Familieejerskabet er under forandring

De danske familieejede virksomheder er gode til at skabe vækst, også relativt set i forhold til deres globale peers. Ifølge den globale analyse PwC Family Business Survey 2018 skyldes det særligt tre forhold. For det første har de danske familievirksomheder naturligt et stærkt globalt fokus med en høj eksportandel og virksomheder, der opererer i flere lande end på hjemmemarkedet.

For det andet er de danske familieejede virksomheder blevet mere strukturerede og diversificerede i den forstand, at de har fundet en god balance i forhold til at inddrage eksterne ledelseskræfter i både direktion og bestyrelse, hvilket bl.a. har styrket den strategiske planlægning.

Og endelig tillægger virksomhederne deres værdier en væsentlig del af forklaringen på deres gode performance. Et stort flertal af virksomhederne gør således klart brug af fælles værdier og en tydelig mission, hvilket ifølge PwC Family Business Survey 2018 smitter positivt af på virksomhedernes omdømme, deres konkurrenceevne og deres evne til at tiltrække og fastholde arbejdskraft. Sidstnævnte hører vel at mærke også til, hvad familievirksomhederne anser for den største udfordring i de kommende år, ligesom det gælder for erhvervslivet generelt.

Desuden peger både PwC Family Business Survey 2018 og PwC’s danske Ejerlederanalyse 2018 på, at familieejerskabet er under forandring. PwC FamilyBusiness Survey 2018 viser, at kun hver tiende familieejede virksomhed i Danmark har en plan om at overdrage ejerskabet og ledelsesopgaven til næste generation. I en fjerdedel af virksomhederne forventes ejerskabet, men ikke ledelsesopgaven, at blive overdraget. Og mere end halvdelen (53 pct.) har på nuværende tidspunkt ikke en plan for hverken at overdrage ledelsesopgaven eller ejerskabet til næste generation. PwC’s danske Ejerlederanalyse 2018 viserdesuden, at blot 12 pct. af ejerlederne planlægger et traditionelt generationsskifte som deres primære exit-mulighed. I stedet angiver ejerlederne i stigende grad, at de ønsker at realisere værdien af virksomheden ved at lade den ejerskifte til andre end familiemedlemmer.

Uanset hvad man påtænker vedrørende fremtidigt ejerskifte eller ejerskab, bør planlægningen påbegyndes flere år før for at sikre en optimal proces og værdi heraf. Sammenholdt med resultaterne fra PwC Family Business Survey 2018 er der derudover en særlig god grund til at fokusere på, hvordan man kan lykkes med at bære værdierne videre, når familienikke nødvendigvis sidder i ledelsesstolen eller dominerer ejerskabet. Det er der behov for at finde nye løsninger på.

I denne udgave af CXO Magasinet får du et dybt indblik i de familieejede virksomheder med bl.a. målingerog konklusioner fra PwC Family Business Survey 2018 samt ikke mindst interview med nogle af de førende familieejede virksomheder i Danmark. Du får også et indblik i landets dygtigste ejerledere gennem Årets Ejerleder-kåringerne. I PwC vil vi gerne sige en stor tak til alle, der har gjort denne udgave mulig. Vi håber, at de præsenterede indsigter, erfaringer og viden kan inspirere til endnu stærkere lederskab og løsninger.

Mogens Nørgaard Mogensen

Senior Partner og adm. direktør, PwC

Kontakt

Mogens Nørgaard Mogensen
Senior Partner og adm. direktør, PwC
Email

Ekstra værdi

Husk du kan altid læse CXO Magasinet og PwC’s andre udgivelser på din smartphone med appen Ekstra Værdi.


Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube