Det offentlige ligger lunt i it- svinget

Lige siden cprnumrene blev indført i 1960’erne, har den danske offentlige sektor været digitalt i front, siger Henrik Bodskov, CEO i IBM Danmark. Velfærdssamfundet skal fastholde gode og gratis uddannelser med internationale impulser – og skrue op for samarbejdet med private virksomheder.

Mange danske erhvervsorganisationer og topledere taler jævnligt om, hvor vigtigt det er med lave skatter og en slank offentlig sektor, men de emner står ikke øverst på ønskelisten hos Henrik Bodskov, der er CEO for IBM Danmark, og har været det siden 2015.

”Overordnet set har vi nogle gode rammebetingelser i Danmark for at drive virksomhed. Der er et højt uddannelsesniveau, medarbejderne er vant til at arbejde selvstændigt og sammen med andre, og så har vi en offentlig sektor med en ret høj grad af digitalisering. Tag fx tyskerne. De håber, at 25 procent af selvangivelserne kan være digitale i 2020, men dér var vi jo for lang tid siden. Vores digitale tinglysning er et andet eksempel på, at det offentlige er meget langt fremme internationalt set,” siger Henrik Bodskov.

Han mener, at dagens høje niveau for digitalisering – som giver smidigere kommunikation med borgere og virksomheder samt internt i det offentlige – trækker linjer helt tilbage til 1960’erne, da vi indførte personnumre som et af de første lande i verden.

IBM var med i forreste række, da cpr-systemet skulle opbygges. Den danske afdeling af den amerikanske it- og teknologikæmpe har nemlig altid haft et tæt samarbejde med det offentlige og med mange store virksomheder, ikke mindst i finanssektoren.

Ros fra erhvervslivet

 • Dansk erhvervsliv nyder godt af en højtuddannet og fleksibel arbejdsstyrke.
 • Det danske samfund og den offentlige sektor er langt fremme med brug af it og digitalisering.
 • Det offentlige og private virksomheder skal samarbejde om nye, fleksible modeller for samarbejdet.

Min datter går i 1. g, og hendes arbejdsliv bliver helt sikkert meget anderledes end mit. Jeg har egentlig kun været ansat ét sted, men fremover vil vi se mange flere skift og kortere og løsere ansættelser, ofte i job, som vi slet ikke kender i dag. Det skærper kravene til vores unikke uddannelsessystem, og det er vigtigt, at vi holder fast i gratis adgang og i uddannelsesstøtte.

Henrik Bodskov, CEO, IBM Danmark

Om Henrik Bodskov

 • Født 1963, cand.merc. fra CBS 1989, diplom i ledelse fra SIMI 2001.
 • 2015: CEO, IBM Danmark.
 • 2013-2015: Vice President, IBM Danmark.
 • 2009-2013: Leader of the Strategic Outsourcing Business in Denmark, IBM.
 • 1989: Konsulent og senere i 1999 partner i PwC Consulting, som IBM køber i 2002.
 • Medlem af bestyrelsen for DI Digital, medlem af SIRI-kommissionen.

Om IBM og IBM Danmark

 • Etableret i 1911 med rødder tilbage til 1880’erne. Dansk afdeling indviet i 1950.
 • Omkring 400.000 ansatte, heraf ca. 2.000 i Danmark.
 • Var meget dominerende i 1980’erne, da pc’en blev introduceret (som avanceret afløser for elektriske skrivemaskiner med kuglehoved). Senere tæt på kollaps og frasolgte bl.a. pc-forretning og printere.
 • Udvikler og producerer fortsat mainframecomputere og programmer til offentlige myndigheder og store virksomheder, især i finanssektoren. Håndterer også al it-drift for mange kunder.
 • Rådgivning og konsulentydelser er et stort og voksende forretningsområde.
 • Globalt har IBM omfattende forskning og udvikling, bl.a. inden for kunstig intelligens.

Savner fælles it-løsninger

Henrik Bodskov kom selv til IBM, da koncernen i 2002 opkøbte PwC Consulting, hvor han var begyndt kort efter sidste eksamen på CBS. Opkøbet var et led i IBM’s gradvise hamskifte væk fra altfavnende it- og teknologikoncern med pc’er og printere til private til fokus på løsninger til store kunder, drift af it-centraler samt rådgivning og konsulentydelser.

Som storleverandør til det offentlige har Henrik Bodskov noteret sig, at alle vores fem regioner bruger ressourcer på at udvælge en udgave af den såkaldte sundhedsplatform, som er et digitalt fundament for sundhedsvæsenet.

”Det var måske oplagt at nøjes med én samlet løsning. I hele landet er vi trods alt ikke mere end fem millioner indbyggere, eller hvad der svarer til en amerikansk by – selv om det kan være fint at have regionerne, så sygehuse og andre store opgaver har en lokal forankring,” siger Henrik Bodskov, CEO, IBM Danmark.

I hans optik er det offentlige på nogle felter ”ret fragmenteret”, men han ser dog ikke behov for større kommuner, da den lokale tilknytning på mange måder er vigtig. Og it-mæssigt kan de mindre kommuner trække på Kombit, kommunernes fælles videnscenter, opbygget med nogle af pengene fra salget af det daværende KommuneData for snart ti år siden.

Inden for it ser IBM-CEO’en store fordele ved et tættere samarbejde mellem det offentlige og private kræfter.

”Vi skal være bedre til at bruge OPP (offentligt- privat partnerskab, red.). Det er de gode til i byggebranchen, men det er nyt inden for it. Virksomhederne skal ikke sidde og hakke af ud for 850 kravsspecifikationer; vi skal finde en mere fornuftig og fleksibel måde at samarbejde på, så det offentlige og det private kan lære af hinanden,” fastslår Henrik Bodskov.

Nogle af de fælles kræfter skal efter Henrik Bodskovs opfattelse sættes ind imod cyberangreb som det, der ramte A.P. Møller – Mærsk sidste år. Forsvarsforliget i januar afsatte da også et trecifret millionbeløb til formålet.

Fokus på uddannelse

En af de vigtigste opgaver for fremtidens offentlige sektor bliver uddannelse og efteruddannelse.

”De er lige begyndt at tale om, at skolebørnene skal til at lære programmering, og det var på tide. Det skal være en helt almindelig ting ligesom husgerning, håndarbejde og sløjd,” lyder det bestemt fra den it-entusiastiske CEO.

”Min datter går i 1. g, og hendes arbejdsliv bliver helt sikkert meget anderledes end mit. Jeg har egentlig kun været ansat ét sted, men fremover vil vi se mange flere skift og kortere og løsere ansættelser, ofte i job, som vi slet ikke kender i dag. Det skærper kravene til vores unikke uddannelsessystem, og det er vigtigt, at vi holder fast i gratis adgang og i uddannelsesstøtte. Samtidig skal vi skærpe fokus på digitale kompetencer for alle, og det er helt korrekt også en central del af regeringens nye strategi for digital vækst,” siger Henrik Bodskov, CEO, IBM Danmark.

Uddannelserne bør generelt have et stærkt internationalt islæt, gerne med undervisning på engelsk. Mange kommer nemlig også til at arbejde i udlandet, i udenlandske virksomheder herhjemme og sammen med udenlandske kolleger. Det sidste bliver forstærket af udfordringer med manglende arbejdskraft, så Danmark formentlig bliver nødt til at åbne grænserne mere for kvalificerede arbejdstagere.

Desuden bliver efteruddannelse vigtigere og vigtigere, fordi kravene på arbejdsmarkedet vil ændre sig – og ændre sig mere hastigt. Og det øger behovet for at opdatere sin viden hele tiden. Og finansieringen skal ikke nødvendigvis ske over skatterne, men være noget virksomhederne selv håndterer.

”Det skal nok være en kombination. I IBM arbejder vi meget med digital learning,” forklarer Henrik Bodskov.

Det betyder populært sagt, at en del af efteruddannelsen kan ske over computer eller iPad – enten hjemme eller på arbejdspladsen, så de samlede udgifter bliver holdt i ave.

It-ros til danskerne

Netop uddannelse – og den gratis adgang – er hovedårsagen til, at Henrik Bodskov vurderer, at velfærdssamfundet er med til at skabe ”dynamik i samfundet” til gavn også for virksomhederne, selv om de og deres ansatte betaler højere skatter end i mange andre lande.

”Det er også mit indtryk, at skiftende regeringer er ret fokuserede på at optimere og effektivisere driften af velfærdssamfundet. Den offentlige sektor er god til at udvikle sig og tage ny teknologi til sig,” siger Henrik Bodskov.

Han tilskriver hele befolkningen en stor del af æren for, at Danmark – og herunder det offentlige – er langt fremme med it:

”Der er en stigende forandringsvillighed i befolkningen. Da dankortet kom i 1980’erne, gik der nogle år, før en million brugte det. Da netbankerne kom, tog det kun et par år, før en million brugte dem, og da MobilePay kom, gik der kun fem-seks måneder, før en million brugte det,” lyder det fra IBM-direktøren, der dermed understreger, at hastigheden, hvormed den teknologiske udvikling forandrer samfundet, tager til i styrke.

Henrik Bodskov om:

At drive virksomhed i Danmark:

Vi har gode rammebetingelser med højt uddannelsesniveau, selvstændige og samarbejdsvillige medarbejdere og en offentlig sektor med en høj grad af digitalisering.

At effektivisere i den offentlige sektor:

Skiftende regeringer er ret fokuserede på at optimere driften af velfærdssamfundet. Den offentlige sektor er god til at udvikle sig og tage ny teknologi til sig.

At fastholde et højt uddannelsesniveau:

Det er vigtigt at holde fast i gratis adgang til vores unikke uddannelsessystem og i uddannelsesstøtte – og at skærpe fokus på digitale kompetencer til alle.

De er lige begyndt at tale om, at skolebørnene skal til at lære programmering, og det var på tide. Det skal være en helt almindelig ting ligesom husgerning, håndarbejde og sløjd.

Henrik Bodskov, CEO, IBM Danmark

Kontakt

Esben Toft
Partner, PwC
Tlf: +45 4072 5767
Email

Ekstra værdi

Husk du kan altid læse CXO Magasinet og PwC’s andre udgivelser på din smartphone med appen Ekstra Værdi.


Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube