Fra turnaround til global markedsleder

Vestas Wind Systems har med Bert Nordberg som bestyrelsesformand udviklet sig fra kriseramt vindmøllegigant til profitabel markedsleder inden for renewable energy. CXO Magasinet har talt med ham om hans rolle som bestyrelsesformand, om vækstforventninger, geopolitiske udfordringer og fremtiden for Vestas.

Han er efter eget udsagn en operativ bestyrelsesformand, og nogle vil mene, at han er for operativ. Men når man ser på resultaterne af Bert Nordbergs godt syv år som bestyrelsesformand for Vestas Wind Systems, er det svært at kritisere hans tilgang til jobbet.

“Nogle vil sikkert mene, at jeg er for operativ, men det føles godt at lægge hovedet på puden om aftenen med en følelse af, at man ved, hvad der sker i virksomheden,” siger han.

Bert Nordberg fortæller, at han ser sig selv som coach for virksomhedens CEO, og at han stort set dagligt er i kontakt med topchefen, der under virksomhedens omfattende turnaround hed Anders Runevad, men nu har tidligere koncernchef og adm. direktør i Hempel, Henrik Andersen, overtaget CEO-posten.

CXO Magasinet har talt med Bert Nordberg om Vestas, om hans rolle som bestyrelsesformand og om de udfordringer og muligheder, der ligger i fremtiden, og hvordan Vestas skal udnytte sin nuværende position til at blive endnu stærkere på det globale marked for renewables.

Hviler ikke på laurbærrene

Da Bert Nordberg tiltrådte som bestyrelsesformand i foråret 2012, var situationen helt anderledes end i dag. Vindmøllegiganten var i dyb krise og truet på sin eksistens. I dag er Vestas en kapitalstærk vækstvirksomhed med overskud.

“Forskellen på Vestas i dag og dengang er, at vi er et gældfrit selskab med en masse kapital. Vi har et meget solidt fundament, hvor alle medarbejdere ved, at selvom der kan komme udfordringer i verdensøkonomien og nedgang i salget, så står vi stadig. Sådan var det ikke for syv år siden. Så havde vi ikke været her mere,” siger Bert Nordberg.

Han lægger ikke skjul på, at det var hårdt arbejde at få Vestas på ret kurs. Særligt i de første otte måneder var han, efter eget udsagn, meget mere operativ, end han normalt foretrækker.

“Da jeg startede som bestyrelsesformand, følte jeg, at det var nødvendigt, at jeg traf alle beslutninger selv. Det er slet ikke sådan, jeg arbejder, men der var ikke tid til at diskutere. Vi var ‘in deep shit’,” lyder det bramfrit fra bestyrelsesformanden.

Men som han selv siger, så kan Vestas, trods den vellykkede turnaround, ikke tillade sig at hvile på laurbærrene. På generalforsamlingen tidligere på året sagde han bl.a., at Vestas var nået til “the end of the beginning”. Med det mener han, at man hos Vestas skal glæde sig over, hvad man har opnået hidtil, men også, at man skal være ambitiøs for fremtiden.

“Vestas kan ikke leve af vores turnaround. Vi skal begynde at se fremad og tænke på, hvordan vi skaber en profitabel fremtid for virksomheden, og hvordan vi fortsætter med at være en kapitalstærk markedsleder med en høj indtjening,” forklarer han.

Klar til at vinde fremtiden

  • Fra turnaround til global markedsleder.
  • Bestyrelsen som aktiv sparringspartner.
  • Politik og data som vækstdrivere.

Vi skal begynde at se fremad og tænke på, hvordan vi skaber en profitabel fremtid for virksomheden

Bert Nordberg, bestyrelsesformand, Vestas

OM BERT NORDBERG

Født i 1956 og uddannet elektroingeniør.

Bestyrelsesformand for Vestas Wind Systems A/S siden 2012, hvor han også er formand for nominerings- & kompensationsudvalget.

Formand for bestyrelsen i Sigma Connectivity AB og TDC A/S.

Medlem af bestyrelsen i Essity AB, Saab Group AB og Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA.

Har desuden mange års erfaring som leder i telekommunikationsvirksomheden Ericsson og Sony Mobile Communications, hvor han senest i perioden 2009-2012 var president og CEO.

OM VESTAS WIND SYSTEMS

Vestas Wind Systems er en dansk børsnoteret virksomhed, der leverer vindmøller og havvindmøller til hele verden.

Virksomheden omsatte i 2018 for lidt over 75 mia. kr. Omkring 24.600 medarbejdere arbejder for Vestas Wind Systems på globalt plan.

Hovedkontoret for den danske vindmøllegigant ligger i Skejby ved Aarhus.

Vestas leverer bæredygtige energiløsninger. Virksomheden designer, fremstiller, installerer og servicerer vindmøller over hele kloden, og med 102 GW vindmøller i 80 lande har Vestas installeret mere vindkraft end nogen anden virksomhed.

Den aktive bestyrelse

For Bert Nordberg spiller bestyrelsen en afgørende og aktiv rolle i forhold til at sikre, at selskabets strategi udarbejdes, gennemføres og udleves i virksomheden. Han arbejder med coaching-modeller, hvilket stiller store krav til medlemmerne i bestyrelsen. Medlemmerne er coach for konkrete personer i virksomhedens direktion. Som eksempel nævner han et af de første tiltag, han indførte, da han tiltrådte. Hvilket var at etablere en Technology & Manufacturing Committee, hvor næstformand Lars Josefsson fik en vigtig rolle i forhold til at gennemføre nogle af hovedpunkterne i den omfattende turnaround. Nemlig at sikre, at man fik strømlinet en for omfattende produktportefølje og indført veldefinerede produktionsprocesser.

“Du er nødt til at have processer for at organisere en virksomhed. For hvis du prøver at organisere noget, hvor der ikke er fastlagte processer, så kommer det ikke til at fungere. Komitéen er et eksempel på den coaching-model, jeg arbejder med. Lars Josefsson er coach for Anders Vedel (CTO, red.), og Lars’ rolle er at sikre, at vores strategi udføres, som vi har aftalt. Derudover er det hans opgave at tage den viden, ønsker og andet input, forretningen kommer med, med tilbage til bestyrelsen,” siger Bert Nordberg.

Efterspørgsel på grøn energi

I forhold til ”the new beginning”, så befinder Vestas sig på et af de få markeder, der i god tro kan forvente vækst, også selv om verdensøkonomien skulle opleve nedgang. Brexit, handelskrige eller andre geopolitiske udfordringer er ikke noget, der får Bert Nordberg til at ligge søvnløs om natten. Her er der en vished om, at der altid vil være efterspørgsel efter energi og elektricitet, og derudover er der en global trend i retning af mere bæredygtighed, hvor efterspørgslen flytter sig fra sort til grøn energi. Begge dele taler for en positiv fremtid for Vestas, der har en vision om at være global leder inden for bæredygtige energiløsninger. Men selv om markedet er i vækst, og det går den rigtige vej mange steder, er der stadig udfordringer.

“Modsat hvad mange måske tror, er det en omfattende og tidskrævende proces at ændre det globale energiforbrug fra sort til grøn. Det kræver for det første meget omfattende investeringer. Derudover er der i mange lande en lang tradition for at benytte en bestemt form for energiproduktion, og det tager tid at ændre den kultur,” siger Bert Nordberg, der slår fast, at det politiske miljø er en drivkraft.

Det politiske miljø er en drivkraft

I erkendelse af, at det politiske miljø er en driver for fremtidig vækst inden for virksomhedens forretningsområde, har Bert Nordberg og Vestas i forbindelse med generalforsamlingen i foråret rekrutteret den erfarne EU-politiker og tidligere danske statsminister Helle Thorning-Schmidt til bestyrelsen.

“Vi har rekrutteret Helle Thorning-Schmidt, fordi vi bl.a. har set, at det politiske landskab er meget komplekst. Vestas opererer på et marked, der er tæt forbundet til politik. Der er mange lande, der opererer med forskellige tiltag, der skal fremme grøn energi. Her er det helt afgørende at have kompetencer, der kender til det politiske landskab, og hvordan det politiske system fungerer. Det manglede vi i bestyrelsen, men det har vi fået nu,” forklarer Bert Nordberg.

Han understreger, at Helle Thorning-Schmidt også har netværket til at kontakte personer, der kan give Vestas yderligere viden og information på afgørende områder.

“Med Helle Thorning-Schmidt har vi fået den helt rette kompetence, og det vil sige, at vi i højere grad kan arbejde med vores strategi på en måde, så den er i overensstemmelse med, hvad der foregår i det politiske miljø,” siger han.

Den totale digitalisering

En anden drivkraft for yderligere vækst for den store danske vindmølleproducent er digitalisering og bedre udnyttelse af data. Sidste års opkøb af datavirksomheden Utopus Insights viser, at man har oprustet på området. Og rekruttering af KMD’s adm. direktør, Eva Berneke, til bestyrelsen skal sikre yderligere fremdrift i digitaliseringen af Vestas.

“Vi har hundredvis af sensorer i vores seneste turbine. Vi svømmer i data, men vi har behov for kompetencer og erfaring, der kan hjælpe os med at blive bedre til at udnytte dem. I forhold til en total digitalisering af Vestas er vi langt fra, hvor vi gerne vil være, og Eva Berneke skal være den person i bestyrelsen, der tager teten på netop dette område,” siger Bert Nordberg.

Det største geografiske marked for Vestas er USA, og det vil også fremadrettet være højt prioriteret. Det ser man også med den seneste tilføjelse til bestyrelsen, Bruce Grant, der ejer den amerikanske konsulentvirksomhed Applied Value LLC. Hidtil har selskabet ikke haft personer i bestyrelsen med dybt kendskab til det amerikanske marked, men det blev der ændret på i år.

“Det er vigtigt for Vestas, at vi har en person i bestyrelsen, der kender det amerikanske marked indgående, og som er orienteret omkring det politiske miljø. Begge dele får vi med Bruce Grant,” siger Bert Nordberg, der til gengæld ser med skepsis på det kinesiske marked, der på trods af væksten og størrelsen er meget vanskeligt at operere på.

“Kina er et meget svært marked. Den gode nyhed er, at vi er den største vestlige leverandør, men den dårlige nyhed er, at vi kun sidder på fire pct. af markedet. Det virker indlysende, at man skal investere i Kina, fordi der er vækst i Kina, men man er nødt til at spørge sig selv, om væksten er tilgængelig for ens virksomhed. Og i Kina skal man se på, hvor meget af den vækst, der er i Kina, som er tilgængelig for andre virksomheder end de kinesiske. Det er den vurdering, man skal foretage,” siger Bert Nordberg. Han slår fast, at meget af den kommende vækst for Vestas Wind Systems skal findes i Asien og i udviklingslandene.

Vi har rekrutteret Helle Thorning-Schmidt, fordi vi bl.a. har set, at det politiske landskab er meget komplekst

Bert Nordberg, bestyrelsesformand, Vestas

Kontakt

Brian Christiansen
Partner, PwC Denmark
Tlf: +45 3945 9080
Email

Ekstra værdi

Husk du kan altid læse CXO Magasinet og PwC’s andre udgivelser på din smartphone med appen Ekstra Værdi.


Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube