Fra møglæsser i garagen til milliardvirksomhed

Hydrema er den eneste danske producent af hydrauliske entreprenørmaskiner og i dag også producent af mineryddere til forsvaret i en stor del af verden. Fra byggeriet af en hydraulisk møglæsser i Støvring i slutningen af 1950’erne er Hydrema vokset til en international virksomhed med Jan Werner Jensen i spidsen.

Jan Werner Jensens far var uddannet ingeniør i maskinteknik i begyndelsen af 1950’erne. Faren, Kjeld Werner Jensen, fandt det med hydraulik interessant og begyndte på egen hånd at arbejde med hydraulik til en møglæsser på en traktor, som han byggede hjemme i garagen i Vejgaard ved Aalborg. Herfra etablerede han sin egen virksomhed, og da der senere kom gang i byggebranchen i 1960’erne, så han hurtigt potentialet i det hydrauliske koncept til entreprenørmaskiner.

Rendegravere, dumpere og læssere i gule farver med striber omkring logoet blev hurtigt de primære produkter for Hydrema, og siden gik udviklingen stærkt.

Sønnen, Jan Werner Jensen, var fra barnsben med ude på fabrikken sammen med sin far i weekenden, hvor han kørte i rendegraver som tiårig og hurtigt blev interesseret i teknik.

Han fik et fritidsjob som lagerarbejder og fik et indtryk af, hvad der foregik i virksomheden. Med interessen for teknik var det naturligt, at han blev ingeniør. Kjeld Werner Jensen havde fået sin søn sent i livet, og da Jan Werner Jensen var færdiguddannet, trådte han ind i virksomheden i 1992.

”Jeg var fra begyndelsen med til at implementere nye produktionsmetoder og optimere produktionen. Desuden tog jeg mig også hurtigt af salgsdelen i virksomheden,” fortæller han.

Ledelsesstil er en vigtig del af succesen

Jan Werner Jensen overtog rollen som adm. direktør i 2000 som en del af et generationsskifte. Som ejerleder er han kulturbæreren i virksomheden med sin lange erfaring og kendskab til historien og udviklingen fra nærmeste hold. Som stifter af virksomheden havde Kjeld Werner Jensen en ledelsesstil, der er typisk for en iværksætter, fortæller Jan Werner Jensen, der følte, at han var nødt til at lede virksomheden ud fra sine egne holdninger til, hvordan det skulle gøres.

Han anerkender, at det er lidt af en kliché med ’åbne døre’ på ledelsesgangen, men han mener faktisk, at han har noget at have det i.

”Jeg kender fabrikken rigtig godt og ved, hvad der foregår ude på gulvet i produktionen. Jeg har valgt en mere inddragende ledelsesstil, hvor jeg gerne uddelegerer opgaver til medarbejderne, så de får et større ansvar, men også frihed til at træffe deres egne beslutninger. I dag har vi ikke særlig mange lag af mellemledere i virksomheden. Til gengæld har vi rigtig mange medarbejdere med lang anciennitet, hvilket forhåbentlig både er udtryk for, at det er et rart sted at være, og for at vi har virkelig mange kompetencer og erfaringer samlet,” siger han og tilføjer, at ved Hydremas nylige 60-års jubilæum opsummerede han noget af det, han mener er det, der skal forme fremtiden for virksomheden, nemlig samspillet mellem de erfarne medarbejdere og de nye, der kommer med andre idéer.

“Dermed opnår vi både et godt arbejdsmiljø og gode forudsætninger for den fremtidige udvikling af produkterne,” siger han.

Det er ikke blot ledelsesstilen, der har ændret sig, siden Jan Werner Jensen kom til virksomheden, men også interessen for nye markeder rundt omkring i verden er kommet til. I slut-80’erne forsøgte Kjeld Werner Jensen sig med eksport til USA, men det blev hurtigt opgivet. Det var først efter 1997, hvor Jan Werner Jensen begyndte med de såkaldte dumpere, at Hydrema åbnede det amerikanske marked. Dumpere er køretøjer med lad til transport af jord, bulkgods og andre materialer.

I begyndelsen af 80’erne kom eksporten til Tyskland til, men det blev ikke det helt store gennembrud på det tyske marked.

”Det kommer først omkring 1996, hvor vi overtager en moderniseret tidligere østtysk fabrik, der producerer maskiner, der passer til markedet. Det var min far, der ledte og gennemførte denne integration. Og vi fortsætter med at benytte hans kompetencer i Tyskland efter min overtagelse af den samlede ledelse i år 2000. Virksomheden var opdelt, moderniseret og fokuseret på produktion af entreprenørmaskiner, da vi overtog den. På overtagelsestidspunktet var der omkring 300 medarbejdere. Vi har siden gennemført en produktintegration mellem fabrikkerne i Støvring og Weimar, hvilket har betydet, at produktionen i Weimar er indrettet til ’takt-produktion’ (samlebåndslignende), mens produktionen i Støvring tager sig af de mere teknisk komplicerede produkter med mange kundetilpasninger. I dag beskæftiger vi omkring 180 medarbejdere i Weimar,” siger Jan Werner Jensen.

Ledelse & innovation

  • En flad struktur bringer produktionen tæt på ledelsen
  • Hydrauliske maskiner har vist sig brugbare i flere brancher
  • Produktionens placering tæt på udviklingsafdelingen giver bedre betingelser for produktudvikling

I dag har vi ikke særlig mange lag af mellemledere i virksomheden. Til gengæld har vi rigtig mange medarbejdere med lang anciennitet, hvilket forhåbentlig både er udtryk for, at det er et rart sted at være, og for at vi har virkelig mange kompetencer og erfaringer samlet.

Jan Werner Jensen, ejerleder, Hydrema A/S

Om Jan Werner Jensen

Født i 1968 og uddannet civilingeniør fra Aalborg Universitet i 1992.

Ansat hos Hydrema i 1992 og blev CEO i forbindelse med generationsskiftet i 2000.

Om Hydrema

Etableret 1. juni 1959 af Kjeld Werner Jensen i Aalborg.

Navnet Hydrema er en forkortelse af det danske udtryk ’HYDRauliske Entreprenør MAskiner’.

Hydrema er vokset på baggrund af sine innovative hydrauliske maskiner til først landbruget og senere entreprenørindustrien og forsvarsindustrien.

Produktionsfaciliteterne i Støvring fylder i dag omkring 28.000 m2 med 220 ansatte. 550 ansatte i koncernen.

Hydrema har desuden en fabrik i Weimar, Tyskland, med 180 ansatte og herudover repræsentationer i en lang række lande verden over.

USA og forsvarsindustrien

Et ændret fokus på det tyske marked og ikke mindst også, at det lykkedes at trænge ind på det amerikanske marked og få aftaler med det amerikanske forsvar, har været væsentlige årsager til de senere års fremgang hos Hydrema. Et marked, Jan Werner Jensen har arbejdet intenst for at opbygge.

”I 1997 begyndte jeg at interessere mig for det amerikanske marked og mulighederne dér. Jeg fandt ud af, at det kun kan lade sig gøre at sælge derovre, hvis man virkelig mener det. Et sporadisk salg direkte fra Europa til forhandlere i USA var ikke løsningen. Derfor etablerede vi i 2006 eget salgskontor i Atlanta, og i dag har vi bygget vores eget distributionscenter med 10 medarbejdere. På det tidspunkt var vi allerede begyndt at bearbejde mulighederne for at sælge mineryddere til det amerikanske forsvar, nu hvor de allerede var solgt til mange andres landes forsvar,” siger Jan Werner Jensen.

Og netop salget og serviceaftalerne med forsvarsindustrien har på flere måder vist sig positivt for Hydrema – særligt når konjunkturerne svinger som fx under finanskrisen.

“Finanskrisen omkring 2008 havde store konsekvenser for aktiviteterne i byggebranchen, og vi blev også ramt hårdt med en reduktion i omsætningen på omkring 60 procent. Men i 2010 fik vi ordren på mineryddere til USA, og bl.a. fordi forsvarsbudgetterne ikke er så konjunkturfølsomme, er det da ingen hemmelighed, at produktionen og salget af vores mineryddere på det amerikanske marked faldt på et tørt sted i de år,” siger Jan Werner Jensen.

Han er derfor heller ikke så bekymret for usikkerhederne omkring Brexit og en eventuel ny finansiel krise, også fordi Hydrema producerer lidt nicheagtigt til markedet, og som han siger: “Efter Brexit er afklaret, så skal der jo ske noget på et tidspunkt – og bygges alligevel.”

Kina ikke så interessant som andre markeder

Mens mange virksomheder i dag kigger ivrigt mod det kinesiske marked, er det ikke så interessant for Hydrema, fortæller Jan Werner Jensen.
”Så længe medarbejderne ikke kan stille krav til deres arbejdsudstyr og -forhold, som det er tilfældet i Kina og flere andre lande med autoritære styreformer, så er markederne ikke så interessante for os. Derfor er Hydrema primært til stede på vestlige, højtindustrialiserede markeder. Det gælder selvfølgelig Europa og Amerika, men også Japan, Australien og New Zealand,” siger han og peger på forhandlerne, der er blevet et vigtigt element i styrkelsen af forretningen:

”Det er forhandlerne, der er ansvarlige for, at der udføres en professionel service, når vi er langt væk fra fabrikken og vores egne servicefaciliteter. Vores maskiner er langtidsholdbare, og derfor er det vigtigt, at de serviceres ordentligt i hele deres levetid,” lyder det fra den nordjyske ejerleder.

Her er også en oplagt synergieffekt mellem Hydremas ’grønne og gule’ ben – det vil sige hhv. forsvarsdelen og den civile del af forretningen.

Mens Kina ikke er så interessant et marked for Hydrema, så peger Jan Werner Jensen bl.a. på Arktis som et potentielt nyt marked.

”Der er meget fokus på Arktis i disse år fra flere nationer, og USA viser stor interesse for at investere i forsvaret deroppe og dermed behovet for at bygge en masse nyt, hvor Hydremas materiel kan gøre sig gældende. Det gælder naturligvis forsvarsindustrien, men også de nye lufthavne, lige såvel som serviceaftalerne bliver relevante deroppe,” forudser han og tilføjer, at som ejerleder er det herligt at fornemme stoltheden blandt hver enkelt medarbejder, hver gang en af de gule maskiner ruller ud fra fabrikken i Støvring.

Jeg har valgt en inddragende ledelsesstil, hvor jeg gerne uddelegerer opgaver til medarbejderne, så de får et større ansvar.

Jan Werner Jensen, ejerleder, Hydrema A/S

Kontakt

Ulrik Ræbild
Partner, PwC Denmark
Tlf: +45 3945 3288
Email

Ekstra værdi

Husk du kan altid læse CXO Magasinet og PwC’s andre udgivelser på din smartphone med appen Ekstra Værdi.


Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube