Fremtidens velfærd kræver nye løsninger

Det danske velfærdssamfund er unikt og udviklet i et samarbejdsorienteret miljø mellem hele den offentlige sektor – stat, region og kommuner – og et erhvervsliv, hvor alle parter tager et fælles ansvar i forhold til at sikre, at vækst og velfærd går hånd i hånd. Også fremadrettet vil det være sådan, at jo mere det offentligeog erhvervslivet kan interagere, des større robusthed kan vi skabe i vores kernevelfærd.

Lige nu er velfærdssamfundet udfordret, og den demografiske udvikling øger behovet for at sikre de rette ressourcer. Der bliver flere ældre, der efterspørges flere og kostbare tilbud fra sundhedsvæsenet, og samtidig ser vi en faldende erhvervsfrekvens i arbejdsstyrken. Det stiller Danmark over for en stor udfordring. PwC’s Golden Age Index viser, at der er et enormt vækstog velfærdspotentiale i at øge erhvervsfrekvensen. IfølgeIndekset ville Danmark kunne løfte BNP mere end 50 mia. kr., hvis vi fx havde samme erhvervsaktivitet blandt den ældste del af arbejdsstyrken, som man har i Sverige – et af de lande i OECD, der har den højeste erhvervsfrekvens for 55-64-årige. Positivt er det, at det kan lade sig gøre at ændre på udviklingen. Således har tiltag som Tilbagetrækningsreformen medvirket til at øge erhvervsfrekvensen, men det er dog langtfra nok.

Samtidig skaber den teknologiske udvikling nye krav og muligheder i både den offentlige og private sektor og understreger behovet for og potentialet i nytænkning og samarbejde. Væsentlige elementer her er sikringen af, at arbejdsstyrken til enhver tid har de rette kompetencer, og at erhvervslivet formår at bruge dem rigtigt, ligesom teknologien skal sættes i spil for at sikre grundlaget for velfærden i fremtiden. Her bliver det spændende at følge regeringens nyligt fremsatte Teknologipagt, der i løbet af de kommende 10 år skal uddanne 10.000 flere danskere inden for teknologi, it, naturvidenskab og matematik. En særlig udfordring bliver også digitaliseringen af den offentlige sektor, ikke mindst sundhedsvæsenet, hvor vi kommer til at se et teknologispring, der i endnu højere grad flytter paradigmet i sektoren fra behandling til forebyggelse og overvågning. Et teknologispring, der har potentiale til at sikre et billigere, bedre og mere effektivt sundhedsvæsen. Næste trin bliver, at borgerne bredt skal vænne sig til interaktion med kunstig intelligens og robotter i sundhedssektoren. Tillidsbarometeret fra PwC viser, at der er et stort potentiale for den offentlige sektor i at overbevise befolkningen om, at man er i stand til at håndtere data sikkert og med respekt for borgeren. Meget af den innovation og udvikling af nye teknologier, der kommer til at understøtte fremtidens velfærdssamfund, sker netop i et samspil mellem den private og offentlige sektor. Det er dette tankesæt, vi skal basere fremtidens velfærdssamfund på.

I PwC har vi en ambition om, at vores analyser og relationer kan medvirke til at inspirere til løsningerog dermed udvikle både mennesker, organisationer og samfund. Med dette særnummer om den offentlige sektor vil vi gerne sige en stor tak til de ledere i både offentlige og private virksomheder, repræsentanter fra arbejdstagerorganisationer og ministre, der har valgt at bidrage med deres tid og indsigt i forhold til fremtidens velfærdssamfund.

Mogens Nørgaard Mogensen

Senior Partner og adm. direktør, PwC

Kontakt

Mogens Nørgaard Mogensen
Senior Partner og adm. direktør, PwC
Tlf: +45 3945 3232
Email

Ekstra værdi

Husk du kan altid læse CXO Magasinet og PwC’s andre udgivelser på din smartphone med appen Ekstra Værdi.


Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube