Compliance og større åbenhed skal genskabe tilliden

Martin André Dittmer, managing partner hos advokatfirmaet Gorrissen Federspiel, mener, at etik og CSR fylder stadig mere i både erhvervslivet og i advokatbranchen, og at fokus derfor skal være på at gå forrest og vise dette, så tilliden kan genskabes. Med de seneste enkeltsager, der har fyldt meget i medierne, består der også en opgave i at vise, at man fortsat kan have tillid til advokatbranchen.

Fokus på compliance, etik og en åbenhed overfor omverdenen er byggestenene på vejen mod at genskabe tilliden i en tid, hvor enkeltsager har ramt ikke bare den finansielle sektor, men også bredere end det. Sådan lyder et vigtigt budskab fra managing partner i Gorrissen Federspiel, Martin André Dittmer, der er bevidst om, at det kræver noget tid at genskabe tilliden.

“Jeg tror, at en del af det, der sker lige nu, er cyklisk. Vi ser en lang række enkeltsager på mange områder, der helt naturligt skaber en reaktion flere steder i samfundet. Både politisk og i befolkningen. Problemet er, at hvis perceptionen om, at der er problemer i en række forskellige brancher og institutioner får lov til at fremstå uimodsagt, så skal der en hel del til, for at tilliden bliver genskabt. Jeg tror, at eksemplets magt er vejen frem. Vi skal blive bedre til at vise, at vi har styr på tingene og tager compliance og etik alvorligt,” lyder konklusionen fra Martin André Dittmer.

Løsningen er enkel

I advokatbranchen, hvor Martin André Dittmer sidensommeren 2018 har fungeret som managing partner hos Gorrissen Federspiel, har 2018 budt på et generelt fald i troværdighed. Den årlige troværdighedsanalyse fra virksomheden Radius placerer advokater som nummer 18 på listen. Til sammenligning var advokatstandens repræsentanter placeret som nummer 4 i samme analyse for 10 år siden – i 2009. Når Martin André Dittmer ser på branchen, ser han et primært område, der skal tages fat på.

“Vi skal som branche tage udfordringen alvorligt, og det er jo egentlig ganske enkelt, hvad der skal til: Og det er, at alle gør, hvad de kan hver især for at sikre, at vi udlever ordentlighed og er compliant i enhver sammenhæng og dermed prøve at genopbygge den tillid, som vi måtte have mistet som branche,” siger han og understreger samtidig, at han ser det danske advokaterhverv vurderet markant højere end fx i USA.

“Grundfortællingen om den danske advokatstand er særdeles stærk, men derfor skal vi alligevel reagere og gøre os umage,” siger han.

Hos Gorrissen Federspiel kan man i øvrigt glæde sig over en topplacering blandt advokatfirmaer i Berlingske Business’ seneste imageanalyse fra 2018.

Etik og CSR i fokus

 • Enkeltsager har fået meget fokus.
 • Modsvaret er den gode fortælling.
 • Der skal mere CSR og compliance på dagsordenen.

Vi skal som branche tage udfordringen alvorligt, og det er jo egentlig ganske enkelt, hvad der skal til: Og det er, at alle gør, hvad de kan hver især for at sikre, at vi udlever ordentlighed og er compliant i enhver sammenhæng.

Martin André Dittmer, managing partner, Gorrissen Federspiel

Om Martin André Dittmer

 • Født i 1970 og uddannet cand. jur. fra Københavns Universitet i 1995. Uddannet advokat i 1998.
 • Har været ansat hos Gorrissen Federspiel siden 2004.
 • Managing Partner hos Gorrissen Federspiel siden 2018. Partner siden 2007.
 • Var ansat hos Kromann Reumert fra 1995 til 2003. Leder af Kromann Reumerts kontor i Brussel fra 2001 til 2003.
 • I år udnævnt til President of the Competition Law Commission, International Association of Lawyers (UIA).
 • Siden 2017 Secretary General, European Maritime Law Organisation (EMLO).
 • Medlem af Konkurrenceretsforeningens bestyrelse.

Om Gorrissen Federspiel

 • Gorrissen Federspiel er et af landets ældste advokatfirmaer med rødder, der går tilbage til 1869. Firmaet fokuserede tidligt på international rådgivning og servicering af udenlandske klienter, og blandt de oprindelige kerneområder var både bank- og finansområdet samt rådgivning af rederier. Begge områder, hvor internationale aspekter udgør en integreret del af forretningen.
 • I dag er Gorrissen Federspiel førende inden for en lang række juridiske specialer og erhvervssektorer. Firmaet rådgiver om alle aspekter af erhvervsjuridiske forhold og beskæftiger 467 medarbejdere, herunder 261 jurister. Gorrissen Federspiel har kontorer i Aarhus og København.

Modsvar til enkeltsagerne

Martin André Dittmer vurderer, at noget af forklaringen på den nuværende situation er, at advokatbranchen har fået mere opmærksomhed i medierne de seneste år. Og her fylder enkeltsager, som han ser det, ganske meget, hvilket har en stor betydning for offentlighedens opfattelse af branchen.

“Og her må vi som advokatvirksomheder blive bedre til at få balance i fortællingen om vores branche. Det gør vi ved at være mere åbne om, hvem vi er, hvad vi gør, og hvorfor vi gør det. Det er mere afgørende end nogensinde før at gøre en indsats på det område. Det har vi måske helt generelt ikke været tilstrækkeligt opmærksomme på tidligere, men det ser jeg helt klart et behov for nu, siger Martin André Dittmer og fortsætter: ”Advokatbranchen spiller en helt afgørende rolle i det danske samfund. Vi er sat i verden for at garantere retssikkerheden, vi er bundet af retsplejeloven, vi er underlagt advokatetiske regler, og vi har en omfattende regulering, vi skal leve op til. Det synes jeg nu også generelt, at vi gør. Og det er dén fortælling, der er brug for at brede ud,” siger Martin André Dittmer.

Ønsker at overholde loven

Han mærker opmærksomheden til fx familiesammenkomster. Hvor spørgsmålene tidligere havde en faglig karakter og ønsket om et godt råd, så handler det oftere og oftere om moral og etik i erhvervslivet, og det ærgrer ham. Det stemmer i hvert fald ikke overens med den virkelighed, han er vidne til i sit daglige virke som ekspert og rådgiver af virksomheder inden for konkurrenceret.

“Offentligheden har fået et unuanceret billede af erhvervslivet, og jeg og mine kollegaer har et ansvar for at sprede budskabet om, at danske virksomheder helt trygt kan komme til advokaten for at få rådgivning om, hvordan de overholder loven. Det er det, vi bruger vores tid i konkurrenceret på. Desværre har der været uheldige enkeltsager, og det lider fællesskabet under, da det synes mere interessant for pressen og offentligheden,” siger Martin André Dittmer.

Mere åbenhed på vej

Noget af det, Gorrissen Federspiel gør for at sikre en bedre balance i den offentlige debat, er at være mere aktive på den offentlige arena end tidligere.

“Vi tager lidt mere aktivt del i samfundsdebatten for at vise, hvad vi står for som firma og som advokater. Vi åbner os for omverdenen og understøtter vores virke som videnshus, der informerer og debatterer med offentligheden. Det kommer vi til at se mere af fremover fra vores side,” siger Martin André Dittmer, der ser en vigtig rolle for sig selv og for andre topledere fremadrettet i forhold til at tegne virksomhedens profil.

“Jeg synes allerede, jeg kan se, at toplederne er blevet mere synlige, og at meget mere afhænger af toplederens performance end hidtil. Jeg synes, det er vigtigt at være aktiv og vise, hvilke værdier vi står for, og at vi har holdninger til samfundet. Det er også et vigtigt signal at sende indadtil i virksomheden. Vores medarbejdere identificerer sig med det firma, de er ansat i, og vil gerne være en del af og kunne spejle sig i det værdisæt, der er. Det tror jeg er en generel tendens. Derfor er det langt vigtigere at få værdierne kommunikeret, end det har været tidligere, siger Martin André Dittmer, der ser det som et stærkere og stærkere konkurrenceparameter, at man som advokatvirksomhed kan dokumentere andet og mere end blot de faglige kvaliteter.

“Jeg tror på, at det bliver et konkurrenceparameter, at vi som advokatfirma har den ordentlighed, som offentligheden forventer. Og det rammer jo os som virksomhed, hvis ikke vi lever op til compliance i bedste forstand. Det kan vi jo se af fortilfældene i branchen,” siger han.

Hos Gorrissen Federspiel har man derfor også efter Martin André Dittmers tiltrædelse som managing partner oprustet på CSR-området og tilsluttet sig UN Global Compact, der omfatter FNs Verdensmål og en række principper, der skal overholdes.

CSR har stor betydning

Også hos kunderne fylder CSR mere og mere. Et af de steder, hvor Gorrissen Federspiel kan mærke, at det fylder rigtig meget, er hos de amerikanske virksomheder, men også hos de store danske virksomheder med globalt fokus og globale aktiviteter. Her har man et øget fokus på, at leverandører af enhver art kan dokumentere, at man har styr på sit CSR-arbejde. Det fremgår fx tydeligt af de store advokatudbud.

“Når vi fx byder ind på opgaver for amerikanske klienter, er det mere og mere almindeligt, at de spørger ind til CSR, diversitet og pro bono-arbejde. Det betyder meget, at deres rådgivere lever op til de CSR-retningslinjer, som de selv følger. For at få lov til at byde ind på opgaverne skal vi dokumentere vores indsats på CSR-området, samt at vi hylder og værner om diversitet, og at vi yder væsentligt pro bono-arbejde. Og når konkurrencen er skarp, så kan det blive et afgørende parameter, der gør, at man får opgaven,” siger Martin André Dittmer.

Det rammer jo os som virksomhed, hvis ikke vi lever op til compliance i bedste forstand. Det kan vi jo se af fortilfældene i branchen.

Martin André Dittmer, managing partner, Gorrissen Federspiel

Kontakt

Christian F. Jakobsen
Direktør og leder af Financial Services, PwC
Tlf: +45 3945 3049
Email

Ekstra værdi

Husk du kan altid læse CXO Magasinet og PwC’s andre udgivelser på din smartphone med appen Ekstra Værdi.


Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube