Hos BIG former de fremtiden

Med Sheela Maini Søgaard som CEO har Bjarke Ingels Group udviklet sig fra en særdeles innovativ arkitektvirksomhed med base i Danmark til en global formgiver, der meget vel kan få stor indflydelse på, hvordan verden ser ud om 100 år. CXO Magasinet har talt med hende om kulturforskelle, sexual harassment training, utopisk arkitektur og om at skabe en ny verden helt fra grunden.

De seneste 15 år har Sheela Maini Søgaard arbejdet for virksomheder med det, hun kalder first generation founders, i spidsen. På dansk ville vi kalde dem stiftere, iværksættere eller ejerledere. I mere end 10 år har hun således arbejdet sammen med Bjarke Ingels, og før det fire år med Claus Meyer og Meyers Køkkener og Deli. Og det er ikke nogen tilfældighed, for her møder hun en tilgang til arbejdet, som matcher hendes egen.

“Det er helt afgørende for mig at arbejde for en virksomhed, hvor man er drevet af andet end top- og bundlinje. Der skal være en dybere mening med at gå på arbejde, og her er det min erfaring, at first generation founders i særlig grad er drevet af nogle stærke værdier,” siger Sheela Maini Søgaard, CEO hos Bjarke Ingels Group (BIG).

BIG er en både ung og relativt lille virksomhed på det tidspunkt, hvor Sheela Maini Søgaard tiltræder hos den berømte arkitektvirksomhed i 2008. BIG har på daværende tidspunkt 40 medarbejdere og en omsætning på ca. 40 mio. kr. Her godt 10 år efter er BIG vokset til mere end 500 medarbejdere, fordelt på fire kontorer i København, London, Barcelona og New York. Omsætningen har rundet 500 mio. kr.

Kulturbærer i New York

CXO Magasinet møder Sheela Maini Søgaard på BIG’s kontor i New York, som i dag er vokset i en grad, så man her alene beskæftiger mere end 250 medarbejdere. Særligt ét projekt har sat BIG på landkortet i The Big Apple, nemlig boligbyggeriet VIA 57 West. Et meget karakteristisk byggeri, bestilt af den New York-baserede developer Douglas Durst i 2010, og som, da det stod færdigt i 2016, modtog en lang række prominente arkitekturpriser.

I de første år hos BIG arbejder Sheela Maini Søgaard med base i København og tilbringer en uge om måneden i New York. Efterhånden tager væksten på den anden side af Atlanten dog så meget fart, at det er nødvendigt med en kulturbærer permanent på stedet. Derfor flytter hun til New York i 2013.

“Det var vigtigt for os at sikre, at vores kultur og det særlige DNA, der definerer BIG, blev overført til New York. Vi følte os mest komfortable med at kopiere det setup, vi havde i København, til kontoret i New York, og derfor var det mest fornuftigt, at det var mig, der flyttede herover i stedet for at træne en ny op,” siger Sheela Maini Søgaard.

Pointer fra artiklen

  • Vigtigt med kulturbærere i virksomheden
  • Gennemsigtighed er afgørende for at bevare virksomhedens DNA
  • Utopiske tanker sætter standarden for fremtidens byer

Hver gang, vi leverer et produkt, er det unikt, og derfor er det væsentligt for os, at vi holder fast i vores kultur, den kreative proces og det, der gør os til noget særligt

Sheela Maini Søgaard, CEO, Bjarke Ingels Group (BIG)

Vi begynder at mærke, at vi ikke kun er arkitekter længere, men at vi også får lov til at arbejde med at forme fremtiden

Sheela Maini Søgaard, CEO, Bjarke Ingels Group (BIG)

Om Sheela Maini Søgaard

Født i 1976 og uddannet cand.merc. med speciale i Organisationsteori og Ledelse fra CBS i 2000

Hun er opvokset i Saudi Arabien og Dubai sammen med sin indiske far og danske mor. Som 18-årig flyttede hun til Danmark for at studere

Siden 2009: CEO for Bjarke Ingels Group (BIG)

Fra 2008 til 2009: CFO for Bjarke Ingels Group (BIG)

Fra 2006 til 2008: Forretningsudviklingschef for Meyers Køkken & Deli

Fra 2002 til 2006: Forskellige roller inden for forretningsudvikling hos GN Resound

Fra 2000 til 2002: Konsulent hos McKinsey

Om Bjarke Ingels Group

Bjarke Ingels Group (BIG) er etableret i 2005 i København af Bjarke Ingels. Virksomheden har i dag 17 partnere

BIG har kontorer i København, London, Barcelona og New York

I alt 560 medarbejdere fra 40 forskellige lande arbejder hos BIG

Et parløb mellem kunst og forretning

Hun kalder BIG for en kunstnerisk virksomhed, hvor det kunstneriske og arkitektoniske i høj grad er drevet af Bjarke Ingels, mens hun selv tager sig af den operationelle del og den forretningsmæssige udvikling. I en virksomhed, der har mere end tidoblet sin størrelse på 10 år, er en af de væsentlige udfordringer for BIG og for Sheela Maini Søgaard at bevare virksomhedens DNA, samtidig med at man ikke hæmmer væksten. Særligt når under halvdelen af medarbejderne har været i virksomheden i to år.

“Vi skal værne om det design og den arkitektur, der kendetegner BIG. Hver gang vi leverer et produkt, er det unikt, og derfor er det væsentligt for os, at vi holder fast i vores kultur, den kreative proces og det, der gør os til noget særligt,” siger Sheela Maini Søgaard.

Radikal gennemsigtighed og danske traditioner

Et af de værktøjer, der er i spil hos BIG for at bevare den rette kultur, er en fuldstændig gennemsigtighed i organisationen. Og gennemsigtigheden er meget konkret, når man træder ind i lokalerne hos BIG i Brooklyn i New York. Eller lokalet, for der er reelt kun ét stort lokale. Alle medarbejdere sidder i et åbent kontorlandskab med nogle få mødelokaler bag glasvægge. Desuden er der opsat skærme på en af de store bagvægge, hvor medarbejdere på tværs af de fire destinationer kan se, hvad der foregår i hhv. London, Barcelona, København og New York.

“Den radikale gennemsigtighed er afgørende for vores kultur. Alle kan se, lytte og lære af hinanden, og det vil sige, at alle medarbejdere fx kan se, hvordan Bjarke Ingels agerer i specifikke situationer, og det, tror vi på, er meget værdifuldt,” siger Sheela Maini Søgaard, der desuden nævner fælles frokost som en særlig tradition, man holder fast i.

“I New York er det ikke normalt, at alle i virksomheden spiser frokost sammen, men det er igen en af de ting, vi synes, der er vigtigt for os.”

Sexual harassment training

På den anden side er der også nogle ting, man som dansk topleder skal forholde sig til i et amerikansk setup. Og det gælder især, hvordan man omgås hinanden.

“Der er en række juridiske krav til, hvordan man taler til og interagerer med sine kolleger og medarbejdere, som jeg i hvert fald ikke har været vant til fra Danmark. Og det er vi nødt til at tage alvorligt, for risikoen for, at man ufrivilligt kommer til at gøre nogen utilpasse, er væsentligt større her end i Danmark. Helt konkret siger loven herovre, at alle medarbejdere skal gennemgå et sexual harassment training-kursus. Det har været ekstremt lærerigt, og for mig har det sat nogle tanker i gang om, hvordan man forholder sig til andre mennesker, samtidig med at man bevarer sin personlighed og sin ærlighed i interaktionen med andre. I USA er jeg eksempelvis meget mere opmærksom på, at jeg ikke siger noget, der kan støde andre, end jeg er i Danmark,” siger Sheela Maini Søgaard.

Generelt opfatter den danske topchef, der selv er opvokset i Dubai, Saudi Arabien og København, dog kultur og kulturforskelle som en fordel. Særligt for en virksomhed som BIG, hvor man er repræsenteret i 40 forskellige lande og har 40 forskellige nationaliteter ansat.

“BIG er en multikulturel virksomhed, så alle vores medarbejdere er ret komfortable med at agere i og med andre kulturer. Og når vi fx etablerer et nyt projekt i et bestemt land, forsøger vi altid at sætte en person med den pågældende nationalitet på opgaven, fordi der er noget i sproget og kulturkendskabet, der gør, at mange ting bliver lettere,” siger hun.

Det barnlige og det utopiske

BIG opererer i en branche, hvor mange fag og kompetencer smelter sammen i disse år. Hvor rådgivere, ingeniører, arkitekter og landskabsarkitekter opkøber hinanden og fusionerer. Den konsolidering håndterer BIG på sin helt egen måde.

“Vi kan se, at der især er mange ingeniørvirksomheder, der køber arkitektvirksomheder op. Det ser vi ikke os selv indgå i. Vi har bevidst valgt at etablere vores egen ingeniørafdeling, som vi forventer at udvide de næste mange år. Det samme med landskab, og det, mener vi, er det rigtige for os. Jeg vil dog understrege, at vi har mange gode samarbejdspartnere rundt omkring i verden, men sommetider kan det være en fordel at have kompetencerne internt,” siger hun.

En anden trend, som Sheela Maini Søgaard ser – og som Bjarke Ingels og BIG i særlig grad har været eksponent for – er en demokratisering af arkitekturen.

“Bjarke har en kommunikationsevne, der har gjort et svært fag tilgængeligt for alle dem, der har lyst til at have tilgang til det. Jeg synes, man kan se i arkitekturen, at der er et mod og en iver for at skabe en bedre og anderledes verden. Nogle vil måske kalde den barnlig, men vi har troen på, at alt ikke behøver at være, som det altid har været, og at vi til stadighed kan skabe noget, som verden ikke har set endnu.”

Bæredygtighed og megabyer

I forlængelse af ovenstående mærker Sheela Maini Søgaard helt tydeligt en markant øget bevidsthed om bæredygtighed og FN’s Sustainable Development Goals, når BIG skal byde ind på nye opgaver. De moderne bygherrer kræver, at der er taget højde for klimapåvirkning, CO2-regnskab, miljørigtige materialer, affaldshåndtering osv.

“Det er blevet en del af basis, og det skal man i dag simpelthen bare levere for overhovedet at komme i betragtning.”

Som en af de mest innovative arkitektvirksomheder i verden arbejder BIG også på nogle projekter, der kommer til at sætte helt nye standarder for meget mere end blot arkitekturen fremadrettet. Man arbejder med masterplaner for megabyer bl.a. i Saudi Arabien og derudover med visioner om beboelse i rummet, herunder konkret på planeten Mars.

“Det er projekter, der har et perspektiv og en skala, der rækker meget længere end at bygge et tårn på Manhattan. Det er utroligt spændende at arbejde med projekter, hvor vi får lov at tænke store tanker. Det kan være projekter, hvor vi måske først er færdige om 30 eller 100 år, men hvor vi får lov at øve os i, hvordan arkitektur kan være med til at gøre en forskel på et højere plan.”

Arbejdet med både megabyer og Mars-projekter er så innovative og visionære projekter, at der bliver udviklet koncepter og teknologier undervejs, fx inden for bæredygtighed og nye byggematerialer.

“Vi begynder at mærke, at vi ikke kun er arkitekter længere, men at vi også får lov til at arbejde med at forme fremtiden. Og samtidig kan vi tage den læring, vi får i løbet af disse visionære projekter, og bringe den ind i nogle af de konkrete opgaver, vi arbejder med. Og således være med til at præge nutiden også,” siger Sheela Maini Søgaard.

Jeg synes, man kan se i arkitekturen, at der er et mod og en iver for at skabe en bedre og anderledes verden. Nogle vil måske kalde den barnlig, men vi har troen på, at alt ikke behøver at være som det altid har været, og at vi til stadighed kan skabe noget, som verden ikke har set endnu

Sheela Maini Søgaard, CEO, Bjarke Ingels Group (BIG)

Kontakt

Mogens Nørgaard Mogensen
Senior Partner og adm. direktør, PwC
Email

Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube