Nye forsikringer skabes med så få data som muligt

Nutidens forsikringer passer ikke til fremtidens kunder. Så fra at være baseret på, hvad vi ejer og har, vil de fremover skulle baseres på vores gøren og laden. Det skaber behov for brug af data på en ny måde, uden at tillid og sikkerhed sættes over styr. Og det kan sagtens lade sig gøre, mener kvinden bag insurtech-virksomheden gigga, Elena Hove-Aggerholm.

Hvis man står med to skrigende unger på armen, mens kaffekoppen er væltet ned over computeren, og forsikringspolicen i skuffen kun omtaler husbrand, svamp, skjulte rørskader osv. – så er der noget galt. Det var i hvert fald den tanke, der skød op i Elena Hove-Aggerholm, da hun netop havde født tvillinger, og det for alvor blev klart for hende, at der var et misforhold mellem, hvad hun havde brug for, og hvad hun kunne få af forsikringer. Og lige her fik hun en mission, der gik ud på at disrupte forsikringsbranchen.

Det er hun nu i fuld gang med via sit nye firma, gigga, der er en af de få danske insurtech-startups. Mere end det er et nyt og anderledes forsikringsselskab, er det en teknologivirksomhed, hvor det primære produkt er en algoritme, der er tilpasset fremtiden, og som hun håber, at de store forsikringsselskaber vil få øjnene op for. Indtil da sælger gigga også forsikringer – der primært har til formål at bevise, at virksomhedens nye måde at tænke og sælge forsikring på virker.

”Der ligger 70 mia. kr. derude, der kan gavne menneskers hverdag på en mere jordnær måde. De er jo beregnet til at hjælpe dig og sikre status quo i din livssituation og mere relevans i vores hverdag. Men i stedet dækker de os i katastrofesituationer, som vi almindelige mennesker har svært ved at forestille os. Og det er det, vi prøver at fikse,” siger Elena Hove-Aggerholm, der selv er uddannet i Top- Danmark og bl.a. har arbejdet i Finanstilsynet.

Behov for en bredere vurdering

Som hun ser det, skal forsikring ikke handle om alt det, der sjældent sker, men relatere sig til din dagligdag og din adfærd. Hvor de traditionelle forsikringsselskaber ser på parametre som bopæl, hvad man ejer, og hvor gammel man er, mener Elena Hove- Aggerholm, at der er mere behov for at kunne tilbyde forsikringsløsninger baseret på, hvordan man agerer og bevæger sig i dagligdagen, hvordan man passer på sine ting, om man dyrker ekstremsport osv. På den måde kommer forsikringen til at afhænge af, hvor meget man bruger ting frem for tingenes værdi.

Det er sådan, det fungerer hos gigga, hvor målgruppen i første omgang er de unge.

”Mange unge fravælger forsikringer, fordi de ikke kan se relevansen og ikke forstår dem. Det skal både de og alle andre kunne. Derfor er mit mål at gøre forsikring mere individuel, transparent, fleksibel og billig,” siger hun.

Så få data som muligt

Konceptet kalder hun adfærdsforsikringer. Og i bestræbelserne på at kunne skræddersy dem til den enkelte opstår der et grundlæggende behov for at vide, hvad hver af os foretager sig, hvad der generer os i dagligdagen, hvilken service der ville kunne hjælpe os til et lettere liv osv. Og alt sammen uden at skulle spørge folk hele tiden. For at realisere tanken bag sin insurtech satte hun sig ned sammen med en statistiker og skabte en model, der regner forsikring ud på en helt ny og anderledes måde.

”Med vores model kan vi med simple og meget få data fortælle om folks adfærd og vise, hvor tit de vil komme ud for en skade, hvor risikovillige de er osv. Og det gør os i stand til meget præcist at pege på, hvilke forsikringer den enkelte vil have behov for, og hvad de skal koste,” fortæller hun.

De data, der bruges i algoritmen, kommer dels fra forsikringskunderne selv, dels fra virksomheder, der opsamler og sælger den slags. I fremtiden forestiller Elena Hove-Aggerholm sig imidlertid, at hver enkelt af os har en ’boks’, hvori vi samler alle de data, vi skaber og omgiver os med, og at forsikringsselskaberne mod betaling får lov at sætte et ’sugerør’ ned i den boks. Det betyder dog ikke, at hun hverken nu eller i fremtiden ser behov for at gå til stregen af datalovgivningen eller udfordre den på anden vis. Loven er, som den er, og det agter hun til hver en tid at indrette sig efter.

”Som forsikringsudbyder vil jeg ikke være afhængig af at vide så meget som muligt om alle mennesker. Og vi kommer heller ikke til at eje folks data. Det gør de kun selv – og sådan skal det også være. Den måde, hvorpå man kan tilgå anonymiserede data, er rigeligt for os til at sige noget om, hvem du er. Og vi er da heller ikke stødt på etiske udfordringer endnu,” siger direktøren og fortæller, at hun og kollegerne under opbygningen af algoritmen testede data og talte om, hvorvidt der kunne opstå situationer, hvor man fik ’for mange’ data med og kunne se ’for meget’ om en person og fx derved kunne komme til at diskriminere:

”Men det er der ingen fare for. For vi ser ikke på, hvem du er. Kun på hvordan du bevæger dig i tid og rum. Derfor er jeg indifferent både over for dit cprnr., dit postnummer, din adfærd på sociale medier m.m. Hvis nogen skulle gå ind og kigge i vores data, vil de derfor heller ikke kunne se noget, der gør, at du kan genkendes. Man kan sige, at vi med vores model går den anden vej – hvor det altså handler om at vide så lidt som muligt om dig. Det geniale er så, at man ved hjælp af vores algoritme alligevel kan beregne helt op til 80 pct. af risikopræmien.”

Insurtech i praksis

 • Gigga vil disrupte forsikringsbranchen.
 • Målgruppen er unge mennesker, der oftest ikke forsikrer sig.
 • Færre data og mere statistik er vejen.

Som forsikringsudbyder vil jeg ikke være afhængig af at vide så meget som muligt om alle mennesker. Og vi kommer heller ikke til at eje folks data. Det gør de kun selv – og sådan skal det også være.

Elena Hove-Aggerholm, CEO, gigga

Om Elena Hove-Aggerholm

 • Født i 1975 og har en HD i organisation og ledelse fra Copenhagen Business School i 2006.
 • Grundlægger og CEO i insurtechvirkomheden gigga fra 2016.
 • Ansat i Finanstilsynet fra 2007 til 2014.
 • Uddannet fra Forsikringsakademiet i 2005 og har en Mini MBA fra 2014.
 • Starter på en MBA FSI i 2019.

Om gigga

 • En insurtech-virksomhed etableret i 2015 af Elena Hove-Aggerholm.
 • Er i øjeblikket en teknologibaseret forsikringsudbyder, men ønsker strategisk at udvikle sig til en samarbejdspartner for forsikringsselskaber.
 • Arbejder med såkaldte adfærdsforsikringer primært rettet mod en yngre målgruppe, der, ifølge gigga, ofte fravælger forsikringer, fordi de bl.a. er for komplicerede.
 • Konceptet er bygget op omkring en app, hvor man typisk kan vælge at forsikre fx sin smartphone, cykel eller computer.
 • Man forsikrer sig via gigga for 30 dage ad gangen.

Mange unge fravælger forsikringer, fordi de ikke kan se relevansen og ikke forstår dem. Derfor er mit mål at gøre forsikring mere individuel, transparent, fleksibel og billig.

Elena Hove-Aggerholm, CEO, gigga

Det bedste udgangspunkt

Elena Hove-Aggerholm er godt klar over, at mange selskaber i finansverdenen i dag arbejder på at samle så mange personlige data om den enkelte kunde som muligt. Det er det nylige tilfælde med et pensionsselskab, der brugte data fra en sportsapp til at ændre en kundes udbetalinger, et godt eksempel på. Men ifølge hende ligger forskellen i, hvad de traditionelle selskaber gør, og hvad hun mener, der er behov for, og hvilken type værktøj, man bruger.

”Forsikring og pension har altid beroet på statistik. Men nu bevæger flere selskaber sig ud i noget andet, hvor de indsamler en masse data for at kunne sige noget om dig. Forskellen på dem og os er metoderne. For hvor vi stadig bruger ren statistik, er mange selskaber begyndt at prøve sig frem med kunstig intelligens og machine learning til hjælp, fordi de bygger deres produkter op på personlige data om dig. Hvis selskaber som vores bruger rene statistiske metoder, der alene siger noget om relationer i tid, så skal der ikke bruges så mange data. Tiden vil vise, hvorvidt det er os eller dem, der har ret,” siger hun.

Det handler om kommunikation

Når man taler om data, kommer man ikke uden om også at tale om tillid og relationer mellem dem, der indsamler og bruger data, og dem, som data omhandler. Her mener Elena Hove-Aggerholm, at nøgleordet er kommunikation. Altså hvordan man får fortalt, hvad man vil bruge data til.

”Jeg gør selv meget ud af at fortælle folk, at jeg ikke vil indsamle data for at forhindre, at nogen snyder mig. Det er jo enormt negativt. I stedet siger jeg, at jeg samler data for at kunne gøre en positiv forskel for den enkelte kunde. Grundværdien i vores virksomhed er og skal altid være tillid. Jeg er overbevist om, at alle mennesker er gode nok. Og jeg nægter at tro, at folk snyder i ond mening. Min holdning er, at kan jeg gøre noget godt for dig, vil du helt sikkert være mindre tilbøjelig til at gøre noget skidt for andre,” siger hun.

Af samme grund behøver ingen frygte overvågning, mener hun. Og faktisk ser hun slet ikke den overvågning, der er blevet genstand for nye diskussioner, være anderledes end før.

”Vi har altid haft overvågning. Før var det for eksempel detektiver og sporingsenheder til at sætte under biler. I dag er det mere digitalt og avanceret og er blevet mere synligt for os i kraft af de mange apps, vi benytter os af,” siger hun.

Tanken med gigga er ikke at kreere et stort forsikringsselskab. Det handler om at skabe teknologi, der gør, at de kan levere nogle bedre produkter.

”Forsikringsselskaberne er gode til at sælge forsikringer. Og så skal de lade os, der er gode til teknologi, udvikle den. Sådan er det bare ikke. Lige nu forskanser de sig bag døre, hvor der står ’Don’t disrupt’. Og det er ærgerligt, for vi kunne have stor glæde af hinanden,” siger hun og understreger, at hun er optimistisk omkring fremtiden.

”Jeg er sikker på, at vi bryder igennem muren. Det er et spørgsmål om tid – og vel at mærke en tid, hvor vi skal anstrenge os for at bevise vores værd. Men om fem år er vores metode og vores måde at tænke forsikring på så gennemtestet, at både gigga og resten af forsikringsverdenen laver de forsikringer, alle mennesker drømmer om. Til den tid har vi gjort danskerne lykkelige,” siger hun.

Kontakt

Christian F. Jakobsen
Partner, PwC
Tlf: +45 3945 3049
Email

Ekstra værdi

Husk du kan altid læse CXO Magasinet og PwC’s andre udgivelser på din smartphone med appen Ekstra Værdi.


Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube