Åbenhed og kommunikation er nøglefaktorer

Denne udgave af CXO Magasinet fokuserer vi på erhvervslivets forventninger til fremtidig vækst og på, hvordan man bl.a. i tæt samarbejde mellem bestyrelse og direktion søger fortsat at sikre vækst og udvikling i virksomhederne. Vi går tæt på virksomhedernes væsentligste udfordringer lige nu, og vi ser på, hvordan førende erhvervsledere og bestyrelsesprofiler imødegår disse udfordringer i en periode, der byder på hastige forandringer i verdensøkonomien og forventeligt snarligt går mod en lavkonjunktur.

Det er karakteristisk for den nuværende periode, at vi efter en længere årrække med høj vækst i verdensøkonomien begynder at se vækstrater på et mere beskedent niveau. Herunder grundet geopolitiske usikkerheder som fx Brexit og handelskrigen mellem USA og Kina, som spiller ind og har fået en mere fremtrædende rolle på agendaen.

Af PwC’s CXO Survey 2019 fremgår det, at netop usikkerhed om, hvordan verdensøkonomien generelt kommer til at udvikle sig, samt truslen fra handelskonflikter, afspejler sig i erhvervsledernes forventninger til væksten generelt og til væksten i deres egne virksomheder. På trods af dette er der fortsat et stort flertal af erhvervsledere (7 ud af 10 adspurgte i PwC’s CXO Survey 2019), der forventer vækst i egen virksomhed. Undersøgelsen viser samtidig, at der er store forskelle på virksomhedernes robusthed, når det drejer sig om at modstå en potentiel kommende krise. De erhvervsledere, der føler sig godt rustede, peger bl.a. på, at de arbejder med fx tilpasning af omkostninger samt satsning på flere markeder.

Danske virksomheder er generelt dygtige til at tilpasse sig, hvilket vi også ser fra vores interviews med førende bestyrelsesprofiler. Og særligt virksomheder med et globalt perspektiv har gode muligheder for at sikre vækst fremadrettet. Vi ser desuden, at bestyrelse og direktion arbejder tættere sammen end nogensinde tidligere for at opnå de gode resultater. Man har bl.a. fokus på virksomhedens egne styrker og muligheder i det nuværende marked. Man arbejder fokuseret med risk management, fleksibilitet i forhold til sin omkostningsbase og med et generelt mere agilt mindset og strategisk setup. Dette er nogle af de afgørende faktorer hos de moderne ledelser, der fortsat lykkes med at skabe vækst og udvikling i virksomhederne.

En stor tak til de fremtrædende erhvervsledere og bestyrelsesprofiler, der har valgt at bidrage med indsigt og viden til denne udgave af CXO Magasinet. Det er afgørende, at vi kan inspirere hinanden til, hvordan vi griber ledelsesopgaven an. Succes skaber vi sammen.

Mogens Nørgaard Mogensen

Senior Partner og adm. direktør, PwC

Kontakt

Mogens Nørgaard Mogensen
Senior Partner og adm. direktør, PwC
Email

Ekstra værdi

Husk du kan altid læse CXO Magasinet og PwC’s andre udgivelser på din smartphone med appen Ekstra Værdi.


Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube