Bæredygtighed og business vil gå hånd i hånd de kommende år

Som formand for Klimapartnerskabet for Finanssektoren er Torben Möger Pedersen stålsat på at gøre sektoren til et anker i den grønne omstilling. Han er samtidig klar over, at han som topchef for PensionDanmark skal vise vejen i praksis.

Forårets coronakrise kom til at overskygge, at der kort forinden skete noget banebrydende på klimafronten. De 13 klimapartnerskaber afleverede rapporter, der skal vise vejen til at nå målet om at reducere udledning af drivhusgasser med 70 pct. i 2030 sammenlignet med niveauet i 1990.

Hver af rapporterne er interessante i sig selv, men specielt den fra Klimapartnerskabet for Finanssektoren kan vise sig at blive central. Det er nemlig den, der viser, hvor pengene skal komme fra.

Spørger man formanden for Klimapartnerskabet for Finanssektoren, PensionDanmarks CEO Torben Möger Pedersen, kan vi være på vej ind i en ny epoke, der kan vise resten af verden vejen til grøn omstilling. Denne epoke bærer også potentialet for et dansk erhvervseventyr, fordi visionerne om en bæredygtig fremtid er mere end et dansk fænomen.

”De udfordringer, der gemmer sig i FN’s 17 verdensmål, der skal realiseres frem mod 2030, repræsenterer et kæmpestort katalog af eksportmuligheder for danske virksomheder og investorer. Som nation har vi den fordel, at vi er foran på nogle af de områder, der nu har fået globalt fokus,” siger han og tilføjer:

”Hvis vi gør det rigtigt, så vil vi have mulighed for at gentage vores succes inden for vind og især havvind. Bæredygtighed og business vil gå hånd i hånd de kommende år.”

Udvikling på området

Torben Möger Pedersen er en rutineret herre. Han har siden 1992 stået i spidsen for pensionskæmpen PensionDanmark med mere end 750.000 medlemmer. Han har set, hvordan tanker om klima og bæredygtighed har bevæget sig fra at være CSR-relaterede noter i årsrapporten til nu at spille en langt mere central rolle. Han fortæller, at finanssektoren har gennemgået en række faser i den proces.

Fase 1.0 var den tid, hvor man begyndte at lave eksklusionslister over virksomheder, man ikke ville investere i. Fase 2.0 handlede om aktivt ejerskab, hvor man forsøger at skubbe virksomheder i investeringsporteføljen i en mere bæredygtig retning. Lige nu mener Torben Möger Pedersen, at vi er hastigt på vej ind i fase 3.0, hvor koncepter som ESG-kodekset (Environment, Social and Governance) er en markør, man styrer strategisk efter.

”Man kan kalde version 3.0 et fokus på impact investment, hvor man ikke alene er optaget af, at virksomhederne lever op til høje standarder inden for ESG, men også gennem deres aktiviteter giver et positivt bidrag til FN’s 17 verdensmål,” siger han og tilføjer:

”Over de sidste ti år er man gået fra primitiv black-listing over aktivt ejerskab til fokus på virksomhedernes muligheder for at bidrage til løsninger på verdens store udfordringer. ESG har flyttet sig fra at være et lille appendiks i kommunikationsafdelingen til at være en fuldstændig integreret del af forretningen.”

Hvor man tidligere så bæredygtighed som en omkostning, der ville gøre indhug i bundlinjen, mener Torben Möger Pedersen ganske enkelt, at der i dag er en bred forståelse af, at virksomheder, der vil have en langsigtet performance og en stærk global konkurrencedygtighed, skal have tænkt bæredygtighed ind i forretningsplanen.

Pointer fra artiklen

  • ESG er blevet en af de væsentligste omdrejningspunkter for de fleste virksomheder
  • FN’s verdensmål er et katalog over eksporteventyr for danske virksomheder
  • Finanssektoren vil sikre finansiering af den grønne bølge med 600 mia. kr.

De udfordringer, der gemmer sig i FN’s 17 verdensmål, der skal realiseres frem mod 2030, repræsenterer et kæmpestort katalog af eksportmuligheder for danske virksomheder og investorer.

Torben Möger Pedersen, CEO, PensionDanmark

OM PENSIONDANMARK

PensionDanmark har 754.000 medlemmer beskæftiget på 23.000 private og offentlige virksomheder. De er omfattet af overenskomster mellem 11 fagforbund og 29 arbejdsgiverforeninger

PensionDanmark havde i 2019 grønne investeringer for 22 mia. kr. Investeringerne omfatter vindmølleparker, solcelleanlæg, transmissionsnet og biomassekraftværker i Danmark og resten af verden

Den danske pensionsbranche offentliggjorde i 2019, at den er parat til at investere yderligere 350 mia. kr. i den grønne omstilling frem mod 2030. Dertil kommer et tilsagn fra andre finansielle aktører, deriblandt bankerne, om yderligere 250 mia. kr.

OM FINANSSEKTORENS KLIMAPARTNERSKABS ANBEFALINGER

I marts 2020 offentliggjorde Klimapartnerskabet for Finanssektoren sin rapport om grøn omstilling. Den indeholdt fire overordnede punkter:

Sætte mål for og monitorere reduktion af kundernes CO2- aftryk

Aktivt engagere sig i kunder og projekter – deriblandt at investere i bæredygtige projekter

Integrere bæredygtighed i forretningsmodeller

Reducere udledninger fra finanssektoren selv

Kilde: Køreplan for finanssektorens klimapartnerskab

OM TORBEN MÖGER PEDERSEN

Født i 1955 og uddannet cand.polit fra Københavns Universitet i 1984

Siden 1992 har han været CEO for PensionDanmark

Fra 1990-1992 adm. direktør i PKS Pension

Fra 1986-1990 sekretariatschef for SiD

Fra 1983-1986 økonom i Det Økonomiske Råds Sekretariat

Torben Möger Pedersen er desuden bestyrelsesformand for Copenhagen Business School

Går selv forrest

Torben Möger Pedersen kan ikke tale på vegne af hele finanssektoren, men han oplever alligevel, at ændringen er bredt forankret. Noget, han kan tale om med sikker stemme, er PensionDanmarks egen udvikling i forhold til bæredygtighed – og her er der sket meget. I dag gennemsyrer ESG pensionsselskabet. Spørger man Torben Möger Pedersen om, hvorfor den udvikling tog fart, så er svaret den forretningsmæssige vinkel.

”Vi har været udfordret af den meget lave obligationsrente og har skullet finde andre veje til at sikre et fornuftigt afkast for vores medlemmer. Det har bl.a. betydet, at vi de seneste ti år har omlagt vores portefølje, så ca. en tredjedel i dag er investeret uden for de børsnoterede markeder,” siger han og tilføjer:

”Det er et investeringsområde, der har givet afkast over obligationsrenten – og som faktisk er tæt på de børsnoterede aktier. Men en vigtig detalje er, at det er sket med en langt lavere volatilitet. Så investeringerne udgør faktisk et stabilt anker i vores portefølje i dag.”

Det lyder i sig selv ikke som noget, der vil understøtte en grøn omstilling, men det er det blevet i praksis. For en stor del af investeringerne er gået til vedvarende energiinfrastruktur. Faktisk står den sektor for næsten ti pct. af PensionDanmarks balance – eller ca. 25 mia. kr.

Derudover har PensionDanmark i stor stil investeret i bæredygtige ejendomme. Pensionsselskabet er reelt blevet en af Danmarks største ejendomsinvestorer herhjemme. Når der bliver bygget nyt, så sker det efter den byggemæssige bæredygtighedscertificering DGNB i kategorien Guld. Sådan har det været siden 2012. Filosofien er, at enhver virksomhed fremover vil ønske en høj standard – bl.a. fordi det energimæssigt vil være det mest snusfornuftige.

600 milliarder kroner

PensionDanmark er én aktør blandt mange i den danske finanssektor, men ikke den eneste, der har foretaget lignende bæredygtighedsvalg i sektoren. Det vidner rapporten fra Klimapartnerskabet for Finanssektoren om.

Rapporten, der blev offentliggjort kort før coronanedlukningen i marts, indeholder flere elementer. Bl.a. viser den, hvilke tiltag finanssektoren kan prioritere for at gøre sig selv og sine kunder grønnere. Men rapporten viser også, at sektoren er parat til at levere investeringer, der direkte bidrager til, at alle andre sektorer kan realisere deres bæredygtighedsvisioner.

”Vores partnerskab omfatter alt fra bank over realkredit til forsikring og pension og kapitalfonde. Derfor har vi også en værktøjskasse med mange redskaber. Bank og realkredit vil fx spille en stor rolle, når det handler om at hjælpe familier og virksomheder med at få finansieret energieffektiviseringer af deres bygninger,” siger Torben Möger Pedersen.

Det kan vise sig vigtigt. Men lige så vigtigt er det, at de institutionelle investorer bliver alfa og omega, når det kommer til at finansiere de helt store projekter – som fx grøn energiinfrastruktur. Og det er særdeles store beløb, vi taler om.

”Vi har som sektor givet tilsagn om at investere 600 mia. kr. i grøn omstilling over de næste ti år. Det betyder, at finansieringen ikke vil være en barriere for omstillingen og Folketingets meget ambitiøse mål. Der vil være tilstrækkelig finansiering til både de energirenoveringer, som en familie vil foretage, og de store energiøer i Nordsøen og ved Bornholm, som skal være hubs for den store udbygning med havvind,” siger han.

Brændende platform

Det må siges at være et godt udgangspunkt. Timingen kan også vise sig at ramme plet. Coronakrisens konsekvenser har skabt et behov for en samfundsøkonomisk genstart, og i Torben Möger Pedersens optik er det både naturligt og nødvendigt, at de to ting bliver kædet sammen.

Formår vi at koble dem, så mener PensionDanmark-topchefen, at vi vil stå over for store eksportmuligheder mht. danske produkter og knowhow. For en stor del af verden tænker grønt lige nu. Man kan bare kaste et blik mod EU og den fælleseuropæiske genopretningsplan, der indeholder store visioner om digital udbygning og bæredygtighed. Det er lig med forretningspotentiale.

Torben Möger Pedersen minder dog om, at alle skal gøre deres for at puffe til udviklingen. Lille som stor. Det gør man også hos PensionDanmark, hvor affalds- og energiminimering samt el-biler er kommet på programmet. I den forbindelse fortæller han, at PensionDanmark har haft gavn af at følge revisorforeningen FSR’s anbefalinger på området.

”Hvis du skal lykkes med at få virksomheder og investorer til helhjertet at købe ind på bæredygtighedsdagsordenen, så skal det også afspejles i de krav, vi stiller til rapportering. Her kom FSR sammen med Nasdaq og Finansforeningen med et vigtigt initiativ i sommeren 2019, som indeholdt en række anbefalinger til at gøre ESG til en integreret del af regnskabspraksis i alle virksomheder og finansielle institutioner,” siger han og tilføjer:

”Det har vi fulgt i PensionDanmark, og det har afledt positive effekter. Sagen er, at man jo ikke får sit revisionsfirma til at sætte sit stempel på årsrapporten, hvis det ikke er overbevist om, at den er i orden. Jeg mener, det vil være et vigtigt skridt at gøre det til et krav til alle større virksomheder at have ESG-nøgletal med i årsrapporten, som er revideret.”

Jeg mener, det vil være et vigtigt skridt at gøre det til et krav til alle større virksomheder at have ESG-nøgletal med i årsrapporten, som er revideret.

Torben Möger Pedersen, CEO, PensionDanmark

Kontakt

Christian Fredensborg Jakobsen
Partner, PwC
Tlf: +45 3945 3049
Email

Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube