Tillid handler om samfundsansvar

Finanssektoren står i en tillidskrise med kunder og samfund. Skal tilliden genetableres, handler det for den enkelte virksomhed om at vise, at man bidrager positivt til samfundet, lyder det fra koncernchef i Nykredit, Michael Rasmussen, der arbejder med fornyet fokus på samfundsansvar.

Store virksomheder har et stort samfundsansvar. Ikke mindst i en finanssektor, hvor banker, realkreditinstitutter m.fl. skal være med til at sikre, at hjulene holdes i gang blandt både befolkning og erhvervsliv. Jokeren her er tidsånden, der får opfattelsen af samfundsansvar til at ændre sig. Og det kort er det lige nu afgørende for lederne i finanshusene at have deres opmærksomhed på.

”Det er vigtigt, at vi følger med tidsånden og forstår at leve op til de krav, som omgivelserne stiller til os – og som løbende forandrer sig. Især i de store virksomheder i den finansielle sektor har vi et særligt ansvar for at leve op til vores samfundsansvar. Og det handler ikke bare om at sikre bundlinjen, men om at bidrage til en langsigtet, stabil og bæredygtig udvikling i samfundet. Hvis vi ikke gør det, så tror jeg ikke, at vi genvinder danskernes tillid,” siger koncernchef Michael Rasmussen, Nykredit.

Nykredit sætter sit særlige dna i spil

Tillidskrisen og dens årsager har allerede affødt diverse tiltag i mange banker og sparekasser og andre steder i sektoren. Også i Nykredit. For som topchefen læser tidsånden, er der i dag mere end nogensinde behov for i et stort finanshus at være meget, meget præcis med, hvad man er for en virksomhed, og hvordan man lever op til sit samfundsansvar. Og her kan Nykredit ifølge Michael Rasmussen trække på den arv, man har i kraft af at være ejet af sine kunder.

”Vores kunder er den største aktionær i Nykredit, og det giver os et særligt DNA og en særlig forpligtelse at leve op til. Nemlig både at behandle vores kunder godt og samtidig levere nogle gode afkast til dem som aktionærer. Men det er ikke nok. Som Danmarks største udlåner har vi også et særligt ansvar og en forpligtelse til at understøtte udvikling i hele landet ved til enhver tid at være til stede med sikre, billige lån, både i by og på land. Vi ved alle, at hvis man ikke kan få lån i et område, så får det område det rigtig, rigtig svært. Dér ser vi det som vores særlige ansvar at gøre, hvad vi kan, for at man kan få lån i hele landet,” siger han.

Michael Rasmussen kommer selv fra provinsen og har set den udvikling, der er sket. Fra liv i hovedgaden er der nu tomme butiksvinduer.

”Når man kører rundt i Danmark, er det tydeligt nogle steder – ikke mindst på boligerne – at se, at der er forskelle mellem områder. Skal vi som samfund sætte ind over for de forskelle, er det ikke en opgave, en enkelt aktør kan løse alene. Vi må hver især bidrage på den måde, vi kan. Her har vi en stor opgave som landets største udlåner – til private boliger og til udvikling af erhvervslivet. Hvis vi skal holde liv i hele Danmark, skal vi også tro på hele Danmark. På tværs af årtier og generationer,” siger han.

Og netop det lange billede over generationer er godt at holde sig for øje. I København var ejerlejligheder i 1980’erne svære at sælge og prisen i bund. I dag bliver de revet væk. Det er et godt eksempel på, hvordan vores behov for bolig ændrer sig. Og hvis vi kigger frem i tiden – hvad sker der så, spørger Michael Rasmussen og svarer selv, at det er interessant at tænke over, hvad droner og selvkørende biler gør ved vores boligbehov. Vil vi bo i byen, når vi ikke er afhængige af de store indfaldsveje og indkøbsmuligheder? Eller vil flere flytte til de områder, der oplever befolkningsnedgang i dag, fordi nye transportformer fører nye muligheder med sig? Historien har vist, at vores vurdering af, hvor det er attraktivt at bo og leve, ændrer sig med udviklingen, siger han.

”I Nykredit kan vi tænke langsigtet på grund af vores ejerstruktur – fordi vores ejere har en lang horisont. Og jeg tror, at Nykredits tillidsopgave, foruden at være en ordentlig og kompetent virksomhed, ligger i at være en stabil udlåner hen over geografi, sektorer og generationer,” lyder det fra koncernchefen.

At kunderne værdsætter indsatsen, ser Michael Rasmussen bl.a. demonstreret af, at Nykredit i 96 af 98 kommuner sidste år oplevede vækst i udlån. Og den særlige samfundsopgave med at være tilstede med billige, sikre lån i hele landet til hver en tid er netop en af de hovedindsatser inden for samfundsansvar, som Michael Rasmussen arbejder med i Nykredit.

Fokus på samfundsansvar og det lange perspektiv

 • Vigtigt at forstå det foranderlige samfundsansvar.
 • Vi skal vise, at vi bidrager positivt til samfundet.
 • Tal løbende og åbent om dilemmaer.

Især i de store virksomheder i den fi nansielle sektor har vi et særligt ansvar for at leve op til vores samfundsansvar.

Michael Rasmussen, koncernchef, Nykredit

Om Michael Rasmussen

 • Født i 1964, oprindeligt uddannet cand. polit. fra Københavns Universitet i 1990.
 • Siden 2013 koncernchef og CEO hos Nykredit.
 • Fra 2000-2013 bankdirektør i Nordea. Fra 2008 medlem af koncerndirektionen i Nordea. Fra 2011 desuden landechef.
 • Fra 1996-1999 adm. direktør for Unibank Sverige.
 • Bestyrelsesformand i Finans Danmark og Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU).
 • Næstformand for Copenhagen Business School.

Om Nykredit

 • En af Danmarks største banker med en markedsandel på 5,6 pct.
 • Markedsleder på realkredit med en markedsandel på ca. 41,3 pct.
 • Hovedaktiviteter: realkredit og bank. Øvrige aktiviteter: forsikring, leasing, pension, investering og ejendomsmæglervirksomhed.
 • Indtægter 2018: 12,0 mia. kr. Koncernresultat 2018 før skat: 5,7 mia. kr.
 • Antal medarbejdere: ca. 3.650.

Dilemmaerne er kommet på bordet

Hvis kunderne i de senere år har haft svært ved at se, hvad finanssektorens samfundsansvar går ud på, har sektoren kun sig selv at bebrejde, tilføjer han og kommer her med sit bud på, hvorfor den finansielle sektor, efter en lang finanskrise og grimme enkeltsager, der kulminerede i 2018, er røget ind i det, han kalder en meget alvorlig tillidskrise.

Mere end nogensinde skal forretningen også drives ordentligt. Og er der i konkrete tilfælde tvivl om, hvorvidt det kan ske, eller der kan blive det, skal det indberettes. For at understøtte det, indførte topledelsen i Nykredit i efteråret et initiativ – conduct management – hvor de enkelte ledere i koncernen fik til opgave at melde ind, om de i deres afdeling opererer med produkter, aktiviteter eller rådgivning, som kan så tvivl om moralen. På den måde har finanskoncernen identificeret cirka 200 dilemmaer. Nogle er helt almindelige dilemmaer, der er en naturlig del af det at drive finansiel virksomhed, som fx om en rådgiver kan være rådgiver for både køber og sælger, mens andre er mere komplekse.

”Vi ønsker at fremme en kultur, hvor det er helt i orden for hver eneste medarbejder at stille spørgsmål ved det, der foregår, og helt legitimt at bringe det frem til diskussion. Alting flytter sig hele tiden, og vi skal understøtte en kultur, hvor vi løbende taler om, hvordan vi driver forretning,” forklarer Michael Rasmussen og mener generelt, at denne tilgang til driften vil styrke forretningen på længere sigt.

”Arbejdet med ansvarlighed skal være en del af vores værdigrundlag. Og hvis man kan konkurrere på ansvarlighed, vil vi gerne vinde den konkurrence. Det tror jeg, vi har bedre muligheder for, fordi vi er ejet af vores kunder,” siger han og forklarer den øgede indsats med, at man fortsat gerne vil gå foran. Og så tilføjer han, at ”det vi gør nu, gør vi ikke, fordi vi ikke i forvejen har styr på tingene, men fordi vi også gerne vil have det i overmorgen, så vi kan være sikre på at bevare kundernes tillid på den lange bane.”

Tillid er også et sektoranliggende

I forhold til finanssektorens ønske om at genvinde kundernes tillid mener Michael Rasmussen, at meget er op til den enkelte virksomhed. Desuden er det op til virksomhederne i fællesskab at regulere sig selv, ligesom politikerne skal på banen.

”Jeg forstår godt, hvorfor Christiansborg ønsker mere lovgivning. Selvfølgelig er risikoen, at vi kommer derhen, hvor der er så megen regulering, at den samlet set dels ikke bliver hensigtsmæssig, dels ikke levner meget tilbage for ledelserne i finanshusene at gøre. Men dér er vi slet ikke, og jeg tror heller ikke, vi kommer dertil. For uanset hvad kommer man aldrig ud over, at sund forretningsledelse, god logik og erfaring gør den største forskel, når det handler om, at finanssektoren lever op til sit samfundsansvar på en bæredygtig og ordentlig måde,” siger Nykredits koncernchef.

For nuværende mener han også, at sektoren i fællesskab gør en god indsats i forhold til at regulere sig selv. Og han ser ikke nødvendigvis behov for mere. Derimod kan han godt få øje på områder, hvor det giver god mening at samarbejde endnu mere om de gode løsninger. Det gælder fx de forsvarsværker inden for hvidvask og cyberspace, som hele finanssektoren er afhængige af.

”På cyberspaceområdet taler vi om et område, hvor vi nok også har en grad af naivitet over os. Ikke at der er sket noget endnu, men det kan hurtigt komme. Derfor kalder det på, at vi sammen får sat ordentlighed og enighed om standarder på dagsordenen her. For så vil vi bedre kunne forsvare os mod de forbrydere, der altid finder huller at komme ind ad, og hvorefter problemerne spreder sig,” siger Michael Rasmussen.

”Helt generelt gælder det, at vi alle er en del af samfundskontrakten, som vi har et stort ansvar for at leve op til – og som vi i finanssektoren aktuelt har været med til at anskyde. Men så er det vores lige så store ansvar nu at få kontrakten reetableret. Og det skal vi gøre alt for sker, både sammen og hver for sig,” siger han og håber, at Nykredit med sine handlinger og sit samfundsansvar kan være med til at genetablere tilliden.

Vi ønsker at fremme en kultur, hvor det er helt i orden for hver eneste medarbejder at stille spørgsmål ved det, der foregår, og helt legitimt at bringe det frem til diskussion.

Michael Rasmussen, koncernchef, Nykredit

Kontakt

Christian F. Jakobsen
Direktør og leder af Financial Services, PwC
Tlf: +45 3945 3049
Email

Ekstra værdi

Husk du kan altid læse CXO Magasinet og PwC’s andre udgivelser på din smartphone med appen Ekstra Værdi.


Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube