Få en temperaturmåling på din økonomifunktion

Kravene til CFO’ere i den finansielle sektor har aldrig været større. Der skal tages stilling til øgede regulatoriske krav, konkurrenter, der til stadighed udvikler nye produkter, digitale platforme og værktøjer. Samtidig forventes det, at økonomifunktionerne leverer mere værdi for en lavere eller stagnerende omkostning. Udfordringen for økonomifunktionen er, at man ikke kan nå det hele og er nødsaget til at prioritere indsatsen og investeringerne. PwC har derfor udviklet et kort og præcist spørgeskema, der giver dig svar på, hvordan din økonomifunktion bedst kan prioritere indsatsen, og hvor I med fordel kan give mere slip.

PwC’s Financial Services tegner et billede af den finansielle sektors økonomifunktioner

  • Vi præsenterer igen i år resultatet af en kundeundersøgelse, der tegner et billede af økonomifunktionerne i den finansielle sektor i dag og prioriteringerne i de næste tre år.
  • Der er 18 spørgsmål fordelt på tre økonomiske områder og ét tværfunktionelt økonomisk tema.
  • Din virksomhed kan stadig godt nå at deltage i undersøgelsen. I vil efterfølgende få tilbudt en skræddersyet rapport.

Udviklingstendenser i den finansielle sektors økonomifunktion

De erfaringer, vi allerede har gjort os på baggrund af svarene fra kundeundersøgelsens 18 spørgsmål, er bl.a., at de økonomifunktioner, der performer bedst, er de virksomheder, som har solide processer, et fokuseret talentarbejde og en god successionsplanlægning.

Mere end 80 % af respondenterne ligger på en lav til middel performance inden for arbejdet med budgettering og forecasting. Det indikerer, at der generelt er mulighed for at professionalisere forecasting- processen og skabe mere værdi for en lavere omkostning. Dette er ligeledes tendensen, hvis vi ser uden for landets grænser eller i andre sektorer.

Undersøgelsen viser også, at der er en sammenhæng mellem samarbejdet med revisionen og antal anmærkninger sammenholdt med niveauet i virksomhedens kontrol-setup. Med andre ord så er der flere anmærkninger fra revisionen i økonomifunktioner med en lav modenhed i kontrol-setuppet. Herudover viser årets måling, at virksomheder med et stort antal korrektioner og tilbageløb i månedslukning har forholdsmæssigt flere tilbageløb og anmærkninger fra revisionen. Et modent kontrol-setup og optimerede lukkeprocesser er således parametre, der kan bidrage til at frigive ressourcer i økonomifunktionen.

Fire konkrete idéer til udvikling af økonomifunktionen

Fra PwC’s Financial Services har vi følgende fire konkrete perspektiver til din økonomifunktion:

  • Automatisér rutineprægede og tilbagevendende processer, så tiden bruges der, hvor den skaber værdi. På tværs af processer i økonomiområdet kan automatisering og procesforbedringer reducere omkostningsbasen med 35-46 %*.
  • Konsolidér kildedata i et dataware house og brug tiden på at analysere data i stedet for at indsamle og konsolidere dem. Selv i de førende virksomheder bruger analytikere 40 %* af deres tid på at indsamle data i stedet for at analysere dem.
  • Der er efterhånden opbygget store datamængder, der anvendes til regulatorisk rapportering og anden offentliggørelse – brug data til kvalitativ ledelsesrapportering og inddrag benchmark.
  • Tænk i 360 grader, når din virksomhed igangsætter udviklingsaktiviteter og forventningsafstem løbende med jeres interessenter. Førende økonomifunktioner har en omkostningsbase, der er 36 %* lavere end den gennemsnitlige økonomifunktion, samtidig med at der leveres mere værdi.

*Kilde: PwC’s Finance Effectiveness Benchmark Report 2017 “Stepping up: How finance functions are transforming to drive business results”.

Et kig på banker og forsikringsselskaber

I undersøgelsen indgår en vurdering af, hvor økonomifunktionerne befinder sig i dag på en række parametre (as-is), og hvor de ønsker at placere sig inden for de kommende år (to-be).

Bankerne har generelt mindst afstand mellem as-is og to-be på spørgsmål om økonomifunktionens rolle i strategiarbejdet, hvordan økonomifunktionen er organiseret og dennes evne til at tilpasse sig regulatoriske ændringer. Undersøgelsen viser også, at økonomifunktionerne generelt har en stor rolle i strategiarbejdet, og at de har en tydelig organisering. Desuden er evnen til at tilpasse sig til regulatoriske ændringer indikeret som stor. Det betyder, at bankernes økonomifunktioner ikke prioriterer at investere inden for disse områder de kommende år. Dér, hvor bankernes økonomiområder generelt vil investere mest, og hvor forskellen mellem as-is og to-be er størst, er på udvikling af kontrolprocesserne, struktur og politikker samt på automatisering af processer og rapportering.

Dér, hvor forsikringsselskaberne har mindst afstand mellem as-is og to-be, og hvor de ikke vil investere i de kommende år, er i forhold til spørgsmålet om regnskabsprocessen og antallet af dage for at lukke eksterne regnskaber. Dér, hvor forsikringsselskaberne generelt vil investere mest, er i forhold til at få en talent-/successionsplan inden for økonomiområdet, automatisering samt i forhold til at forbedre lukkeproceskvaliteten gennem færre tilbageløb i processen.

I starten af 2017 var de hurtigste forsikringsselskaber i stand til at lukke den regulatoriske kapital på mellem ni og 15 dage. Efter et år med fokus på model- og procesoptimering har dele af forsikringsbranchen reduceret procestiden med over 50 %, så den regulatoriske kapital nu lukkes på mellem fem og otte dage. Dette hænger rigtig godt sammen med prioriteringerne.

Kontakt

Christian F. Jakobsen
Partner, PwC
Tlf: +45 3945 3049
Email

Ekstra værdi

Husk du kan altid læse CXO Magasinet og PwC’s andre udgivelser på din smartphone med appen Ekstra Værdi.


Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube