En mere sammenhængende offentlig sektor kræver en fælles indsats

Det danske velfærdssamfund er karakteriseret ved en offentlig sektor, der generelt har stor opbakning fra befolkningens side, og som leverer en service af høj kvalitet til borgerne. Samtidig er den offentlige sektor under stigende pres – bl.a. fordi danskerne lever længere, og sundhedsvæsenet skal behandle flere syge og sygdomme end tidligere. Der er da også bred enighed hos politikere og ledere i den offentlige sektor om, at der skal gøres noget for, at det danske velfærdssamfund også fremadrettet kan sikre borgerne høj kvalitet i den offentlige service.

De politikere og ledere i den offentlige sektor, vi har talt med til dette nummer af CXO Magasinet, er fælles om at mene, at den offentlige sektorer blevet for kompleks, og at der er for lidt sammenhæng mellem de forskellige sektorer og myndigheder. Medarbejdere i det offentlige er underlagt for mange regel- og dokumentationskrav, der gør, at dokumentationsarbejde og kontrol tager tid fra kontakten med borgerne. Kompleksiteten drives også af, at den offentlige sektor i højere grad er tilrettelagt efter faglige og funktionelle principper og hierarkier end indrettet efter borgernes behov.

Der skal med andre ord sikres et mere sammenhængende velfærdssystem, hvor borgeren er i centrum. Dette er ikke nogen ny udfordring. Allerede Firkløverregeringen med statsminister Poul Schlüter (K) i spidsen lancerede sit moderniseringsprogram for den offentlige sektor tilbage i november 1983. For nylig har både regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) samt Socialdemokratiet lanceret hvert deres bud på løsninger på disse udfordringer i form af hhv. en sammenhængsreform og en selvstyrereform. Alle udspil retter fokus på nogenlunde de samme udfordringer.

Også internationalt arbejder man med at skabe en mere effektiv og borgervenlig offentlig sektor. Ifølge PwC’s rapport Transforming the citizen experience – One Stop Shop for public service, der har samlet erfaringer fra en række lande, er det vigtigt for en sammenhængende velfærd, at man sætter borgeren i centrum ved fx at tænke på borgeren, som en privat virksomhed tænker på kunden. De fem kerneprincipper er: 1. Bryd siloerne ned, 2. Lyt til borgerne, 3. Opret servicemål med borgeren i fokus, 4. Vær tilgængelig for borgerne på samme måde, som virksomheder er tilgængelige for kunderne, 5. Brug borgernes feedback til at skabe løbende forbedringer.

I en offentlig sektor med en meget stærk legacy har det vist sig vanskeligt at reformere velfærdssamfundet. Men det kan vise sig, at vi har muligheden nu, hvor vi via digitalisering og øget nyttiggørelse af data alligevel kan skabe en ny og mere simpel virtuel struktur med bedre sammenhæng. Ikke bare for borgerne, men også for medarbejderne i den offentlige sektor. Og at den øgede digitalisering kan frigøre mere tid til kontakt med borgerne.

I PwC har vi en ambition om at inspirere til løsninger og dermed udvikle både mennesker, organisationer og samfund. Med dette særnummer om den offentlige sektor vil vi gerne sige en stor tak til de politikere og ledere i den offentlige sektor, der har valgt at bidrage med deres tid og indsigt i forhold til fremtidens velfærdssamfund.

Mogens Nørgaard Mogensen

Senior Partner og adm. direktør, PwC

Kontakt

Mogens Nørgaard Mogensen
Senior Partner og adm. direktør, PwC
Tlf: +45 3945 3232
Email

Ekstra værdi

Husk du kan altid læse CXO Magasinet og PwC’s andre udgivelser på din smartphone med appen Ekstra Værdi.


Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube