om. Situationen er en helt anden.

Det fortæller CFO i Tryg, Barbara Plucnar Jensen. Hun er den finansielle topkvinde for det største skadesforsikringsselskab i Danmark og det næststørste i Norden. Hver fjerde dansker er forsikret her, og den enorme berøringsflade med alle dele af det danske samfund gør, at koncernens handlinger har potentiale til at gøre en stor forskel, når det kommer til tiltag inden for bæredygtighed. Derfor er det alt andet lige positivt, at Tryg og CFO Barbara Plucnar Jensen har gjort sig mange tanker om, hvordan forsikringskoncernen kan tackle den samfundsmæssige tendens, bæredygtighed udgør. Udgangspunktet er, at hun og forsikringskoncernen gerne vil afspejle det samfund, den er en del af.

”Det helt centrale er, at agendaen om bæredygtighed er væsentlig for både vores kunder, leverandører, medarbejdere og aktionærer. Den er bredt forankret. Den er ønsket. Det ønske er vigtigt for den impact, vi i sidste ende kan være med til skabe,” siger hun og tilføjer: ”Bæredygtighed er blevet et centralt begreb over de seneste år – også i den finansielle verden. Vi er på sin vis kun lige startet på det, men der er mange perspektiver i det. Det er meget spændende, hvad det hele kan munde ud i.”

Strategi bag indsatsen

Barbara Plucnar Jensen oplever, at der de sidste to-tre år for alvor er kommet fokus på bæredygtighed – både i branchen og i erhvervslivet som helhed. Det gælder også internt i Tryg, der har over fire tusinde medarbejdere, og hvor bæredygtighedstiltag gradvist er ved at blive en del af hverdagen.

Forsikringskoncernen er lige på trapperne med en ny strategiplan, der skal løbe indtil 2023. Fordi Tryg er en børsnoteret virksomhed, kan Barbara Plucnar Jensen ikke løfte sløret for, hvad den indeholder mht. tiltag inden for bæredygtighed. Men hun vil gerne henvise til de erfaringer, koncernen har gjort sig i sin indeværende strategiperiode, der slutter i år.

”I strategien har vi haft fokus på, hvad prioriteterne skal være, og hvad det er for en udvikling, vi skal drive fremad – både i forhold til medarbejdere, kunder og den grundlæggende forretning. Noget er fokuseret på forretningsområder, men der er også temaer, der går på tværs. Vi har meget fokus på netop bæredygtighed som en del af de selvstændige fokusområder – også fremadrettet,” siger hun.

Udvikling er kernebegrebet her. Barbara Plucnar Jensen forklarer, at Tryg som forsikringskoncern har haft ekstremt stort fokus på kundeservice og udvikling af nye produkter til kunder. Der er et mønster, der har vist sig i indeværende strategiperiode, som afslører, at der er bæredygtighedsmæssige vinkler i mange af de koncepter, der er blevet udviklet og afprøvet.

Pointer fra artiklen

  • Bæredygtighedstiltag kan omhandle alt fra medarbejdere, samarbejdspartnere til kunder
  • For forsikringsselskaber har klimaændringer direkte betydning for forretningen
  • Dokumentation og måling er vigtigt, når det kommer til bæredygtighed

I dag er det tydeligt, at den generation, der er på vej ind på arbejdsmarkedet, prioriterer en arbejdsgivers klimaaktiviteter. Der bliver spurgt ind til det ved jobsamtaler.

Barbara Plucnar Jensen, CFO, Tryg

OM TRYG

Tryg er det største skadesforsikringsselskab i Danmark og det næststørste i Norden. Koncernen har fire mio. kunder. Hver fjerde dansker er forsikret gennem Tryg eller en af de andre forsikringsbrands i koncernen

Koncernen har 4.000 medarbejdere. Det er et børsnoteret aktieselskab. 60 pct. af Tryg er ejet af TryghedsGruppen, der også står bag TrygFonden, der hvert år uddeler 650 mio. kr. til over 800 tryghedsskabende formål

Tryg har haft en strategi, der understøtter innovation på alle fronter. Det inkluderer også tiltag, der har en bæredygtig vinkel. Koncernen er lige på trapperne med en ny strategi, der løber til 2023

For at udvide bæredygtighedsarbejdet har Tryg etableret et decideret Corporate Responsibilty Board, der har CFO Barbara Plucnar som formand

OM BARBARA PLUCNAR JENSEN

Barbara Plucnar Jensen er født i 1971 og har en kandidatgrad i økonomi fra Københavns Universitet

Siden 2019 koncernfinansdirektør, Tryg

Fra 2016 til 2019 CFO, ISS UK & Ireland

Fra 2010 til 2016 SVP, Direktør, Group Treasury & Risk Management, ISS A/S

Fra 2009 til 2010 VP, Direktør, Group Treasury, ISS A/S

Fra 2008 til 2009 FVP, Direktør, Corporate & Institutional Banking, Danske Bank

Barbara Plucnar Jensen blev i 2019 udvalgt til Berlingskes liste over ”Danmarks 100 mest indflydelsesrige kvinder”

Klima påvirker kunderne

Uden at sætte eksakte ord på hvilke tiltag, der vil fortsætte i den nye 2023-strategi, kommer hun med eksempler på, hvordan produkter til kunderne og klimavinkler kan hænge sammen.

Hun fortæller, at en forsikringskoncern ret præcist kan aflæse konsekvenser af fx de varme vintre og våde somre, som vi efterhånden ofte ser det i Danmark.

”Et eksempel er, at milde vintre betyder, at der er flere rotter i vores kloaksystemer. Klimaændringer er baggrunden for flere skader som følge af rotter. Det gør fx, at vi har et produkt, hvor man får en rottespærre sammen med en husforsikring. Det giver tryghed for kunden. Man sikrer sig mod et problem, der følger af de milde vintre,” siger Barbara Plucnar Jensen.
Sammenhængen med bæredygtighed handler i dette eksempel om, at færre skader ikke bare er en fordel for kunde og forsikringsselskab. Det er også en fordel for bæredygtighedsagendaen – i form af mindre ressourceforbrug i forbindelse med udbedring af skader på eksempelvis rør.

Barbara Plucnar Jensen kommer med et andet eksempel, der udspringer af kundehenvendelser i Norge.
”I Norge er man langt fremme inden for bæredygtighed. Det kan man se ved, at de fx har mange flere elbiler, end vi har i Danmark. Herudover oplever vi også, at kunder efterspørger genbrugte dele, når deres biler skal repareres. Tanken er igen mindre klimabelastning via genbrug. Det er ikke, fordi det nødvendigvis bliver billigere – men måske kan det blive grønnere,” siger hun.

Innovative interne tiltag

Listen med eksempler, som Barbara Plucnar Jensen nævner, indeholder endnu flere punkter. På produktfronten er der således sket en stor udvikling. Men det er langtfra det eneste sted, hvor forsikringskoncernen arbejder med bæredygtighed. Inden for drift og medarbejdere bliver der også arbejdet på reformer i Tryg.

”Én ting er, at vi i dag har ladestandere til elbiler. En anden er fokus på strømforbrug og LED-pærer. Noget helt tredje er, at vi har skiftet udbyder i vores kantine. Det lyder måske ikke af meget, men det handler om, at vi vil have en leverandør, der har fokus på at undgå madspild. Ved at have fokus på det får vi det til at ske. Der er mange steder, hvor vi kan gøre en lille forskel,” siger hun.

Den slags tiltag støtter de fleste ansatte selvsagt. Noget andet er, at tiltag som disse er centrale, når det kommer til at tiltrække fremtidens medarbejdere – nemlig talenterne fra de nye generationer. De efterspørger grønne visioner. Det er ikke bare tom snak. Fænomenet med, at de unge prioriterer arbejdsgivere med en bæredygtig profil, er reelt nok, understreger Barbara Plucnar Jensen.

”I dag er det tydeligt, at den generation, der er på vej ind på arbejdsmarkedet, prioriterer en arbejdsgivers klimaaktiviteter. Der bliver spurgt ind til det ved jobsamtaler. Noget andet er, at vi fortæller om bæredygtighed i vores rapport om Corporate Responsibility. Vi kan simpelthen se, at den bliver læst,” siger hun.

Investeringer under ansvar

Tryg-koncernens finanser udgør selvsagt Barbara Plucnar Jensens område som CFO. Det er her, hendes spidskompetencer ligger, og det er her, hendes altovervejende fokus er. Selv om det handler om kroner og ører, er det i realiteten også et felt, hvor bæredygtighed og begreber som ESG (Environment, Social and Governance) er blevet centrale de sidste par år.

”Når vi interagerer med vores investorer, er der i dag ofte fokus på ESG. Vi får mange spørgsmål: Hvad gør man som virksomhed? Hvordan har man intensiveret sit arbejde? Hvilke ting måler man på i forhold til at flytte agendaen? Det gør, at vi er tvunget til at tænke over, om det er en bølge, vi vil være med på. Det er simpelthen et pres fra investorerne,” siger hun.

Derudover er Tryg i sig selv en investor, der bevæger sig rundt på de finansielle markeder. Det er ikke småbeløb, koncernen sender på arbejde. Tryg har ca. 30 mia. kr. investeret som afdækning af forsikringsforpligtelser. Yderligere kommer 12 mia. kr. i en fri portefølje.

”Vi investerer ikke i enkelte aktier, men lægger i stedet mandater ud til de asset managers, vi bruger. De bliver mødt af en række punkter, de skal imødekomme. Det er klassiske ESG-elementer, men det handler fx også om, hvor aktive de reelt er ift. at møde op til og stemme til generalforsamlinger i de virksomheder, der er investeret i. Vi forsøger at holde dem op på det, de har lovet os,” siger hun.

Målinger er essentielle

Og her er vi inde på et felt, der er vigtigt, når det kommer til at ændre handlingsmønstre i retning af at blive mere bæredygtig, understreger Barbara Plucnar Jensen. For at få indarbejdet bæredygtighed som en reel del af en virksomheds kerne og handlemønstre, skal man behandle feltet præcis som alle andre forretningselementer. Det kræver, at man måler på det.

”Visioner om bæredygtighed og tiltag kan hurtigt blive lidt overfladiske. Problemet er, at virksomheder i dag kan fortælle den historie, de har lyst til. For reelt at leve op til ordene og gøre en forskel tror jeg, at det er vigtigt med dokumentation og tracking. Udfordringen er nogen gange, at det drejer sig om parametre, man tidligere ikke har målt på. Det gælder eksempelvis inden for madspild,” siger Barbara Plucnar Jensen, og hun tilføjer:

”Det skal vi alle blive bedre til. Det arbejder vi målrettet på i Tryg. Det er vigtigt, at bæredygtighed ikke bare er noget, vi taler om – men noget, vi handler på.”

Visioner om bæredygtighed og tiltag kan hurtigt blive lidt overfladiske. Problemet er, at virksomheder i dag kan fortælle den historie, de har lyst til.

Barbara Plucnar Jensen, CFO, Tryg

Kontakt

Christian Fredensborg Jakobsen
Partner, PwC
Tlf: +45 3945 3049
Email

Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube