Teknologi – en gave til mindre virksomheder

Små og mellemstore virksomheder kan blive de største vindere i takt med, at robotter bliver mere udbredte, vurderer Jürgen von Hollen, CEO for Universal Robots i Odense. Virksomheder behøver ikke at fyre folk, når de køber robotter. Teknologien stiller større krav til ledere om at hyre og holde på de bedste folk, og det kræver medindflydelse og uddannelse.

Jeg har endnu ikke hørt om, at en eneste af vores kunder købte vores robotter for at fyre medarbejdere. Virksomheder køber robotter af mange andre grunde. For at få højere kvalitet, for at blive mere fleksible i produktionen, for at undgå opslidende arbejde og for at imødegå mangel på arbejdskraft.”

Sådan siger Jürgen von Hollen, som det seneste år har været CEO for Universal Robots i Odense.

Virksomheden, som blev grundlagt af tre studerende ved Syddansk Universitet i 2005, udvikler og producerer små, fleksible robotter eller robotarme. Og de udgør især et potentiale for små og mellemstore virksomheder i von Hollens øjne.

”Bilfabrikker og andre store koncerner har længe købt store, avancerede robotter. Nu er det muligt for små og mellemstore virksomheder at investere i fleksible robotter, og det kan hjælpe dem med nogle af deres særlige udfordringer. De ligger ofte længere væk fra de store byer, og de kan have sværere ved at skaffe arbejdskraft, også til lavtlønnede funktioner. Selv i et lavtlønsland som Kina er det begyndt at blive svært at skaffe arbejdskraft til rutinepræget arbejde, fordi det ikke er attraktivt. De funktioner kan fleksible robotter overtage, og de ansatte kan fx overvåge produktion og kvalitet.”

Robotten som kollega

De fleksible robotter bliver også kaldt co-botter efter det engelske collaborative robots – ’samarbejdende robotter’. Klassiske robotter er store, dyre og ofte farlige, de skal afskærmes, og det er en større ingeniørmanøvre at omprogrammere dem til nye funktioner.

”Fleksible robotter er helt anderledes. De behøver ikke nødvendigvis at være bag en afskærmning, og derfor kan man stå og arbejde lige ved siden af dem. De er lettere at programmere; hvis de skal udføre en anden funktion, kan en almindelig ansat i produktionshallen let gøre det ved hjælp af kontrolpanelet,” fremhæver Jürgen von Hollen, som mener, at Universal Robots har været med til at skabe en helt ny niche.

Omsætningen for de fleksible robotter spås af analysefirmaer at vokse 50 pct. om året de næste fem år, mens hele robotmarkedet må nøjes med mere afdæmpede 10-15 pct. i årlig vækst.

Odense-virksomheden har rundet 18.000 solgterobotter og har opbygget eksport til 50 lande. Sideløbende er antallet af kontorer i Europa, USA og Asien vokset til 17.

Robotter udløser ikke nødvendigvis fyringer, men fjerner rutinepræget arbejde, gør virksomhederne mere fleksible og produkterne bedre.

Jürgen von Hollen, CEO, Universal Robots

Om Jürgen von Hollen

  • Født i 1966 og har tyske forældre.
  • Uddannet bachelor i økonomi på Brocks University i Ontario, MBA fra Henley.
  • Siden oktober 2016 CEO for Universal Robots i Odense.
  • Tidligere chef-/direktørjob i bl.a. ingeniør- og teknologikoncernerne Bilfinger, Pentair, Norit og Deutsche Telekom i Tyskland, Holland og Storbritannien.
  • Pendler hver uge mellem Odense og familien i Tyskland (hustru og fire børn).

Konstant forandring

Den kraftige vækst i robotter, og særligt fleksible robotter, er samtidig udtryk for en hastig udvikling, som enhver topledelse, ifølge Jürgen von Hollen, må forholde sig til.

”Det er blevet meget vanskeligt at udarbejde prognoser, og det eneste konstante er det høje tempo for ændringer i teknologi, marked og kundernes adfærd. Da min far arbejdede for IBM, lagde de tiårsplaner, som stort set altid blev fulgt. I dag kan jeg måske lægge en treårsplan, men det er meget sandsynligt, at den ikke holder.”

Med den hastige udvikling og øget kamp om arbejdskraften bliver en af udfordringerne for topledere at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere, især i teknologidrevne virksomheder. Det fremhævede Jürgen von Hollen allerede ved sin tiltræden for et år siden.

I hans øjne handler virksomhedsdrift ikke bare om teknologi, men i høj grad om de mennesker, der skal udvikle teknologien. Derfor lagde han fra dag ét vægt på, at Universal Robots er i stand til at vokse med de rette medarbejdere og samtidig kan fastholde dygtige ansatte.

I dag uddyber han sine erfaringer og tanker:

”Da jeg kom hertil, etablerede jeg et akademi, så alle ansatte hele tiden kan lære mere. Det er også vigtigt at give medarbejderne indflydelse i virksomheden, ellers søger de andre steder hen. Det kan være en stor udfordring i store koncerner. Det er en af grundene til, at vi ikke opfatter de store, gamle robotproducenter som vores farligste konkurrenter; det er i stedet de mindre virksomheder, der kan handle hurtigere og ikke er låst fast i en gammel struktur.”

Jürgen von Hollen holdt her i efteråret et indlæg ved kåringen af Årets Ejerleder 2017 på Fyn, og ud over teknologien satte han fokus på særlige udfordringer for virksomheder i vækst:

”Det er vigtigt at ændre ledelsesstil undervejs. Vi er gået fra 30 mand til at være 400, og vi når måske 1.000 om nogle år. Der er himmelvid forskel på, om fx grundlæggeren kender navnene på alle ansatte og deres ægtefæller og børn, og så når der er 1.000 ansatte en dag. Det er en meget vigtig og en meget krævende omstilling, og måske skal der nye ledere til undervejs.”

Globetrotteren på Energivej

Jürgen von Hollen er opvokset i Sydafrika og mange andre steder, udvandrede med sine tyske forældre til Canada, og har haft direktørjob i flerelande.

Da Jürgen von Hollen blev CEO for Universal Robots sidste efterår, fik den fremstormende teknologivirksomhed en chef med stærk international erfaring.

Han blev som nævnt født i Sydafrika og nåede i sin barndom at bo 18 forskellige steder, heriblandt Danmark, fordi faderen var udstationeret for teknologi- og konsulentvirksomheden IBM.

Som ung mand udvandrede han til Canada, tog en bachelorgrad i økonomi i Ontario og blev canadisk statsborger. Siden gik turen til Europa, hvor han fik ledende stillinger i ingeniørkoncernerne Bilfinger, Pentair og Norit samt i Deutsche Telekom. Geografisk vekslede arbejdsstederne mellem Tyskland, Holland og Storbritannien.

Da et headhunterfirma kontaktede ham sidste år, sad han som CEO for den hollandske del af Bilfinger, og jobbet i det fynske firma kunne ligne ’et skridt nedad’.

Han sagde dog ja til CEO-posten på Energivej i Odense, fordi den udgjorde ”en enestående mulighed” for at udbrede teknologi til store dele af verden i en virksomhed med betydeligt vækstpotentiale.

”Vi øgede salget med 62 pct. i 2016 og venter at nå mindst 50 pct. vækst i år. Vækstprognoserne for den type fleksible robotter, vi producerer, er, ifølge analysefirmaerne, væsentligt højere end for det totale robotmarked,” forklarer Jürgen von Hollen.

Det seneste år har han pendlet mellem hjemmet en times kørsel fra lufthavnen i Frankfurt am Main og kontoret i Odense. Han flyver enten til Billund eller Kastrup og kører derefter i bil til Fyn, og det er mest i weekenderne, at han ser familien med hustruen og de fire børn.

Von Hollen roser sit nye arbejdsland på den teknologiske front: ”Efter at have været her et års tid kan jeg se, at Danmark er langt fremme med digitalisering, fx i kommunikationen med Skat og banker. Digitalt er Danmark lysår foran Tyskland og Storbritannien,” slutter Jürgen von Hollen.

Om Universal Robots

  • En af verdens førende producenter af robotarme eller ”co-bots” (samarbejdende robotter).
  • Grundlagt af SDU-studerende i 2005.
  • Købt af den amerikanske teknologikoncern Teradyne i 2015.
  • Omsætning nidoblet på fem år til 662 mio. kr. i 2016. Overskud efter skat steget fra 2 mio. til 74 mio. kr. Ledelsen spår mindst 50 pct. vækst i år.
  • Salgskontorer i Europa (5), USA (4) og Asien (8).

Kontakt

Ulrik Ræbild
Partner, PwC
Tlf: +45 3945 3288
Email

Ekstra værdi

Husk du kan altid læse CXO Magasinet og PwC’s andre udgivelser på din smartphone med appen Ekstra Værdi.


Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube