Fokus på risikostyring, agilitet og øget samarbejde skal sikre væksten

Et flertal af danske virksomhedsledere forventer, ifølge PwC’s CXO Survey 2019, at vi bevæger os mod en lavkonjunktur de kommende år. Øget fokus på risikostyring, agilitet og øget samarbejde mellem direktion og bestyrelse er noget af det, der skal få virksomhederne sikkert igennem en fremtid, der byder på lavere vækst og hurtigere forandringer i verdensøkonomien, lyder konklusionen fra førende bestyrelsesprofiler.

Danmark har – som resten af verden – oplevet en historisk lang periode med vækst i samfundsøkonomien. I mere end 10 år har vi set en verdensøkonomi med konstant positive vækstrater. Væksten er i øjeblikket på et noget lavere niveau, og før sommerferien nedjusterede vismændene herhjemme vækstskønnet for væksten i BNP fra 2,5 pct. til 2,0 pct. Som en logisk følge heraf er forventningerne til væksten generelt i samfundsøkonomien dalende hos de danske erhvervsledere. Næsten halvdelen af dem forventer således, at dansk økonomi er på vej mod en lavkonjunktur senest i 2020. Det fremgår af PwC’s CXO Survey 2019, der er udarbejdet i samarbejde med Dansk Erhverv.

“Tilliden til markederne har generelt været faldende som følge af stigende international uro i den seneste tid. Det påvirker de danske erhvervslederes tro på dansk økonomi, som de forventer går mod en lavkonjunktur inden for de kommende år,” forklarer Mogens Nørgaard Mogensen, Senior Partner og adm. direktør, PwC.

Politisk og økonomisk usikkerhed i fokus

Den største samfundsmæssige bekymring hos erhvervslederne er, ifølge PwC’s CXO Survey 2019, udsigten til usikker økonomisk vækst. Næsten seks ud af ti (58 pct.) er bekymrede for denne potentielle trussel. Til sammenligning var det godt fire ud af ti, der i 2018 havde samme bekymring, hvilket understreger et skift i, hvilke usikkerheder, der præger dagsordenen i toppen af de danske virksomheder.

Bekymringen for “økonomisk og politisk usikkerhed” er højere end for “overregulering”, der ellers har været en af de største bekymringer i de foregående års udgaver af PwC’s CXO Survey. Flere end halvdelen (56 pct.) af erhvervslederne i PwC’s CXO Survey 2019 nævner “usikkerhed om politiske beslutninger” som et bekymringsområde og afslører dermed en bekymring for, hvordan de politiske rammevilkår udvikler sig fremadrettet. 42 pct. af erhvervslederne tilkendegiver, at overregulering er en trussel mod virksomhedens fremtid, mens det gjorde sig gældende for 51 pct. af erhvervslederne i 2018.

Truslen om handelskonflikter er også højt placeret på erhvervsledernes agenda. 46 pct. af dem har udpeget netop dette som en betydelig samfundsmæssig bekymring, og når det gælder den generelle geopolitiske usikkerhed, ser flere erhvervsledere da også dette som en bekymring sammenlignet med 2018 (33 pct. i 2019 mod 28 pct. i 2018).

Store markeder på spil

Det er især hos de mindre virksomheder, at forventningerne til vækst i egen virksomhed er faldet. Her er det 67 pct. af erhvervslederne, der tror på vækst, mod 82 pct. i 2018. Hos de større virksomheder er vækstforventningerne kun marginalt lavere end gennemsnittet de seneste fem år, og med 81 pct. på niveau med sidste år, hvor 82 pct. forventede vækst i egen virksomhed.

“Større virksomheder har oftere et globalt udsyn og opererer typisk på flere markeder, hvilket gør dem mindre sårbare og mindre afhængige af udviklingen på de enkelte markeder,” siger Senior Partner og adm. direktør for PwC, Mogens Nørgaard Mogensen.

Flest erhvervsledere ser udviklingen i den generelle europæiske økonomi som den største trussel mod vækst i egen virksomhed. Dernæst kommer afmatning konkret i den tyske økonomi, der ifølge Udenrigsministeriet repræsenterer Danmarks største eksportmarked med en samlet eksport på 153,4 mia. kr. (2017). USA er næststørste eksportmarked med 125,8 mia. kr., derefter kommer Sverige med 123,8 mia. kr., Storbritannien med 91,1 mia. kr., mens Kina er sjettestørst med en samlet eksport på 50,8 mia. kr.

Som en naturlig følge heraf er der stort fokus på handelskrigen mellem Danmarks næststørste og sjettestørste eksportmarkeder – USA og Kina.

Summen af den samlede usikkerhed har formentlig aldrig været større, end den er nu, fordi der er så mange parallelle geopolitiske usikkerheder

Vagn Sørensen, bestyrelsesformand for bl.a. FLSmidth og Air Canada

Væksten fortsætter

Flere af de topledere og bestyrelsesprofiler, CXO Magasinet har interviewet til denne udgave, ser den samme udvikling i både dansk og global økonomi som erhvervsledere i PwC’s CXO Survey 2019. Samlet set hæfter de sig dog positivt ved, at væksten fortsætter på trods af, at summen af den samlede usikkerhed i verden er højere end normalt.

“Summen af den samlede usikkerhed har formentlig aldrig været større, end den er nu, fordi der er så mange parallelle geopolitiske usikkerheder. Det, alle holder øje med, når vi taler vækst, er, om summen af usikkerheder kan føre til en recession. Det mener jeg ikke, at vi skal være nervøse for. Dér er vi ikke endnu,” siger bestyrelsesformand for bl.a. FLSmidth og Air Canada, Vagn Sørensen, der bakkes op af Henrik Brandt, mangeårig topleder og nuværende bestyrelsesformand for blandt andre ROCKWOOL, Toms, Fritz Hansen, Nemlig.com og Scandinavian Tobacco Group.

“10 år med en verdensøkonomi på steroider ser ud til at blive afløst af vækstpause eller en slowdown i væksten,” siger han og tilføjer: “Jeg tror ikke, at vi skal forvente negativ vækst i år, men væksttempoet kommer ned. Hvorvidt vi vil se en decideret recession inden for de næste par år, er det for tidligt at vurdere,” lyder konklusionen fra Henrik Brandt.

Vækst er topprioritet

En af de professionelle bestyrelsesprofiler, der på det seneste er blevet mere positiv i sit syn på verdensøkonomien, er Arne Karlsson, der sidder i bestyrelsen for blandt andre A.P. Møller – Mærsk. Han har i den seneste tid revideret sin egen vækstprognose for fremtiden i positiv retning.

”Det er interessant at observere, at under al den usikkerhed, der har præget verden i en del år, har der gennemgående været en positiv tendens, omend beskeden, i snart 12 år – den længste periode i hundrede år. Min hypotese var tidligere, at nedturen ville begynde næste år, men det tror jeg ikke længere. Væksten vil fortsætte, omend den kommer til at gå langsommere,” siger Arne Karlsson.

Der er bred enighed hos de bestyrelsesprofiler, CXO Magasinet har interviewet om, at det til alle tider er den fornemste opgave for ledelsen – det gælder bestyrelse og direktion – at skabe vækst i virksomheden ud fra de usikkerheder, rammevilkår osv., der er givet.

“Hvordan skaber vi vækst, og hvor skal den komme fra? Det er øverst på alle bestyrelsers agenda. Det er vores eksistensberettigelse at skabe værdi for kunder, medarbejdere og aktionærer. Hvis ikke man kan det, så har hverken bestyrelse eller virksomhed en fremtid,” siger Lars Rasmussen, bestyrelsesformand for Coloplast og Lundbeck, hvor væksten skal komme fra bl.a. innovation og effektivisering.

Min hypotese var tidligere, at nedturen ville begynde næste år, men det tror jeg ikke længere. Væksten vil fortsætte, omend den kommer til at gå langsommere

Arne Karlsson, bestyrelsesmedlem, A.P. Møller – Mærsk

Mangel på arbejdskraft

Alt imens virksomhederne forventer mere beskeden vækst, ser de samtidig, at mangel på medarbejdere med de rette kompetencer koster dyrt i tabt indtjening. Fire ud af ti (39 pct.) vurderer, at de ville kunne øge virksomhedens indtjening, hvis de fik adgang til medarbejdere med de rette kompetencer, viser PwC’s CXO Survey 2019.

En netop udgivet undersøgelse fra PwC (PwC’s European Private Business Survey) understreger erhvervsledernes budskab og viser, at manglen på kvalificeret arbejdskraft koster dansk erhvervsliv ca. 10 mia. kr. alene i 2019, hvilket svarer til 0,4 pct. af BNP.

”Politikerne skal tage erhvervslivets udfordringer alvorligt og tænke i reformer, der får flere i job. Samtidig er det helt afgørende, at virksomhederne får lettere adgang til kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Ledigheden i Danmark har nået så lavt et niveau, at det i flere brancher er næsten umuligt at finde ledig arbejdskraft med de rette kompetencer. Det hæmmer væksten i virksomhederne og i Danmark,” siger Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv.

Usikkerhed øger fokus på omkostningerne

Med udsigt til en periode, hvor der er forventning om lavere samfundsmæssig vækst og mere beskedne vækstrater for virksomhederne, er det interessant at se, hvordan erhvervslivet er forberedt på den nye virkelighed. Her er det, ifølge PwC’s CXO Survey 2019, færre end hver femte (18 pct.), der tilkendegiver, at virksomheden “i høj grad” er rustet til en eventuel kommende krise, mens knap to ud af tre (65 pct.) forklarer, at virksomheden “i nogen grad” er rustet, hvis der skulle opstå en krise.

“Undersøgelsen viser, at der er store forskelle, når det gælder virksomhedernes robusthed i forhold til at kunne modstå en eventuel kommende krise. De erhvervsledere, der føler sig rustede til en kommende krise, peger bl.a. på, at der arbejdes med fx tilpasning af omkostninger samt satsning på flere markeder,” siger Mogens Nørgaard Mogensen fra PwC, som understreger, at det er hans og PwC’s opfattelse, at dansk erhvervsliv generelt er dygtig til at tilpasse sig.

10 år med en verdensøkonomi på steroider ser ud til at blive afløst af vækstpause eller en slowdown i væksten

Henrik Brandt, bestyrelsesformand for blandt andre ROCKWOOL og Nemlig.com

Finanskrisen har givet erfaringer

Ca. hver tredje erhvervsleder (32 pct.) peger på, at deres virksomhed på nuværende tidspunkt har en plan for, hvordan de vil tilpasse omkostningerne i virksomheden til en periode med mere beskeden vækst, mens omtrent samme andel (31 pct.) har spredt omsætningen ud på flere markeder.

Budskabet fra de førende bestyrelsesprofiler i denne udgave af CXO Magasinet er, at danske virksomheder er blevet bedre til at håndtere små og store udsving i markedsudviklingen.

“Generelt er det min klare fornemmelse, at virksomhederne er meget bedre rustet til en eventuel kommende krise, end man var ved de seneste to kriser. Vi har en meget mere fleksibel omkostningsstruktur med flere variable omkostninger, så man kan tilpasse sig langt hurtigere og mere effektivt til forandringer, der opstår i markedet,” siger Vagn Sørensen.

Med andre ord er risikoen for en generel krise mindre, fordi hver enkelt virksomhed er bedre til at håndtere de usikkerheder, der opstår.

Finanskrisen har i det hele taget vist sig at have givet bestyrelser og direktioner nogle erfaringer, der kan vise sig værdifulde i den nuværende situation.

“Hvis der kommer en voldsom slowdown eller recession, så ved vi godt, hvad vi skal gøre. Vi har vores beredskabsplaner på plads. Dér er vi langt mere forberedte, fordi vi har været det igennem tidligere. Og så tror jeg, at det seneste års dialog om vækstpause eller recession betyder, at mange virksomheder har en større grad af agilitet og fleksibilitet i deres planer,” siger Henrik Brandt.

Risk management er i fokus

Risikostyring eller risk management er i det hele taget en disciplin, der fylder mere og mere i direktions- og bestyrelseslokalerne.

Særligt for globale virksomheder og for virksomheder, der opererer på flere forskellige markeder, er der et øget omfang af risici, man skal forholde sig til.

“Det er snart et årti siden, at den globale finanskrise tvang virksomhederne til at tage en mere defensiv tilgang til risikostyring. Det generelle risikolandskab har siden udviklet sig til et volatilt forretnings- og geopolitisk miljø med stadig mere sofistikeret teknologi og deraf følgende muligheder og trusler. Det er i dag nødvendigt med en koordineret og integreret indsats på tværs af virksomheden, hvis man skal håndtere risici effektivt og sikre en profitabel vækst,” siger Mogens Nørgaard Mogensen.

Verden flytter sig hurtigere end nogensinde, og derfor har du brug for kompetente mennesker at sparre med

Merete Eldrup, næstformand for blandt andre Nykredit A/S og i bestyrelsen hos Rambøll Gruppen

Samarbejde fordrer højt kompetenceniveau

Noget af det, der derudover medvirker til at styrke virksomhederne, er, at samarbejdet mellem bestyrelse og direktion er intensiveret.

Mange virksomheder har konkluderet, at dette er en væsentlig faktor i forhold til at styre en virksomhed til vækst og succes i en stadig mere omskiftelig virkelighed.

Dette samarbejde mellem bestyrelse og direktion vil øges fremadrettet, lyder konklusionen fra tidligere TV2-direktør og nuværende næstformand for bestyrelsen hos blandt andre Nykredit A/S og Nykredit Realkredit, Merete Eldrup, der også sidder i bestyrelsen hos Rambøll.

”Verden flytter sig hurtigere end nogensinde, og derfor har du brug for kompetente mennesker at sparre med. Jeg oplever, at der i dag er en meget større accept af, at du i bestyrelsen har nogle ressourcer, som man administrativt kan trække på,” siger hun og understreger, at der samtidig er et øget behov for bedre at forstå virksomheden i dybden blandt bestyrelsesmedlemmerne.

Coaching som ledelsesmodel

En af dem, der systematisk arbejder med at styrke integrationen og samarbejdet mellem bestyrelse og direktion, er bestyrelsesformand for Vestas, Bert Nordberg. Han benytter sig af coachingi den forstand, at hvert direktionsmedlem har en coach i bestyrelsen med helt specifikke kompetencer, som vedkommende kan sparre med.

“Det er helt normalt, at alle bestyrelsesmedlemmer spiller en aktiv rolle på de områder, de repræsenterer. Den ansvarlige leder og den ansvarlige i bestyrelsen udgør her et særskilt team på deres område,” siger Bert Nordberg.

Det stigende behov for samarbejde mellem bestyrelse og direktion øger kravene til sammensætningen af kompetencer i både bestyrelse og direktion. Bl.a. som følge heraf er der sket en professionalisering af rekrutteringsprocesserne, når de ønskede kompetencer skal findes.

“For de fleste store globale virksomheder er det ikke netværket, der er afgørende for, hvem man rekrutterer. Det, der har betydning, er at rekruttere mennesker, som har noget at byde på i forhold til den strategi, man har lagt, og i forhold til at sikre fortsat vækst i virksomheden. Derfor anvendes der mange ressourcer på at rekruttere de rette kompetencer,” siger Lars Rasmussen, der understreger, at kompetencekapløbet ligesom konkurrencen er global.

Kontakt

Brian Christiansen
Partner, PwC Denmark
Tlf: +45 3945 9080
Email

Ekstra værdi

Husk du kan altid læse CXO Magasinet og PwC’s andre udgivelser på din smartphone med appen Ekstra Værdi.


Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube