Bæredygtighed og positivt afkast hænger sammen

Når PFA gerne vil være endnu mere grøn, er det ikke for at score billige klimapoint, men fordi man som en meget stor investor tager ansvaret på sig. Nu sættes der bæredygtigt turbo på indsatsen – både med ønsket om at skabe vækst og stabilitet i samfundet, og fordi man tror på, at de gode afkast i stigende grad bliver grønne.

Hvis der engang primært lå etiske årsager bag de grønne investeringer, ligger der i dag desuden så soleklare økonomiske argumenter bag, at denne type investeringer i fremtiden – om ikke vil være finanssektorens ’raison d’être’ – så i hvert fald vil give rigtig god mening. Hertil kommer, at grønne investeringer, som PFA’s topchef, Allan Polack, ser det, også er helt nødvendige, fordi enhver virksomhed ganske enkelt er nødt til aktivt at forholde sig til de problemstillinger, der truer livet på jorden. For kun sådan kan man sikre den stabilitet, der er grundlaget for en sund vækst i samfundet.

Og i PFA bliver det ikke ved snakken. Her har man i mange år arbejdet systematisk med at integrere hensyn til klima og miljø, selskabsledelse og social ansvarlighed, når selskabet investerer kundernes opsparinger. En indsats, man i år har styrket med en ny opsparingsløsning, PFA Klima Plus, der er særligt målrettet klimavenlige investeringer. Og senest ved at indgå en stor aftale om finansiering af bæredygtig produktion af batterier.

”Tager man ordet bæredygtighed bogstaveligt, betyder det holdbar. Og køber du en aktie, vil du gerne have, at den er holdbar og øger sin værdi. Det udtrykker godt, hvad det egentlig handler om. For dette er jo lige så kold investering som alt andet – og dermed også en vurdering af, om det, du investerer i, har en levedygtig fremtid i en verden, som den ser ud om 10-15 år,” siger Allan Polack, CEO i PFA, der er Danmarks største pensionsselskab.

Selv om bæredygtighed er et vidt begreb, er han ikke i tvivl om, at det aktuelt er klimadelen af det, der griber mest ind i den politiske dagsorden. For klimaforandringer er godt i gang med at forandre den måde, vi alle lever på, og dermed også det grundlag, som erhvervslivet bygger på.

”Når vi taler klima, står vi over for en kæmpe, global udfordring. Klimaforandringer har ikke noget med politisk observans at gøre. De er i fuld gang og kan få alvorlige konsekvenser for klodens befolkninger. Og den eneste måde, vi kan bremse udviklingen på, er ved at ændre adfærd – både forbrugere og erhvervsliv. Derfor er der ingen vej udenom, at hver eneste virksomhed forholder sig til, hvad det betyder for deres forretningsmodel,” fastslår topchefen.

I PFA er det netop dette, man gør, når man vælger, hvor man vil investere formuen. Det er ganske enkelt en integreret del af investeringsprocessen, at man som det første vurderer, om den virksomhed, man påtænker at sætte penge i, kan klare ikke bare de aktuelle, men også fremtidige, udfordringer og krav. Det sker i et nødvendigt hensyn til kunderne og deres penge og fordrer, at selskabet altid er et mulehår foran i forståelsen af, hvor udviklingen bærer hen. Og lige nu er retningen meget tydelig, siger Allan Polack og forklarer dermed, hvorfor han især er optaget af klimaforandringerne.

Pointer fra artiklen

  • Bæredygtighed skaber økonomisk holdbarhed
  • Forretningsmodellerne skal gentænkes
  • Øget fokus på måling af bæredygtighed

Klimaforandringer har ikke noget med politisk observans at gøre. De er i fuld gang og kan få alvorlige konsekvenser for klodens befolkninger. Og den eneste måde, vi kan bremse udviklingen på, er ved at ændre adfærd – både forbrugere og erhvervsliv.

Allan Polack, CEO, PFA

OM ALLAN POLACK

Født i 1959 og uddannet cand.merc. i økonomi og business administration fra Copenhagen Business School i 1984. Desuden har han en AMP (Advanved Management Programme) fra INSEAD

Allan Polack tiltrådte som Group CEO for PFA 1. april 2015

Fra 2007 til 2015 CEO for Nordea Asset Management

Fra 2002 til 2007 direktør for Nordea Liv og Pension

Allan Polack er medlem af bestyrelsen for La Banque Postale Asset Management, Axcelfuture, Forsikring & Pension, PFA Ejendomme og PFA Brug Livet Fonden

OM PFA

PFA er stiftet i 1917 og ejet af kunderne. Selskabet tilbyder pension og forsikring samt opsparing og løsninger inden for bl.a. sundhed og boliger. PFA har mere end 1,3 mio. kunder, der i 2019 indbetalte 39,4 mia. kr. og beskæftiger 1.323 medarbejdere. Balancen er på 688 mia. kr.

Det er nu, der skal handles

Af samme grund glæder han sig over, at der bredt er kommet en større forståelse af, at der skal konkret og aktiv handling til, og at det er nu, det gælder. Både i finanssektoren som helhed og på det politiske plan i Danmark såvel som i EU. En ny regulering fra Finanstilsynet går således ud på, at alle finansielle selskaber skal tage de klimamæssige konsekvenser af deres investeringer med i deres overvejelser. Og fra EU er der krav på vej om, at der skal måles på disse konsekvenser – foruden at COVID-19-redningspakkerne skal have et klimafokus.

”Det at forholde sig aktivt til bæredygtighed er ikke længere kun noget, der foregår mellem os og kunden. Det er hele den samfundsmæssige kontrolfunktion, der er ved at ændre sig. Og det kan vi kun være godt tilfredse med,” siger Allan Polack, der dog gerne havde set, at det hele var gået lidt hurtigere, fordi man måske så kunne have forhindret nogle af de negative følger af klimaforandringerne.

Et yderligere argument for at være med til at fremme den grønne omstilling er for ham, at PFA på den måde kan være med til at skabe vækst i Danmark. Her peger han på vindenergi som det gode eksempel. For ved at blive ved med at investere i danske virksomheder på dette område har pensionsselskabet været med til at skabe en succesfuld branche, en stor dansk eksportvare og arbejdspladser for tusinder af mennesker – samtidig med at man har sikret sine kunder gode afkast. Netop PFA tager aktivt del i etableringen af en ny vindø i Nordsøen, som regeringen har foreslået i sit store klimaudspil.

Bæredygtighed skal gøres målbar

Også de nye, officielle klimapartnerskaber er et initiativ, der på alle måder bakkes op af PFA og Allan Polack. Især er direktøren optaget af, at finanssektoren her når frem til en fælles standard, der kan bruges som udgangspunkt for målinger og monitorering af selskabernes CO2-aftryk.

”I mange år har vi i branchen målt afkastet af vores investeringer. I dag måler vi også på risikoen ved dem. Og nu skal vi så til at måle på det, jeg kalder den tredje dimension, nemlig graden af bæredygtighed. Her håber jeg, at vi kan nå til enighed om en model, hvorefter vi kan sammenligne på hardcore facts, sådan at resultaterne ikke vil være til diskussion,” siger Allan Polack.

Han peger på, at netop dette også er et ønske fra EU, hvor man i foråret nåede til politisk enighed om at skabe et klassificeringssystem, en såkaldt taksonomi, der vil give virksomheder og investorer et fælles sprog til at identificere hvilke økonomiske aktiviteter, der kan anses for miljømæssigt bæredygtige.

”Det er vigtigt, at alt, hvad vi foretager os, bliver målbart, så vi kommer væk fra det ’anekdotiske’ og over til det konkrete à la ’show me the money’. Det skal være tydeligt for alle, hvornår og hvordan vi hver især er med til at flytte noget, eksempelvis i forhold til udledningen af drivhusgasser,” siger Allan Polack.

Bæredygtighed skaber gode afkast

I PFA er man godt i gang med disse målinger. Seneste screening i 2019 viste, at CO2-udledningen fra PFA’s aktieportefølje ligger næsten 16 pct. under aktieporteføljens globale referenceindeks. Det skyldes ikke mindst, at PFA aktivt bruger screeningerne til at identificere og eventuelt frasælge selskaber, der ikke lever op til selskabets klimamål. Og topchefens håb er, at PFA inden længe kan vise en tydelig reduktion i CO2-udledning. Fx er det i PFA Klima Plus sådan, at aktierne i deres udgangspunkt skal udlede 60 pct. mindre CO2 end verdensaktieindekset, ligesom ambitionen er, at den samlede portefølje skal være CO2-neutral senest i 2025 og i 2030 endda være CO2-negativ, hvilket vil sige, at man trækker mere CO2 ud af atmosfæren, end investeringerne udleder. Dette skal bl.a. ske gennem investeringer i skov og CO2- reducerende teknologier.

Arbejdet med klimainvesteringer er dog ikke kun en del af PFA Klima Plus, men også et stærkt fokusområde i resten af PFA’s investeringsportefølje på omkring 650 mia. kr. Siden lanceringen af PFA Klima Plus den 22. juni har kunderne overført godt 700 mio. kr. i det nye, klimastærke produkt. Og forventningerne er endnu større. For var der ikke lige god økonomi i de grønne investeringer for år tilbage, så ryster PFA’s topchef ikke på hånden, når han i dag siger, at det er der nu – og især fremover.

”Det siger sig selv, at noget, der er holdbart på langt sigt, nok er bedre end noget, der ikke er holdbart. Derfor hænger bæredygtige investeringer fint sammen med vores ønske om at optimere afkastet. Og jeg tror på, at de positive afkast i stigende grad bliver grønne,” lyder det fra Allan Polack.

Her peger han også på historikken, der viser, at bæredygtige og ansvarlige selskaber klarer sig mindst lige så godt som de resterende på aktiemarkedet – og i perioder endda mærkbart bedre.

At tage ansvaret på sig

I PFA er man meget bevidst om den rolle, man spiller ved at forvalte enorme pensionsmidler. Ikke mindst i forhold til at fremme en langsigtet, bæredygtig og ansvarlig værdiskabelse. Og den kraft og indflydelse, det giver, bruger man til at lægge et pres ned over industrierne for at få virksomhederne til at ændre deres forretningsstrategi og integrere bæredygtighed heri. Vejen hertil er et særdeles aktivt ejerskab, der også betyder, at alle de virksomheder, som PFA vælger at investere i, bliver fulgt nøje. Og overholder de ikke selskabets krav ift. menneskerettigheder, klima og miljø eller våbenproduktion, bliver de omgående ekskluderet fra PFA’s investeringsunivers. Listen over disse selskaber er lang. På klima og miljøområdet er p.t. seks canadiske selskaber ekskluderet, fordi de primært er involveret i tjæresandsaktiviteter, der forurener i en særlig grad, som det hedder.

”På den måde har vi i PFA vores eget overvågnings- og kontrolsystem. Og jeg ser frem til, at vi får etableret det samme på et højere, bredere og mere officielt plan,” understreger Allan Polack.

I mange år har vi i branchen målt afkastet af vores investeringer. I dag måler vi også på risikoen ved dem. Og nu skal vi så til at måle på det, jeg kalder den tredje dimension, nemlig graden af bæredygtighed.

Allan Polack, CEO, PFA

Kontakt

Christian Fredensborg Jakobsen
Partner, PwC
Tlf: +45 3945 3049
Email

Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube