Mindre bureaukrati skal forvandles til mere velfærd

Mange år med at bygge lag på lag i det offentlige er slut. Nu skal der tværtimod pilles lag af. Og for at fremme målet om en forbedret og fornyet offentlig sektor med borgeren i centrum skal der sættes fart på digitaliseringen, ligesom ledelsen og styringen skal intensiveres og fokuseres. Med flere konkrete initiativer vil innovationsminister Sophie Løhde hjælpe processerne godt på vej.

Ser man den offentlige sektor som en lagkage, kan man sige, at innovationsminister Sophie Løhdes (V) mission er at gøre den mere spiselig, lækker og langtidsholdbar. Flere lag skal væk – i dette tilfælde lag af regulering, krav og nye opgaver. Men ligesom det er svært at slanke lagkager, er det ingen nem opgave at toptune den offentlige sektor.

Flere initiativer er imidlertid løftet fra skrivebordet og ud på arbejdsgulvet. Et af dem er Sammenhængsreformen, som innovationsministeren skød i gang sidste år. Og hun er på vej med mere i det kommende forår, hvor der på dagsordenen står både en sundhedsreform, en afbureaukratiseringsreform, en digitaliserings- og datareform, en ledelsesreform og andre delreformer med konkrete initiativer, som skal forny og binde den offentlige sektor bedre sammen.

”Selvom det generelt går godt i Danmark, nytter det ikke, at vi hviler på laurbærrene. For hvis vi også i fremtiden skal have et velfungerende velfærdssamfund, hvor vi både har råd til at investere i vores sundhedsvæsen, tage os af de stadig flere ældre og give mennesker på kanten af samfundet en støttende hånd i ryggen, bliver en af vores helt store udfordringer at få løftet kvaliteten og få mest mulig velfærd for de ca. 540 mia. kr., vi årligt bruger i den offentlige sektor,” siger Sophie Løhde.

Sammenhængsreform styrer fornyelsen

 • Mere tid til kerneopgaven.
 • Bedre velfærd på tværs af sektorer.
 • En mere tidssvarende offentlig sektor med en bedre ledelse.

Hvis vi skal rykke og flytte den supertanker, som den offentlige sektor nu engang er, så er der i særlig grad brug for dygtige offentlige ledere til at justere kursen.

Sophie Løhde, innovationsminister

Om Sophie Løhde

 • Født 1983 i Birkerød, uddannet bachelor i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, CBS 2007.
 • 2016: Minister for offentlig innovation.
 • 2015-2016: Sundheds- og ældreminister.
 • 2011-2015: Sundhedsordfører.
 • 2010-2011: Kommunalordfører, forebyggelsesordfører, psykiatriordfører, SU-ordfører.
 • 2006-2008: Medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden.
 • 2006-2007: Medlem af kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune.
 • 2007 : Folketingsmedlem for Venstre.
 • 2002-2006: Medlem af amtsrådet i Frederiksborg Amt.

Om innovationsministeren

Sophie Løhde blev udnævnt til innovationsminister i november 2016, hvor hun overtog en række arbejdsområder fra finansministeren. Løhde, der til daglig sidder i Finansministeriet, er bl.a. ansvarlig for styring og modernisering af den offentlige sektor, overenskomstforhandlinger på statens område, digitalisering og it. Statens Administration, Moderniseringsstyrelsen, Statens IT og Digitaliseringsstyrelsen ligger under Sophie Løhdes ansvarsområde.

Mere og bedre samarbejde

Grundlæggende handler det for hende bl.a. om at få afskaffet noget af alt det unødvendige bureaukrati og de overflødige registreringskrav, som stjæler tiden fra de offentligt ansatte. Desuden handler det om at blive bedre til at bruge de muligheder, som digitaliseringen medfører, ligesom styringen og ledelsen af den offentlige sektor skal blive bedre og klogere.

Og snuptagsløsninger er der ingen af. For at lykkes skal der således ikke alene sættes ind på flere fronter, men også arbejdes mere og tættere sammen:

”Uanset hvor meget vi skubber på fra Christiansborg, kan vi ikke alene drive udviklingen i den ønskede retning. Hvis det for alvor skal lykkes at forny den offentlige sektor, er det nødvendigt, at vi på tværs af kommuner, regioner og staten påtager os et fælles ansvar for at sætte retning og bliver enige om, hvordan vi skal nytænke og udvikle den offentlige sektor,” lyder det fra ministeren.

Af samme grund har hun inviteret kommunerne, regionerne, faglige organisationer og andre centrale aktører i den offentlige sektor til at indgå i et nationalt partnerskab, hvor man i fællesskab skal udvikle fem-syv fælles nationale mål. Og hver især skal man forpligte sig til at realisere målene i de kommende år. Målene skal adressere nogle af hovedudfordringerne i den offentlige sektor, ligesom det understreges, at de skal være konkrete og målbare, så man løbende kan følge, om indsatserne rykker i den ønskede retning.

Manglende sammenhæng

Sammenhængsreformen, som altså allerede er under udførelse, rummer regeringens konkrete opskrift på, hvordan den offentlige sektor bliver bedre. For innovationsministeren er netop manglen på sammenhæng på tværs af den offentlige sektor måske den største udfordring, som stat, regioner og kommuner har. Hun peger på eksemplet med de tusindvis af handleplaner, som kommunerne løbende udarbejder. Således bliver der alene på beskæftigelses-, social- og integrationsområdet hvert eneste år lavet omkring 950.000 kommunale handleplaner.

”Og rigtig mange af handleplanerne er overlappende og ukoordinerede. Vi kan simpelthen ikke være bekendt at give mennesker, der har behov for hjælp, syv-ni handleplaner og 17 forskellige kontaktpersoner og sagsbehandlere,” som Sophie Løhde siger.

På den måde mener hun, at der foregår en masse dobbeltarbejde ude i kommunerne. Og det er ikke bare spild af ressourcer, som kunne have været brugt til at give mere velfærd; det giver ofte også en lavere kvalitet i de indsatser, som skulle hjælpe borgerne. For de mange handleplaner ender desværre tit med at forkludre indsatserne i stedet for at skabe overblik og være en hjælp for borgerne, påpeger hun.

Øget digitalisering skal hjælpe på vej

Fornyelsen af den offentlige sektor skal bl.a. ske gennem en øget digitalisering. For godt nok er Danmark et af de mest gennemdigitaliserede lande i verden, hvor den offentlige sektor har været god til at tage de nye digitale løsninger til sig, og befolkningen har vist sig meget åben over for at bruge dem. Men som hun ser det, har borgerne en berettiget forventning om, at det offentlige bliver endnu mere digitalt.

”Det betyder, at vi i endnu højere grad end i dag skal stille eksempelvis digitale selvbetjeningsløsninger til rådighed for borgere og virksomheder. Og på samme måde skal vi bruge automatisering og robotteknologi til at give borgerne både en hurtigere sagsbehandling og en mere sammenhængende velfærd,” siger ministeren.

Det sidste kræver, at stat, regioner og kommuner bliver bedre til at udveksle data på tværs af hinanden og bruge dem til at skabe mere sammenhæng i forløbet for den enkelte borger. Og det kræver samtidig, at borgerne stiller endnu flere af deres data til rådighed. Forudsætningen for begge dele er imidlertid, at det offentlige passer ordentligt på disse oplysninger og sikrer, at de ikke falder i de forkerte hænder.

Her opstår dermed behovet for en styrket it-sikkerhed, som Sophie Løhde ser det. Derfor er hun på vej med en ny strategi for cyber- og informationssikkerhed, som bl.a. skal ruste Danmark mod det voksende antal hackerangreb, der ikke bare kan ramme private virksomheder som eksempelvis Mærsk, men også samfundskritiske funktioner som sygehuse m.m.

Ledelsen af den offentlige sektor er dog også et element i den øgede digitalisering og sikkerheden omkring den. Således har innovationsministeren allerede præsenteret en ny strategi for it-styring i staten, der bl.a. betyder, at ledelserne i langt højere grad skal påtage sig et ansvar for it-systemerne – og ikke bare for udviklingen, men også for den løbende drift. For de tider, hvor it var noget, der bare foregik nede i et serverrum i kælderen, er for længst forbi. I dag skal it- og informationssikkerhed helt op på direktionsgangen, som hun siger.

Dygtigere ledere skal justere kursen

I det hele taget kommer man ikke uden om at sætte fokus på ledelse, når det gælder om at løfte kvaliteten i den offentlige sektor.

”Ledelse spiller en afgørende rolle, hvis vi skal have bedre velfærd for skatteborgernes penge og have medarbejderne i den offentlige sektor til at levere deres bedste. Og hvis vi skal rykke og flytte den supertanker, som den offentlige sektor nu engang er, så er der i særlig grad brug for dygtige offentlige ledere til at justere kursen, sætte medarbejdernes faglighed mere i spil og drive forandringen fremad,” siger Sophie Løhde.

Og i udformningen af den indsats kommer lederne selv til at spille en stor rolle. Innovationsministeren har derfor nedsat en ledelseskommission, der er blevet sammensat af erfarne ledere fra både den offentlige og den private sektor. Opgaven lyder på at komme med en række anbefalinger til, hvordan kvaliteten i ledelsen kan løftes og dermed bidrage til fornyelsen og forbedringen af den offentlige sektor – og få lagkagen gjort mere spiselig.

Sophie Løhde om:

Digitalisering:

Digitalisering og automatisering er en forudsætning for en mere effektiv offentlig sektor. Mere selvbetjening og automatisering skal sætte tempoet op i sagsbehandlingen. Det kræver bedre datadeling på tværs i det offentlige og stiller nye krav til datasikkerhed.

Fokus på ledelse:

Kvaliteten af de offentlige ledere er afgørende. Det er dem, der skal drive forandringerne i sektoren. Der skal arbejdes målrettet mod at øge ledelseskvaliteten i det offentlige, bl.a. med anbefalinger fra Ledelseskommissionen.

Samarbejde og sammenhæng:

Forandringen af den offentlige sektor kan kun lykkes, hvis alle aktører arbejder sammen. Der er behov for mere samarbejde og flere fælles løsninger – ellers går det det ud over sammenhængen i det offentlige. Det er et klart mål at få forenklet det system, som borgerne møder og luge ud i dobbeltarbejde.

Vi kan simpelthen ikke være bekendt at give mennesker, der har behov for hjælp, syv-ni handleplaner og 17 forskellige kontaktpersoner og sagsbehandlere.

Sophie Løhde, innovationsminister

Kontakt

Christian Klibo
Partner, PwC
Tlf: +45 4041 9520
Email

Ekstra værdi

Husk du kan altid læse CXO Magasinet og PwC’s andre udgivelser på din smartphone med appen Ekstra Værdi.


Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube