Finanssektoren vil rive unødige digitale barrierer ned

I deres berettigede iver efter at komme misbrug, snyd og bedrag til livs er det vigtigt, at lovgiverne ikke kommer til at sætte barrierer op for udvikling med for omfattende regulering og dokumentationskrav. Ift. krav om beskyttelse af persondata har finanssektoren dog et stort forspring, som den håber kan blive en konkurrencefordel.

Først bragede finanskrisen løs og fik en tsunami af love og regler til at skylle ind over de finansielle virksomheder. Og mens bankfolk o.a. havde travlt med at sørge for, at de overholdt alt, hvad de skulle, tog digitaliseringen fart og førte til en ny bølge af regulering, som lige nu kommer væltende. Men hvor den første bølge forholder sig til rammer og vilkår for kapital og likviditet, siver den anden ind og blander sig mere detaljeret i arbejdsgangene. Og det stiller finanssektoren over for nye udfordringer.

”Vi anfægter ikke, at udviklingen på visse områder har givet anledning til bekymring og behov for nye regler. Det er bare vigtigt for os, at det ikke kommer til at spænde ben for finanssektorens mulighed for at konkurrere på lige vilkår og udvikle nye produkter og forretningsmodeller til gavn for den enkelte og for samfundet som helhed,” siger Ulrik Nødgaard, adm. direktør i Finans Danmark.

Den nye bølge af regulering omfatter regler, der skal forhindre hvidvask og terrorfinansiering, regler, der skal forhindre misbrug af persondata, og regler, der skal øge investorbeskyttelsen og gennemsigtigheden i aktiehandler. Fælles for alle disse nye regler gælder, at de griber dybt ind i den enkelte finansielle virksomheds tilrettelægning af den daglige forretning og desuden stiller krav om kontrol og dokumentation i et hidtil uhørt omfang.

”Tager vi Persondataforordningen som eksempel, er der ingen tvivl om, at tiden er til at blive meget skarp på, hvilke spilleregler der gælder omkring data. Vi må bare også sige, at det har krævet trecifrede millioninvesteringer at blive klar til lovens ikrafttræden i maj, og at der lige nu er spænding hos vores medlemmer i forhold til den administrative byrde, som reglerne efterfølgende vil fordre, og hvor meget kraft og energi det vil suge ud – både i de store og i de små virksomheder. Det er vigtigt, at lovgivere og myndigheder holder balancen og har blik for proportionaliteten.”

Lige digitale muligheder

 • Store og små skal have samme mulighed for at udnytte digitaliseringen.
 • Forenkling, forenkling og forenkling er vejen frem.
 • Digital tillid er et meget vigtigt konkurrenceparameter.

Danmark har stor fordel af at være et af de digitalt førende lande. Og skal det fortsætte sådan, må man sørge for, at vi har mulighederne for at udvikle på det.

Ulrik Nødgaard, adm. direktør, Finans Danmark

Om Ulrik Nødgaard

 • Født i 1969 og uddannet cand.oecon fra Aarhus Universitet i 1996.
 • 2015 adm. direktør for Finans Danmark.
 • Blev i 2009 direktør for Finanstilsynet.
 • Fra 2005 til 2009 finansdirektør i Økonomi- og Erhvervsministeriet.
 • Fra 2000 til 2005 hhv. kontorchef for økonomisk politik og strukturpolitik i Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Om Finans Danmark

 • Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark.
 • Samlet repræsenterer Finans Danmarks medlemsvirksomheder i realkredit- og banksektoren en samlet balancesum på ca. 6.000 mia. kr.
 • Med investeringsfondene i Investering Danmark repræsenterer Finans Danmark samtidig en formue, der kapitalforvaltes, på 3.000 mia. kr.
 • Finans Danmarks øverste besluttende myndighed er generalforsamlingen. Formand og næstformænd bliver valgt af generalforsamlingen blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer. I øjeblikket er koncernchef Michael Rasmussen, Nykredit, formand for Finans Danmark.

Når man lige nu kigger rundt i verden, må man jo konstatere, at det, der skaber værdi, er at være god til det digitale.

Ulrik Nødgaard, adm. direktør, Finans Danmark

Positiv udnyttelse af data

For finanssektoren er det store åbne spørgsmål således lige nu, hvordan den nye bølge af regulering vil stille den enkelte virksomhed i forhold til at kunne udvikle forretningen. Sidste år var der lagt op til en meget restriktiv ny betalingslov, som ville spænde for meget ben efter sektorens mening. Så efter en dialog med politikerne lykkedes det finanssektoren at få drejet lovgivningen i en retning, så der nu bliver bedre mulighed for at bruge data til at udvikle nye produkter.

Det samme håber Finans Danmarks topchef bliver resultatet på området for cloud-baserede løsninger, hvor Danmark kører med særregler og har en stram praksis ift. de finansielle virksomheder og deres leverandørers ansvar ved brug af cloud.

”Danmark har stor fordel af at være et af de digitalt førende lande. Og skal det fortsætte sådan, må man sørge for, at vi har mulighederne for at udvikle på det. Vi er et lille land, som typisk er afhængig af internationale leverandører. Og det er ikke smart at lægge for mange hindringer i vejen. Det er ikke i samfundets interesse,” siger Ulrik Nødgaardog håber, at den nye digitaliseringsstrategi vil afspejle, at lovgiverne har forstået, hvad der er på spil.

Og der er mere på agendaen for finanssektoren lige nu, hvor Finans Danmark på de finansielle virksomheders vegne arbejder for, at sektoren får de samme muligheder for at skabe nye forretningsmodeller, som gælder for bigtech-virksomhederne.

”I dag er det firkantet sagt sådan, at de store internationale spillere godt må drive bank – mens vi i banksektoren ikke må noget den anden vej rundt. Og det er hverken fair eller fornuftigt. Ser man på, hvem de store digitale spillere er i Danmark, er bankerne klart blandt dem med de største kompetencer, de fleste data og erfaringen med at håndtere disse data. De har dermed også de bedste forudsætninger for at kunne lave nogle gode produkter og holdbare forretningsmodeller. Efter vores mening vil det derfor være et erhvervspolitisk selvmål, hvis man udelukker os fra at kunne agere på samme baner som de største bigtech-virksomheder,” lyder det fra Ulrik Nødgaard.

Han understreger, at han fornemmer en vis lydhørhed over for finanssektorens synspunkter på dette område, men også, at det er her, den største barriere ligger ift. at kunne udnytte den digitale udvikling til at øge sektorens konkurrenceevne:

”Selvfølgelig er det i vores interesse som finansiel sektor, men vi tror på, at det også er i det danske samfunds interesse. For når man lige nu kigger rundt i verden, må man jo konstatere, at det, der skaber værdi, er at være god til det digitale.”

Bankernes evner til at udnytte digitaliseringen har de mest synligt demonstreret med den måde, hele betalingsområdet er udviklet på – med mobil bank og mobil betaling m.v. Samtidig har den danske finansielle sektor i mange år levet med særregler, der regulerer, hvordan folks data skal håndteres og har af samme grund et setup, man er vant til at arbejde med. Det giver ifølge Ulrik Nødgaard et godt forspring, hvorved øget regulering på området også kan blive et plus for den finansielle sektor og bruges til at hente konkurrencefordele ind.

I kraft af bankernes erfaringer med at håndtere data og gøre det på sikker vis er danskerne i dag trygge ved pengeinstitutterne. Det vil bankerne gerne holde fast i – og dermed også i den konkurrencefordel, det giver. Derfor vil det næppe være på dette område, der bliver sparet i årene fremover.

”Der er ingen tvivl om, at de finansielle virksomheder har investeret rigtig meget i cybersikkerhed og fortsat vil gøre det. Men det er jo lidt et våbenkapløb, vi er ude i her. For mens vi bliver bedre, bliver dem, vi er oppe imod, det også,” konstaterer Ulrik Nødgaard, som er godt tilfreds med, at regeringen har afsat betydelige summer til en øget indsats over de kommende år:

”Det er en klog investering. For det er klart, at hvis vi vil den digitale rejse, så kan den kun lade sig gøre i den udstrækning, folk har tillid til det digitale univers. Så det er supervigtigt. Vi har lavet otte konkrete forslag til ministrene, som står i spidsen for regeringens cyberudspil. Og vi er glade for at kunne genfinde nogle af vores tanker i det udspil, som regeringen har lagt frem.”

Forenkling vil være velkommen

For et par år siden genlød hele erhvervslivet og ikke mindst finanssektoren af opråb om overregulering. I dag vil Ulrik Nødgaard ikke bruge ordet overregulering, men nøjes med, at ’vi har en udfordring som følge af de mange krav med karakter af formalia’.

”Derfor sætter vi pris på det eftersyn af den finansielle regulering, som erhvervsministeren har foretaget. Vi forventer ingen revolution, men det indeholder nogle tiltag, som kan gøre livet lettere for de finansielle virksomheder. Vores hovedprioritet er også her at få fjernet barriererne på det digitale område. Men det er samtidig klart, at mængden af indberetninger i dag er på et helt andet niveau end før krisen, og at en markant forenkling ville være velkommen. Også selv om vi anerkender, at det ikke er nemt, i og med at megen regulering kommer via europæiske direktiver,” siger Finans Danmarks topchef og har i den anledning en ekstra bøn til lovgiverne. For med en regulering, der risikerer at tage overhånd, er planlægning i de finansielle virksomheder blevet meget vanskeligere.

”Det er vigtigt, at nye regler bliver set i en helhed. Når ’kasser’ med regler rammer os fra EU eller andre internationale autoriteter og fra danske lovgivere, er man nødt til at begynde at åbne dem alle på én gang og se dem i en sammenhæng. Derfor håber vi på, at politikerne er villige til at sikre indførelse af nye regler med øje for de hidtidige, så det hele ikke ramler tilfældigt ned over os. Et godt eksempel er aktiveringen af den kontracykliske buffer, hvor regeringen signalerede, at den vil blive tænkt sammen med den øvrige regulering. Lidt mere forudsigelighed i de krav, der stilles, vil lette livet i de finansielle virksomheder og sikre, at der fortsat er ressourcer til at udvikle tingene i den rigtige retning – til gavn for hele samfundet.”

Kontakt

Christian F. Jakobsen
Partner, PwC
Tlf: +45 3945 3049
Email

Ekstra værdi

Husk du kan altid læse CXO Magasinet og PwC’s andre udgivelser på din smartphone med appen Ekstra Værdi.


Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube