“Jeg vil skabe en positiv forandring”

I en verden præget af øget global usikkerhed ser Maria Bondestam – femte generation i den finske industrifamilie Ahlström – gerne familieejede virksomheder spille en stadig stigende rolle i at sikre stabilitet, tryghed og sikkerhed i det globale samfund. Hun forsøger selv at gøre en forskel igennem Eva Ahlström Foundation, der står på skuldrene af familiens globale industrikonglomerat. Nu vil hun udbrede den sociale ansvarlighed globalt.

Da Maria Bondestam var fem år gammel, fik hun en is fra en iskiosk af sin far. Mens hun spiste sin is, spurgte hun faderen, om man kunne spise alle de is, man havde lyst til, hvis man var konge. Faderen svarede, at det kunne man godt, men hvis man var en god konge, så ville man i stedet bygge iskiosker i hele landet, så alle børn kunne købe en is. Og hvis man var en rigtig god konge, så ville man lære børnene at lave is, så alle i hele landet kunne spise is.

“Det var første gang, jeg forstod, at der var gode og dårlige ledere. Og at der er en god og en dårlig måde at udøve magt på,” forklarer hun om en af de episoder fra barndommen, der har sat sig dybe spor.

Maria Bondestam byder CXO Magasinet velkommen i hovedkvarteret for familien Ahlströms virksomheder i hjertet af Helsinki. Hun er femte generation i familien Ahlström, som er en af Finlands mest kendte industrifamilier. Industrikonglomeratet, som blev etableret af Maria Bondestams tipoldefar Antti Ahlström tilbage i 1851, er et af Finlands største med aktiviteter inden for specialog filterpapir, ejendomme og skovdrift. Familiens virksomheder har 13.000 medarbejdere og omsætter for fire mia. euro, fordelt på 33 lande. Det største aktiv er Ahlström-Munksjö, der omsætter for 2,2 mia. euro og har 6.000 medarbejdere.

Virksomheden er bl.a. kendt for et omfattende samarbejde med den verdensberømte finske arkitekt og designer Alvar Aalto, som fx designede glas for IITTALA, der nu er solgt fra.

Familier med moralsk ansvar

Men det er ikke Ahlström-virksomhedernes aktiviteter eller deres strategiske udfordringer, vi er kommet til Helsinki for at diskutere.

Det er vi til gengæld for at tale om, hvordan en stor, familieejet finsk virksomhed er lykkedes med at etablere en række velfærdsforbedrende initiativer med stor effekt, både i Finland og i flere tredjeverdenslande. Og hvordan fænomenet ser ud til at brede sig til andre familieejede virksomheder. I første omgang i Finland, men Maria Bondestam ser et enormt potentiale globalt. Hun ser også et enormt behov for, at familieejede virksomheder viser deres værdier og er med til at gøre en positiv forskel for lighed og tryghed i samfundet – særligt globalt.

“Jeg tror, at familievirksomheder har en stor rolle at spille i verden lige nu. Og det gør jeg, fordi jeg oplever, at den globale utryghed giver populisterne vind i sejlene. Vi savner politisk ledelse med moralsk substans og politiske ledere, der tager et større ansvar for bl.a. at sikre større lighed og højere tryghed. Det efterlader os i et politisk vakuum, som jeg tror, at de familieejede virksomheder kan være med til at udfylde,” siger Maria Bondestam, som de seneste 10 år har viet sit liv til netop dette.

“Det er vigtigt, at vi som virksomhedsejere har nogle klare værdier, og at vi tager ansvar for det samfund, vi lever i. At vi viser, hvem vi er, og hvilke værdier, vi har. På den måde kan vi inspirere ikke bare vores egen familie og vores egne børn, men også samfundet omkring os, andre familier og organisationer. Og dermed kan vi bidrage til fx at sikre bedre uddannelse, sundhed og velfærd i hele verden,” siger Maria Bondestam.

Familie, virksomheder og værdier

  • Familievirksomheder skal tage større socialt ansvar.
  • Virksomhedernes værdier skal i spil.
  • Selv en lille indsats kan gøre en stor forskel.

Vi kunne se, at det gik godt for virksomheden i Indien, men vi kunne også se, at velfærden, livskvaliteten og levestandarden for medarbejderne var ringe. Og det ville særligt kvinderne i familien gerne ændre på.

Maria Bondestam, formand, Eva Ahlström Foundation

Hvis ikke vi gør noget, hvem gør så? Og hvis ikke nu, hvornår så?

Maria Bondestam, formand, Eva Ahlström Foundation

Velfærd i Indien

Som flere andre større familieejede virksomheder er Ahlström-virksomhederne meget aktive med både at støtte og give donationer til en lang række velgørende formål. Ahlström har således etableret fonde, der støtter kulturelle, sociale og forskningsmæssige formål i Finland med milliarder af kroner. For otte år siden etablerede Maria Bondestam og 25 af hendes kvindelige familiemedlemmer i femte generation en ny type fond, Eva Ahlström Foundation, der har til formål at skabe bedre vilkår socialt – særligt for udsatte kvinder og børn. Initiativerne er først og fremmest målrettet de lande, hvor Ahlström- familien har en historie, eller hvor selskabet er repræsenteret.

“Idéen til Eva Ahlström Foundation opstod på en generalforsamling, hvor vi diskuterede status på koncernens aktiviteter i bl.a. Indien. Vi kunne se, at det gik godt for virksomheden i Indien, men vi kunne også se, at velfærden, livskvaliteten og levestandarden for medarbejderne var ringe. Og det ville særligt kvinderne i familien gerne ændre på. Vi følte en forpligtelse til at gøre noget for medarbejderne og lokalområdet. Præcis som stifterne Antti og Eva Ahlström gjorde for deres medarbejdere for mere end 150 år siden,” siger Maria Bondestam.

Idéen er hentet fra stifterne

Inspirationen til Eva Ahlström Foundation er således hentet direkte fra de grundlæggende værdier omkring lighed og social ansvarlighed, som stifterne Antti og Eva Ahlström drev virksomhed ud fra, da de grundlagde Ahlström-selskabet A.Ahlström Oy tilbage i 1800-tallet. Ægteparret iværksatte en række tiltag, der havde til formål at forbedre velfærden og udbrede uddannelse til de ofte dårligt stillede medarbejdere. Man etablerede bl.a. biblioteker med læsesale, skoler, børnehaver og pensionater for medarbejderne.

“På daværende tidspunkt var der stor social ulighed og intet velfærdssamfund. Antti og Eva tog det på sig at gøre en forskel. At sikre en større lighed, fordi det ville være til glæde for både medarbejdere og samfundet, men også til gavn for virksomheden, hvis den sørgede for, at medarbejderne havde et bedre liv. Den generelle velfærd blev løftet, og virksomheden nød godt af et styrket tilknytningsforhold, en stærkere loyalitet og en øget stolthed hos medarbejderne. Samtidig gav det alle omkring virksomheden en øget stolthed over at være en del af Ahlström. Og den stolthed eksisterer stadig i dag,” siger Maria Bondestam.

Familievirksomhederne har styrken

I løbet af de seneste årtier har Finland og mange andre vesteuropæiske lande opnået et højt velfærdsniveau gennem statsligt etablerede velfærdssamfund, der varetager den rolle, som Eva og Antti påtog sig i deres lokalområde for mere end 150 år siden. Det er den samme bevægelse, Maria Bondestam ønsker, at familievirksomhederne i højere grad skal påtage sig på globalt plan i øjeblikket.

“Det handler ikke så meget om at donere penge. Det handler om at gøre det rigtige. Om at gøre, hvad vi kan for at skabe større lighed i verden. Familievirksomheder har størrelsen og styrken til at gøre en afgørende forskel. Som medejer kan jeg fx arbejde for, at vores virksomhed påtager sig et større ansvar. Først via familien, så ledelsen, medarbejderne og de lokalområder, vi befinder os i. Det samme kan andre virksomhedsejere gøre. Og på den måde kan vi nå ud til mange millioner mennesker,” siger Maria Bondestam.

Større effekt end ventet

Hun har igennem de seneste otte år arbejdet fuld tid med Eva Ahlström Foundation og med at udbrede familiens værdier. Første gang hun oplevede, hvor stor en effekt det faktisk er muligt at opnå, var med det såkaldte UNICEF WASH (Water, Sanitationand Hygiene) i Indien. Projektet blev oprindeligt iværksat i et samarbejde mellem UNICEF og Eva Ahlström Foundation, som takket være en donation fra Ahlström-Munksjö kunne målrette 200.000 euro til at forbedre sanitære forhold for børn i Indien gennem bl.a. undervisning i hygiejne.

Netop fondens tætte samarbejde med UNICEF har vist sig særdeles effektivt i forhold til at skabe blivende og langsigtede løsninger, fordi UNICEF har kompetencerne og ikke mindst et mandat fra FN til at gøre en forskel i de 193 lande – herunder Danmark og Finland – der har underskrevet aftalen om Børns Rettigheder. Pilotprojektet skulle oprindeligt nå ud til 40.000 børn i den indiske delstat Madhya Pradesh. Men den indiske delstat besluttede at investere 102 mio. dollar i at implementere projektets resultater i hele delstaten, og dermed nåede projektet ud til 10 mio. børn.

“Det var en enormt stor succes, og vi blev ganske simpelt overvældet af den effekt, vi opnåede. Og den oplevelse gav os en kæmpe tilfredsstillelse, og samtidig gav det os lyst til at gøre mere. At få flere virksomheder med,” lyder det fra Maria Bondestam.

Udbrede social ansvarlighed

Og det er netop den opgave, Maria Bondestam har taget på sig: At udbrede de værdier, som gør hende stolt af at være ud af Ahlström-slægten, og som har skabt så store forandringer hos millioner af mennesker.

Hun vil vække og udbrede den sociale ansvarlighed og ikke mindst viljen til at gøre en forskel. I Finland bakker 42 familievirksomheder nu op om Eva Ahlström Foundations kamp for kvinder og børns rettigheder. Og via et fælles projekt – kaldet TOGETHER – arbejder disse virksomheder for en verden, baseret på retfærdighed, lighed og bæredygtighed. De støtter UNICEF’s arbejde for at forbedre forholdene for børnene i Syrien.

“Den mest effektive måde at hjælpe de syriske børn og deres familier på – både økonomisk og humant – er at hjælpe så nær deres hjem som muligt,” siger Maria Bondestam.

Nu gælder det resten af verden. I den forbindelse er Eva Ahlström Foundation netop optaget i UNICEF International Council, hvor fonden kommer til at gøre sin indflydelse gældende. Tidligere på året var Maria Bondestam inviteret til at tale på Family Business Network Global Summit i Venedig, og 16. november i år taler hun til en række større danske virksomheder, når hun deltager i PwC’s Family Business Event på Hindsgavl Slot på Fyn.

“Vi skal huske på, at de fleste virksomheder er etableret med udgangspunkt i nogle stærke familiære værdier om lighed og tryghed. Det er vigtigt, at vi som familier tydeligt viser, hvem vi er som ejere, og hvad vi står for. Hvis ikke vi gør noget, hvem gør så? Og hvis ikke nu, hvornår så?” spørger Maria Bondestam, som slutter samtalen med et citat fra den irske politiske tænker Edmund Burke.

“All that is needed for evil to succeed is for good men to do nothing.”

Om Maria Bondestam

  • Født i 1962, oprindelig uddannet sygeplejerske.
  • Formand for for Eva Ahlström Foundation.
  • Hun har boet i 10 forskellige lande: Finland, Tahiti, Fransk Polynesien, Sverige, Singapore, Kina, Storbritannien, Italien, Tyskland og USA i 2 forskellige omgange (Pennsylvania og Florida).
  • Taler flydende svensk, finsk og engelsk. Og kan begå sig på dansk, italiensk, fransk, tysk og mandarin.
  • Hun er gift og har tre voksne børn. Hendes mor er født og opvokset i Aalborg.

Om Eva Ahlström Foundation

  • Eva Ahlström Foundation blev grundlagt i foråret 2010 af en gruppe kvindelige medlemmer af Ahlström-familien, herunder Maria Bondestam.
  • Stiftelsen har til formål at støtte organisationer, samfund eller enkeltpersoner i Finland og i udlandet. Stiftelsen arbejder globalt og lokalt for at støtte kvinder, børn og andre, der er i en eksponeret situation på grund af fattigdom, undertrykkelse, krig, politisk ustabilitet, naturkatastrofer eller andre vanskelige forhold.

Kontakt

Ulrik Ræbild
Partner, PwC
Tlf: +45 3945 3288
Email

Bo Schou-Jacobsen
Partner, Family Office Services, PwC
Tlf: +45 2321 1434
Email

Karina Hejlesen Jensen
Partner, Tax, PwC
Tlf: +45 2465 5434
Email

Thomas Wraa Holm
Partner, Assurance, PwC
Tlf: +45 3038 0363
Email

Henrik Kragh
Partner, Family Office Services, PwC
Tlf: +45 2346 8246
Email

Ekstra værdi

Husk du kan altid læse CXO Magasinet og PwC’s andre udgivelser på din smartphone med appen Ekstra Værdi.


Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube