Digitalisering indeholder nøglen til bedre velfærd og højere tillid

Digitaliseringen kan ikke alene medvirke til at skabe en bedre og mere velfungerende offentlig sektor, den indeholder også kimen til at styrke tilliden. Det mener Michael Holm, ejer og leder af Systematic, der er en af de største leverandører af it-systemer herhjemme. Han slår samtidig fast, at en endnu stærkere digital offentlig sektor kræver forandringer i måden, den offentlige sektor er organiseret på, men også hvad angår regulering og uddannelser.

Danmark er et af de mest digitaliserede samfund i verden, og vi er anerkendt for at have skabt et af de bedste og mest velfungerende velfærdssamfund. Alligevel er der et stigende pres på den offentlige sektor, der til stadighed skal opnå en højere effektivitet for at levere den ønskede service. En del af løsningen skal bl.a. findes ved, at man i stigende grad udnytter digitaliseringen. Sådan lyder det fra CEO Michael Holm, Systematic, der er systemleverandør til en række offentlige kunder, herunder sundhedsvæsenet og forsvaret.

“Vi kan ikke fortsætte, som vi plejer, og forsøge at løse alle de mange opgaver, der skal klares af den offentlige sektor, ved at gøre den større. Hvis vi i dag har 1.000 personer, der servicerer 5.000 borgere, så skal de samme 1.000 personer servicere 10.000 borgere i nær fremtid. Derfor skal vi gøre tingene på en anden måde. Det er en vanskelig opgave, og en væsentlig del af løsningen ligger i at udnytte ny teknologi, herunder data og kunstig intelligens, mere og bedre, end vi gør i dag,” siger Michael Holm.

Udover øget effektivitet og højere kvalitet indeholder digitaliseringen også potentialet til at sikre højere tillid til landets væsentlige samfundsinstitutioner, mener Michael Holm.

“Digitaliseringen kan i stigende grad være med til at sikre en mere effektiv kontrol af, om de systemer, vi allerede har, fungerer, som de skal, og eksempelvis sikrer færre fejl og færre tilfælde af snyd med skattekronerne. Og dermed få en positiv indvirkning på tilliden.”

Data science og forecasting

Systematic har årelang erfaring med at udvikle og producere digitale systemer til den offentlige sektor, herunder til det danske sundhedsvæsen. Ved bl.a. at optimere planlægning og workflows på sygehusene har man medvirket til at sikre store besparelser for sygehusvæsenet, samtidig med at man har skabt grundlag for bedre patienthåndtering. Det sker bl.a. ved at indsamle og bearbejde store mængder data og benytte kunstig intelligens og machine learning til at foretage de nødvendige forecasts, der gør, at sygehusene kan prioritere ressourcerne mere optimalt og levere en bedre service til patienterne.

Dette er blot et af mange eksempler på, hvordan digitaliseringen gør en kæmpe forskel i den offentlige sektor, og potentialet er enormt, mener Michael Holm.

“Der er et kæmpe potentiale i at benytte data science til at optimere planlægning og workflows i den offentlige sektor. I forhold til fx planlægning i sundhedsvæsenet kan vi med data science og machine learning bl.a. forbedre forudsigelser på en afdelings kommende aktiviteter. Hvor man tidligere har kunnet se én eller to dage frem, har vi nu gjort det muligt at forudsige den kommende uges arbejdsopgaver,” siger Michael Holm, der understreger, at netop forecasts ikke er en statisk størrelse.

“Man skal eksperimentere med de rigtige algoritmer og finde den metode, der giver de mest præcise resultater. Og det allervigtigste er en vilje til hele tiden at blive klogere og derfor hele tiden arbejde med data og på at justere vores systemer, så de bliver mere præcise.”

Pointer fra artiklen

  • Komplekse it-systemer kræver mere samarbejde
  • Implementering af systemer er en savnet kernekompetence
  • Digitalisering kan blive Danmarks næste eksportsucces

Digitaliseringen kan i stigende grad være med til at sikre en mere effektiv kontrol af, om de systemer, vi allerede har, fungerer, som de skal og eksempelvis sikrer færre fejl og færre tilfælde af snyd med skattekronerne. Og dermed få en positiv indvirkning på tilliden

Michael Holm, CEO, Systematic

Man skal være åben for at eksperimentere og bruge ny viden til at forbedre hele sin forretning

Michael Holm, CEO, Systematic

Om Michael Holm

Født i juli 1957 og uddannet EDB-assistent fra Københavns Købmandsskole, har læst på datalogi-studie og har gennemført en hel del lederkurser fra ind- og udland

Fra 1978 til 1984 ansat hos Datacentralen med speciale i farvandsovervågningssystemer

Stiftede i 1985 Systematic sammen med partneren Allan Schytt, der stoppede i 1992, hvorefter Michael Holm overtog aktiemajoriteten

Medlem af bestyrelsen for Købmand Herman Sallings Fond

Medejer og bestyrelsesmedlem i Copenhagen Optimization

Bestyrelsesformand for Web2Media

Sidder i bestyrelsen for Fremstillingsindustrien, DI Digital og Forsvars- & Aerospaceindustien i Danmark (FAD) under Dansk Industri (DI)

Michael Holm har modtaget Kong Frederik den Niendes hæderspris for at fremme dansk eksport og fik tildelt årets erhvervspris af Erhverv Aarhus i 2010 og blev Årets Æreshåndværker i 2018

Kåret som Årets Ejerleder 2019

Tættere samarbejde med leverandørerne

Efterhånden som de digitale systemer bliver mere og mere komplicerede, øges behovet for et tættere samarbejde mellem systemleverandørerne og den offentlige sektor, herunder de konkrete myndigheder, der skal indkøbe, implementere og benytte systemerne, mener Michael Holm. Han er generelt af den opfattelse, at der er for lidt dialog, særligt når systemerne skal indkøbes. Mere samarbejde og dialog på tværs vil øge sandsynligheden for, at de it-systemer, der benyttes, i højere grad fungerer efter hensigten, lyder det.

“Jeg er overbevist om, at vi med en bedre løbende involvering og dialog ville undgå nogle af de problemer, der indimellem opstår, når der skal indkøbes store systemer i det offentlige. Det kunne eksempelvis være via leverandørfora, som det sker fra tid til anden, men jeg synes, det sker for lidt.”

Han er overbevist om, at en bedre løbende dialog mellem fagfolk og specialister vil være med til at øge vigtig viden om, hvordan man bruger data mere intelligent til at forbedre det generelle serviceniveau.

“Udvikling af it-systemer til det offentlige er en uhyre kompleks opgave, der kræver stor forståelse for, hvad sundhedssystemet er, og ikke mindst hvordan data og digitalisering kan være med til at løse opgaverne bedre og billigere. Det kræver, at man har en vision for, hvad man vil, og at man samtidig har en viden om, hvad man kan. Og så kræver det en bedre dialog, der kan gøre alle aktører klogere på begge dele.”

Forbedring kræver eksperimenter

Michael Holm understreger, at man i meget stor udstrækning skal være klar til at afprøve ideer og tanker for at skabe bedre løsninger.

“Man skal være åben for at eksperimentere og bruge ny viden til at forbedre hele sin forretning. Og det gør man bedst ved at samarbejde – også mere, end man typisk gør i dag. Man ville uden tvivl få bedre løsninger, hvis man turde involvere leverandørerne og bede dem om at komme med løsningerne, i stedet for – som det ofte foregår i dag – at leverandørerne bygger det system, de er blevet bedt om at bygge,” siger Michael Holm, der i samme åndedrag retter en kritik mod den faktiske brug af de eksisterende udbudsprocesser, der i for høj grad fokuserer på pris frem for at fokusere på at få systemer, der virker efter hensigten.

“Man taler meget om dialogbaseret udbud, men i sidste ende er det oftest udelukkende økonomi, der tæller. Det skal ganske enkelt laves om, hvis vi skal sikre, at der udvikles bedre it-systemer til det offentlige.”

Mangel på implementeringskompetencer

Som leverandør af it-systemer undrer Michael Holm sig over den generelle mangel på det, han kalder implementeringskompetencer i aftager-leddet. Altså uddannede fagpersoner, der på specialistniveau kan sikre, at der bliver udviklet systemer, der passer til de behov, man har hos aftagerne, fx den offentlige sektor. Og som ikke mindst kan sikre, at de bliver implementeret bedst muligt.

“Vi uddanner ingeniører og systemudviklere til at bygge og udvikle systemer, men alt for få uddannes i at indkøbe og implementere dem. Det er en stor mangel, særligt i den offentlige sektor. Det betyder, at vi ofte får systemer, der måske har mange smarte features, men er for svære at implementere. Derfor vil det være helt oplagt, at der oprettes uddannelser med implementering af systemer som speciale.”

Store forandringer i organiseringen

Når Michael Holm ser på, hvordan digitaliseringen kan forandre den offentlige sektor, så ser han en fremtid, hvor vi i stigende grad kommer til at anskue de offentlige løsninger som ét samlet system, der skal sikre, at borgerne får den bedste mulige sammenhængende service og optimale data og informationer til rådighed billigst og mest effektivt.

“Som det er nu, fokuseres der for meget på at optimere de enkelte fagområder og forvaltninger. Hvis vi virkelig skal flytte os, så er vi nødt til i stedet at finde løsninger, der gør, at de forskellige forvaltninger kan tale sammen. Og jeg tror, at digitaliseringen vil skabe den forandring, der skal til.”

Hvis Michael Holm får ret i sin forudsigelse, så kræver det, at der sker store forandringer i organiseringen af vores offentlige sektor.

“Der vil helt klart være en organisatorisk udfordring. Vi vil se en nedbrydning af silotænkningen og derfor også udviskning af faggrænserne. Man skal naturligvis ikke trække noget ned over hovedet på folk. Det skal give mening hele vejen rundt for fagpersoner, for borgere og for systemet. Men jeg tror grundlæggende på, at det er nødvendigt. Og jeg tror, at digitaliseringen vil kunne bryde nogle faggrænser, hvis disse viser sig ikke at være med til at skabe værdi for borgeren, den offentligt ansatte og systemet,” siger Michael Holm.

Digital offentlig service som eksportvare

Uagtet, at Michael Holm ser store forandringer i den offentlige sektor fremadrettet, så understreger han samtidig, hvor vigtigt det er at huske på, at Danmarks offentlige sektor outperformer de fleste andre lande i verden, bl.a. på grund af vores digitale setup. Og det potentiale bør vi som nation i højere grad udnytte til at skabe et nyt eksporteventyr, mener han.

“Vi har data, vi har tillid, vi har en høj digitalisering, og vi har styr på datahåndtering. Ergo har vi alle muligheder for at skabe verdens mest effektive og velfungerende digitale offentlige sektor. Og vi har alle muligheder for at gøre det til en eksportsucces,” siger han og fortsætter: “Vi taler allesammen om vores vindmølleeventyr, mens vi ikke taler så meget om, at Danmark på et tidspunkt var langt fremme på mobilteknologi. De to historier kan vi lære meget af, for de viser, at hvis Danmark vil satse erhvervsmæssigt, forskningsmæssigt og uddannelsesmæssigt, så kan vi fastholde og udvide vores førerposition. Og så kan vi eksportere verdensklasse-løsninger til udlandet – også inden for løsninger til det offentlige. Her ligger der kæmpe eksportmuligheder, hvis vi vil.”

Om Systematic

Systematic er stiftet i 1985

Virksomheden omsatte i seneste regnskabsår for 1.004 mio. kr. og har nu rundet 1.000 medarbejdere

Systematic leverer softwaresystemer til sundhedssektor, forsvar, politi, efterretningstjeneste, biblioteker og har senest udvidet til energiselskaber og vandforsyning

Kontakt

Christian Klibo
Partner, PwC
Tlf: +45 4041 9520
Email

Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube