”Når verden forandrer sig, må vi holde fast i værdierne”

Vi skal ikke frygte for vores job, men vi skal passe på vores velfærdssamfund, for deleøkonomien rusker alvorligt i den danske velfærds- og arbejdsmarkedsmodel. Sådan lyder det fra HK-formand Kim Simonsen, der sætter sin lid til, at vores værdier tager over, når reglerne ikke kan følge med.

Om Kim Simonsen

  • Født i 1961 og startede i 1979 som elev i skatteforvaltningen i Grenaa Kommune.
  • 2008: Indtrådte i LO’s daglige ledelse.
  • 2008: Forbundsformand, HK/Danmark.
  • 1990: Sektorformand, HK/Kommunal.
  • 1988: Næstformand, HK/Kommunal.
  • 1985: Byrådsmedlem i Grenaa, Socialdemokratiet.
  • 1983: Tillidsrepræsentant, Grenaa Kommune.
  • 1979 Aktiv, HK/Ungdom.

Ny teknologi og udviklingen i det hele taget er ikke farlig. Den har ofte vist sig fordelagtig for HK’s medlemmer, for der er job og vækst at hente i alle de nye muligheder.

Kim Simonsen, formand, HK

Kim Simonsen, formand for HK, føler det vigtigt at slå fast, at man må flytte sig sammen med sin omverden og den udvikling, der sker – uanset at verden udvikler sig i en anden retning, end man inderst inde ønsker sig.

“Vi har i HK forladt maskinstormertilgangen for længe siden. Vi bruger vores energi på at forholde os til udviklingen og på, at vores medlemmer følger med den og ikke bliver ofre for den. Ny teknologi og udviklingen i det hele taget er ikke farlig. Den har ofte vist sig fordelagtig for HK’s medlemmer, for der er job og vækst at hente i alle de nye muligheder. Men det betyder ikke, at vi skal være naive og slet ikke forholde os kritisk til udviklingen,” siger Kim Simonsen, der også sidder i regeringens Disruptionråd.

Han konstaterer, at Danmark, trods påvirkningen fra den fjerde industrielle revolution, er i en situation, hvor rekordmange mennesker er i arbejde.

Men Kim Simonsen forholder sig kritisk til den såkaldte dele- og platformsøkonomi, der, ifølge ham, sjældent har noget at gøre med at ”dele”, men hvor der tværtimod er tale om globale selskaber, der for nogles vedkommende fralægger sig et ansvar i form af både skattebetaling og arbejdsgiveransvar. Det gælder fx Uber og AirBnB, som han mener bør underlægges den samme regulering som alle andre.

“Hvis vi ikke passer på, så risikerer vi at miste milliarder og atter milliarder, der skulle have været brugt på vores velfærd. Det skal vi værne om, og det bliver en af vores helt store udfordringer,” lyder det fra Kim Simonsen.

Den anden del af platformsøkonomien er de platforme, hvor man kan udbyde sin arbejdskraft. Her er der en stor opgave for fagbevægelsen i, at der ikke må udvikle sig et ”proletariat af digitale daglejere”, som Kim Simonsen kalder det.

“Ferie, pension, ret til uddannelse, løn under sygdom, barsel, osv. Disse rettigheder er jo nogle af de værdier, Danmark er bygget op af. Og her må vi som samfund forholde os til, om det er til samfundets bedste, at flere og flere mennesker bliver overladt til sig selv med den øgede sociale risiko, det vil medføre,” siger Kim Simonsen, der understreger, at det gælder om af finde den fine balance, hvor man ikke forhindrer platformsøkonomien i at vokse, samtidig med at man sørger for ordnede vilkår for de mennesker, der vælger at udbyde deres arbejdskraft her.

Nogle af de værktøjer, der skal i brug, er uddannelse og information. Såvel over for de nye virksomheder som over for arbejdstagere og forbrugere.

“Måske glemmer mange af os, at vi i Danmark har bygget et velfærdssamfund op, som man misunder os rundt omkring i verden. Det må vi minde hinanden om. Og her tror jeg, at uddannelse er en af nøglerne til at styrke vores viden og vores kritiske sans, så vi på den måde er rustede til at fastholde vores værdier og foretage de rigtige valg,” siger Kim Simonsen og tilføjer: “Når verden forandrer sig, må vi holde fast i vores værdier”.

Kontakt

Christian Klibo
Partner, PwC
Tlf: +45 4041 9520
Email

Ekstra værdi

Husk du kan altid læse CXO Magasinet og PwC’s andre udgivelser på din smartphone med appen Ekstra Værdi.


Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube