Vejen til vækst kræver fodslag mellem bestyrelse og direktion

Et afgørende element i Ørsteds succesfulde forvandling fra traditionel el-produktion til grøn energi er et godt parløb i virksomhedens øverste ledelse. Bestyrelsen, med bestyrelsesformand Thomas Thune Andersen i spidsen, er ikke blot kontrollant, men i højere grad samarbejdspartner. Det har givet eksekveringskraft, når det gælder udvikling af mål og strategier – med synlige resultater på bundlinjen.

Mange af dem, der for fem år siden var skeptiske overfor, om det kunne lade sig gøre at lave en god forretning ud af grøn energi, er i dag vendt på en tallerken. Det har skærpet konkurrencen i branchen voldsomt og givet en af pionererne på området, danske Ørsted, nye udfordringer. Her ser man dog ikke kun trusler i konkurrencen, men også nye muligheder for vækst.

”Med omlægningen fra sort til grøn energi har Ørsted været en stor disrupter i produktionen af el. Vi har vist, at det kan lade sig gøre både at tjene penge og kunne levere billigere el på vedvarende energi. Og nu vil andre gerne bide os i haserne. Derfor gælder det for os om fortsat at kunne være disrupter – samtidig med at vi skal være opmærksomme på, at andre ikke disrupter vores model. Derfor har vi spredt vores fokus og satser på at blive et grønt energiselskab i en bredere forstand frem for kun et havvind-energiselskab,” fortæller Thomas Thune Andersen, bestyrelsesformand i Ørsted.

På vej mod global energitransformation

Hvor strategien, da selskabet stadig hed DONG, gik på at skære fra og fokusere, arbejder man altså fra sit nye, mere snævre, udgangspunkt igen på at sprede sine aktiviteter. Man vil med andre ord bruge sine gode erfaringer inden for havvind til at udvikle på andre grønne energiformer som landvind og sol, ligesom man vil udvide forretningsområdet yderligere ved at se på mulighederne for at lagre den grønne energi.

”Hensigten er, som med havvind, at udvikle de muligheder, vi ser inden for energilagring, og forfølge en ambition om at få det industrialiseret, standardiseret og skaleret, og blive dygtig til det, og gøre det attraktivt og værd at investere i,” siger bestyrelsesformanden og understreger, at strategien er bundet op på en fælles overbevisning i bestyrelse og ledelse om, at der i hele verden er et stort behov for at omstille energiproduktionen i en grøn retning.

”Vi ved, at vi kan gøre en forskel her. Det har vi bevist. Og den viden og erfaring, vi har bygget op, vil vi gerne bruge til at skabe den samme energitransformation i resten af verden, som vi er lykkedes med herhjemme. Det er dér, Ørsteds vækst skal komme fra i fremtiden – og dér vi skal opfylde vores vision om med grøn energi at skabe bæredygtig økonomisk vækst overalt i verden,” siger han.

Vejen til ny vækst indebærer altså, at Ørsteds næse holdes snorlige i det grønne spor. Og her ser Thomas Thune Andersen en rolle for både sig selv og resten af bestyrelsen i en sikring af, at vækst og visioner hænger sammen. Det vil sige, at ønsket om at skabe et afkast til aktionærerne går hånd i hånd med at ville gøre en reel forskel for at bremse klimaforandringerne.

”Ønsket om at skabe en verden, der kører på grøn energi, kræver, at hele organisationen – både medarbejdere og ledelse – virkelig tror på værdien af det, vi gør. Og det skal bestyrelsen også være garant for,” siger bestyrelsesformanden.

Thomas Thune Andersen fortæller, at han på sine rejser rundt i koncernen både herhjemme og i udlandet glæder sig over, hvordan et meningsfuldt purpose er med til at skabe en stærk kultur og energi blandt medarbejderne og lægge alen til, hvad virksomheden ellers kunne opnå.

Ønsket om at skabe en verden, der kører på grøn energi, kræver, at hele organisationen virkelig tror på værdien af det, vi gør. Og det skal bestyrelsen også være garant for

Thomas Thune Andersen, bestyrelsesformand, Ørsted

Bæredygtig økonomisk vækst

  • Kompetencerne i bestyrelse og direktion skal matche.
  • Øget konkurrence rummer også muligheder.
  • Ørsted skal fortsætte med at disrupte.

OM THOMAS THUNE ANDERSEN

Født i 1955, uddannet fra CBS i 1979.

Derudover har Thomas Thune Andersen taget uddannelsen Senior Management Programme fra Columbia University og Advanced Executive programme (ISMP), Economics fra Harvard Business School.

Har omfattende dansk ledelseserfaring fra ledende stillinger i A.P. Møller – Mærsk og global ledelseserfaring fra eksterne bestyrelsesposter i børsnoterede og private virksomheder inden for energisektoren og andre sektorer.

Har siddet som bestyrelsesformand for Ørsted (tidligere DONG Energy) siden 2014.

Er desuden bestyrelsesformand hos Lloyd’s Register Group i London.

Thomas Thune Andersen er derudover næstformand for VKR Holding.

Han sidder som bestyrelsesmedlem i selskaberne BW Holding og IMI Plc.

Endelig er Thomas Thune Andersen medlem af Komitéen for god Selskabsledelse.

OM ØRSTED

Ørsted blev oprindeligt grundlagt som Dansk Naturgas af den danske stat i 1972. Siden blev navnet ændret til Dansk Olie og Naturgas i 1973, til DONG Energy i 2006 og til Ørsted i 2017.

DONG Energy blev børsnoteret i juni 2016 til en markedsværdi på 98,2 mia. kr., hvilket var den største børsnotering i Danmark nogensinde og den næststørste i verden i 2016.

Ørsted udvikler, opfører og driver landvindmølleparker, havvindmølleparker, bioenergianlæg og innovative løsninger, som omdanner affald til energi, og forsyner sine kunder med intelligente energiprodukter. Ørsted har 6.200 medarbejdere.

I 2018 havde selskabet en omsætning på 76,9 mia. kr. Årets nettoresultat udgjorde 19,5 mia. kr., det bedste resultat nogensinde og en stigning på 6,2 mia. kr. i forhold til 2017.

Den grønne andel af Ørsteds el- og varmeproduktion steg fra 64 pct. i 2017 til 75 pct. i 2018. Det skyldtes øget produktion fra nye havvindmølleparker i Storbritannien og Tyskland, købet af Lincoln Clean Energy (LCE) og øget produktion fra biomasse på Avedøreværket og Skærbækværket.

Ørsted venter at opfylde sin målsætning om 99 pct. grøn produktion i 2025.

Bestyrelse og direktion skal matche

Set gennem hans øjne er Ørsteds succes således bundet op på et godt samarbejde mellem en stærk ledelse og en kompetent bestyrelse, der kan være både en støtte og en hjælp for ledelsen.

”Vores fineste opgave i bestyrelsen er at være med til sammen med ledelsen at fastlægge både værdierne, de strategiske ambitioner og vejen dertil. Og skal målet nås, er det desuden en vigtig opgave at se på, hvordan vi får mennesker og værdier til at spille sammen og på, om de i fællesskab kan bringe os det rette sted hen,” siger Thomas Thune Andersen.

Han tilføjer, at der med til bestyrelsens vurdering hører, at man ser på, hvor mange penge der er til rådighed til hvilke projekter, og hvor stor risiko der er plads til.

Mod målet om bæredygtig vækst

I Ørsted har bestyrelse og ledelse i enighed besluttet, at det er vigtigt at have disciplin nok til ikke at løbe efter hvert eneste projekt, men at strategien i stedet skal bygge på at vælge enkelte ud. Også fordi man gerne vil have, at virksomhedens navn skal være forbundet med, at man gennemfører det, man sætter sig for.

Sat på spidsen mener Thomas Thune Andersen, at ledelsens rolle i det daglige er at se alle de små og store forhindringer, mens bestyrelsens er at sige: ”Find en løsning og kom videre mod det langsigtede mål”.

Men en forudsætning for succes er, at begge parter ser relationen som teamwork, fastslår han. Og en anden forudsætning er, at kompetencerne i bestyrelse og direktion matcher hinanden:

”Hvor bestyrelserne før rekrutterede mest ud fra, hvad der lige lå for, er det i dag nødvendigt at være særdeles selektiv i udvælgelsesprocessen. Sådan er det, fordi problemstillinger ofte er så komplekse, at bestyrelse og direktion er nødt til at arbejde sammen som et hold for at lykkes med det, man gerne vil opnå.”

En stor del af Thomas Thune Andersens tid og energi er derfor bundet i at sikre, at Ørsteds bestyrelse hele tiden har den rette sammensætning af personer og profiler, som kan udfordre og supplere hinanden.

Opgaven er, at den transformation, virksomheden gennemgår, skal afspejle sig i bestyrelsen. På det seneste har han hentet flere internationale profiler ind, som ved, hvordan man laver forretninger i andre verdenshjørner, samt kapaciteter, der evner at tænke langsigtet samt har erfaring fra energiselskaber og med grøn omstilling.

Alt sammen for at få en bestyrelse, der også på det konkrete plan og i det daglige er i stand til at hjælpe og støtte ledelsen. Så fra at spille rollen som kontrollant i forhold til direktionen ser han i dag i langt højere grad bestyrelsen agere samarbejdspartner for de øverste chefer, både i ord og handling.

Mod målet om bæredygtig vækst

Hvis transformationen af Ørsted foreløbig ligner en succes, ser bestyrelsesformand Thomas Thune Andersen ikke de store sten på vejen for en fortsat positiv udvikling, hvis både bestyrelse og ledelse kan holde tungen lige i munden. Slet ikke i en tid, hvor klimaforandringer i den grad er kommet på dagsordenen hos både erhvervsliv, befolkning og politikere – i Danmark såvel som i resten af verden.

Det har gjort Ørsteds felt af konkurrenter større, men har samtidig udvidet markederne – også hurtigere end ventet. Og her er bestyrelse og direktion enige om, at der skal sættes fart på erobringen af nye lande og lokalsamfund for at hjælpe dem med deres grønne omstilling.

Siden virksomhedens første havvindmøllepark blev indviet i 1991, har man bygget 28 flere af slagsen, og lige nu har man fire mere under opførelse. De store vindmølleparker gavner ikke bare klimaet, men skaber også tusindvis af nye jobmuligheder i de lande, hvor Ørsted opererer. Og ved, i dialog med lokalsamfundenes arbejdstagere, myndigheder, samfundsledere og NGO’er at fremme bæredygtig vækst via økonomisk aktivitet og beskæftigelse, håber man samtidig at opnå en konkurrencefordel.

”Med omkring 30 pct. af verdensmarkedet inden for havvind er vi den største spiller i dag. Og den position vil vi forsøge at udnytte til ikke bare selv at blive større, men også til at hjælpe andre lande med at omstille deres energiforsyning fra sort til grøn energi,” siger Thomas Thune Andersen.

Han understreger således også, at den energitransformation, der er på vej ud i verden, ikke længere er en nicheting, men en udvikling der har en meget klar, direkte og positiv effekt.

Vores fineste opgave i bestyrelsen er at være med til sammen med ledelsen at fastlægge både værdierne, de strategiske ambitioner og vejen dertil. Og skal målet nås, er det desuden en vigtig opgave at se på, hvordan vi får mennesker og værdier til at spille sammen og på, om de i fællesskab kan bringe os det rette sted hen

Thomas Thune Andersen, bestyrelsesformand, Ørsted

Kontakt

Brian Christiansen
Partner, PwC Denmark
Tlf: +45 3945 9080
Email

Ekstra værdi

Husk du kan altid læse CXO Magasinet og PwC’s andre udgivelser på din smartphone med appen Ekstra Værdi.


Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube