Ansvarlighed er en game changer

Overalt i erhvervslivet er der stigende fokus på ansvarlighed, herunder efterlevelse af FN’s verdensmål.

Ifølge PwC’s Pulsmåling ’Verdensmålene i erhvervslivet’ arbejder 77 pct. af de erhvervsledere, som kender til FN’s verdensmål, med dem. Dette gælder for 81 pct. af erhvervslederne fra de store danske virksomheder. Ønsket om at tage et fælles ansvar er den væsentligste forklaring fra virksomhedernes side. 81 pct. anfører dette som forklaring, mens halvdelen (50 pct.) fortæller, at det er en forventning blandt virksomhedens eksterne interessenter.

“Undersøgelsen viser, at de fleste erhvervsledere arbejder med verdensmålene, da de ønsker at tage et fælles ansvar, ligesom mange peger på, at der er en forventning herom fra eksterne interessenter. En væsentlig pointe er dog også, at vi kan se, at 45 pct. af dem, der arbejder med verdensmålene, oplever, at det er en økonomisk fordel for deres forretning,” siger Mogens Nørgaard Mogensen.

Det er i særlig udstrækning de store virksomheder, der arbejder med FN’s verdensmål, og det lyder nærmest samstemmende fra de bestyrelsesprofiler, CXO Magasinet har interviewet til dette nummer, at ansvarlighed enten er selve strategien, eller at det er fuldstændig integreret i alle dele af strategien.

Flere af de nyuddannede, der søger ind i selskabet i dag, spørger til purpose, inden de spørger til finansielle resultater

Lars Rasmussen, bestyrelsesformand, Coloplast og Lundbeck

Brand og purpose betyder mere

Ansvarlighedsagendaen får stadig større betydning for virksomhedens evne til at skabe værdi, fordi det i stigende grad er vigtigt for stakeholderne.

For mange virksomheder handler det om at sikre, at man har de rette forudsætninger for at skabe vækst. Herunder fx de rette medarbejdere.

Virksomhedens mission og styrken af brandet betyder noget for såvel fastholdelse af eksisterende medarbejdere som for rekruttering af nye medarbejdere. Som hos Coloplast og Lundbeck, hvor Lars Rasmussen er bestyrelsesformand.

“Vi ser, at flere af de nyuddannede, der søger ind i selskabet i dag, spørger til purpose, inden de spørger til finansielle resultater. Og inden de spørger til, hvilken karriere de kan få hos os. Det skal give mening, det, de laver. Det synes jeg er et stort og positivt skift. Unge i dag ser purpose som meget vigtigere end tidligere set,” siger Lars Rasmussen.

Stort uudnyttet potentiale

Det højest prioriterede verdensmål hos de knap 400 adspurgte ledere i PwC’s pulsmåling ’Verdensmålene i erhvervslivet’ er mål nummer 12 “Ansvarligt forbrug og produktion – sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer”. Herefter kommer mål nummer 13 “Klimaindsats – handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser”.

På tredjepladsen kommer mål nummer 7 “Bæredygtig energi – sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris”.

Hos ROCKWOOL har man committed sig til at måle sig på 10 ud af de 17 verdensmål.

“Vi kigger både på, hvilken positiv impact, vi har på de 10 mål, som vores produkter bidrager med, og arbejder på at blive endnu bedre her. Og vi kigger også på, hvordan vi minimerer vores operational impact, hvor vi arbejder på at nedbringe den negative påvirkning i forhold til produktion og distribution,” siger bestyrelsesformand Henrik Brandt.

På trods af den stigende opmærksomhed omkring verdensmålene er det stadig næsten hver tredje af de adspurgte, der i lav grad eller slet ikke har kendskab til dem.

Erhvervslederne påpeger en række muligheder for at øge kendskabet. 46 pct. anbefaler, at de 17 verdensmål bliver en integreret del af uddannelsessystemet, så fremtidens talenter har større viden om dem. 44 pct. peger på etablering af en offentligt tilgængelig database med erfaringer fra andre virksomheder, og endelig efterspørger 41 pct., at regeringen udstikker nogle klare visioner på området, som alle kan afspejle sig i.

“Undersøgelsen viser, at blandt de erhvervsledere, der ikke arbejder med målene, svarer hver femte, at det skyldes manglende viden om, hvordan de skal komme i gang. Det viser, at der er et klart potentiale i forhold til at få flere med ved at sætte FN’s verdensmål på skoleskemaet, udstikke klare visioner og i højere grad dele de gode erfaringer – herunder ikke mindst sikre, at virksomhederne kender de mange gode eksempler, og hvor man kan finde disse,” siger Mogens Nørgaard Mogensen.

Kontakt

Brian Christiansen
Partner, PwC Denmark
Tlf: +45 3945 9080
Email

Ekstra værdi

Husk du kan altid læse CXO Magasinet og PwC’s andre udgivelser på din smartphone med appen Ekstra Værdi.


Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube