På rette vej – ét skridt ad gangen

I Danske Bank er fokus i dag skarpt rettet mod at sætte et positivt aftryk i samfundet. Og centralt i bestræbelserne står bæredygtighed, der ifølge CEO Chris Vogelzang skal gøres til en del af virksomhedens DNA. Samtidig lægger han vægt på, at banken fremover skal tilfredsstille alle interessenter og have øje for andre end finansielle parametre på vejen mod ny vækst.

Med ondt skal ondt fordrives, sagde Peder Syv. Og nok skal det onde fordrives – også i Danske Bank. Men her lader man til at mene, at den bedste måde at bekæmpe det onde på er ved at være optaget af det gode. For i dag er bæredygtighed, etik og transparens nøgleord i genskabelsen af den tillid fra omverdenen, som tidligere gjorde Danske Bank til både Danmarks største og mest respekterede bank.

I spidsen for indsatsen står Chris Vogelzang, der i maj sidste år rykkede teltpælene fra Amsterdam til København for, som ny CEO og med friske øjne, at guide Danske Bank på vejen til ny storhed.

”Vi er på en lang vej og skal gå tusinder af skridt. Her er ingen trylleformular. Men helt overordnet mener jeg, at vi er back in business. Nylige målinger har vist, at Danske Bank har landets mest tilfredse erhvervskunder. Samtidig ved vi, at privatkundernes tillid er opadgående – om end den endnu ikke er, hvor den skal være. Så vi har allerede taget nogle vigtige skridt i den rigtige retning,” siger topchefen.

For ham består rejsen mod målet dybest set af to elementer: at tilfredsstille alle interessenter og have øje for andre end de finansielle parametre i bestræbelserne på at øge væksten. Noget, der, som han ser det, ikke altid har været tilfældet i finanssektoren generelt.

”Der hersker ingen tvivl om, at alle i den finansielle verden har brug for at lægge mere vægt på, hvordan de spiller deres rolle i samfundet. Det er også det skifte, jeg vil medvirke til i Danske Bank. Bankerne og samfundet er gensidigt afhængige af hinanden og dybt forbundne. Det skal vi være os meget bevidst. Vi har i bankerne et stort ansvar for at sikre, at samfundet fungerer og kan gro. Derfor er det primære mål for Danske Bank ikke kun at sikre et overskud til aktionærerne, men grundlæggende også at sørge for at hjælpe kunderne til at realisere deres mål og på den måde bidrage til værdiskabelsen i samfundet,” siger Chris Vogelzang, der er overbevist om, at hvis banken gør dette godt, så vil de positive finansielle resultater følge efter.

Pointer fra artiklen

  • Bæredygtighed skal være en del af DNA’et
  • Reglerne er et vilkår. Deal with it
  • Organisationen skal forenkles

Vi er på en lang vej og skal gå tusinder af skridt. Her er ingen trylleformular. Men helt overordnet mener jeg, at vi er back in business

Chris Vogelzang, CEO, Danske Bank

Om Chris Vogelzang

Født 1962 i Holland og uddannet økonom fra universitetet i Groningen, Holland, i 1988

Tiltrådt som CEO i Danske Bank 1. juni 2019

Fra 2017 til 2019: Seniorrådgiver for Boston Consulting Group vedrørende finansielle serviceydelser og agile/digitale forandringsprocesser. Derudover seniorrådgiver for Blackstone Group vedrørende europæiske finansielle serviceydelser

Fra 2000 til 2017: Direktør og medlem af direktionen i ABN AMRO

1988-2000: Forskellige lederstillinger hos Shell (i Rotterdam, London og Uganda)

Om Danske Bank

Danske Banks rødder går tilbage til 1871, da Den Danske Landmandsbank blev grundlagt, og er siden vokset gennem fusioner med en række lokale og regionale pengeinstitutter

En af de vigtigste fusioner skete i 1990, da Den Danske Landmandsbank fusionerede med to af de andre større banker HandelsBanken og Provinsbanken. Derved blev Danske Bank den største bank i Danmark

Indtægter i 2018: 44 mia. kr.

Årets resultat i 2018: 15 mia. kr.

Tilstede i 13 lande

2,8 mio. privat- og erhvervskunder

22.000 medarbejdere i 225 filialer

Ny strategi med nye mål for tilfredshed

Denne grundtanke er også rodfæstet i Danske Banks nye strategi på vej mod år 2023, som han og resten af bankens lederteam præsenterede i efteråret. Ifølge den skal banken tilbyde en fremragende kundeoplevelse, bidrage positivt til samfundet, være en god arbejdsplads for medarbejderne og skabe langsigtet værdi for bankens aktionærer. Mere præcist opstiller strategien fire målsætninger om for det første at komme op i top to på kundetilfredshed på alle områder. For det andet, at 90 pct. af medarbejderne skal være engagerede, målt på tilfredshed, for det tredje, at banken skal drives på en bæredygtig, etisk og transparent måde. Og for det fjerde, at egenkapital og rentabilitetsniveau skal forbedres.

Hvorvidt bestræbelserne lykkes, er Danske Bank klar til at blive udfordret og målt på, ifølge den nye direktør. Sådan må det være. For banker, der ikke har rodfæste i samfundet, vil ikke klare sig godt, som han siger.

Bæredygtighed og samfundsansvar

Centralt i Danske Banks øgede fokus på sin egen rolle i samfundet står altså bæredygtighed. Det var også grunden til, at banken i efteråret underskrev FN’s principper for ansvarlig bankvirksomhed, som de blev formuleret af United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI). Formålet med disse principper er at sætte en fælles ramme for, hvordan banksektoren kan bidrage til en bæredygtig udvikling og yde et positivt bidrag til samfundet. Og det indebærer bl.a., at bankerne hver især sætter klare mål og rapporterer om deres aftryk på det omgivende samfund, positive såvel som negative.

”Vores tilslutning til principperne er vigtig, fordi vi dermed forpligter os til at tænke vores rolle i samfundet og bæredygtighed helt ind i kernen af vores forretning. For mig er de to ting tæt forbundne. Bæredygtighed skal derfor gøres til en del af Danske Banks DNA. Og her bidrager FN’s principper med en række gode værktøjer til, hvordan vi integrerer social ansvarlighed og bæredygtighed på tværs. At vi lykkes med det, er afgørende for vores fremtidige succes som bank,” lyder det fra Chris Vogelzang.

Ifølge ham er Danske Bank kun ved starten af en lang rejse, når det gælder bæredygtighed og samfundsmæssigt og socialt ansvar. Og hvor vigtig rejsen er, blev understreget i efteråret, da ansvaret for bankens Societal Impact & Sustainability-aktiviteter rykkede op i direktionen og blev lagt i hænderne på en af de nye direktører, svenske Berit Behring.

Et andet initiativ på dette område handler om aktivt ejerskab, hvor Danske Bank for nylig indgik partnerskab med Climate Bonds Initiative, en anerkendt international non-profit-organisation, der arbejder for at promovere investeringer, der kan hjælpe den grønne omstilling af samfundet i gang. Dette partnerskab understøtter Danske Banks indsats inden for bæredygtig finans og målsætningen om at skabe vækst i markedet for grønne obligationer.

Ny stram omkostningsstyring

Samtidig med at ambitionerne således er høje på området for bæredygtighed, har Danske Bank også sat en ny målsætning for indtjeningen i 2023. Det sker efter, at tallene i 2018 og 2019 ikke har levet op til forventningerne, hvorfor banken har været nødt til ad flere omgange at advare om lavere overskud.

Også for 2020 har banken meddelt, at overskuddet forventes at blive mindre, i og med at der er pres på indtægtssiden bl.a. af negative renter og indsnævrede marginaler samt et højere niveau for nedskrivninger og stigende omkostninger, særligt til compliance-aktiviteter. Og dette pres kommer på et tidspunkt, hvor det samtidig er nødvendigt at investere i aktiviteter, der kan sikre en langsigtet, positiv vækst.

”Som vi allerede har sagt, agter vi at styre vores omkostninger stramt. For der skal gøres plads til at investere både i digitalisering og i ændringer af organisationen,” påpeger Chris Vogelzang og understreger, at det ikke handler om at skabe en ny forretningsmodel, men blot om at forenkle den eksisterende.

”I øjeblikket har vi for mange processer, for mange måder at blive kunde på, for mange produkter, og for mange skridt, kunder skal tage. Så i stedet for at følge en langstrakt, let romantiserende plan, fokuserer vi i stedet her og nu på at få banken til at fungere bedre hele vejen rundt. Vi skal med andre ord fortsætte med at gøre, hvad vi gør – bare på bedre måder,” som direktøren udtrykker det.

Og det er han sikker på vil lykkes. For er der noget, der har overrasket ham positivt efter hans tiltræden 1. juni sidste år, er det den passion, pligtfølelse og iver efter at føre banken fremad, som han møder, både blandt lederkolleger og medarbejdere.

Opererer i et kompliceret miljø

At der også udefra er pres på den finansielle verden, står dog klart for topchefen. Brexit, handelskrige og krig i Mellemøsten er risikofaktorer for alle virksomheder. Og særligt for banker o.l. er der store udfordringer i forhold til hele den digitale og teknologiske udvikling, til compliance, til renteniveauer, til flade verdensøkonomiske vækstkurver osv. For Chris Vogelzang er der dog dybest set ikke andre barrierer for bankens vækst end dem, der kommer indefra.

”Vi har en opgave foran os, som vi bare skal evne at løse. Punktum. Og det vil vi gøre. Der er ingen tvivl om, at alle finansielle institutioner opererer i et kompliceret miljø. Men for os betyder det kun, at vi skal sørge for, at vi kan operere og tjene alle vores interessenter under alle forhold – uanset om de er nemme eller svære,” siger direktøren og nævner regulering af den finansielle sektor som et af de givne vilkår:

”Efter de dårlige sager, der har været, tilkommer det ikke os at klage over regulering. Her er der kun én ting at sige: deal with it. Hvilket betyder, at vi nu agter bare at passe vores arbejde og gøre det ordentligt. Længere er den ikke,” lyder det fra Chris Vogelzang.

Efter de dårlige sager, der har været, tilkommer det ikke os at klage over regulering. Her er der kun én ting at sige: deal with it. Hvilket betyder, at vi nu agter bare at passe vores arbejde og gøre det ordentligt

Chris Vogelzang, CEO, Danske Bank

Kontakt

Mogens Nørgaard Mogensen
Senior Partner og adm. direktør, PwC
Tlf: +45 3945 3232
Email

Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube