Fra forsvar til angreb og ny vækst

For A.P. Møller – Mærsk, der lever af at transportere varer kloden rundt, fylder bæredygtighed meget i bestyrelseslokalet. Bæredygtighed er i dag med til at sikre ny vækst i virksomheden. Det samme er den store transformation, som selskabet undergår, for at blive mere agilt og mindre afhængigt af konjunkturer og geopolitisk uforudsigelighed. Sådan lyder det fra den internationalt erfarne forretningsmand og bestyrelsesmedlem i A.P. Møller – Mærsk, Arne Karlsson.

På den ene side er det et faktum, at transport – hvad enten det er med fly, skib eller bil – kan have en negativ påvirkning af klima og miljø. På den anden side åbner det aktuelle fokus på bæredygtighed også en mulighed for mange virksomheder til at skabe nye forretninger og nye indtjeningsområder.

Det gælder bl.a. A.P. Møller – Mærsk, der ikke alene har ambitiøse mål for nedbringelse af sit eget CO2-udslip, men også er godt i gang med at skabe nye forretninger netop på den baggrund.

”Der er ingen tvivl om, at den globale handel vil ændre karakter som følge af klima- og miljøtiltag. Indtil videre er det ikke sket i stort omfang. Men det ligger os meget på sinde at medvirke positivt til udviklingen og forberede os grundigt på de ændringer, der vil komme. Derfor har vi fokus både på konkrete tiltag for at mindske vores bidrag til skader på klima og miljø, og på hvordan det kan bidrage positivt til vores forretning,” siger Arne Karlsson, medlem af bestyrelsen i A.P. Møller – Mærsk.

Blandt de konkrete tiltag i Mærsk er et mål om at drive en CO2-neutral forretning i 2050. Et andet er at være med til at reducere madspild, der skader både klima og miljø – bl.a. ved at sørge for en ordentlig håndtering og sikker transport af madvarer. Et tredje handler om at skabe øget ansvarlighed ved ophugning af gamle skibe. Og mange flere.

I Mærsk er begrebet bæredygtighed de senere år gået fra at være punkter på en tjekliste, som årligt skulle krydses af, og til i stigende omfang at blive indlejret i virksomheden for i sidste ende at blive en del af dens DNA. En udvikling, der i høj grad har været initieret og overvåget af bestyrelsen, hvor man også ser store muligheder i et fokus på bæredygtighed.

”Du kan sige, at vores indsats på området er gået fra at være et forsvar til et angreb. Vi ønsker at gøre det til noget, vi faktisk kan tjene penge på. Og der er mange eksempler på, at det kan lade sig gøre,” siger Arne Karlsson og peger på, at hvis man behandler sine ansatte ordentligt og følger FN’s Global Compact-principper, så vil man vække interesse som leverandør til eksempelvis store amerikanske selskaber, der ønsker at bevise over for deres shareholdere og stakeholdere, at de tager bæredygtighed alvorligt.

Arne Karlsson er sikker på, at der er meget mere at hente ad den vej for Mærsk. Og beder man ham pege på et område, hvor det allerede gavner bundlinjen, nævner han som eksempler virksomhedens nul-tolerance over for svindel og korruption, indsatsen for at trække hele shippingbranchen i retning af en mere miljørigtig ophugning af skibe, og de høje krav, som Mærsk stiller til sikkerhed og sundhed for sine søfolk og andre medarbejdere.

”På kort sigt har det givet os ekstra omkostninger og problemer i nogle lande. Men ved at stå fast og tage teten er det vores erfaring, at man til sidst bliver accepteret for det, hvorefter vejen er banet for nye forretninger, som du ellers ikke ville have fået,” siger han og peger på endnu en forretningsmulighed for Mærsk, som handler om at gå forrest i udvikling af teknikken i skibe, som gør det muligt at bruge mindre brændstof og udlede mindre CO2.

En agil og bæredygtig fremtid

  • Bæredygtighed som grobund for ny vækst.
  • Større råderum med mere fleksibilitet.
  • Et tættere forhold mellem bestyrelse og ledelse.

Der er ingen tvivl om, at den globale handel vil ændre karakter som følge af klima- og miljøtiltag. Indtil videre er det ikke sket i stort omfang. Men det ligger os meget på sinde at medvirke positivt til udviklingen

Arne Karlsson, bestyrelsesmedlem, A.P. Møller – Mærsk

OM ARNE KARLSSON

Født i 1958 og uddannet bachelor i Business and Economics fra Stockholm School of Economics i 1982. Bor i Stockholm.

I bestyrelsen for A.P. Møller – Mærsk siden 2010, hvor han er formand for revisionsudvalget.

Bestyrelsesformand for en række bestyrelser, herunder Einar Mattsson AB, Ecolean, Girovent Holding AB og ROL.

Formand for Swedish Centre for Business and Policy Studies.

Formand for WCPF World’s Children’s Prize Foundation.

CEO for Ratos AB fra 1999 til 2012.

OM A.P. MØLLER – MÆRSK

En danskejet koncern med aktiviteter i 130 lande, primært inden for transport af containere med tørlast og frosne eller nedkølede varer. I udlandet er virksomheden kendt under navnet Maersk og især for sin store shippingvirksomhed.

A.P. Møller – Mærsk omsatte i 2018 for 256 mia. kr. og har ca. 70.000 ansatte. Målt på omsætning er det Danmarks største virksomhed og den næststørste i Norden. På verdensplan er containerrederiet Mærsk Line verdens største.

Hovedkontoret ligger på Esplanaden i København, og der er kontorer i mere end 100 lande over hele verden.

Det nuværende selskab, A.P. Møller – Mærsk, opstod i 2003 efter en fusion af de to Mærsk-rederier D/S 1912 og D/S Svendborg.

Væksten vil fortsætte, men langsommere

Er bæredygtighed et vigtigt tema for A.P. Møller – Mærsk, så er både den politiske og den økonomiske verdenssituation det i høj grad også.

Og når Arne Karlsson her løfter blikket fra den nordiske andedam, hvor økonomierne har det godt, og erhvervslederne er optimistiske, ser han skyerne trække sig lidt sammen. Dog er han ikke så pessimistisk, som han har været.

”Det er interessant at observere, at under al den usikkerhed, der har præget verden i en del år, har der gennemgående været en positiv tendens, omend beskeden, i snart 12 år – den længste periode i hundrede år. Min hypotese var tidligere, at nedturen ville begynde næste år, men det tror jeg ikke længere. Væksten vil fortsætte, omend den kommer til at gå langsommere,” fastslår Arne Karlsson.

Dermed ser han grobund for fortsat vækst i Mærsk. Og det er da heller ikke verdensøkonomien, der giver anledning til flest panderynker i bestyrelseslokalet på Esplanaden. Det gør i højere grad den geopolitiske situation.

”Mærsk har altid være udsat, når vi taler geopolitik. Så det har altid fyldt meget i vores snak, men gør det endnu mere i dag. Det er en lidt speciel tid lige nu. For én ting er, at usikkerheden kun øges, og at trusselsbillederne bliver stadig flere; en anden er, at uforudsigeligheden også øges. Eksempelvis er der ingen, der ved, hvor eller hvordan Brexit ender, eller hvad der sker i USA rent politisk. Og hvor mange af de geopolitiske issues, vi så tidligere, havde en begrænset effekt på virksomhederne, har de i dag en direkte effekt. Bl.a. kan handelskrige, og valutaer, der bevæger sig volatilt, være afgørende, hvis du er en stor eksportør,” siger Arne Karlsson.

Han fortæller, at man i bestyrelsen lige nu holder et skarpt øje med især handelsspændingerne mellem Asien og Nordamerika.

Nødvendigt at være mere agil

I sådan en geopolitisk situation er det for enhver virksomhed vigtigt at skabe fleksibilitet og være agil. Og det er også baggrunden for den transformation af Mærsk, som Arne Karlsson kalder en af de største virksomhedstransformationer i Norden nogensinde. Den har især manifesteret sig de sidste tre år og begyndte dér, hvor man ønskede at dreje selskabet væk fra energiindustrien for fremover alene at satse på transport og logistik. Senest er borerigselskabet Maersk Drilling skilt ud, og det samme blev tidligere Maersk Oil og rederiet Maersk Tankers. Og nu står man dér, hvor alle energiforretningerne endeligt er væk, mens man til gengæld har taget flere skridt i retning af integration på tværs af organisationen og lancering af nye produkter inden for logistik og service.

”Ønsket har været at gennemføre et strategisk skifte, netop for at blive mindre afhængig af en cyklisk økonomi – og mere agil. Fordi shipping er en cyklisk forretning, vil vi på vejen frem rette blikket mod mindre volatile industrier for at hente ikke-cykliske forretningsområder ind, så vi i højere grad kan blive herre over vores egen skæbne,” beretter Arne Karlsson.

For virksomheder generelt er verdensbilledet i dag ikke kønt, mener han. Det gør erhvervslivet forsigtigt og sætter virksomhederne i en forsvarsposition, hvor deres investeringer og aktivitetsniveau bliver lavere end ellers – hvilket går ud over væksten. Men for Mærsk er svaret på spørgsmålet om, hvordan man skaber vækst i en usikker verden, egentlig enkelt, mener han:

”Vi ser ingen anden vej end at fortsætte uanfægtet med vores transformation. Får vi held med den, vil det være ekstremt gavnligt for virksomheden i de næste 50-100 år, idet den vil give os chancen for ny vækst, nye indtjeningsmuligheder, nye kunder osv.”

Et tættere forhold mellem bestyrelse og ledelse

Når det kommer til vækst, er det mest normale, at bestyrelserne overlader spillepladen til ledelsen og nøjes med at komme med gode råd. Men fordi transformationen af A.P. Møller – Mærsk er en langsigtet proces og kræver en præcis og målrettet indsats, har den for en tid også ændret karakteren af forholdet mellem bestyrelse og direktion.

”I sådan en situation bliver mange emner strategiske, hvorfor vi i bestyrelsen lige nu er i en periode, hvor vi faktisk kan bidrage konkret – uden at vi blander os i det operationelle. Derfor er vi alle i bestyrelsen lige nu meget aktive og gør, hvad vi kan for at hjælpe på de områder, hvor vi hver især har vores styrker,” siger Arne Karlsson og fortæller, at han for sit eget vedkommende har været med i flere store transformationsprocesser og derfor kan gøre brug af sine gode og dårlige erfaringer herfra.

Med transformationen af Mærsk har naturligt også fulgt en mindre forvandling af bestyrelsen.

”Det er helt afgørende for virksomhedens succes, at vi i bestyrelsen kan matche direktionen,” siger han og fortæller, at der de seneste par år er skiftet ud på flere pladser i bestyrelsen. Ud er fx gået nogle energieksperter, mens der ind er kommet andre med stor erfaring og viden inden for logistik. Og med kompetencerne i bestyrelse og ledelse på plads og den rette kurs sat, er han sikker på, at forvandlingen af A.P. Møller – Mærsk vil ende lykkeligt, og at Danmarks største virksomhed står på tærsklen til en ny storhedstid.

Ønsket har været at gennemføre et strategisk skifte, netop for at blive mindre afhængig af en cyklisk økonomi – og mere agil

Arne Karlsson, bestyrelsesmedlem, A.P. Møller – Mærsk

Kontakt

Brian Christiansen
Partner, PwC Denmark
Tlf: +45 3945 9080
Email

Ekstra værdi

Husk du kan altid læse CXO Magasinet og PwC’s andre udgivelser på din smartphone med appen Ekstra Værdi.


Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube