“Det er vigtigt for familien at fastholde kontrollen”

Efter en intensiv professionaliseringsproces er familien bag Haldor Topsøe A/S i gang med at sikre den 78 år gamle virksomheds fremtid i de kommende generationer. En ekstern investor skal være med til at sikre væksten og styrke konkurrenceevnen på de globale markeder. Forud for beslutningen er gået fem år, hvor familien har analyseret og diskuteret, hvordan de som ejere giver virksomheden de bedste forudsætninger for succes i fremtiden.

I løbet af de seneste fem år har familien bag Haldor Topsøe A/S haft usædvanlig meget at se til. Efter at stifter Haldor Topsøe gik bort i 2013, har man gennemført et omfattende generationsskifte samt en gennemgribende professionalisering af hele virksomheden, og i disse måneder er man i fuld gang med at lede efter en investor, der kan gøre Haldor Topsøe A/S klar til yderligere vækst. Formentlig ender det med en børsnotering i en ikke alt for fjern fremtid.

“Det har været en intensiv rejse. Det har ikke været nemt, men jeg er stolt af, at det er lykkedes for familien at nå så langt, som vi er i dag,” lyder det fra familiens talsmand og bestyrelsesformand for Haldor Topsøe Holding A/S, Jakob Haldor Topsøe, der er barnebarn af stifteren.

Familien var ikke forberedt

Det er måske for meget at sige, at det kom som et chok for familien, at man pludselig stod til at overtage Haldor Topsøes livsværk, men det lå ikke i kortene før for 10 år siden.

I lang tid var der ingen udsigt til, at familien skulle overtage Haldor Topsøe A/S, og det skyldtes ikke uvilje fra hverken ejerleder Haldor Topsøe eller familien selv. Det skyldtes, at virksomheden fra 1972 til 2007 kun delvist var ejet af Haldor Topsøe selv. Han ejede 50 pct. af virksomheden, mens den italienske olie- og gaskoncern ENI ejede den anden halvdel.

På trods af at partnerskabet aldrig blev rigtig vellykket, lykkedes det alligevel ikke at finde en vej ud af det for nogen af parterne. Ifølge ejeraftalen ville den italienske partner få kontrollen med selskabet, når Haldor Topsøe døde, og bedst da alle havde indstillet sig på, at det ville blive sådan, skete der pludselig noget, som fuldstændigt ændrede fremtiden for stifter, virksomhed og arvingerne. I 2007, lige før finanskrisen, lykkedes det på mirakuløs vis Haldor Topsøe, i en alder af 94 år, at låne svimlende 2,6 mia. kroner og købe sin virksomhed tilbage.

“Det kom helt ud af det blå. Der var ingen, som troede på, at min farfar nogensinde ville få mulighed for at købe virksomheden tilbage. Men som et resultat af mange heldige omstændigheder lykkedes det ham at finde en bank, der ville låne ham pengene, samtidig med at den italienske medejer pludselig viste interesse for at sælge,” fortæller Jakob Haldor Topsøe.

Nærmest fra den ene dag til den anden var familien derfor ikke alene arvinger, men også kommende virksomhedsejere. Og på det tidspunkt var det kun stifter Haldor Topsøe og Jakob Haldor Topsøes onkel, Henrik Topsøe, en højt anerkendt forsker, der var aktive i virksomheden.

“Ingen i familien var kørt i stilling til at påtage sig hverken ejerskab eller ledelse af Haldor Topsøe. Så vi stod pludselig med udsigten til at overtage et enormt ansvar i form af ejerskab og ledelse af en global højteknologisk virksomhed med en milliardomsætning og mere end 2.000 medarbejdere. Og vi var slet ikke forberedte på opgaven,” siger Jakob Haldor Topsøe.

Fra ejerleder til børsnotering

  • Fra stærk ejerleder til 14 ejere.
  • Intensiv professionalisering i familieejet virksomhed.
  • Klargøring til investor og børsnotering.

Ingen i familien var kørt i stilling til at påtage sig hverken ejerskab eller ledelse af Haldor Topsøe. Så vi stod pludselig med udsigten til at overtage et enormt ansvar.

Jakob Haldor Topsøe, bestyrelsesformand, Haldor Topsøe Holding A/S

Vi har erkendt, at vi ikke på alle parametre er den bedste ejer, men det er ikke noget, vi er gået til med lethed. Det er følsomt pludselig at tale om at give afkald på en del af ejerskabet.

Jakob Haldor Topsøe, bestyrelsesformand, Haldor Topsøe Holding A/S

En klassisk ejerleder

Haldor Topsøe drev sin virksomhed som en klassisk ejerleder, hvor viden og beslutningskraft i en vis udstrækning var samlet ét sted, nemlig hos ham. Da han gik bort som 99-årig i 2013, ventede der arvingerne et stort arbejde med at sikre virksomhedens fortsatte strategi uden stifteren. Dernæst et langt sejt træk med at få beskrevet virksomheden, etableret en ny governance-struktur og sikre hele koncernens fremtid. Der ventede en professionalisering, men også en oplæringsproces.

“Vi skulle lære at forstå, hvad governancestruktur og ejerstrategi var. Og ikke mindst hvorfor det er vigtigt med en governance-struktur og en ejerstrategi, når man er mange om at eje og lede en virksomhed,” forklarer Jakob Haldor Topsøe, der vurderer, at familien sammenlagt har holdt omkring 100 familiemøder og workshops for at komme til enighed om, hvordan ejerskabet og strategien skulle være fremadrettet.

Som familiens talsmand og bestyrelsesformand for Haldor Topsøe Holding A/S lægger han ikke skjul på, at det har været en hård proces.

“Vi er ikke anderledes end andre familier, og jeg tror, de fleste kan forholde sig til, at når man som familie skal håndtere at arve en virksomhed med en milliardomsætning, så vækker det nogle følelser i folk. Jeg synes, at vi som familie har klaret det utrolig godt, men det har da været hårdt. Hvis der er noget, vi har lært, så er det: agree to disagree. Altså at acceptere at vi alle har forskellige holdninger, og at vi derfra skal finde den bedste løsning, som vi alle bakker op om bagefter. Vi respekterer hinandens holdninger og følelser, men accepterer også, at vi har en governance-struktur, der gør, at følelserne bliver taget ud af ligningen. Det fungerer rigtig godt, fordi det foregår inden for en struktur, alle har været med til at beslutte og derfor har medejerskab af,” forklarer Jakob Haldor Topsøe.

Nyt ejerskab og ny struktur

Familien vedtog den nye struktur i 2015 og er fortsat i implementeringsfasen af at få ejerstrategien ført ud i livet. Aktionærforsamlingen – bestående af de 14 direkte efterkommere i anden og tredje generation – varetager ejerskabet. 90 pct. af ejerkapitalen er fordelt på de 10 børnebørn, mens 10 pct. ejes af de fire efterkommere i anden generation. Til gengæld har anden generation majoriteten af stemmerne. Holdingselskabets bestyrelse består i dag af fire familiemedlemmer, der er på valg hvert år.

“Det er i holdingselskabet, vi diskuterer vores ejerskab og beslutter, hvad vi vil som ejere. Og vi vil være aktive ejere, og det betyder bl.a., at vi træffer vores beslutninger i holdingselskabet som én aktionær. Driftsselskabet oplever os derfor som 1 aktionær og ikke 14, hvilket vi ser som afgørende vigtigt for, at vores beslutninger er effektive og klare ift. driften. I driftsselskabet sidder to familiemedlemmer i bestyrelsen, som dermed er i klart undertal. På denne måde sikrer vi, at familien ikke bare gennemtrumfer sine egne beslutninger. Det er vigtigt for os, at der altid foregår en frugtbar diskussion med de dygtige professionelle bestyrelsesmedlemmer, vi har siddende omkring os,” uddyber Jakob Haldor Topsøe.

Sikring af fremtiden

Det er familiens guiding principles, at virksomheden til alle tider kommer før familien, at den bliver drevet professionelt, og at familien vil være den bedst mulige ejer for Haldor Topsøe A/S. På det sidste punkt har familien efter lange overvejelser erkendt, at man har brug for at gøre noget for at være de bedste ejere: Haldor Topsøe A/S skal vokse for at forblive konkurrencedygtig. Og det er på den baggrund, at Haldor Topsøe Holding A/S tidligere på året offentliggjorde, at man ser sig om efter en investor med henblik på en senere børsnotering.

“Vi har erkendt, at vi ikke på alle parametre er den bedste ejer, men det er ikke noget, vi er gået til med lethed. Det er følsomt pludselig at tale om at give afkald på en del af ejerskabet,” siger Jakob Haldor Topsøe.

Verdensmester og miniput

Haldor Topsøe A/S er verdens førende inden for såkaldt heterogen katalyse, men konkurrenterne tæller internationale giganter som fx Honeywell og BASF, der er mange gange større end Haldor Topsøe A/S, og som derfor har flere muskler.

“Det kræver en enorm indsats inden for forskning og udvikling at være førende på vores område, og det kræver, at vi kan investere mere aggressivt, evt. også ved at deltage i konsolidering af branchen, eksempelvis via opkøb af andre virksomheder. Vi skal bruge flere ressourcer, end vi har p.t. for at bevare og udvikle vores position på det globale marked. Relativt til vores konkurrenter bruger vi en meget høj andel af vores omsætning på forskning og innovation, men i absolutte tal bruger vi stadig færre midler end vores konkurrenter. Og vi kan ikke sætte farten op til det, vi ønsker, for vi har ikke kapitalen,” forklarer Jakob Haldor Topsøe.

Familien overvejede også at børsnotere virksomheden med det samme, men vurderede, at det ville være for stor en mundfuld lige nu.

“Vi har været i gang med en omfattende professionaliseringsproces, og vi har levet en ikke-børsnoteret tilværelse i lang tid. Der stilles meget store krav til virksomheder på børsen, og det tager tid at forberede virksomheden til det. Vi har ikke prøvet det før, og derfor leder vi efter en partner, der kan hjælpe os. Det kan være nogen, der kender vores industri eller nogen, der måske har forbindelser til nye, vigtige markeder, og det kan meget vel blive en kapitalfond med erfaring i strategiske opkøb og som også gerne har erfaring i at gøre en virksomhed klar til en børsnoteret tilværelse,” lyder det fra Jakob Haldor Topsøe, der derimod ikke tror på, at der kan blive tale om en industriel investor.

“En industriel investor vil med stor sandsynlighed være begyndelsen til enden for Haldor Topsøe som selvstændig virksomhed,” lyder det.

Hvad ville stifteren sige?

Til spørgsmålet om hvad stifteren ville have sagt til den fremtid, der tegner sig for hans livsværk, svarer Jakob Haldor Topsøe:

“Der er en kæmpe forskel på at eje, lede og dermed bestemme over en virksomhed ene mand og så at være 14 ejere. Guderne skal vide, at vi har den største kærlighed til vores far og bedstefar. Jeg er sikker på, at han ville have forstået, at vi skal forholde os til nutiden. Og realiteten er, at hvis vi tager en investor ind, så skal der være en exitmulighed, og dér er en børsnotering det mest oplagte. Og det at inddrage en minoritetsaktionær i virksomheden var ikke fremmed for ham. Jeg tror, han ville være nået til samme konklusion, som vi er kommet til, men det er egentlig ikke det, der er vigtigt. Det, der er vigtigt, er, at vi forholder os til den situation, vi er i i dag og agerer ud fra, hvad vi mener, er den bedste vej frem for virksomheden,” lyder det fra Jakob Haldor Topsøe, der forventer en afklaring på investorsituationen i de første måneder af 2019.

Om Jakob Haldor Topsøe

  • Født 27. oktober 1968 og uddannet HH på Niels Brock i 1990 og HD på CBS i 1994.
  • Siden 2015 formand for Haldor Topsøe Holding A/S, næstformand i Haldor Topsøe A/S siden 2016.
  • Siden 2007 i bestyrelsen for Haldor Topsoe Inc. Sidder desuden i bestyrelsen for IGM Biosciences, Motortramp og D/S Orients Fond.
  • I 2009 medstifter af investeringsselskabet AMBROX Capital A/S.
  • I perioden fra 1996 til 2008 besiddet en række stillinger i Alfred Berg / ABN Amro Bank-gruppen, herunder Head of Equities.

Om Haldor Topsøe A/S

  • Haldor Topsøe A/S er et af de førende firmaer i verden inden for heterogen katalyse og fremstiller omkring 50 pct. af verdens kunstgødning. Virksomheden har i dag over 2.700 ansatte verden over. Hovedkvarteret er i Kongens Lyngby, mens selve produktionen foregår i Frederikssund og i Houston, Texas.
  • I øjeblikket leder familien Haldor Topsøe efter en investor, der skal sikre vækst og udvikling.

Kontakt

Ulrik Ræbild
Partner, PwC
Tlf: +45 3945 3288
Email

Bo Schou-Jacobsen
Partner, Family Office Services, PwC
Tlf: +45 2321 1434
Email

Karina Hejlesen Jensen
Partner, Tax, PwC
Tlf: +45 2465 5434
Email

Thomas Wraa Holm
Partner, Assurance, PwC
Tlf: +45 3038 0363
Email

Henrik Kragh
Partner, Family Office Services, PwC
Tlf: +45 2346 8246
Email

Ekstra værdi

Husk du kan altid læse CXO Magasinet og PwC’s andre udgivelser på din smartphone med appen Ekstra Værdi.


Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube