Optimistiske ejerledere har fokus på værdierne

De danske ejerledere har realiseret en høj vækst de seneste år, og selvom forventningerne til vækst er mere moderate end tidligere, så forventer ejerlederne fortsat vækst de kommende år. Usikkerhed omkring geopolitiske forhold får i stigende grad ejerlederne til at søge vækst via nye markeder og nye produkter. Det viser Ejerlederanalysen 2019 fra PwC. Analysen viser også, at ejerlederne er meget bevidste om, at formål og værdier har stor betydning for virksomhedens performance, konkurrenceevne, rekrutteringsmuligheder osv.

Ejerledere er en afgørende faktor for vækst og velstand i Danmark, og derfor er der god grund til at hylde dem. Og det blev de ved kåringen af Årets Ejerleder 2019, der afholdes af PwC, Nykredit og Dansk Erhverv. Tre markante ejerlederskikkelser blev kåret i de tre hovedkategorier: Årets Ejerleder, Årets Temaprisvinder og ikke mindst Årets Hædersprismodtager. Udover de tre hovedpriser er der kåret syv regionale vindere af Årets Ejerleder og Årets Temapris på tværs af Danmark.

Global it-succes blev Årets Ejerleder 2019

Ejerleder Michael Holm fra Systematic løb med prisen som Årets Ejerleder 2019. Ved at udvikle skræddersyede it-systemer til den offentlige sektor i Danmark, og dernæst sælge koncepterne videre som softwarepakker globalt, har han skabt en verdensomspændende milliardsucces for Systematic.

“Årets ejerleder er et fyrtårn i sin branche og særligt i sin virksomhed, hvor han har skabt en stærk kultur, der er præget af samarbejde og medarbejdere, der ønsker at gøre en forskel. I branchesammenhæng har Årets Ejerleder kæmpet for innovation af nye virksomheder og god uddannelse,” lød begrundelsen fra sidste års vinder af Årets Ejerleder-kåringen og medlem af landsjuryen, Bjarke Hansen, Primo Tours.

Stor anerkendelse bag Hædersprisen 2019

Årets Hæderspris 2019 blev overrakt til Lars Kann-Rasmussen, VKR Gruppen, i anerkendelse af hans helt særlige bidrag til dansk og internationalt erhvervsliv til inspiration for mange danske ejerledere.

Landsjuryen understregede desuden, at hædersprismodtagerens seneste virke er præget af familievirksomhedens målsætning fra 1965 om ansvarlighed over for samfundet, herunder at alle med relation til virksomheden behandles ordentligt, samtidig med at der skabes økonomiske resultater.

”Hæderprismodtageren har en stor ære i, at fondene bag familievirksomheden i dag er blandt Danmarks største bidragsydere inden for forskning i teknologi og naturvidenskab samt miljø, sociale og kulturelle formål i ind og udland. Lars Kann- Rasmussen har repræsenteret kontinuiteten, og det lange seje træk. Det fortjener anerkendelse,” understregede Mogens Nørgaard Mogensen, senior partner og adm. direktør i PwC i motivationen.

Temaprisvinder har fokus på formål og værdier

Det blev ejerleder Anders Aagaard Jensen fra Relevant Holding, der modtog Temaprisen ved landskåringen. Temaprisen gives for at have skabt en stor succes og en imponerende vækst med formål og værdier øverst på agendaen.

Anders Aagaard Jensen og Relevant Holding står bag det succesfulde Madklubben-imperium, der i dag tæller 26 spisesteder fordelt i henholdsvis København, Aarhus og Esbjerg og bespiser mere en 1 mio. gæster årligt. Anders Aagaard Jensen har formået at få netop formål og værdier til at gennemsyre sin virksomhed på alle områder.

”Temaprisen går til en ejerleder, der gennem ydmyghed, hårdt arbejde og et fokus på hele tiden at være relevant for kunderne har formået at skabe en virksomhed, som har været med til at ændre danskernes vaner for det at gå ud og spise,” lød det i begrundelsen fra Christian Fredensborg Jakobsen, direktør og partner i PwC.

Ejerlederne lægger stor vægt på formål og værdier, og det er samtidig i god tråd med stigende forventninger fra samfundets side om, at virksomheder generelt handler ansvarligt.

Ulrik Ræbild, Partner, PwC

Fra starten tænkte jeg, at værdien i virksomheden skal bygge på, at vi passer på hinanden og opfører os ordentligt over for hinanden.

Årets Temaprisvinder 2019, Anders Aagaard Jensen, Relevant Holding

Ejerledere med stærke værdier

Alle tre prisvindere repræsenterer ejerledede virksomheder, der formår at skabe vækst med et solidt udgangspunkt i klare værdier og formål.

“De danske ejerledere har et enormt drive og en skaberkraft, der er til gavn for hele det danske samfund. Noget andet, der kendetegner ejerlederne, er, at de lægger stor vægt på deres formål og værdier. Det er en del af ejerledernes DNA, og det ligger samtidig i god tråd med de stigende forventninger, der er fra samfundets side om, at virksomheder generelt handler ansvarligt og udviser større samfundsansvar,” siger Ulrik Ræbild, Partner, PwC.

Og netop vægtningen af virksomhedens formål og værdier er væsentlig for de ejerledede virksomheder. Det viser Ejerlederanalysen 2019 fra PwC, der er baseret på personlige interviews med 140 ejerledere. Her fortæller hele 93 pct. af ejerlederne, at de har et klart sæt af værdier i virksomheden, og mere end hver tredje (67 pct.) har nedfældet værdierne i skriftlig form.

Årets Temaprisvinder Anders Aagaard Jensen har aldrig væreti tvivl om, at værdierne skulle fylde meget for Relevant Holding.

“Jeg har det sådan, at man generelt skal passe på med store, forkromede missioner, visioner og lignende. Det vigtige er, at medarbejderne kan mærke sjælen i foretagendet, så de kan ’leve’ den. Fra starten tænkte jeg, at værdien i virksomheden skal bygge på, at vi passer på hinanden og opfører os ordentligt over for hinanden. Sværere behøver det ikke være. I dag har vi skrevet det lidt mere udførligt i vores strategiplan, men kogt ned kan det siges meget kort, hvad fundamentet er, nemlig at ærlighed smager bedst,” siger han.

Flertallet af ejerlederne vurderer, at formålene og værdierne giver dem en række fordele, herunder et forbedret omdømme i markedet (66 pct.), og at man er en mere attraktiv arbejdsplads (62 pct.).

Næsten halvdelen (46 pct.) vurderer, at værdierne er med til at skabe en konkurrencemæssig fordel samt øge omsætning og indtjening.

Årets Ejerleder 2019, Michael Holm, anser formål og værdier som helt afgørende for Systematics succes på mange parametre.

”Vi har et klart formål med vores virksomhed: Vi vil gøre en forskel for vores kunder og for deres kunder, fx patienter og soldater. Vi skaber øget patientsikkerhed ved at udvikle professionelle og effektive værktøjer, som understøtter sundhedspersonalet i deres behandling og pleje af patienter. Det samme gør vi for udsendte soldater, hvor vores løsninger er med til at sikre, at de og deres kolleger kommer hjem i live. 30 nationer benytter vores forsvarsprodukter, og i Danmark leverer vi sundheds-it til håndtering af 3,2 mio. mennesker. Jeg er både glad for og stolt af, at vores løsninger er med til at redde menneskeliv,” siger Michael Holm.

Moderate forventninger til vækst

Når vi ser på ejerledernes forventninger til vækst fremadrettet, så viser Ejerlederanalysen 2019 en faldende optimisme hos ejerlederne. Stort set samtlige ejerledere (99 pct.) forventer dog positiv vækst i de kommende tre år, men blot 46 pct. af disse forventer en vækst på mere end 25 pct.

Til sammenligning var det næsten halvdelen (49 pct.) i 2018 og mere end hver tredje (68 pct.) i 2017, der forventede vækstrater på over 25 pct.

“Det er meget væsentligt at understrege, at vi har oplevet en meget lang periode med særdeles høje vækstrater, og set i det lys er det ikke unaturligt, at vi nu ser en mere moderat forventning til vækst. Ejerlederne er dog fortsat optimistiske og forventer stadig høje vækstrater fremadrettet, selv om de er mere afdæmpede,” siger Ulrik Ræbild, Partner, PwC.

Ejerlederanalysen 2019 viser da også, at ejerlederne har opnået høje vækstrater de seneste år. Mere end seks ud af ti (63 pct.) er vokset med mere end 25 pct. de seneste tre år, og mere end hver tiende ejerledede virksomhed (11 pct.) har fordoblet omsætningen på tre år.

En anden interessant observation er, at ejerlederne meget ofte overgår egne forventninger, når det handler om vækstskabelse fra år til år. Helt præcist hver anden (50 pct.) ejerleder har oplevet en højere vækst i omsætningen, end man havde forventet de seneste tre år.

Væksten kommer fra eksisterende markeder

En af de virksomheder, der netop er vokset langt ud over det forventede, er Årets Ejerleder i Region Midt- og Vestjylland, Sports Group Denmark i Silkeborg, som har oplevet nærmest eksplosiv vækst siden starten i 2012. Et halvt år efter opstarten lød omsætningen på 30 mio. kr., og i de efterfølgende 12 måneder omsatte Sports Group Denmark for 100 mio. kr.

I øjeblikket nærmer Sports Group Denmark sig 500 mio. kr. i omsætning, og der er, ifølge ejerleder Bjarne Jeppesen, fortsat vækst at hente på eksisterende markeder.

“Ikke så meget mere i Danmark, hvor vi fylder meget, men i nogle af de andre lande kan vi blive mange gange større. Så vores næste mål er at runde milliarden,” lyder målsætningen fra Bjarne Jeppesen.

Forklaring på moderate vækstforventninger

Tre ud af fire ejerledere (75 pct.) svarer, at den vækst, de har oplevet, primært kommer fra markeder, hvor de er repræsenteret i forvejen. Lige godt halvdelen (51 pct.) svarer, at de henter væksten på eksisterende markeder med eksisterende produkter, mens knap hver fjerde (24 pct.) er vokset ved salg af nye produkter til eksisterende markeder.

Når forventningerne til fremtiden er en smule mere afdæmpede, end vi har set tidligere, skyldes det ifølge ejerlederne selv bl.a., at de er påvirkede af, at dansk økonomi står over for reelle udfordringer pga. bl.a. handelsrestriktioner mellem USA og Kina samt usikkerhed om Brexit.

Mere end hver femte ejerleder (22 pct.) har måttet sænke sine vækstforventninger til de kommende tre år pga. de aktuelle geopolitiske strømninger. Mod godt hver tiende (9 pct.) sidste år.

“Vi ser, at der er en stigende opmærksomhed på de geopolitiske udfordringer, vi allesammen oplever, og at disse er med til at påvirke forventningerne til den kommende vækst hos ejerlederne. Noget andet, der sandsynligvis også spiller ind, er erfaringer fra tidligere perioder med høj vækst, der stoppede brat, eksempelvis finanskrisen i perioden efter 2008. Det er også nogle af de tanker, jeg møder generelt hos ejerlederne,” siger Ulrik Ræbild, Partner, PwC.

Jeg er både glad for og stolt af, at vores løsninger er med til at redde menneskeliv.

Årets Ejerleder 2019, Michael Holm, Systematic

Aktivitetsniveauet er langt højere uden for Europa, hvor vi kører lidt i tomgang. Der er “business to be done” både i Asien og USA, men det kræver investeringer.

Årets Ejerleder 2019 på Fyn, Brian Djernes, Cane-line

Markeder uden for Danmark er vækstdriver

Mens ejerlederne fortsat primært eksporterer til nærmarkeder med eksisterende produkter, så får den økonomiske afmatning dog flere ejerledere til at søge nye veje til vækst. Det viser Ejerlederanalysen 2019.

Antallet af ejerledere, der forventer vækst i såkaldte “øvrige markeder” – markeder uden for Danmark og EU – er næsten fordoblet i forhold til sidste år.

I 2018 anså 8 pct. af ejerlederne “øvrige markeder” som den primære vækstdriver, mens det tal stort set er fordoblet til 15 pct. i 2019.

Der er altså en tydelig tendens til, at ejerlederne ser ud over landegrænserne og også EU’s grænser, når de leder efter vækstmarkeder.

“De høje vækstrater finder vi uden for Europa, så det er naturligt for de ejerledede virksomheder at kigge i den retning. Virksomhederne søger derhen, hvor der er mest sollys,” siger Jakob Ullegård, markedsdirektør i Dansk Erhverv, der bakkes op af Årets Ejerleder på Fyn, Brian Djernes fra Cane-line, som opererer i 100 lande, og som ikke er færdig med at afsøge nye markeder.

“Aktivitetsniveauet er langt højere uden for Europa, hvor vi kører lidt i tomgang. Vi oplever det på de asiatiske markeder, hvor vi meget gerne vil være større og også har høje vækstrater. Her går udviklingen i vores retning med et voksende marked for fx udendørsmøbler pga. den generelle vækst. Der er “business to be done” både i Asien og USA, men det kræver investeringer, og vi har fx oprettet et datterselskab i USA med egen salgsorganisation, fordi det er vigtigt at være tilstede på dette marked,” siger Brian Djernes, Cane-line.

Nej til Kina – ja til Arktis

En anden af de ejerledede virksomheder, der søger vækst på nye markeder, er Årets Ejerleder i Nordjylland Hydrema i Støvring med Jan Werner Jensen i spidsen. Virksomheden producerer hydrauliske entreprenørmaskiner og har oplevet markant vækst på eksisterende markeder, men søger nu efter vækst på helt nye markeder.

Efter at man hos Hydrema har vurderet mulighederne i Kina, vender man nu blikket et helt andet sted hen, forklarer Jan Werner Jensen.

”Der er meget fokus på Arktis i disse år fra flere nationer. USA viser stor interesse for at investere i forsvaret deroppe, og dermed er der behov for mange nye, store anlæg, hvor Hydremas materiel kan gøre sig gældende. Det gælder naturligvis forsvarsindustrien, men også de nye lufthavne samt råstofudvinding,” siger Jan Werner Jensen, der har store forventninger til det arktiske område som et fremtidigt marked, hvor Hydrema som dansk virksomhed kan have en præference.

Nye produkter og innovation er i fokus

Meget tyder på, at den øgede globalisering gør det lettere at trænge ind på markeder, der tidligere var vanskeligere at tilgå. Og det udnytter ejerlederne.

“Man skal uden for de europæiske grænser for at finde de store vækstmarkeder i øjeblikket. Samtidig oplever vi, at det er blevet nemmere at række ud til de markeder, og de danske virksomheder er blevet mere villige til at gøre det,” siger chefspecialist for forretningsstrategi og analyse hos Nykredit, Casper Kidmose.

Ejerlederanalysen 2019 fra PwC viser desuden, at ejerlederne har øget fokus på innovation og produktudvikling i jagten på vækst.

Næsten fire ud af 10 ejerledere (37 pct.) angiver således, at nye produkter forventes at blive den primære driver for vækst fremadrettet. Sidste år vurderede hver fjerde ejerleder (25 pct.), at nye produkter ville få samme afgørende betydning for væksten.

“Digitaliseringen og den hastige teknologiske udvikling er stærkt medvirkende til, at vi ser et højere fokus på produktudvikling. På den ene side har digitaliseringen gjort, at det er blevet lettere at udvikle nye produkter; på den anden side er der også hos kunder og forbrugere større forventninger om, at der kommer nye og forbedrede produkter løbende. Den tendens har ejerlederne set, og derfor forventer de, at væksten i stigende grad kommer derfra,” siger Ulrik Ræbild, Partner, PwC.

Produktudvikling bærer frugt

PwC’s ejerlederanalyse viser også, at nye produkter allerede har været en større vækstdriver for udviklingen i virksomhederne de seneste tre år, end hvad ejerlederne selv havde forventet, de ville blive. I 2018 forventede hver fjerde (25 pct.) ejerleder således, at væksten primært ville komme fra nye produkter, men i 2019 er det næsten hver tredje (31 pct.), der konstaterer, at væksten rent faktisk er kommet fra nye produkter de seneste tre år.

Årets Ejerleder 2019, Michael Holm, og Systematic arbejder intensivt på at gøre det muligt at genbruge løsningselementer fra ét markedsområde til et andet.

”Vores udviklingsfolk har med stor succes ændret et af vores produkter til sundhedssektoren, så det nu er relevant for flere andre brancher, herunder forsvaret og forsyningssektoren. Produktet hjælper vores kunder med at få overblik over komplekse situationer, så de er klædt godt på til at træffe beslutninger, særligt i kritiske situationer. Vi har indarbejdet produktudvikling i vores virksomhed, således at vi løbende ser på, hvordan vores kompetencer kan forbedre beslutningsprocesser i andre sektorer end dér, hvor vi er i dag,” siger Michael Holm.

Der er meget fokus på Arktis i disse år fra flere nationer. Det gælder naturligvis forsvarsindustrien, men også de nye lufthavne samt råstofudvinding.

Årets Ejerleder 2019 i Nordjylland, Jan Werner Jensen, Hydrema

Andre virksomheder vil ofte have en fin vision, men de tager ikke ordene for pålydende på samme måde, som jeg synes, de familiedrevne virksomheder gør.

Årets Hædersprismodtager 2019, Lars Kann-Rasmussen, VKR Gruppen

Investorerne viser fortsat stor interesse

Med den fortsatte optimisme blandt ejerlederne bliver deres virksomheder også interessante for investorer og andre virksomheder som opkøbsemner. Ejerlederanalysen 2019 viser, at interessen fra potentielle købere fortsat er høj, og at en meget høj andel af ejerlederne oplever at blive kontaktet med opkøb for øje. Knap to ud af tre ejerledere (65 pct.) svarer således, at de er blevet kontaktet vedrørende muligt salg inden for de seneste tre år, hvilket er på niveau med sidste år (64 pct.).

”Undersøgelsen viser, at investorerne fortsat har et godt øje til ejerlederne i Danmark. På trods af global usikkerhed og mere moderate vækstforventninger tyder meget således på, at de dygtige danske ejerledede virksomheder fortsat er interessante for de investorer, der har fri kapital og er i markedet for at opsøge fordelagtige investeringer,” forklarer Ulrik Ræbild, Partner, PwC.

Han understreger derudover, at Danmark generelt er et interessant land at investere i, når det handler om virksomhedsopkøb.

“Danmark er helt klart et land, som investorerne opfatter som en sikker investering, fordi det på mange måder er et stabilt og sikkert land. Der er ordnede forhold, et grundlæggende velfungerende arbejdsmarked og tillid til systemerne,” siger Ulrik Ræbild.

Socialt ansvar i højsædet

Ifølge Ejerlederanalysen 2019 påtager ejerledede virksomheder sig i høj grad et socialt og samfundsmæssigt ansvar. Næsten ni ud af 10 ejerledede virksomheder (85 pct.) oplyser, at de påtager sig et forpligtende samfundsmæssigt ansvar. Næsten to tredjedele yder donationer direkte til velgørende formål eller lignende – herunder til lokalsamfundet.

Ejerlederanalysen viser dog samtidig, at ejerlederne kan blive bedre til at måle på effekten af deres arbejde med et tydeligt formål og de samfundsgavnlige effekter. Således svarer blot 16 pct. af dem, der påtager sig et socialt ansvar, at de måler på effekten.

Årets Hædersprismodtager Lars Kann-Rasmussen har i en menneskealder stået bag en af de familievirksomheder i Danmark, der i høj grad viser et socialt ansvar, nemlig VKR Gruppen og VELUX. Lars Kann-Rasmussen, der efter eget udsagn er ansvarlig aktionær i VKR Gruppen i dag, ser også generelt, at familievirksomheder i høj grad går foran i forhold til at påtage sig et socialt ansvar.

“Andre virksomheder vil ofte have en fin vision, men de tager ikke ordene for pålydende på samme måde, som jeg synes, de familiedrevne virksomheder gør. Og det tror jeg har en betydning for, at vi i dag ser meget store virksomheder, der i flere generationer har været drevet sikkert frem af familier,” siger Lars Kann-Rasmussen.

Han forklarer, at det nok falder mere naturligt for familiemedlemmer at køre virksomheden videre i den ånd, den er skabt, hvorfor de også lægger mere vægt på, hvordan pengene tjenes og påtager sig et større samfundsansvar – og ansvar i det hele taget.

Lars Kann-Rasmussen vil gerne give følgende råd videre til andre, der i dag vil skabe en virksomhed: “Vær modig, nysgerrig, ordentlig – og brug din sunde fornuft. Vær klar til at arbejde hårdt. Og indtænk bæredygtighed i alt, hvad du foretager dig.”

Kontakt

Ulrik Ræbild
Partner, PwC Denmark
Tlf: +45 3945 3288
Email

Ekstra værdi

Husk du kan altid læse CXO Magasinet og PwC’s andre udgivelser på din smartphone med appen Ekstra Værdi.


Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube