Verden har brug for forbilleder – og aktivister

Bæredygtighedsagendaen og FN’s Sustainable Development Goals har fået enorm bevågenhed de seneste år. Beslutningen om at konkretisere 17 klare mål for det globale samfunds udvikling i en mere bæredygtig retning har været en stor succes. Sådan lyder det fra den danske direktør for FN Global Compact, Lise Kingo. Med ansvaret for verdens største initiativ for udbredelse af virksomheders samfundsansvar ved hun, at vi er nået langt på fire år. Alligevel skal der meget mere til for at nå de ambitiøse mål.

FN Global Compact blev skabt i 1999 af den daværende generalsekretær for FN, Kofi Annan, med ønsket om at give globaliseringen et mere menneskeligt ansigt. Siden da har det været det erklærede formål at engagere virksomheder i en global bevægelse for en bedre verden. Især de seneste fire år er der med FN’s 17 Verdensmål kommet et enormt fokus på bæredygtighedsagendaen, også hos verdens topledere i erhvervslivet. Og i dag er Global Compact verdens største initiativ for udbredelse af virksomheders samfundsansvar.

CXO Magasinet møder CEO for Global Compact, danske Lise Kingo, på hovedkontoret i New York, hvor hun ser tilbage på de første fire år med verdensmålene, og hun er meget tydelig i sine konklusioner. Både når hun understreger, at der er sket meget positivt på mange områder, men også, når hun gør det klart, at verden er meget langt fra målet, når man ser på resultaterne.

“Verden er slet ikke på sporet i forhold til at opfylde de 17 globale mål inden 2030. På flere områder går det den forkerte vej. Især udgør klimaændringer og sociale uligheder en stor eksistentiel trussel for vores fremtid. Men også på andre områder savner vi et gennembrud. Det er meget alvorligt, og jeg tror, de fleste er klar over, hvor alvorlig situationen er, men derfor er det også vigtigt, at vi forpligter hinanden yderligere fremadrettet,” siger Lise Kingo.

Pointer fra artiklen

 • Erhvervslivet bakker op om FN’s 17 verdensmål
 • Verden er langt fra at nå målene inden 2030
 • Der er behov for dybere integration af målene i virksomhederne

Målene beskriver den verden, vi alle gerne vil have. Problemet er bare, at vi, trods stor bevågenhed og opmærksomhed, ikke er på vej mod at skabe den verden

Lise Kingo, CEO, FN Global Compact

Jeg mærker en udbredt erkendelse hos erhvervslivet af, at man ikke gør nok, og at man både som enkeltstående virksomheder og som brancher er nødt til i højere grad at gøre tanke til handlinger; handlinger, der vel at mærke kan gøre en reel forskel

Lise Kingo, CEO, FN Global Compact

Om Lise Kingo

Født i 1961 og uddannet bachelor i religionsvidenskab og oldtidskundskab i 1986. Desuden en HD i afsætningsøkonomi fra Handelshøjskolen i København i 1991, en kandidatgrad i Responsibility and Business Practice fra Bath University i England i 2000 og Certificate of Corporate Governance fra INSEAD i 2015

Siden 2015: CEO for FN Global Compact

Fra 1988 til 2014: Ansat hos Novo Nordisk med forskellige funktioner inden for miljø, HR, intern audit, kvalitet, kommunikation, branding og corporate responsibility. De sidste 12 år i koncerndirektionen med ansvar for Corporate Relations

Om Global Compact

Global Compact arbejder med et sæt retningslinjer for virksomheders samfundsansvar. Virksomhederne behøver ikke at følge retningslinjerne, men kan vælge formelt at tilslutte sig dem. Hvis en virksomhed har tilsluttet sig Global Compact skal den årligt rapportere, hvordan de nedenstående ti principper er implementeret i virksomheden:

 1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder, og
 2. sikre, at den ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne.
 3. Virksomheden bør opretholde foreningsfrihed og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling,
 4. støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde,
 5. støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde, og
 6. afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold.
 7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer,
 8. tage initiativ til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed, og
 9. opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.
 10. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, afpresning og bestikkelse.

Stor opbakning fra erhvervslivet

Det er som sådan ikke viljen fra erhvervslivet, der mangler, vurderer Lise Kingo, og statistikken fra hendes egen organisation bakker hende op. 81 pct. af de globale virksomheder arbejder, ifølge UN Global Compact Progress Report 2019, for at fremme de 17 verdensmål. Samme rapport viser, at 89 pct. af virksomhederne har politikker for overholdelse af Global Compacts ti principper for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. I samme åndedrag nævner hun, at Global Compact nu har mere end 13.500 medlemsvirksomheder fordelt på 160 lande.

“Der er ikke én eneste branche i hele verden, som ikke i øjeblikket er i gang med at transformere sig over mod en tilpasning til de 17 verdensmål. Det er modeindustrien, fødevareindustrien, olie- og gasindustrien, byggebranchen osv. Især de virksomheder, der er globale, ved godt, at de skal tilpasse sig en bæredygtighedsagenda, hvis de skal være relevante fremadrettet. De 17 verdensmål er blevet det nye fyrtårn for det globale erhvervsliv. Det vil sige, at vi for første gang har en fælles referenceramme for, hvor vi skal hen som verdenssamfund,” siger Lise Kingo.

Men lige så meget Lise Kingo glæder sig over opbakningen,lige så stor er hendes bekymring, når hun konkluderer på de manglende resultater de seneste fire år. For selvom mange virksomheder har taget væsentlige skridt i forhold til at operationalisere Global Compacts ti principper og fremme de globale verdensmål, så er verden langt fra at skabe den nødvendige forandring.

“De 17 verdensmål er enormt ambitiøse. De beskriver dybest set en fuldstændig transformeret verden. En verden, der inkluderer alle. Hvor der hverken er fattigdom eller sult. Der er sundhed for alle, lige muligheder for uddannelse og lighed mellem kønnene osv. Så målene beskriver den verden, vi alle gerne vil have. Problemet er bare, at vi, trods stor bevågenhed og opmærksomhed, ikke er på vej mod at skabe den verden,” siger Lise Kingo.

Handling kræver en fælles indsats

På klimaområdet bevæger vi os således i retningen af en global opvarmning på mere end tre grader, uligheden er stigende, vi er mere end 200 år fra økonomisk ligestilling mellem kønnene, og der udledes otte millioner tons plastik i havene om året. Dette blot for at opsummere udviklingen på nogle af verdensmålene.

“Vi står med udfordringer af en styrke og karakter, som vi ikke har været konfronteret med nogensinde tidligere i verdenshistorien, og virksomhederne er en helt afgørende nøgle til at skabe den nødvendige forandring. For at lykkes har vi brug for, at den private sektor bliver drivkraft i en transformation af en så altomfattende skala, at vi aldrig har set noget lignende før,” siger Lise Kingo.

På den ene side er der altså masser af opbakning, men på den anden side går det for langsomt med at skabe de nødvendige resultater gennem inkrementelle forbedringer. Og det er faktisk også erhvervslivets egen konklusion, for når toplederne bliver spurgt, om de mener, at erhvervslivet kan få en afgørende rolle i leveringen af de globale mål, er 71 pct. enige, mens kun 21 pct. mener, at dette rent faktisk er det, der sker i øjeblikket. Det viser United Nations Global Compact Progress Report 2019.

“Jeg mærker en udbredt erkendelse hos erhvervslivet af, at man ikke gør nok, og at man både som enkeltstående virksomheder og som brancher er nødt til i højere grad at gøre tanke til handlinger; handlinger, der vel at mærke kan gøre en reel forskel. Det er ikke modvilje, der er problemet. Udfordringen er nærmere, at man har svært ved at sætte alt ind for at levere de løsninger, vi ved, der skal til,” siger Lise Kingo.

Tid til en dybere forankring

Konklusionen efter fire år med de nye verdensmål er således, at der skal sættes konsekvent handling bag ordene, før verden for alvor flytter sig.

“Det vil sige, at virksomhederne skal blive meget mere ambitiøse, og de skal forankre principperne og målene meget dybere i deres forretning,” siger Lise Kingo.

For netop at skubbe på den handling, der savnes, har Global Compact for nylig lanceret såkaldte Global Impact Initiativer, hvoraf klimaet og den såkaldte 1,5 grads kampagne er et vigtigt element.

“På klimaområdet opfordrer vi virksomhederne til at sætte videnskabsbaserede mål, der er tilpasset til at holde den globale opvarmning til højst 1,5 grad. Det vil sige, at de sætter mål, der er på linje med den virkelighed, der ligger bag hele klimatænkningen, og at alle sætter målene ud fra den samme videnskab og de samme principper,” siger Lise Kingo.

Selvom initiativerne først for nylig blev lanceret, har over 650 virksomheder på nuværende tidspunkt forpligtet sig til Global Compacts kampagne om at sætte videnskabsbaserede mål. Mere end 90 virksomheder tilslutter sig et 1,5 grads scenarie.

Et andet initiativ er en implementeringsmodel, udviklet til at styrke implementering af målene i de konkrete virksomheder. Modellen viser, hvordan man kan omdanne risici til muligheder ved at hæve ambitionerne og uddybe implementeringen.

“Det er vigtigt at fremhæve, at der er et enormt forretningsmæssigt potentiale i at sætte bæredygtighed på agendaen, hvis man gør det rigtigt. Vores undersøgelser viser, at alene på klimaområdet ligger der vækstmuligheder på op mod 28 trillioner dollars og 65 mio. nye jobs,” siger Lise Kingo.

Med initiativerne vil Lise Kingo både udfordre og støtte virksomhederne i at være mere dristige, ambitiøse og transformerende, både strategisk og operationelt.

Behov for rollemodeller

Mens erhvervslivet spiller en nøglerolle i kampen for et bedre klima, så kan virksomhederne ikke klare opgaven alene. Derfor er det vigtigt, at bl.a. også politikerne arbejder sammen med virksomhederne om at skabe forandringerne, mener Lise Kingo. Hun opfordrer til, at flere lande ser mod lande som Danmark, når de lægger linjerne for deres klimapolitik fremadrettet.

“Vi har behov for rollemodeller, som vi kan se op til for at få inspiration til at gøre tingene anderledes. Og Danmark er en af disse rollemodeller. Både politisk og erhvervsmæssigt. Vi har en række af verdens førende virksomheder inden for vedvarende energi, og vi har mange danske virksomheder som er førende på bæredygtighed. En række danske virksomheder har for nylig forpligtet sig til at sætte videnskabsbaserede mål på linje med et 1,5 grads scenarie, fx Grundfos som også har en solid forankring af verdensmål og principper i sin forretning. Og politisk har vi nu en af de mest ambitiøse klimaplaner i verden, så det danske engagement vækker opmærksomhed i verden,” siger Lise Kingo.

Hun opfordrer desuden erhvervslivets topledere til at tage et ansvar, både personligt og professionelt, og spille en mere aktiv rolle i transformationen.

“Bæredygtighed er nu en global bevægelse, hvor unge mennesker over hele verden demonstrerer for at få vores generation til at gribe ind og transformere verden. Min anmodning til alle erhvervsledere er at tilslutte sig denne bevægelse og selv blive aktivister. Vi kan ikke skabe en kløft mellem generationer på et tidspunkt, hvor der er behov for at stå sammen og drive den største transformation, som menneskeheden nogensinde har stået overfor.”

Vi har behov for rollemodeller, som vi kan se op til for at få inspiration til at gøre tingene anderledes. Og Danmark er en af disse rollemodeller. Både politisk og erhvervsmæssigt

Lise Kingo, CEO, FN Global Compact

Kontakt

Mogens Nørgaard Mogensen
Senior Partner og adm. direktør, PwC
Tlf: +45 3945 3232
Email

Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube