Vækst er et spørgsmål om ambitioner

Det er ambitioner mere end verdensøkonomien, der afgør, om virksomhederne skaber vækst eller ej. Sådan lyder vurderingen fra Lars Rasmussen, bestyrelsesformand i Coloplast og Lundbeck. Han forudser en intensiveret global kamp om markedet, kompetencer og talent, og så forudser han øget fokus på diversitet i ledelser og bestyrelser. Her står erhvervslivet foran en nødvendig kulturforandring, mener han.

Lars Rasmussen har været en del af pharmaindustrien i 30 år. Han havde sin første arbejdsdag i Coloplast i 1988, blev adm. direktør i 2008 og siden bestyrelsesformand i 2018. I den periode er virksomheden vokset fra ca. 700 medarbejdere til fl ere end 12.000 i dag. I seks år har han siddet i bestyrelsen hos Lundbeck og er nu på fjerde år bestyrelsesformand i selskabet. Han kender spillereglerne i en branche, der er særlig, bl.a. fordi den er i konstant vækst, og fordi konkurrencen samtidig er intens, prisfokuseret og ikke mindst global.

Når Lars Rasmussen vurderer vækstmulighederne for de selskaber, han er involveret i, så ser han ikke så meget på væksten i verdensøkonomien og på de geopolitiske usikkerheder. Han ser mere på virksomheden og branchen og på de faktorer, der gør sig gældende her. I bund og grund mener han, at en af hovedopgaverne for den øverste ledelse er at skabe vækst gennem innovation – som det også ofte sker i pharma-industrien.

“Det er rigtigt, at den generelle vækst i samfundet har en impact på, hvor meget du som selskab kan vokse, men du har også en opgave som selskab i at skabe din egen vækst i den industri, du er en del af. Det gælder især for globale selskaber. Når du har innovationskraft og marketingmuskler, er der mulighed for at defi nere de markeder, man opererer i,” siger Lars Rasmussen, der mener, at vækst skabes på baggrund af ambitioner om vækst.

“I enhver industri vil der være selskaber, der klarer sig enormt godt, og selskaber, der klarer sig dårligt. Det er de samme kunder, der konkurreres om, og ofte også de samme prisniveauer, man konkurrerer på, så forskellen på dem, der klarer sig godt, og dem, der klarer sig dårligt, er kvaliteten af ledelsen over tid. Derfor handler det om, hvor ambitiøs ledelsen er, og hvor dygtig den er til at skabe vækst og indtjening. Og den øverste ledelse i selskabet, det er bestyrelsen, så det er her, det hele starter,” lyder det fra Lars Rasmussen.

Resultater følger ambitionerne

I Coloplast, som han efter 10 år som adm. direktør nu er bestyrelsesformand for, har man på nuværende tidspunkt ca. 40-50 pct. af markedet på de hovedområder, hvor selskabet opererer. Coloplast har en ambition om at vokse 7-9 pct. om året i et marked, der vokser 4-5 pct. om året. Så med en meget høj markedsandel forventer selskabet altså at vokse dobbelt så meget som markedet. Og for Lars Rasmussen er forudsætningen for gode resultater, at man har ambitionerne.

“Det hele starter med, at man har en klar ambition. Den danner hele grundlaget for strategien og dermed for sammensætning af bestyrelse og direktion. Hvis ambitionen er at vokse med markedet, så lægger man strategien ud fra det. Men hvis ambitionen er at vokse to gange markedet, så er det jo en helt anden måde, man skal gå til opgaven på. Og en helt anden risikovillighed, man skal arbejde med,” siger Lars Rasmussen.

I Coloplast skaber man resultaterne gennem innovation. Coloplast har fx skabt en digital afsætningskanal. Hvor man historisk har henvendt sig fortrinsvist til læger og sygeplejersker, henvender Coloplast sig tillige i dag til mere end halvdelen af de globale brugere af katetre og stomiposer.

“Vi er gået fra at være et analogt fi rma til også at være et digitalt fi rma. Det er et af svarene på, hvordan selskabet skal vokse dobbelt så meget som markedet. I det konkrete tilfælde har ambitionen betydet, at vi har ændret strategien og derfor har skullet tilegne os yderligere kompetencer både i direktionen og i bestyrelsen på det digitale område, for at opnå den ønskede vækst,” siger Lars Rasmussen.

Vækst i globalt perspektiv

  • Markedsledere skaber deres egen vækst.
  • Kampen om markedet fordrer kompetencer i verdensklasse.
  • Politisk indblanding vil gøre Danmark fattigere.

Når du har innovationskraft og marketingmuskler, er der mulighed for at defi nere de markeder, man opererer i

Lars Rasmussen, bestyrelsesformand, Coloplast og Lundbeck

OM LARS RASMUSSEN

Født i 1959 og uddannet ingeniør fra Aalborg Universitet i 1986.

Bestyrelsesformand for Coloplast og Lundbeck. Medlem af bestyrelsen hos Demant.

Har arbejdet for Coloplast i 31 år. Siden 1996 som en del af topledelsen. I perioden fra 2008-2018 som CEO og siden 2018 som bestyrelsesformand.

OM COLOPLAST

Coloplast er en børsnoteret virksomhed med hovedsæde i Humlebæk i Nordsjælland.

Virksomheden markedsfører og sælger sygeplejeartikler inden for områderne stomi, kontinens og urologi samt hudpleje og sårbehandling.

Coloplast blev stiftet i 1954 af civil ingeniør Aage Louis-Hansen.

Coloplast opererer i alle verdensdele og omsætter for mere end 16 mia. kr.

Virksomheden beskæftiger i dag fl ere end 12.000 medarbejdere.

OM LUNDBECK

Lundbeck er en børsnoteret dansk medicinalvirksomhed, som lever af at udvikle, producere og sælge lægemidler mod hjernesygdomme som epilepsi, depression og angst samt sygdommene Huntingtons, Alzheimers og Parkinsons.

Virksomheden blev stiftet i 1915 af Hans Lundbeck som et handelsfi rma, der handlede forskellige varer såsom maskiner, kiks, sødestoffer og biografudstyr.

Virksomheden har forskningsanlæg i Danmark, Kina og USA samt produktions anlæg i Kina, Danmark, Frankrig og Italien.

Lundbeck beskæftiger ca. 5.000 medarbejdere på verdensplan og har med arbejdere i 50 lande. I 2018 opnåede Lundbeck en omsætning på knap 18 mia. kr.

Diversitet giver større talentmasse

På trods af, at både Coloplast og Lundbeck opererer på markeder med vækst, opererer de samtidig på globale og meget konkurrenceprægede markeder. Den intensive globale konkurrence og kampen om at være markedsleder medfører en lige så hård kamp om at sikre sig verdens bedste kompetencer på alle poster i både direktion og bestyrelse. En af de indlysende veje til at få adgang til mere talent er at sikre en større diversitet i selskaberne. Både i forhold til kultur og køn. Særligt i forhold til kønsdiversiteten mener Lars Rasmussen, at de største virksomheder i Danmark generelt gør det for dårligt.

“Vi har store udfordringer med at sikre diversitet i erhvervslivet. Siden 2006 er der absolut ingenting sket i forhold til at få flere kvinder i ledelsen i de 1500 største danske virksomheder. Det er 13 år, hvor der ingenting er sket. Det er ganske enkelt for dårligt,” siger Lars Rasmussen, der selv har arbejdet med de problemstillinger, der er i at øge diversiteten.

Lige muligheder skal ligge i kulturen

Lars Rasmussen arbejdede med ledelsen i Coloplast med Inclusion & Diversity, der handler om at sikre lige muligheder for karriere til både kvinder og mænd.

“Det er dokumenteret, at hvis man øger diversiteten i virksomheden, forbedrer man også konkurrenceevnen. Det kan være en fin grund til at arbejde med området, men den mest oplagte grund er, at vi som mennesker selvfølgelig også skal have mulighed for at udleve vores potentiale i vores karriere, uanset køn, etnisk oprindelse, kultur, alder osv.,” siger han.

En øjenåbner for Lars Rasmussen var, da lederne i selskabet blev spurgt, hvorvidt de mente, at der var lige vilkår i forhold til karriere. 80 pct. af de mandlige ledere svarede ja, mens kun 20 pct. af de kvindelige ledere var enige.

“Da forstod jeg, at der hver eneste dag går mennesker ind ad døren i vores virksomhed, som ønsker at skabe en karriere, men har den opfattelse, at de ikke har samme mulighed for at udtrykke deres potentiale som deres kolleger. Det må være et grundvilkår i en virksomhed, at medarbejderne føler, at det, der afgør, om de opnår karriere, er kvaliteten af deres resultater, og at andre mennesker kan lide at arbejde med og for dem,” siger Lars Rasmussen, der konstaterer, at der arbejdes systematisk med denne kulturforandring i Coloplast, og at der er kommet flere kvinder i ledelsen.

Inklusion fremfor kvoter

På trods af, at han er meget varm fortaler for øget diversitet og større lighed mellem kønnene, advarer Lars Rasmussen mod de politiske strømninger, der fra tid til anden lægger op til at fastsætte kvoter på området. Han mener, at kvoter fjerner fokus fra, hvad der virkelig skal til. Nemlig en kulturforandring, der medfører, at alle har lige mulighed for at udtrykke deres potentiale.

“Hvis man arbejder efter et kvotesystem, ændrer man ikke kulturen i virksomheden, men fastholder tværtimod oplevelsen af, at ikke alle har de samme muligheder. Der skal arbejdes med inklusion og ikke med kvoteopfyldelse. Alle skal føle, at man bliver valgt på den person, man er, og på de kvalifikationer, man har,” siger Lars Rasmussen, der slår fast, at han kræver lige mange kvalificerede kvinder som mænd til alle ledelses- og bestyrelsesjobs, han har ansvaret for at besætte.

Alligevel har Lars Rasmussen for nylig måttet opgive at rekruttere en kvinde til en vigtig bestyrelsespost, der skulle give indsigt på det amerikanske marked. Samtlige kvinder på listen takkede ganske enkelt nej til opgaven. Og forklaringen var, at de allerede var ’overboardede’, kombineret med, at aflønningen ikke modsvarede den tid, det kræver for en amerikaner at have en bestyrelsespost i et europæisk selskab.

“Vi er oppe imod en virkelighed, hvor disse mennesker kan få op mod det tredobbelte i honorar i USA, og samtidig er der naturligvis meget større tidsforbrug for dem pga. rejsetiden,” siger Lars Rasmussen.

Lønloft vil dræne Danmark for talent

Og netop spørgsmålet om aflønning fører til en anden politisk diskussion, der bekymrer den erfarne topleder. Og det er, hvorvidt der skal sættes loft over direktørernes lønninger i Danmark. Det generer ham, fordi det vil gøre stor skade på danske virksomheders konkurrenceevne og dermed også Danmark.

“For det første ønsker ingen bestyrelse at betale mere for en direktør end nødvendigt, og jeg tror, at man glemmer, at nogle danske virksomheder befinder sig i en liga, hvor der er en intens konkurrence om at være markedsleder og lave de bedste produkter i verden. Og for at lykkes med det skal du have de bedste i verden til at udføre opgaven. For disse virksomheder er jobmarkedet globalt, og det skal aflønningen matche,” siger Lars Rasmussen, der for nylig rekrutterede amerikanske Deborah Dunsire til jobbet som adm. direktør for Lundbeck.

“I USA er topcheflønningerne markant højere, end de er i Danmark, så selvfølgelig er lønnen et issue. Jeg tror, Deborah Dunsire mener, at hun er gået på kompromis med lønnen, mens vi mener, at vi giver en ret høj løn, og jeg er meget glad for, at det lykkedes os at tiltrække Deborah Dunsire til stillingen i Lundbeck,” lyder det fra Lars Rasmussen.

“Et loft over lønningerne vil i sidste ende gøre Danmark fattigere, fordi det vil forhindre danske virksomheder i at tiltrække internationale kompetencer fra allerøverste hylde, men det vil også betyde, at de dygtigste danske talenter vil være mere interesserede i at forfølge en karriere uden for Danmark,” slutter han.

Det er dokumenteret, at hvis man øger diversiteten i virksomheden, forbedrer man også konkurrenceevnen

Lars Rasmussen, bestyrelsesformand, Coloplast og Lundbeck

Kontakt

Brian Christiansen
Partner, PwC Denmark
Tlf: +45 3945 9080
Email

Ekstra værdi

Husk du kan altid læse CXO Magasinet og PwC’s andre udgivelser på din smartphone med appen Ekstra Værdi.


Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube