Vi skal sikre, at mennesker er trygge

Lizette Risgaard er med i Disruptionrådet, hvor hun forsøger at sikre velfærdssamfundet og den danske model. Hun så den også gerne “eksporteret” til andre lande, for den er med til at gøre os mere rige, lige og trygge.

Om Lizette Risgaard

  • Født i 1960 og startede som kontorfunktionær i Husligt Arbejderforbund i 1980.
  • 2015: Formand for LO.
  • 2007-2015: Næstformand i Landsorganisationen i Danmark – LO.
  • 2000-2007: Formand, HK/Service København.
  • 2000-2007: Næstformand i LO-Storkøbenhavn.
  • 1987-2000: Kontorfunktionær, TIB.
  • 1984-1987: Kontorfunktionær, Litografisk Forbund.
  • 1980-1984: Kontorfunktionær, Husligt Arbejder Forbund.

Det er arbejdstagernes ansvar at holde sig opdaterede, og det er arbejdsgiverne og politikernes ansvar at sikre de rammer, der skal til.

Lizette Risgaard, formand, LO

Et stærkt socialt sikkerhedsnet, et toptunet uddannelsessystem og investeringer i forskning og innovation er opskriften på et velfungerende velfærdssamfund, ifølge Lizette Risgaard. Hun er formand for LO og sidder desuden også i regeringens Disruptionråd. Med hendes udgangspunkt som formand for lige omkring 1 mio. lønmodtagere er hun optaget af, hvordan vi som samfund ”skaber trygge mennesker, fordi trygge mennesker tør. Utrygge mennesker tøver”. Uddannelse er, ifølge Lizette Risgaard, et kerneområde.

“Vi skal sammen finde løsninger på, hvordan vi sikrer, at danskerne – og danske virksomheder – er godt rustede til fremtidens arbejdsmarked. Der skal investeres massivt i at løfte folks kompetencer, så de er trygge ved, at de nok skal klare udfordringerne på fremtidens arbejdsmarked,” siger Lizette Risgaard.

Det fællesskab, hun mener skal finde løsningerne, er i særlig grad parterne i trepartssamarbejdet, som karakteriseres som en hjørnesten i den danske samfundsmodel. Altså samarbejdet mellem staten og arbejdsmarkedets parter.

“I Danmark er denne vigtige opgave et fælles ansvar. Det er arbejdstagernes ansvar at holde sig opdaterede, og det er arbejdsgiverne og politikernes ansvar at sikre de rammer, der skal til,” siger Lizette Risgaard.

Hun lægger især vægt på arbejdsgivernes ansvar i forhold til at sikre trygge medarbejdere. Og derfor kan hun godt blive bekymret, når hun ser, hvordan nye forretningsmodeller dukker op under den såkaldte platformsøkonomi.

“Platformenes digitale natur og hastige udvikling gør det svært for både lovgivere og håndhævere at følge med. Det er et kæmpe problem, vi skal have styr på. Platformsøkonomi kan støtte ‘frie fugle’ – men skal ikke skabe digitale daglejere,” siger Lizette Risgaard, der mener, at den afgørende udfordring er at sikre, at disse nye virksomheder påtager sig et arbejdsgiveransvar og indgår rammeoverenskomster.

Med de nye virksomheders globale natur er dette ikke en ren dansk øvelse, men en opgave for EU og det internationale samfund – arbejdsgivere, lønmodtagere og politikere over hele verden. Lizette Risgaard er overbevist om, at missionen nok skal lykkes, ligesom den gjorde, dengang fagforeningerne for første gang fik sat arbejdstagernes rettigheder på dagsordenen, da industrialiseringen ramte den vestlige verden i 1800-tallet.

“Ingen har glæde af, at folk lever som daglejere, digitalt eller ej – hverken i Danmark, EU eller resten af verden. Dengang lykkedes det for lønmodtagerne at organisere sig og overbevise arbejdsgiverne om, at det er i alles interesse at skabe ordnede forhold på arbejdsmarkedet. Nu har stater, regeringer også noget på spil. Derfor håber jeg naturligvis på, at vi sammen også vil lykkes over for platformsvirksomhederne, siger Lizette Risgaard.

Kontakt

Christian Klibo
Partner, PwC
Tlf: +45 4041 9520
Email

Ekstra værdi

Husk du kan altid læse CXO Magasinet og PwC’s andre udgivelser på din smartphone med appen Ekstra Værdi.


Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube