Åbenhed og kommunikation er nøglefaktorer

I dette nummer af CXO Magasinet sætter vi fokus på, hvad topledere og virksomheder gør for at genoprette tilliden i den finansielle sektor. En udfordring, som den finansielle sektor ikke står alene med, men som den skriver sig ind i som del af en større fortælling om dalende tillid fra befolkningen til en række af vores bærende samfundsinstitutioner.

Gennem de interviews, vi har foretaget til dette nummer af CXO Magasinet, fremgår det tydeligt, at toplederne i den finansielle sektor tager tillidsudfordringen alvorligt og viser vilje og handlekraft i forhold til at sikre, at finanssektoren genvinder og bevarer sin helt afgørende status og position i det danske samfund.

Generelt konkluderer sektorens topledere, at vejen mod en forbedret tillid er at vise, hvordan man som sektor ser bredere på de finansielle virksomheders formål end overskud, økonomisk vækst mv., samt hvor væsentligt det er, at man som virksomhed viser transparens og er kommunikerende over for alle virksomhedens stakeholdere – herunder både kunder og befolkningen generelt.

Når tilliden bliver udfordret, må man tage udfordringen på sig og tydeligt vise, at man lægger vægt på både purpose og forretning.

Samtidig viser Tillidsbarometeret fra PwC, at bankerne kan løfte tilliden konkret og generelt til sektoren ved at sætte fokus på bankrådgivernes rolle over for privatkunder og blive tydeligere i dialogen med kunderne om deres vilkår. Også her går vejen til øget tillid således via fokus på kommunikation og relationer, og hvor den menneskelige interaktion er afgørende.

Der er således grund til at anerkende, at topledere fra flere af Danmarks største finansiellevirksomheder har takket ja til at deltage i denne udgave af CXO Magasinet om at genoprette tilliden. Det viser netop åbenhed og vilje til at tage dialogen og give et indblik i, hvordan man håndterer tillidsudfordringerne. Og ikke mindst, at man herved giver et grundigt indbliki det store arbejde, der allerede gøres for at sikre, at man kan have tillid til finanssektoren.

Vi vil gerne sige en stor tak til de erhvervsledere, politikere og eksperter, der har valgt at bidrage til netop dette nummer af CXO Magasinet.

Mogens Nørgaard Mogensen

Senior Partner og adm. direktør, PwC

Kontakt

Mogens Nørgaard Mogensen
Senior Partner og adm. direktør, PwC
Email

Ekstra værdi

Husk du kan altid læse CXO Magasinet og PwC’s andre udgivelser på din smartphone med appen Ekstra Værdi.


Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube