Danmark har potentiale til at styrke den digitale offentlige sektor yderligere

Det er bredt anerkendt, at teknologi, brugen af data og digitalisering er afgørende faktorer i forhold til at skabe en effektiv og velfungerende offentlig sektor til glæde for borgere, erhvervsliv og myndigheder. Danmark hører til blandt verdens førende nationer, når det handler om at digitalisere den offentlige sektor, og vi har gode kort på hånden, når det kommer til at udnytte data og digitalisering til fremadrettet at forbedre den offentlige service. Det er en af de hovedpointer, man kan drage af en særmåling fra PwC, som Epinion har foretaget.

Særmålingen ‘Den offentlige sektors anvendelse af data’ viser, at danskerne bakker op om yderligere digitalisering af den offentlige sektor via bl.a. øget anvendelse og nyttiggørelse af data. Særligt når formålet med brugen af data bliver konkret. Målingen viser fx, at otte ud af ti danskere er positivt indstillede over for, at data kan bruges til hurtigere og bedre diagnosticering i sundhedssektoren (78 pct.). Syv ud af ti er positivt indstillede over for at bruge data til et mere effektivt skattesystem (71 pct.). Væsentligt er det også, at en høj andel af danskerne er villige til at afgive flere data om sig selv, når formål og forventet effekt fremstår tydeligt. Syv ud af ti danskere (69 pct.) er fx villige til at afgive flere data om sig selv for “at hjælpe sundhedssektoren med at helbrede og forebygge sygdomme”. Seks ud af ti (60 pct.) er villige til at afgive flere data om sig selv “for at hjælpe politiet til at bekæmpe og forebygge kriminalitet”.

Hvad der derudover er afgørende for opbakningen til digitaliseringen af den offentlige sektor, er, at borgerne føler, at de kan stole på, at myndighederne håndterer personlige data som forventet og efter intentionerne. Næsten otte ud af ti danskere (78 pct.) svarer, at de i nogen grad, høj grad eller meget høj grad har tillid til, at myndighederne generelt håndterer borgernes personlige oplysninger og data efter intentionerne.

De ledere og eksperter, vi har talt med til dette nummer af CXO Magasinet, er enige om, at den offentlige sektor ser ind i en mere digitaliseret fremtid, og at digitaliseringen har et iboende potentiale til at forbedre myndighedernes service. Lykkes man i den offentlige sektor med at bevare en høj sikkerhed i datahåndteringen og kommunikere klart og tydeligt om formålet med anvendelse af data, har Danmark gode muligheder for at styrke digitaliseringen af den offentlige sektor til glæde for borgere, virksomheder og myndigheder. Interviewene viser, at det netop er nogle af de tiltag, der er i gang hos en række myndigheder.

I PwC har vi en ambition om at inspirere til løsninger og dermed at udvikle både mennesker, organisationer og samfund. Med dette særnummer om den offentlige sektor vil vi gerne sige en stor tak til de politikere og ledere, der har valgt at bidrage med deres tid og indsigt i forhold til fremtidens offentlige sektor.

Mogens Nørgaard Mogensen

Senior Partner og adm. direktør, PwC

Lykkes man i den offentlige sektor med at bevare en høj sikkerhed i datahåndteringen og kommunikere klart og tydeligt om formålet med anvendelse af data, har Danmark gode muligheder for at styrke digitaliseringen

Mogens Nørgaard Mogensen, Senior Partner og adm. direktør, PwC

Kontakt

Mogens Nørgaard Mogensen
Senior Partner og adm. direktør, PwC
Email

Ekstra værdi

Husk du kan altid læse CXO Magasinet og PwC’s andre udgivelser på din smartphone med appen Ekstra Værdi.


Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube