Teknologi vil demokratisere kapitalmarkederne

CEO hos Saxo Bank, Kim Fournais, er en teknologisk ildsjæl drevet af målet om at demokratisere handel og investering. Det vil sige, at både private og professionelle investorer tilbydes de samme værktøjer og den samme markedsadgang, som tidligere var forbeholdt fondsforvaltere og store finansielle institutioner. Vejen til målet går bl.a. gennem udnyttelse af ny teknologi som Artificial Intelligence (AI), Big Data og fintech-partnerskaber.

Kim Fournais er CEO for Danmarks vel nok største og første fintech-virksomhed, Saxo Bank. Han og medstifter Lars Seier Christensen startede på fintech, længe før fintech var et kendt begreb, og CXO Magasinet har talt med ham om, hvordan Saxo Bank arbejder med ny teknologi og digitalisering, men også om, hvad han forventer, der kommer til at ske i branchen fremadrettet. Og svarene på de to spørgsmål hænger uløseligt sammen. Kim Fournais er drevet af en stærk tro på demokratisering og afbureaukratisering af kapitalmarkederne og af at sikre investorer frie og lige muligheder. Man får en fornemmelse af, at Saxo Bank er hans middel til at opnå dette mål.

“Jeg tror på, at lige adgang til investeringsmuligheder på tværs af globale markeder er kernen i en effektiv kapitalfordeling. Og det er vores vision, at Saxo Bank skal spille en afgørende rolle i den proces. Teknologien vil være med til at skabe øget transparens, mere konkurrence, højere effektivitet og billigere priser i sektoren,” siger Kim Fournais.

Demokratisering af handel

Det nuværende Saxo Bank blev etableret som klassisk fondsmæglerselskab under navnet Midas tilbage i september 1992, men meget hurtigt indså stifterne, at internettet var et langt mere effektivt værktøj, sammenlignet med de foretrukne værktøjer i branchen dengang: telefon og fax.

Beslutningen om at satse på en internetbaseret forretningsmodel og en digital platform har været afgørende for det Saxo Bank, vi kender i dag.

“Vi startede en digitaliseret platform for valutahandel helt tilbage i april 1998. Valutahandel var dengang præget af samme intransparens, som vi fx ser på obligationsmarkedet i dag. Man kunne som investor ikke få troværdige priser, og dem man fik afhang ofte af, hvem man ringede til, og om man blev vurderet til at være en god eller en dårlig kunde, osv. Det var den træghed og uoverskuelighed, vi gerne ville ændre på. Og det er det stadig. Jeg er ikke i tvivl om, at fremtiden tilhører de aktører i branchen, der forstår kontinuerligt at øge transparensen på markedet og give kunderne et godt produkt til en god og gennemskuelig pris,” siger Kim Fournais, der med en vis undren eksempelvis konstaterer, at mens formuerne under forvaltning i de danske investeringsforeninger stiger, så stiger de omkostninger, kunderne skal betale for forvaltningen også.

“Det er jo lidt mærkeligt og kalder på nye løsninger,” konstaterer Kim Fournais tørt og bemærker, at samme omkostninger er faldende i andre lande.

Teknologi og Saxo Bank

 • Teknologi skaber transparens og konkurrence i finanssektoren.
 • AI og Big Data kan give bedre og billigere service til privatsegmentet.
 • Nyt samarbejde med Microsoft sender Saxo Bank op i skyen.

Jeg tror på, at lige adgang til investeringsmuligheder på tværs af globale markeder er kernen i en effektiv kapitalfordeling. Teknologien vil være med til at skabe øget transparens, mere konkurrence, højere effektivitet og billigere priser i sektoren.

Kim Fournais, CEO, Saxo Bank

Om Kim Fournais

 • Født i 1966, har læst til ingeniør på DTU.
 • Siden 2015 CEO for Saxo Bank.
 • Etablerer i 2001 Saxo Bank sammen med Lars Seier Christensen, og her har Kim Fournais siden 2001 været adm. direktør.
 • Stiftede i 1992 Midas fondsmæglerselskab, hvor han var adm. direktør.

Om Saxo Bank

 • Grundlaget for Saxo Bank blev etableret i 1992, nemlig fondsmæglerselskabet Midas, stiftet af blandt andre Kim Fournais og Lars Seier Christensen.
 • I 2005 kom den amerikanske kapitalfond General Atlantic ind i ejerkredsen med en investering på 728 mio. kr.
 • I 2011 solgte General Atlantic ud til investeringsselskabet TPG Capital, som i dag har 30 pct. af aktierne i Saxo Bank. Stifterne har hver 30 pct. De sidste 10 pct. af aktierne er bl.a. ejet af nuværende og tidligere medarbejdere.
 • I 2017 afgav kinesiske Geely (der blandt andet ejer Volvo) bud på 51,5 pct. af aktierne i Saxo Bank og finske Sampo 19,9 pct. af aktierne. Handlerne afventer myndighedsgodkendelse. I tilfælde af salg beholder Kim Fournais sin aktiepost.
 • Saxo Bank er til stede i 170 lande og har cirka 1.700 medarbejdere.

Når vi ser på den værdikæde, Saxo Bank er en del af, nemlig de globale kapitalmarkeder, så er det blevet mere og mere oplagt, at ikke alle aktører har kompetencer og kapacitet til at levere alle produkter til alle kunder, alle steder, altid.

Kim Fournais, CEO, Saxo Bank

Banking as a service

Ganske kort tid efter lanceringen af den første digitale platform supplerede Saxo Bank med aktier, obligationer og råvarer. Og siden har virksomheden udviklet sig til en global internetbaseret investeringsservice, der er investeringsplatform for kunder i flere end 170 lande, og den fungerer på denne måde som en facilitator, der giver investorer realtime adgang til kapitalmarkeder over hele verden. Samtidig leverer Saxo Bank banking as a service til andre banker over hele verden. Saxo Bank stiller således sin egen investeringsplatform til rådighed for andre banker, der kan bruge Saxo Banks teknologi til at servicere deres kunder.

I 2001 landede virksomheden den første bank, der benyttede Saxo Banks platform og teknologi, og det var startskuddet til en periode med høj vækst, hvor virksomheden voksede med mellem 25 og 50 pct. om året. Banken er i dag en betydningsfuld global aktør inden for investering og handel og har for længst bevist, at man som en ægte fintechvirksomhed er i stand til at udnytte ny teknologi til at konkurrere med etablerede aktører. I dag bruger flere end 100 partnerbanker platformene Saxo TraderGO for private og Saxo TraderPRO for mere professionelle og aktive handlere. Begge platforme er baseret på samme OpenAPI med en HTML5 frontend for bl.a. at sikre et konkurrencedygtigt produkt med stor gennemslagskraft.

Innovationen fortsætter

Saxo Bank er ikke færdig med at udvikle nye innovative løsninger, der lever op til målet om at demokratisere kapitalmarkederne. Og her kommer vi, ifølge Kim Fournais, til at se flere partnerskaber mellem de etablerede aktører og nye aktører.

“Når vi ser på den værdikæde, Saxo Bank er en del af, nemlig de globale kapitalmarkeder, så er det blevet mere og mere oplagt, at ikke alle aktører har kompetencer og kapacitet til at levere alle produkter til alle kunder, alle steder, altid. Derudover ser vi banker bruge 85 pct. af it-budgetterne på vedligeholdelse og drift af – ofte forældede – systemer. Det efterlader ikke mange ressourcer til innovation. Her er jeg sikker på, at vi kommer til at se en anden arbejdsfordeling mellem de etablerede banker og fintech-aktører som fx Saxo Bank, hvor vi har halvdelen af vores 1.700 medarbejdere ansat til at produktudvikle,” siger Kim Fournais.

Med andre ord vil vi, ifølge Kim Fournais, se flere og flere virksomheder droppe deres egne kapitalmarkedssystemer, fordi de er for dyre at drifte og ikke giver en bred nok markedsadgang. Og flere og flere vil i stedet købe disse systemer “ude i byen” af eksperter som eksempelvis Saxo Bank.

Som en internetbaseret og datatung virksomhed, der lever af at levere den bedste løsning til kunderne, har Saxo Bank kraftigt fokus på at udnytte den teknologiske udvikling bedst muligt. Og det næste store skridt for virksomheden bliver at nå ud til en større del af de private investorer. Og her kommer ny teknologi til at spille en vigtig rolle.

“I dag er det forretningsmæssigt ofte ikke interessant for kapitalforvaltere at servicere kunder med mindre beløb at investere for. Men det kommer Big Data og AI til at ændre på. Vi er i Saxo Bank allerede begyndt at sende AI-baserede notifikationer ud til kunderne. Det kan eksempelvis være, at en kunde har fortalt os, hvilken risikoprofil man ønsker på sin portefølje. Hvis vi så kan se, at der er en større risiko på porteføljen, så kan vi gøre kunden opmærksom på det og sende en besked om, hvad kunden kan gøre for at vende tilbage til den ønskede risiko,” forklarer Kim Fournais.

Med digitaliseret rådgivning og asset management, baseret på AI, kan kapitalforvaltere og investeringsbanker altså nå ud til små private investorer og coache og assistere dem via teknologi til at foretage bedre investeringer. Og således kan det pludselig lade sig gøre at servicere en kundegruppe, der hidtil ikke har haft adgang til samme gode personificerede service i banken.

Stort samarbejde om cloud-løsning

Cloud-teknologi er også et af de næste større trin for Saxo Bank, og i den forbindelse indgik virksomheden for nylig et samarbejde med teknologi-giganten Microsoft, der gør, at Saxo Banks platforme integreres i Microsofts public cloud, Azure.

“Der er ingen tvivl om, at også den finansielle sektor fremover vil køre i clouden. Det er ikke logisk, at al software skal installeres ude hos kunderne på deres egne servere. Og det undgår man med cloudbaserede løsninger, som samtidig giver instant skalerbarhed og mulighed for at servicere alle kunder lige godt eller bedre med færre omkostninger,” forklarer Kim Fournais, som samtidig understreger, at samarbejdet naturligvis giver Saxo Bank et stærkt salgs- og distributionssamarbejde.

Efter mere end 25 år i chefstolen hos Saxo Bank, mærker man fortsat utålmodigheden hos Kim Fournais, når han taler om fremtidens kapitalforvaltning – og ikke mindst Saxo Banks rolle. Han udtaler sig i visioner, og visionerne har for vane at ramme virkeligheden en dag.

Kontakt

Christian F. Jakobsen
Partner, PwC
Tlf: +45 3945 3049
Email

Ekstra værdi

Husk du kan altid læse CXO Magasinet og PwC’s andre udgivelser på din smartphone med appen Ekstra Værdi.


Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube