Vi skal have mere kvalitet for pengene – og regnestykket er faktisk enkelt

I dag bruger de offentligt ansatte mange kræfter på at måle, kontrollere og registrere, mens kvaliteten kommer i anden række. Det skal der byttes om på. Og samtidig skal borgerne gives større mulighed for selv at bestemme. Sådan ser et par af brikkerne ud i det puslespil, der viser visionen for fremtidens velfærdssamfund, set med finansminister Kristian Jensens øjne.

Hvis den offentlige sektor i dag er stangtøj og standard, så er visionen at gøre den skræddersyet og individuel. Et sted, hvor der er plads til, at borgerne kan bestemme over deres eget liv mod, at de arbejder lidt mere. Hvor medarbejdere og ledere får mere frihed, men også tager mere ansvar. Hvor kvalitet er vigtigere end kvantitet. På den måde får vi et velfærdssamfund, der kan levere mere for mindre, mener Kristian Jensen, der lige nu kan kalde sig næstformand for regeringspartiet Venstre samt finansminister. I rollen som finansminister er han allerede gået i gang med at realisere visionerne.

”Målet med livet er jo ikke bare flest mulige dage, men mest muligt indhold i de dage, vi er her. Og indhold fordrer, at vi selv kan bestemme. Derfor vil jeg gerne gøre den offentlige sektor langt mere individualiseret, tilpasset den enkelte, så hver af os får mulighed for at bestemme over vores eget liv hele vejen igennem,” siger Kristian Jensen.

Sådan tror han faktisk, at de fleste af os i dag ønsker det for os selv og vores familie. Derfor er han sikker på, at vi er på vej hen mod et velfærdssamfund og en offentlig sektor, hvor service er i højsædet, og hvor vi har udskiftet vores tendens til at putte alle i kasser og give dem det samme, og i stedet ser på det enkelte menneske og dets behov nu og her. Det er i hvert fald dér, han vil hen. Og det er også derfor, at han ser behov for at vende op og ned på en hel del i den offentlige sektor.

Noget af dette handler om indretningen af de offentlige institutioner og om måden, vi tænker på her.

Fokus på den enkelte

 • Vi skal lytte til den enkeltes behov.
 • Borgerne skal tilskyndes til at gøre det rigtige.
 • Kvalitet er vigtigere end kvantitet.

Hvis vi kan nudge danskerne til at gøre, hvad der er rigtigt, både for dem og for den offentlige sektor, vil vi komme rigtig langt. Vi skal tilskynde dem til en adfærd, der fører til, at de trækker mindre på de offentlige kasser end i dag.

Kristian Jensen, finansminister

Vi vil gerne vise både lederne og medarbejderne mere tillid. Til gengæld må de så også tage mere ansvar – også når det går galt. Jeg ser faktisk mange offentlige ledere, der gerne vil dette. Så fra vores side er det vigtigt, at vi også giver dem muligheden for at gøre det.

Kristian Jensen, finansminister

Nudging i den offentlige sektor

Når Kristian Jensen ser på den offentlige sektor i dag, ser han en sektor, der i vid udstrækning straffer folk, når de ikke lige følger reglerne eller gør tingene på den rigtige måde. Og sagen er, i hans øjne, at man vil komme meget længere ved at vende tankegangen på hovedet.

”Jeg er blevet ret glad for begrebet nudging, der på moderne forretningssprog rammer ind, hvad det handler om – nemlig at tilskynde folk til at gøre, hvad der er rigtigt for dem og for virksomheden. Så hvis vi kan nudge danskerne til at gøre, hvad der er rigtigt, både for dem og for den offentlige sektor, vil vi komme rigtig langt. Vi skal tilskynde dem til en adfærd, der fører til, at de trækker mindre på de offentlige kasser end i dag,” siger han og tilføjer, at dette langt hen ad vejen handler om at indrette det offentlige på en måde, som er nemmere at have med at gøre, både for borgerne og de ansatte. Ligesom det handler om at skabe en større interaktion mellem borgerne og det offentlige, hvor det offentlige lytter og lærer af borgerne og indretter sine tilbud og sin service efter, hvor behovene er, mens borgerne til gengæld får mulighed for i højere grad at bestemme over deres eget liv og for i højere grad at kunne klare sig selv.

Velfærdssamfundet er stærkt

Kristian Jensen understreger, at han ikke dermed mener, at alle borgere nu skal overtage det offentliges arbejde og hele vejen igennem sørge for sig selv: ”Jeg siger, at vi ved at tænke os om skal gøre den offentlige sektor mindre kompleks og mindre bureaukratisk, og at vi skal belønne de borgere, der gør det rigtige fra starten af. Eksempelvis ved at sikre dem et meget hurtigt svar på en henvendelse, eller at sagsbehandlingen rykkes frem. På den måde gør vi det også nemmere for den offentlige sektor at leve op til ønsker og krav.”

Selv om ministeren på flere områder ser behov for at vende op og ned på tingene, ser han dog i bakspejlet også et velfærdssamfund, der har udviklet sig godt. Det er på mange måder blevet både bedre, stærkere og mere robust. Sundhedsvæsenet er løftet op i en anden liga. Ventelisterne er i det store hele væk. Overlevelsesraten ved kræft er hævet. De videregående uddannelser rummer mange dygtige forskere og undervisere. Andelen af unge, der tager en videregående uddannelse, er steget markant. Og flere ældre er i længere tid i stand til at klare sig selv.

”På den ene side oplever jeg altså et meget stærkt velfærdssamfund. Men på anden side oplever jeg også, at danskerne efterspørger rigtig meget mere. De synes, de betaler meget i skat og vil også gerne understøtte samfundet, men de vil altså også have noget tilbage. Der er ingen tvivl om, at forventningerne til den offentlige sektor er steget markant. Og det er dette pres, vi er under lige nu. For selv om vi har leveret meget på effektivitet og kvalitet, er forventningerne store,” lyder det fra Kristian Jensen.

Lavere skatter og mere velfærd

Men velfærd koster penge. Og hvis finansministerens vision skal realiseres, betyder det, at der på nogle områder skal bruges flere penge, eksempelvis til ældre og børn, som der bliver stadig flere af i Danmark i disse år. Til gengæld tror han, at en smartere, mindre kompleks og mindre bureaukratisk offentlig sektor i den anden ende giver plads til en bedre service. Og på den måde er det for ham at se ikke umuligt både at levere på ønsker om lavere skatter og mere velfærd.

”Det handler om at gøre tingene klogt. Hvis man sænker skatterne klogt, kan man godt få flere penge i kassen. For dybest set lyder det nationaløkonomiske regnestykke, at landets velstand består af mængden af arbejde ganget med, hvor klogt der arbejdes. Danskerne arbejder allerede klogt, idet produktionsværdien af hver arbejdstime faktisk er høj både i det offentlige og i det private. Men vi har også mange, der arbejder deltid. Og kan vi få dem til at arbejde mere, vil samfundet blive rigere, og vi vil få råd til den velfærd, vi gerne vil have,” siger Kristian Jensen og gør sin egen opgave som finansminister op i, at han ’bare’ skal få dette regnestykke til at gå op.

Og hvis det lyder som en vanskelig opgave at få folk til at arbejde mere i en tid, hvor problematikker som stress og jag fylder stadig mere i debatten, er logikken egentlig enkel, ifølge ministeren. For hvis folk kan se, at de faktisk får noget godt ud af at arbejde mere, skal motivationen nok komme.

”Vi skal med andre ord sørge for, at folk ved at aflevere en fritidstime mod at få en arbejdstime oplever, at det i den sidste ende giver dem flere penge i hånden til en rejse med familien, et nyt køkken, bedre skoler til deres børn og bedre plejehjem til deres forældre eller andet. På den måde handler mit arbejde som finansminister dybest set om at gøre Danmark så konkurrencedygtigt som muligt og så rummeligt som muligt,” lyder det fra Kristian Jensen.

Behov for konsistente politikere

Mere frihed i den offentlige sektorVejen hertil går også via en øget decentralisering, hvor de offentlige institutioner får mere frihed til at indrette sig, som borgerne i den pågældende by eller område ønsker det, og hvor man kommer væk fra one-size-fits-all-tankegangen. For at muliggøre det skal der, som ministeren ser det, især to ting til, nemlig tillid og ansvarlighed.

”Vi vil gerne vise både lederne og medarbejderne mere tillid. Til gengæld må de så også tage mere ansvar – også når det går galt. Jeg ser faktisk mange offentlige ledere, der gerne vil dette. Så fra vores side er det vigtigt, at vi også giver dem muligheden for at gøre det,” siger han og runder sin vision for fremtidens velfærdssamfund af på denne måde:

”De bedste samfund er dem, der på den ene side har en mangfoldighed til at lade idéerne vokse og på den anden side har et stærkt fællesskab, så de bedsteidéer kan sprede sig og blive til en ny standard rundt omkring. Med frihed og mangfoldighed på den ene side og fællesskab og styring på den anden kommer man bare længst.”

Om Kristian Jensen

 • Født i 1971 i Middelfart og uddannet bankassistent.
 • Siden 2016 finansminister.
 • Udenrigsminister i perioden fra 2015 til 2016.
 • Skatteminister fra 2004 til 2010.
 • Næstformand for Venstre siden 2009.
 • Medlem af Folketinget siden marts 1998.

Kristian Jensen Om

 • Bureaukrati i den offentlige sektor: ”Vi skal skabe bedre interaktion mellem borgerne og det offentlige, hvor det offentlige lytter og lærer af borgerne og indretter sine tilbud og sin service efter, hvor behovene er, mens borgerne til gengæld får mulighed for i højere grad at bestemme over deres eget liv og for i højere grad at kunne klare sig selv.”
 • Bedre ledelse i det offentlige: ”Der skal ske en decentralisering af den offentlige sektor, så der bliver mere frihed lokalt. Det kræver tillid og ansvarlighed. Tillid fra politisk side og ansvarlighed hos ledelserne – også når det går galt.”
 • Nærhed til borgerne: ”Vi har behov for et paradigmeskifte, hvor udgangspunktet er borgernes oplevelse af kvalitet frem for regler, målstyring og kontrol. Vi skal se på, hvor tilfredse borgerne er med den service, de får.”

Kontakt

Christian Klibo
Partner, PwC
Tlf: +45 4041 9520
Email

Ekstra værdi

Husk du kan altid læse CXO Magasinet og PwC’s andre udgivelser på din smartphone med appen Ekstra Værdi.


Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube